• Tin học văn phòng - Bài 4: Kỹ năng soạn thảo văn bảnTin học văn phòng - Bài 4: Kỹ năng soạn thảo văn bản

  Thực hiện theo văn bản 1375/NHCS-VP ngày 7 tháng 6 năm 2011 của Tổng giám đốc NHCSXH. Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại văn bản này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tí...

  doc12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 16: Tìm kiếm thông tinMáy tính căn bản - Bài 16: Tìm kiếm thông tin

  4.Tại sao bạn nên thận trọng khi chấp nhận các quan điểm của mọi người trên diễn đàn? 5.Tại sao quảng cáo làm cho bạn băn khoăn khi nghiên cứu thông tin từ một Web site nào đó? 6.Làm thế nào bạn xác minh được giải pháp của một ai đó nhận là chuyên gia kỹ thuật?

  pptx25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 14: Truyền thông kỹ thuật sốMáy tính căn bản - Bài 14: Truyền thông kỹ thuật số

  9.Tại sao bạn muốn tạo chữ ký? a.Vì bạn không cần tạo hình ảnh của chữ ký viết tay mỗi lần gửi bản tin. b.Để tạo một bản tin mới tự động mỗi khi bạn khởi động Outlook. c.Để chứa thông tin chuẩn, chẳng hạn như thông tin liên lạc của bạn trên mỗi bản tin mới. d.Để tự động tạo bản sao mỗi khi bạn gửi một bản tin. 10.Tại sao bạn thiết lập thông bá...

  pptx71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 13: Kết nối mạngMáy tính căn bản - Bài 13: Kết nối mạng

  9.Mạng riêng ảo (VPN) cung cấp điều gì? a.Hàng rào an ninh chặn các yêu cầu truyền thông đi vào mạng. b.Bảo vệ việc truy cập vào một mạng riêng từ bên ngoài. c.Bảo mật mạng không dây. d.Tăng độ thực thi cho trình duyệt Web. Kỹ thuật mã hóa nào cung cấp cấp độ bảo mật cao nhất? a.WEP c.WPA b.WEP2 d.WPA2

  pptx76 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 12: World wide webMáy tính căn bản - Bài 12: World wide web

  3.Nếu bạn sử dụng một cụm từ làm thuật ngữ tìm kiếm, điều nào dưới đây là đúng? a.Máy tìm kiếm sẽ thông dịch khoảng trống giữa mỗi từ trong cụm từ thành toán tử Boolean AND. b.Máy tìm kiếm sẽ thông dịch khoảng trống giữa mỗi từ trong cụm từ thành toán tử Boolean OR. c.Máy tìm kiếm sẽ thông dịch khoảng trống giữa mỗi từ trong cụm từ thành toán tử...

  pptx40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 11: Microsoft AccessMáy tính căn bản - Bài 11: Microsoft Access

  7. Nút nào bạn sẽ thêm một trường vào danh sách Selected Fields cho một báo cáo? a. > b. >> c. < d. << 8. Bố cục báo cáo nào hiển thị dữ liệu trong định dạng dọc? a. Dạng bảng b. Ngăn xếp

  pptx57 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 10: PowerPoint 2010Máy tính căn bản - Bài 10: PowerPoint 2010

  12. Tại sao bạn muốn tạo handouts? a. Để phân phát cho người nghe tham khảo sau khi trình chiếu. b. Để cho phép người nghe ghi chú trong suốt bài thuyết trình. c. Để sử dụng như bản sao cứng của các slide trong bản trình chiếu. d. Bất kỳ đáp án nào trên e. b hoặc c

  pptx75 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 9: Microsoft excel 2010Máy tính căn bản - Bài 9: Microsoft excel 2010

  7. Tại sao có thể bạn muốn đặt trường Last Name làm khóa sắp xếp chính và trường First Name thành khóa sắp xếp thứ hai? a. Tất cả các thao tác sắp xếp cần chứa ít nhất hai trường sắp xếp. b. Bạn muốn nhóm tất cả mọi người có cùng tên đầu (first name). c. Bạn muốn sắp xếp theo thứ tự những người có cùng tên cuối (last name). d. Bạn muốn lọc dữ l...

  pptx77 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 8: Microsoft Word 2010Máy tính căn bản - Bài 8: Microsoft Word 2010

  8.Lợi ích của việc sử dụng phong cách để định dạng tài liệu là: a. Những thay đổi về định dạng được tự động thay đổi mỗi khi bạn thực hiện thay đổi phong cách đó. b. Các phong cách đảm bảo sự nhất quán trong toàn bộ tài liệu của bạn. c. Bạn có thể áp dụng các phong cách cho bất kỳ văn bản nào trong tài liệu d. Bất kỳ đáp án nào ở trên. e. b ho...

  pptx121 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Các ứng dụng chủ chốt - Bài 7: Các tính năng phổ biếnCác ứng dụng chủ chốt - Bài 7: Các tính năng phổ biến

  6. Khi nào bạn có thể sử dụng nút Search thay vì trường nhập văn bản trong đặc tính trợ giúp? a. Để kích hoạt chế độ Search để tìm tiêu chuẩn tìm kiếm. b. Để lấy loại trợ giúp xác định cho một chủ đề chẳng hạn như Templates hoặc Training. c. Để điều hướng nhanh đến trang Web của Microsoft để nhập tiêu chuẩn tìm kiếm. d. Để thay đổi chế độ trợ ...

  pptx50 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0