• Toán học - Tích phân bất địnhToán học - Tích phân bất định

  Thay x bởi –x, biểu thức dưới dấu tp không Thay x bởi –x, biểu thức dưới dấu tp không đổi Thay x bởi +x, biểu thức dưới dấu tp không đổi

  ppt50 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Phương trình vi phân cấp 1Toán học - Phương trình vi phân cấp 1

  Phương trình tách biến Phương trình đẳng cấp Phương trình tuyến tính cấp 1 Phương trình vi phân toàn phần Phương trình Bernoulli.

  ppt38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Khảo sát hàm sốToán học - Khảo sát hàm số

  x(t), y(t) xác định liên tục trên R. x(t), y(t) tuần hoàn với chu kỳ 2 nên chỉ khảo sát và vẽ trong 1 chu kỳ (t[­, ]) x(t) chẵn, y(t) lẻ  đt đối xứng qua ox  chỉ khảo sát nửa chu kỳ (t[0, ])(nửa chu kỳ còn lại vẽ đối xứng qua ox).

  ppt71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Khai triển TaylorToán học - Khai triển Taylor

  Thông thường chỉ áp dụng kt Tayor để tính gh nếu các pp khác (gh cơ bản, VCB, L’Hospital) tính quá dài hoặc không tính được. Đa số các bài dùng Taylor rơi vào trường hợp thay VCB hoặc VCL qua tổng, hiệu gặp triệt tiêu. Do đó các biểu thức được khai triển đến khi hết triệt tiêu ở phần đa thức thì dừng, phần VCB bậc cao bỏ đi khi tính lim

  ppt57 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Hàm số liên tụcToán học - Hàm số liên tục

  f liên tục trên [a, b], gọi m và M lần lượt là gtnn và gtln của f trên [a, b], ta có Hệ quả: nếu f liên tục trên [a, b] và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm trong (a,b). Xét phương trình x.2x – 1 = 0 trong (0, 1)

  ppt10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Bài 2: Hàm sốToán học - Bài 2: Hàm số

  Tìm hàm ngược của hàm số y = f(x) = 2x + 3 trên R B1: giải pt y = f(x) Biểu thức hàm ngược theo y : B2: Đổi vai trò của x, y :

  ppt42 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Giới hạn hàm số (phần 2)Toán học - Giới hạn hàm số (phần 2)

  Chỉ được thay tương đương qua tích các VCL Nguyên tắc ngắt bỏ VCL bậc thấp: tổng các VCL khác cấp tương đương với VCL bậc cao nhất Nguyên tắc thay tương đương trong tính giới hạn: giống VCB f(x) bị chận trong lân cận xo, (x) là VCL khi x  xo  (x) + f(x) (x) khi x  xo.

  ppt33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Giới hạn hàm sốToán học - Giới hạn hàm số

  Nhớ kiểm tra dạng vô định trước khi lấy giới hạn. Tùy theo dạng vô định, chọn gh cơ bản thích hợp. Nếu dạng VĐ là 0,   , chuyển về 0/0 hoặc / Nếu là dạng VĐ mũ, biến đổi theo các cách sau: lấy lim của lnf(x) [u(x)]v(x)= ev(x)lnu(x) Dạng 1, dùng gh (1+x)1/x  e

  ppt29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Giới hạn dãy sốGiới hạn dãy số

  DÃY CON Cho {xn}, chọn ra các số hạng từ dãy này 1cách tùy ý theo thứ tự chỉ số tăng dần ta được 1 dãy con của {xn}. Các chỉ số của dãy con cũng kéo dài ra 

  ppt34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Giải tích 1 - Đạo hàm và vi phânGiải tích 1 - Đạo hàm và vi phân

  Nếu f xác định bởi 1 biểu thức sơ cấp: dùng công thức đạo hàm sơ cấp và các quy tắc(tổng, hiệu, tích, thương, hàm hợp). Nếu tại x0, biểu thức f ’ không xác định: tính bằng định nghĩa. Nếu hàm số có phân chia biểu thức tại x0: tính bằng định nghĩa. Nếu f(x) = u(x)v(x) hoặc f(x) là tích thương của nhiều hàm: tính (lnf)’

  ppt47 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0