• Quản trị kinh doanh - Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanhQuản trị kinh doanh - Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh

  Vd. Minh họa cho phương pháp tính số chênh lệch  Xác đinh đối tượng phân tích: chính là mức chênh lệch chỉ tiêu kế hoạch so với thực hiện ∆Q = Q1 - Q0 = 1200 x 9.5 x 55 – 1000 x 10 x 50 = 127000  Xác đinh nhân tố ảnh hưởng: o Số lượng sản phẩm: ??? o Mức tiêu hao: ??? o Đơn giá vật liệu: ???

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 8: Phân tích dữ liệuQuản trị kinh doanh - Chương 8: Phân tích dữ liệu

  Thực hiện phân tích thống kê trong Excel (tiếp) ● Phát hiện và khẳng định mối liên hệ giữa các biến số: X và Y ● X và Y có DL kiểu định lượng: PT tương quan hoặc PT hồi quy ● Tương quan: CORREL(x, y) ● Hồi quy: y = b0 + b1.x ⇨ Vẽ đồ thị Scatter và “Add Trendline”

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 7: Thiết kế bản câu hỏiQuản trị kinh doanh - Chương 7: Thiết kế bản câu hỏi

  Tổ chức theo từng chủ đề, bám sát mục tiêu nghiên cứu ● Thứ tự thông thường: ● Chung trước, riêng sau ● Dễ trước, khó sau ● Thông tin trọng tâm trước, thông tin thú vị sau ● Vấn đề thông thường trước, nhạy cảm sau ● Hành vi (đã làm gì) -> Nhận thức, đánh giá và thái độ (nghĩ gì) -> Ý định (sẽ làm gì) -> Câu hỏi mở (góp ý, đề xuất) -> Thông ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 6: Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượngQuản trị kinh doanh - Chương 6: Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng

  Các phương pháp chọn mẫu không ngẫu nhiên / phi xác suất (non-probability sampling methods): ● Mẫu được chọn theo những quy trình cụ thể, nhưng không đảm bảo cơ hội tham gia vào mẫu của các phần tử trong tổng thể là như nhau ● Các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên (probability sampling methods): ● Mẫu được chọn theo những quy trình cụ thể sao...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 5: Nghiên cứu định lượngGiáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 5: Nghiên cứu định lượng

  Phỏng vấn trực tiếp ● Phỏng vấn qua điện thoại ● Điều tra qua thư ● In bản hỏi và gửi tới địa chỉ người được hỏi để họ tự điền và thu lại ● Gửi thư điện tử: soạn file và gửi qua email; Google Doc ● Điều tra qua trang web

  pdf11 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Nghiên cứu định tínhGiáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Nghiên cứu định tính

  Những câu hỏi và tình huống mà người được hỏi thường không nhận rõ được mục đích. ● Đo lường nhận thức, thái độ và hành vi một cách gián tiếp thông qua những phản ứng tâm lý. ● Các kỹ thuật thường dùng: ● Liên kết từ: “BK” ~ ● Hoàn thành câu: “Các thầy cô ở Viện KT&QL rất chi là ” ● Đóng vai ● Nhân cách hoá ● Hoàn thành bức tranh ● Trắc ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Nghiên cứu tài liệuGiáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Nghiên cứu tài liệu

  Tiêu chí đánh giá công trình NC ● Tính rõ ràng: cụ thể, chi tiết, dễ hiểu ● Tính cập nhật: dữ liệu mới, gần đây ● Tính đầy đủ: nội dung đầy đủ các khía cạnh gắn với tên đề tài ● Độ tin cậy của dữ liệu và lập luận: được trích dẫn đầy đủ, phương pháp thực hiện khoa học ● Tính logic: sự kết nối hợp lý giữa các phần ● Văn phong: khoa học, giản ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 2: Đề tài, mục tiêu, mô hình, biến số và giả thuyết nghiên cứuGiáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 2: Đề tài, mục tiêu, mô hình, biến số và giả thuyết nghiên cứu

  Biến NC và biến quan sát ● Biến NC (a research variable / a construct / a latent variable) ● Khái niệm quan tâm ● Thường là trừu tượng, ít khi có thể đo trực tiếp bằng một mục hỏi (câu hỏi) ● Đơn hướng (uni-dimensional) hoặc đa hướng (multi-dimensional) ● Biến quan sát (an observed variable / indicators) ● Các mục hỏi, khía cạnh cụ thể tr...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanhGiáo trình phân tích hoạt động kinh doanh - Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

  Tài liệu chính ● Nguyễn Tiến Dũng (2014), Bài giảng PowerPoint Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, tải về từ trang web: sites.google.com/site/nguyentiendung bkhn ● Lê Công Hoa & Nguyễn Thành Hiếu (2012), Giáo trình Nghiên cứu Kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

  pdf9 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của việc phát triển hành lang kinh tế đông tây đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt NamVai trò của việc phát triển hành lang kinh tế đông tây đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

  Mặc dù điều kiện của các tỉnh thuộc EWEC còn nhiều khó khăn, nhưng Hành lang kinh tế Đông - Tây đã có bước tiến vững chắc và khá nhanh chóng, thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ, địa phương của các nước liên quan thu hẹp khoảng cách phát triển với các vùng khác trong khu vực. Do đó, để nâng cao vai trò của Hành lang kinh tế Đông - Tây đố...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0