• Xác suất thống kê - Chương III: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồXác suất thống kê - Chương III: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ

  Chương III: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ Xác định xem thành phần nào được dùng làm thân (mỗi thân có thể biểu diễn bới nhieuf chữa số), thành phần nào được dùng làm lá thường chỉ được biểu diễn bởi một chữa số)

  pdf60 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương II: Thu thập dữ liệuXác suất thống kê - Chương II: Thu thập dữ liệu

  Nếu các phần tử của tổng thể phân tán quá rộng và thiếu thông tin về chúng, người ta thường chọn mẫu theo nhiều cấp. Khi chọn nhiều cấp, ta có nhiều loại đơn vị chọn mẫu ở mỗi cấp (đơn vị chọn mẫu cấp 1, cấp 2,.) Để chọn mẫu ở mỗi cấp chỉ cần có thông tin về phân bố của dấu hiệu ở cấp ấy là đủ. Việc chọn mẫu ở mỗi cấp có thể tiến hành theo phư...

  pdf43 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hộiTài liệu môn Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội

  Thang đo tỉ lệ là loại thang đo dùng cho đặc tính số lượng. Thang đo tỷ lệ có đầy đủ các đặc tính của thang đo khoảng, ngoài ra thang đo này có một trị số 0 ”thật”, cho phép lấy tỉ lệ so sánh giữa hai giá trị quan sát. Đây là loại thang đo cao cấp nhất trong các loại thang đo. Ví dụ Tiền tệ, mét, kg, tấn, tạ,. Chú ý: Sau khi đã thu thập thì dữ...

  pdf54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 8: Tương quan và hồi quy mẫuXác suất thống kê - Chương 8: Tương quan và hồi quy mẫu

  2.Trước đây lợi nhuận trung bình là 0,6.Với mức ý nghĩa 0.05,hãy kiểm tra ý kiến cho rằng lợi nhuận trung bình đã tăng lên . • Ta có bài toán kiểm định trung bình, TH 2 H : a a 0,6   0

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượngXác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượng

  §4. Ước lượng khoảng của phương sai tổng thể Bài toán: Từ tổng thể lấy 1 mẫu kích thước n, có phương sai hiệu chỉnh mẫu . Với độ tin cậy hãy tìm khoảng ước lượng của phương sai tổng thể

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫuXác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫu

  3. Bảng phân phối, phân vị Student: Cho T có phân phối Student với n bậc tự do Bảng phân phối Student (HÌNH 4.5) Bảng phân vị trái Student (HÌNH 4.6) Bảng phân vị phải Student (HÌNH 4.6) T n T T n   ( ) : ( ) 1        t n T t n   ( ) : ( )         Tính chất: (tra ở bảng phân phối Student:cột 0,05 , hàng 24 hoặc ở bảng p...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bảnXác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

  Ví dụ 4.3:Xác suất trúng đích của một viên đạn là 0,2. Tìm xác suất để khi bắn 400 viên thì có tất cả: a)70 viên trúng b)Từ 60 đến 100 viên trúng. Giải: Gọi X là là số đạn bắn trúng thì X có phân phối nhị thức với n=400 và p=0,2 nên np=80,npq=64.

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 3: Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và véctơ ngẫu nhiênXác suất thống kê - Chương 3: Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và véctơ ngẫu nhiên

  §6: Các đặc trưng của vectơ ngẫu nhiên 1.Kỳ vọng: E(X,Y) = (E(X),E(Y)) 2. Hiệp phương sai (covarian): Định nghĩa 6.1: cov(X,Y) = E[(X - E(X)).(Y – E(Y))] Định lý 6.1: cov(X,Y) = E(XY) – E(X).E(Y) Tính chất: (1) X,Y độc lập thì cov(X,Y) = 0 (2) cov(X,X) = D(X)

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiênXác suất thống kê - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên

  Ví dụ 4.3 : Cho X có phân phối đều trên đoạn [0,1] . (1) Tìm hàm mật độ của Y= - lnX (2)Tìm hàm mật độ của Z= - 3X+2 Bài giải: (1) B1: Y= - lnX > 0

  pdf50 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương I: Đại cương về xác suấtXác suất thống kê - Chương I: Đại cương về xác suất

  Ví dụ 3.7: Tung cùng lúc 20 con xúc xắc. 1. Tính xác suất để có đúng 4 mặt lục xuất hiện. 2. Tính số mặt lục có nhiều khả năng xuất hiện nhất. 3. Tính xác suất để có ít nhất 1 mặt lục. 4. Tính số con súc sắc ít nhất cần tung để xác suất được n k C , ,1/ 2 . 0,5  nk   ít nhất 1 mặt lục không nhỏ hơn 0,99.

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0