• Tổng Ramanujan và mối liên hệ giữa các hàm số số họcTổng Ramanujan và mối liên hệ giữa các hàm số số học

  Title: RAMANUJAN’S SUMS AND THE RELATIONSHIPS AMONG ARITHMETIC FUNCTIONS Abstract: In this paper, we due to Ramanujan’s Sums to research the relationships among arithmetic functions. From these results, we can use the complex integral to approximate the mean values of the arithmetic functions by some elementary functions

  pdf6 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Markering căn bản - Chương 6: Chiến lược sản phẩmBài giảng Markering căn bản - Chương 6: Chiến lược sản phẩm

  Lý do sản phẩm mới thất bại Đánh giá sai tiềm năng thị trường Xác định sai nhu cầu, lợi ích khách hàng mong đợi Các phản ứng bất ngờ từ đối thủ cạnh tranh Điều kiện chất lượng không phù hợp Thông tin giới thiệu sản phẩm kém Sản phẩm không đến được với người tiêu dùng Thời điểm tung sản phẩm không thích hợp Thực hiện các hoạt động phối hợp M...

  pptx45 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bất đẳng thức Gagliardo - Nirenberg cho không gian có chuẩn sinh bởi hàm lõiBất đẳng thức Gagliardo - Nirenberg cho không gian có chuẩn sinh bởi hàm lõi

  Title: GAGLIARDO - NIRENBERG INEQUALITIES FOR THE SPACES WHOSE NORMS ARE GENERATED BY CONCAVE FUNCTIONS Abstract: In this paper, we present some inequalities related to generalized derivatives of functions of a space whose norm is generated by a concave function.

  pdf9 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Nguyễn Thị Tuyết MaiPhụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Nguyễn Thị Tuyết Mai

  4. Đề xuất một số giải pháp thúc đáy DNNVV do phụ nữ làm chủ phát triển Trên cơ sở phán tích thực trạng của DNNVV do phụ nữ làm chủ và tác động của cuộc CMCN lán thứ 4, tác giả đé xuất một số giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của các DNNVV do phụ nữ làm chủ, từ đó tăng cường sự đóng góp của các DNNVV do phụ nữ làm chủ đối với phát triển kinh tế ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Markering căn bản - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu (Chiến lược S-T-P)Bài giảng Markering căn bản - Chương 5: Chọn thị trường mục tiêu (Chiến lược S-T-P)

  Phân khúc thị trường 1. Xác định các tiêu thức để phân khúc 2. Mô tả phân khúc Lựa chọn thị trường mục tiêu 3. Đo lường tính hấp dẫn của phân khúc 4. Lựa chọn phân khúc mục tiêu Định vị thị trường 5. Định vị cho các thị trường mục tiêu 6. Phát triển marketing – mix cho mỗi phân khúc

  pptx90 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụGiáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ

  Mức lương bình quân chịu ảnh hưởng của các nhân tố như kết cấu lao động của từng bộ phận hoặc từng loại lao động trong bộ phận và mức lương bình quân của lao động từng bộ phận hoặc từng loại Mối quan hệ đó có thể biểu diễn như sau L =∑ γi Li Bằng các phương pháp loại trừ có thể xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mức lương bình quâ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm của bài toán biên ban đầu thứ hai đối với phương trình schrödinger cấp hai trong hình trụ đáy không trơnSự tồn tại và tính duy nhất nghiệm của bài toán biên ban đầu thứ hai đối với phương trình schrödinger cấp hai trong hình trụ đáy không trơn

  Kết quả của bài toán đã nêu trong bài báo được lấy làm cơ sở để nghiên cứu tính chính quy của nghiệm và biểu diễn tiêm cận nghiệm của bài toán. Phương pháp giải quyết bài toán trong bài báo được áp dụng giải quyết các bài toán tương tự như các công trình của Nguyễn Mạnh Hùng và Phùng Kim Chức (2012), (2014). Chúng ta có thể thay đổi  0 để đ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tìm nghiệm của phương trình Poisson ba chiều bằng hai phương pháp TFQMR và GMRES(m)Tìm nghiệm của phương trình Poisson ba chiều bằng hai phương pháp TFQMR và GMRES(m)

  Abstract: The paper presents building approach for 3D Poisson solvers based on GMRES(m) and TFQMR algorithms for incorporating into self-consistent ensemble Monte Carlo simulation programs of nano semiconductor devices. In order to test the efficiency, the programs are used to simulate the well-known GaAs p-i-n diodes. The obtained results show ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu Chuẩn mực xã hội trong doanh nghiệp ở làng nghề bát Tràng hiện nay - Lê Thị Thúy NgàNghiên cứu Chuẩn mực xã hội trong doanh nghiệp ở làng nghề bát Tràng hiện nay - Lê Thị Thúy Ngà

  3. Ket luận Như vảy. mỏi DN/CSSX-KD đều đưa ra những chuán mực để tất cả các thảnh viẻn cùa mình tuân thủ. Tuy nhiẻn chuẩn mực của doanh nghiệp chịu ành hưởng cùa chuán mực làng - xã Bát Trảng. Đỏ lả chuẩn mục hợp dồngrthỏa thuận, đổi cỏng và chuẩn mực xử lý ỏ nhiễm môi trưởng hay chuẩn mực xử phạt trong doanh nghiệp. Trong chuẩn mực hợp đổngrthỏa...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Markering căn bản - Chương 3: Marketing - Mix Dịch vụBài giảng Markering căn bản - Chương 3: Marketing - Mix Dịch vụ

  4. Lựa chọn chiến lược Marketing Lựa chọn chiến lược Marketing. Thị trường mục tiêu: Xác định cụ thể thị trường mục tiêu sơ cấp, thứ cấp, và cấp thứ ba (tertiary). Định vị lợi ích cốt lõi cho dịch vụ: Tập trung vào một, một vài ý tưởng hay lợi ích chủ đạo. Định vị giá cả. Xác định cơ cấu tổng giá trị. Chiến lược phân phối: Trực tiếp hay gi...

  pptx197 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0