• Marketing bán hàng - Thực hiện các chương trình marketingMarketing bán hàng - Thực hiện các chương trình marketing

  Cần khuyến khích phát huy sáng kiến, mở rộng thông tin liên lạc để giải quyết vấn đề. Trong quá trình thực hiện chiến lược cần khuyến khích mọi người phát huy sáng kiến để giải quyết vấn đề. Khi có trở ngại phát sinh, nên đưa vấn đề ra ngay lập tức và yêu cầu sự giúp đỡ của tập thể, đừng giữ vấn đề đó để giải quyết một mình. Cần đặt lịch trình...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Chiến lược phân phốiMarketing bán hàng - Chiến lược phân phối

  Bán sỉ bao gồm tất cả các hoạt động nhằm bán hàng hóa và dịch vụ cho người mua và để bán lại hoặc để kinh doanh. ác nhà bán sỉ, giao dịch chủ yếu đối với khách hàng buôn bán hơn là khách tiêu dùng trực tiếp. Họ chủ yếu mua hàng từ nhà sản xuất, bán cho người bán lẻ, cho các cơ sở kỹ nghệ và các nhà bán sỉ khác. Nhà bán sỉ thực hiện nhiều chức n...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranhMarketing bán hàng - Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

  Khi có những thông tin tình báo tốt những người quản lý dễ dàng hoạch định được những chiến lược cạnh tranh của mình. Họ sẽ hình dung rõ hơn những đối thủ mà họ có thể cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường. Người quản lý phải quyết định cần cạnh tranh quyết liệt nhất với những đối thủ nào. Việc phân tích giá trị của kháchhàng sẽ hỗ trợ cho ngườ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Chương VIII: Chính sách Phân PhốiMarketing bán hàng - Chương VIII: Chính sách Phân Phối

  Đ/nghĩa: Là những xung đột xảy ra giữa các thành viên ở các cấp khác nhau trong cùng một kênh phân phối Nguyên nhân: Sự theo đuổi những mục tiêu khác nhau của các thành viên ở các cấp khác nhau trong kênh mà những mục tiêu này xung đột với nhau TD: NSX muốn bỏ qua một vài cấp trung gian để bán trực tiếp cho người tiêu dùng để giảm chi phí ...

  pdf58 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Chương VII: Chính sách giáMarketing bán hàng - Chương VII: Chính sách giá

  Những xem xét trước khi đưa ra mức giá cuối cùng  Tác động của giá tới tâm lý người tiêu dùng  Ảnh hưởng của các công cụ marketing khác tới giá  Mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp  Tác động của giá tới các bên khác: nhà trung gian, đối thủ, chính phủ

  pdf45 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Chương 6: Chính sách sản phẩmMarketing bán hàng - Chương 6: Chính sách sản phẩm

  Họ nhu cầu (need family): an ninh, đi lại, 2. Họ sản phẩm (product family): nhóm sản phẩm thoả mãn một nhu cầu cốt lõi: đi lại, thu nhập 3. Lớp sản phẩm (product class): nhóm sản phẩm có sự liên hệ nhất định về chức năng: xe máy 4. Dòng sản phẩm (product line): nhóm sản phẩm liên hệ gần gũi vì chúng có tính năng tương tự, nhắm tới cùng một...

  pdf41 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Chương IV: Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường, định vị sản phẩmMarketing bán hàng - Chương IV: Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường, định vị sản phẩm

  Phân đoạn thị trường (Market Segmentation) 1. Các mức độ phân đoạn 2. Các hình mẫu phân đoạn thị trường 3. Quá trình phân đoạn thị trường 4. Những cơ sở phân đoạn thị trường người tiêu dùng 5. Những cơ sở/biến số phân đoạn thị trường khách hàng công nghiệp

  pdf42 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Chương IX: Chính sách xúc tiến bánMarketing bán hàng - Chương IX: Chính sách xúc tiến bán

  Những mục tiêu chính trong truyền thông marketing:  A* (awareness): mức độ biết đến  T* (trial): tỷ lệ dùng thử  A* và T* sẽ càng lớn khi:  Phạm vi bao phủ R (reach),  Số lần tiếp xúc F (frequency),  Khả năng gây ấn tượng của phương tiện I (impact) càng cao

  pdf70 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Chương IV: Hành vi mua của khách hàngMarketing bán hàng - Chương IV: Hành vi mua của khách hàng

  Ngoài các yếu tố về nhân khẩu học, kinh tế và địa lý, các yếu tố về tâm lý và xã hội có tác động đáng kể tới quyết định mua hàng của người tiêu dùng  Hành vi của người tiêu dùng rất khó được nhận biết:  Người tiêu dùng biết những hành vi của họ và sẵn sàng chia sẻ  Người tiêu dùng biết được lý do mua hàng nhưng không tiết lộ và chia sẻ ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Marketing bán hàng - Chương III: Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệpMarketing bán hàng - Chương III: Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp

  Môi trường tự nhiên (Natural Environment) - Gần 3 thập kỷ lại đây, vấn đề môi trường luôn được quan tâm một cách rõ rệt. Cả thế giới đang quan tâm đến việc nóng lên tòan cầu, các mối đe dọa từ thiên nhiên. - Môi trường tự nhiên là môi trường bao gồm những đặc điểm về địa hình, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên của vùng, quốc gia và thế giới. ...

  pdf39 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0