• Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Tổng quan Phương pháp giải bài toán trên máy tínhBài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Tổng quan Phương pháp giải bài toán trên máy tính

  Bài tập -Vẽ sơ đồ biểu diễn thuật toán tìm trung bình cộng của dãy số a1, a2, , an - Vẽ sơ đồ biểu diễn thuật toán tìm TBC các số chẵn và chia hết cho 5 trong dãy số a1, a2, , an - Vẽ sơ đồ biểu diễn thuật toán đếm xem trong dãy số a1, a2, , an có bao nhiêu cặp có chỉ số liên tiếp (vd: a2, a3) thỏa điều kiện tích chúng chia hết tổng của chú...

  pdf18 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Database System Concepts - Chapter 2: Relational ModelBài giảng Database System Concepts - Chapter 2: Relational Model

  Deletion ■ A delete request is expressed similarly to a query, except instead of displaying tuples to the user, the selected tuples are removed from the database. ■ Can delete only whole tuples; cannot delete values on only particular attributes ■ A deletion is expressed in relational algebra by: r ← r – E where r is a relation and E is a r...

  pdf96 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2 Tổng quan về mạng máy tínhBài giảng Tin học đại cương - Chương 2 Tổng quan về mạng máy tính

  HTTP: Quá trình trao đổi thông điệp - Client (browser) thiết lập liên kết tới web server qua cổng 80 (mặc định). - Server đồng ý kết nối (accept). - Các thông điệp (HTTP messages) được trao đổi giữa browser và server. - Ngắt kết nối.

  pdf12 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Database System Concepts - Chapter 1: IntroductionBài giảng Database System Concepts - Chapter 1: Introduction

  History (cont.) ■ 1980s: ● Research relational prototypes evolve into commercial systems  SQL becomes industrial standard ● Parallel and distributed database systems ● Object­oriented database systems ■ 1990s: ● Large decision support and data­mining applications ● Large multi­terabyte data warehouses ● Emergence of Web commerce ■ 2000s:...

  pdf31 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Tổng quan về máy tínhBài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Tổng quan về máy tính

  Các khái niệm chính trong Windows - Folder: tương đương khái niệm thư mục trong hệ điều hành DOS. - Windows: Vùng làm việc của 1 chương trình. - Desktop: Vùng làm nền cho các cửa sổ khác trên màn hình. - Icon: Biểu tượng tương ứng với một đối tượng (file, folder, shortcut v.v). - Shortcut: Liên kết nhanh cho phép người sử dụng click chuột để g...

  pdf29 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệuBài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu

  Chương 7: Xử lý tập tin – Cách thức truy cập tập tin – Xử lý dữ liệu trong tập tin với các hàm IO – Đọc dữ liệu từ tập tin – Ghi dữ liệu ra tập tin Chương 8: Tổ chức chương trình – Chương trình con – Module

  pdf6 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

  Để xoá một nút khỏi cây nhị phân, ta xét các trường hợp sau: - Xoá 1 nút lá: Tháo tác xoá 1 nút không có nút con nào là trường hợp đơn giản nhất. Chỉ cần tiến hành loại bỏ nút ra khỏi cây. - Xoá nút có 1 nút con: Tiến hành loại bỏ nút khỏi cây và thay nó bằng nút con. - Xoá nút có 2 nút con: Tiến hành loại bỏ nút và thay thế nó bằng nút con ngo...

  pdf144 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình ngôn ngữ C# - Chương 6: Tạo lập Báo cáo trong ứng dụngBài giảng Lập trình ngôn ngữ C# - Chương 6: Tạo lập Báo cáo trong ứng dụng

  Bước 4. Tích hợp báo cáo vào ứng dụng Tạo form hiển thị báo cáo Add -> Windows Form Chọn điều khiển ReportViewer Chọn Tên báo cáo trong mục ChooseReport

  pptx14 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Chương 5 Mức vật lý của hệ thống thông tinChương 5 Mức vật lý của hệ thống thông tin

  2. Mô hình tổ chức về dữ liệu Bước 1: Chuyển các tập thực thể trên thành các quan hệ tương ứng Ta có các quan hệ sau: +Hàng hóa (Mã hàng, tên hàng, số lượng, hình ảnh, đơn vị tính) +Sách (Mã sách, số trang, nhà xuất bản, năm xuất bản, tác giả, tóm tắt nội dung) +Nhà cung cấp (Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản...

  pdf40 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình ngôn ngữ C# - Chương 4: Lập trình giao diện trong windows (P2)Bài giảng Lập trình ngôn ngữ C# - Chương 4: Lập trình giao diện trong windows (P2)

  Bài 12. Nâng cấp chương trình xử lý văn bản Bổ sung thêm thanh menu Bổ sung thêm menu ngữ cảnh (gồm các chức năng Cut, Copy, Paste Bổ sung thêm thanh công cụ (sử dụng điều khiển ToolStrip)

  pptx26 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0