• Sử dụng kỹ thuật viễn thám và GIS xác định xu hướng phát triển không gian đô thị TP. Hồ Chí MinhSử dụng kỹ thuật viễn thám và GIS xác định xu hướng phát triển không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

  - Phản xạ phổ của không gian đô thị có đặc trưng phản xạ phổ của các khu vực có mật độ công trình xây dựng cao và liên tục. Đáp ứng phản xạ của vùng đô thị khác biệt rõ so với các vùng khác. Đó là do các khối công trình xây dựng với beton bao phủ. Đô thị phát triển đi kèm với beton hoá, các vùng không gian trống chưa có xây dựng được thay th...

  pdf12 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 12: Thiết kế vật lý database - Trần Thị Kim ChiBài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 12: Thiết kế vật lý database - Trần Thị Kim Chi

  Việc thống kê khối lượng và tần suất được thực hiện trong giai đoạn phân tích hệ thống bởi phân tích viên hệ thống (system analyst)  Việc thống kê không đòi hỏi chính xác tuỵệt đối mà chỉ dùng làm cơ sở cho bước thiết kế tiếp theo

  pdf90 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Đại số quan hệ - Trần Thị Kim ChiBài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Đại số quan hệ - Trần Thị Kim Chi

  Cho phép các bộ của 1 quan hệ xuất hiện trong kết quả của phép kết cho dù chúng kết được với các bộ của quan hệ khác hay không  Cho quan hệ r trên R, s trên S. R S  . Gọi T = R  S.  Phép kết ngoài của r và s cho kết quả là 1 quan hệ q trên T bao gồm:  Các bộ của phép kết tự nhiên r và s  Các bộ được tạo từ các bộ của r không kết các ...

  pdf112 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • An approach of soft-Computing in optimizing controlled release productsAn approach of soft-Computing in optimizing controlled release products

  TÓM TẮT: Trong ngành dược, đối với một nhà sản xuất thuốc việc thành lập cũng như tối ưu hóa công thức là việc làm thường xuyên bởi vì mỗi sản phẩm đều có một vòng đời nhất định và nhu cầu cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi phải không ngừng cải tiến sản phẩm hiện có hay thay thế sản phẩm mới. Chính vì lý do này, tối ưu hóa công thức dược đã được...

  pdf12 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 9: Ngôn ngữ tân từ - Vũ Văn ĐịnhBài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 9: Ngôn ngữ tân từ - Vũ Văn Định

  5. Xử lý các tệp trước Đối với các tệp số, có hai vấn đề quan trọng cần được xử lý trước là sắp xếp trước các tệp và thiết lập các tệp chỉ số. 6. Đánh giá trước khi thực hiện tính toán . Cần tính toán chi phí thực hiện các phép tính để có được trình tự thực hiện các phép tính một cách tốt nhất.

  pdf20 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 8: Thiết kế SCDL mức quan niệm - Vũ Văn ĐịnhBài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 8: Thiết kế SCDL mức quan niệm - Vũ Văn Định

  Phép tách một lược đồ quan hệ R với tập pth F tối thiểu , không làm mất mát thông tin trên R, bảo toàn các pth sao cho mỗi lược đồ con đều ở 3NF: - B1 : Gom tất cả các thuộc tính của R không liên quan đên một pth nào của F, hoặc vế trái, hoặc vế phải , cho vào một lược đồ. - B2 : Nếu có một phụ thuộc hàm nào của F mà liên quan tới tất cả các ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Phát triển ứng dụng GIS trên PDAPhát triển ứng dụng GIS trên PDA

  Mobile GIS sẽ là một trong những xu hướng phát triển chính của các ứng dụng GIS trong hiện tại và tương lai. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực này, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng ứng dụng mobile GIS mang tính thử nghiệm. Sản phẩm được thiết kế và xây dựng theo mô hình 2 lớp Client-Server với các chức năng cơ bản của mộ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 7: Phụ thuộc dữ liệu trong mô hình quan hệ - Vũ Văn ĐịnhBài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 7: Phụ thuộc dữ liệu trong mô hình quan hệ - Vũ Văn Định

  B1: Vẽ đồ thị của lược đồ quan hệ -B2: Xác định tập các nút gốc ( G) và tập các nút lá ( L) -B3: Xuất phát từ tập các nút gốc(G), đặt K bằng G ( khởi đầu ta đặt khoá là tập các nút gốc) -B4: Dựa trên tập các pth F, tìm bao đóng của tập K ( tìm K+F) + Nếu K+F = U thì K chính là khoá . Dừng lại. + Ngược lại thì bổ sung một thuộc tính không th...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 6: Ràng buộc toàn vẹn - Vũ Văn ĐịnhBài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 6: Ràng buộc toàn vẹn - Vũ Văn Định

  RBTV tham chiếu là ràng buộc quy định giá trị của thuộc tính trong một bộ của quan hệ R phải thuộc tập giá trị của thuộc tính khóa trong quan hệ S khác.  RBTV tham chiếu còn gọi là ràng buộc phụ thuộc tồn tại hay ràng buộc khóa ngoại

  pdf31 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 5: Ngôn ngữ CSDL - SQL - Vũ Văn ĐịnhBài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 5: Ngôn ngữ CSDL - SQL - Vũ Văn Định

  Có thể truy cập vào CSDL từ một ngôn ngữ lập trình bậc cao nếu có SQL "nhúng" trong ngôn ngữ này. Một ngôn ngữ trong đó các câu hỏi được SQL được nhúng vào gọi là ngôn ngữ chủ, còn các cấu trúc của SQL được phép trong ngôn ngữ này làm thành SQL nhúng - Sơ đồ xử lý các chương trình có nhúng câu lệnh SQL:

  pdf49 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0