• Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua dạy học toán cao cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế ở trường đại học Lạc HồngMột số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua dạy học toán cao cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế ở trường đại học Lạc Hồng

  Title: SOME MEASURES TO TRAIN PROBLEM-SOLVING SKILL THROUGH TEACHING ADVANCED MATHEMATICS FOR ECONOMIC MAJORED STUDENTS AT LAC HONG UNIVERSITY Abstract: Constructing standard learning outcomes with proper, exact and clear - cut requirements is an important innovative content in the education and training at Lac Hong university. The career skil...

  pdf11 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing Quốc tế - Chương 9: Quản trị marketing xúc tiến trên thị trường quốc tếBài giảng Marketing Quốc tế - Chương 9: Quản trị marketing xúc tiến trên thị trường quốc tế

  9.3.2 Quyết định chương trình xúc tiến bán hàng Vai trò. Thúc đẩy nhanh quá trình mua bằng cách sử dụng các biện pháp kích thích và khích lệ ƒ Đối tượng o Người tiêu dùng o Người mua thương mại o Lực lượng bán hàng 9.3.3 Quyết định chương trình quan hệ công chúng Là những hoạt động “ngoại giao” của công ty nhằm tạo ra, duy trì và phát tri...

  pdf21 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị học - Chương 8: Chức năng điều khiển - Vũ Mạnh CườngGiáo trình Quản trị học - Chương 8: Chức năng điều khiển - Vũ Mạnh Cường

  Bạn dừng biện pháp nào để thuyết phục (Động viên) nhân viên làm việc 1. Dùng vũ lực. 2. Quát mắng nhân viên. 3. Dồ ngọt bằng lời lè thuyết phục. 4. Khen họ làm việc tốt. 5. Khơi gợi những tình cảm tốt đẹp ờ họ. ô. Nhân mạnh tầm quan trọng của công việc. 7. Cố gắng làm cho công việc hứng thú hơn. 8. Nhắc nhở họ về nhiệm vụ. 9. Hứa hẹn sê th...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing Quốc tế - Chương 7: Quản trị marketing định giá trên thị trường quốc tếBài giảng Marketing Quốc tế - Chương 7: Quản trị marketing định giá trên thị trường quốc tế

  7.3.4 Định giá chuyển nhượng Mục đích. o Tối đa hóa lợi nhuận o Tối thiểu hóa rủi ro hay sự bất ổn định 7.3.4 Định giá chuyển nhượng Tiền thẩm định và thẩm định giá trên hiện trường ƒ Trắc nghiệm mức chấp nhận giá của các panel KH ƒ Quan sát và thẩm tra phản ứng của bạn hàng và đối thủ cạnh tranh ƒ Thẩm định sự phản ứng dây chuyền của các ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị học - Chương 7: Chức năng tổ chức - Vũ Mạnh CườngGiáo trình Quản trị học - Chương 7: Chức năng tổ chức - Vũ Mạnh Cường

  5. PHÂN QUYỀN & ỦY QUYỀN 5.2 Ủy quyền: Lợi ích đối với nhà quản trị:  Đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.  Tận dụng thời gian eo hẹp của mình.  Nâng cao hiệu quả công việc của tập thể.  Giảm được áp lực công việc  Đào tạo nhà quản trị kế cận 5. PHÂN QUYỀN & ỦY QUYỀN 5.2 Ủy quyền: Lợi ích đối với người được ủy quyền:  Phát triển ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược -Phân tích môi trường kinh doanh - Môi trường bên ngoài - Lại Văn TàiBài giảng Quản lý chiến lược -Phân tích môi trường kinh doanh - Môi trường bên ngoài - Lại Văn Tài

  Các thành phần môi trường khác nhau sẽ ảnh hưởng đến các chiến lược khác nhau ở những thời điểm khác nhau • Các yếu tố môi trường VẪN TIẾP TỤC THAY ĐỔI khi chiến lược ĐANG TRIỂN KHAI • Một số nhà quản lý có xu hướng rút ngắn kế hoạch dài hạnđối phó với sự thay đổi của môi trường • Cần có đủ nguồn lực và cam kết của lãnh đạo để quản lý chiến lược...

  pdf32 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing Quốc tế - Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phầnBài giảng Marketing Quốc tế - Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần

  Là một môn khoa học quản trị kinh doanh chuyên ngành, nghiên cứu tính quy luật hình thành và động thái chuyển hóa NCTT quốc nội và nước ngoài thành các quyết định đơn đặt hàng mua của tập KH tiềm năng và phương thức đồng quy các hoạt động, các công cụ, các ứng xử kinh doanh trong khuôn khổ các chương trình, giải pháp công nghệ và quản trị hỗn...

  pdf23 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị học - Chương 6: Chức năng hoạch định - Vũ Mạnh CườngGiáo trình Quản trị học - Chương 6: Chức năng hoạch định - Vũ Mạnh Cường

  HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP Hoạch định tác nghiệp liên quan đến triển khai các chiến lược đã xác định trong thời gian ngắn. Định ra các chương trình ngắn và sử dụng các nguồn lực được phân bố.  Hai loại kế hoạch tác nghiệp: ◦ Kế hoạch đơn dụng ◦ Kế hoạch thường trực 5.1 Kế hoạch đơn dụng:  Chương trình  Những bước chính trong hoạt động để đạ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị học - Chương 5: Quyết định quản trị - Vũ Mạnh CườngGiáo trình Quản trị học - Chương 5: Quyết định quản trị - Vũ Mạnh Cường

  7. Nâng cao hiệu quả quyết định Phẩm chất cá nhân cần cho quyết định hiệu quả: Kinh nghiệm Khả năng xét đoán Tính sáng tạo Khả năng quyết đoán Tinh thần trách nhiệm Khả năng định lượng. 7. Nâng cao hiệu quả quyết định Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện Triển khai quyết định Bảo đảm các điều kiện vật chất Giữ vững thông tin phản hồ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Chương 6: Các quyết định về phân phối của ngân hàng thương mạiBài giảng Marketing ngân hàng - Chương 6: Các quyết định về phân phối của ngân hàng thương mại

  6.2.1 Căn cứ ra quyết định phân phối và địa điểm cung ứng dịch vụ của ngân hàng Đặc điểm thu nhập của các nhóm dân cư ƒ Đặc điểm cạnh tranh ƒ Đặc điểm và quy mô nhu cầu 6.2.2 Quyết định địa điểm cung ứng dịch vụ của ngân hàng Dựa trên tiềm năng thương mại ƒ Đánh giá mức độ tiện ích Dựa trên tiềm năng thương mại ƒ Đánh giá mức độ tiện ích ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0