• Đề thi kết thúc môn (năm 2012) môn thi: Xác suất – thống kêĐề thi kết thúc môn (năm 2012) môn thi: Xác suất – thống kê

  Khảo sát ngẫu nhiên 248 cây bạch đàn ở lâm trường A thì thấy có 163 cây có đường kính trung bình. Khảo sát ngẫu nhiên 271 cây bạch đàn ở lâm trường B thì thấy có 198 cây có đường kính trung bình. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ cây có đường kính trung bình của hai lâm trường này là như nhau. Hãy tính giá trị kiểm định và cho nhận xét về ý kiến trên với...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Đề thi trắc nghiệm môn nguyên lý thống kê - Mã đề: 253Đề thi trắc nghiệm môn nguyên lý thống kê - Mã đề: 253

  Câu 21. Trong một đợt kiểm tra hàng, theo lời tuyên bố của công ty NH12_K35 thì trọng lượng trung bình của một sản phẩm không kém hơn 350 gram, chúng ta là phía đối tác, cần phải xem xét lại ý kiến đó, giả thiết H1 sẽ là? a. H1: Trọng lượng trung bình một sản phẩm khác 350 gram. b. H1: Trọng lượng trung bình một sản phẩm lớn hơn 350 gram. c. H...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Đề thi trắc nghiệm môn nguyên lý thống kê - Mã đề: 153Đề thi trắc nghiệm môn nguyên lý thống kê - Mã đề: 153

  Câu 16. Trước đây, định mức tiêu dung điện cho 1 hộ gia đình trong 1 tháng là 130KW. Do đời sống nâng cao, người ta theo dõi 100 hộ gia đình và thu được các số liệu sau: Lượng điện tiêu thụ trong tháng (KW/ tháng) 100-120 120-140 140-160 160-180 180-220 Số hộ 14 25 30 20 11 Với mức ý nghĩa 5% có cần thay đổi định mức không? a. Thay đổi b. Khôn...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần – đề thi số: 01 môn Toán rời rạcĐề thi kết thúc học phần – đề thi số: 01 môn Toán rời rạc

  6.3. Số lượng tế bào lớn 2 ô là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 6.4. Số lượng tế bào lớn 1 ô là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 6.5. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 người từ 5 người: A. 3*5 = 15

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc môn học lần 1 môn: Toán rời rạcĐề thi kết thúc môn học lần 1 môn: Toán rời rạc

  Câu 2: 3.0 điểm Cho 9 chữ số {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Hỏi có bao nhiêu cách lập một số tự nhiên trong từng trường hợp sau: a. Số tự nhiên gồm 4 chữ số. b. Số tự nhiên gồm 4 chữ số và chữ số bé nhất >=3. c. Số tự nhiên gồm 4 chữ số và là số chẵn. Câu 3: Mô tả thuật toán cho các bài toán sau: 3.0 điểm Cho một dãy số tự nhiên gồm n số: a0, ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần – đề thi số: 04 môn Giải tích 1Đề thi kết thúc học phần – đề thi số: 04 môn Giải tích 1

  Câu 2: Tính tích phân sau: ∫ Câu 3: Xét sự hội tụ của chuỗi số sau: Câu 4: Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 1: y’ + 2xy = x. Câu 5: Giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2: y’’ – 6y’ + 5y = 0.

  pdf2 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Đề thi môn xác suất thống kê - Đề 3Đề thi môn xác suất thống kê - Đề 3

  Câu 3: Trong một lô hàng có 100 sản phẩm, trong đó có 20 sản phẩm loại A. Lấy ngẫu nhiên (liên tiếp từng sản phẩm) ba sản phẩm. Tính xác suất để cả ba sản phẩm đều là loại A. Câu 4: Khi gặt ngẫu nhiên 100 thửa ruộng lúa của một hợp tác xã, người ta thu được bảng sau: Năng suất X 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 Số thửa ni 13 7 25 35 15 5 ...

  pdf1 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần – Đề thi số: 03 môn Toán cao cấp 1Đề thi kết thúc học phần – Đề thi số: 03 môn Toán cao cấp 1

  Câu 2. Chứng minh: 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 x y z x z y z y y z x z x z y x y x  Câu 3. Giải hệ phương trình tuyến tính: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 2 6 2 2 3 8 3 2 2 4 2 3 2 8 x x x x x x x x x x x x x x x x                         Câu 4. Hệ 3 vectơ sau của - không gi...

  pdf1 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần – đề thi số: 02 môn Toán cao cấp 1Đề thi kết thúc học phần – đề thi số: 02 môn Toán cao cấp 1

  Câu 2. Giải hệ phương trình tuyến tính:                   2x 3x 2x x 8 3x 2x x 2x 4 2x x 2x 3x 8 x 2x 3x 2x 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Câu 3. Giải và biện luận hệ phương trình sau theo k:                  1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x x x kx x x kx x x kx x...

  pdf1 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần môn Toán cao cấp 1Đề thi kết thúc học phần môn Toán cao cấp 1

  Câu 3. Giải hệ phương trình tuyến tính:           3x 2x 4x 11 3x 4x 2x 11 2x x x 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Câu 4. Giải và biện luận hệ phương trình sau theo k:           1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 x x kx x kx x kx x x

  pdf1 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0