• Thương mại điện tử - Chương 7: Bảo mật và an ninh trên mạngThương mại điện tử - Chương 7: Bảo mật và an ninh trên mạng

  Các bước kiểm tra: 1. Dùng public key của người gửi (khóa này được thông báo đến mọi người) để giải mã chữ ký số của message. 2. Dùng giải thuật băm message đính kèm. 3. So sánh kết quả thu được ở bước 1 và 2. nếu trùng nhau kết luận message này không bị thay đổi trong quá trình truyền và message này là của người gửi.

  ppt23 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 6: Thanh toán qua mạngThương mại điện tử - Chương 6: Thanh toán qua mạng

  DV nhắn tin ngân hàng (SMS Banking) Các tiện ích dịch vụ SMS Banking đang được triển khai bao gồm: Nhóm cung cấp thông tin: (1) Số dư tài khoản (2) Liệt kê giao dịch của tài khoản (3) Lãi suất tiết kiệm; Tỷ giá tiền tệ; Địa điểm đặt máy ATM và phòng giao dịch (4) Hạn mức tín dụng; Tình hình hoạt động tín dụng; Thông tin về L/C và chứng từ tha...

  ppt26 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 5:  Marketing qua mạng internet (e-marketing)Thương mại điện tử - Chương 5:  Marketing qua mạng internet (e-marketing)

  Webometrics (www.webometrics.info): Xếp hạng các trường ĐH Hiểu đúng thứ hạng Webometrics đưa ra là: “Những trường có vị trí cao là những trường có trang web tốt xét theo chỉ số tác động đối với cộng đồng” hay “đây là những trang web cung cấp dồi dào các thông tin khoa học”

  ppt26 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 4:  Duy trì & phát triển website tmđtThương mại điện tử - Chương 4:  Duy trì & phát triển website tmđt

  Để chọn được nhà cung cấp dịch vụ tốt, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau: Tránh chọn dịch vụ lưu trữ miễn phí: Ví dụ: www.tenbanchon.xyz.com (xyz là tên nhà cung cấp free hosting) => làm giảm ấn tượng của doanh nghiệp đối với đối tác/khách hàng Tránh chọn Hosting không có khả năng mở rộng và nâng cấp Tránh chọn host quá rẻ => chất lượng host...

  ppt30 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 3: Ứng dụng cntt & tmđt trong doanh nghiệpThương mại điện tử - Chương 3: Ứng dụng cntt & tmđt trong doanh nghiệp

  Mô hình hoạt động: cửa hàng trực tuyến kinh doanh chủ yếu hàng điện tử, thiết bị điện, sách báo, Phương thức thanh toán đa dạng nhưng chưa toàn diện Các dịch vụ chuyển phát chưa chuyên nghiệp, dịch vụ do bưu điện hoặc công ty giao nhận cung cấp thì chi phí cao, thời gian chưa đảm bảo

  ppt37 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Chương 2: Kiến thức cơ bản về internet và mạngThương mại điện tử - Chương 2: Kiến thức cơ bản về internet và mạng

  Các ngôn ngữ phát triển ứng dụng web Các ứng dụng web có thể được viết bằng ngôn ngữ HTML (web tĩnh) Hoặc kết hợp với các ngôn ngữ lập trình web để thực hiện các yêu cầu xử lý và truy xuất dữ liệu, để trả về trang web có nội dung thay đổi tùy theo đối tượng và hoàn cảnh (web động) Các ngôn ngữ script có thể là : CGI, Perl, ASP, VBScript, PHP (t...

  ppt37 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử - Khái quát về thương mại điện tửThương mại điện tử - Khái quát về thương mại điện tử

  1. Nếu TMĐT dễ dàng thì ai cũng làm được 2. Marketing là điều rất quan trọng 3. Không bán những gì khách hàng không cần 4. Khách hàng không mua nếu không tìm thấy nơi bán 5. Tốc độ là yếu tố quan trọng trong TMĐT 6. Website càng đơn giản càng tốt 7. Không hiểu khách hàng thì không thành công 8. Không phải ai cũng có khiếu thiết kế web 9. Kh...

  ppt28 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • JavaScript - Part 2JavaScript - Part 2

  The indexOf() method returns the position (a number) of the first occurrence of a specified text (string) in a string: Example var str = "Please locate where 'locate' occurs!"; var pos = str.indexOf("locate"); The lastIndexOf() method finds the last occurrence of a specified text inside a string: Example var str = "Please locate where 'locate'...

  ppt61 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • JavaScript -Part 1JavaScript -Part 1

  Using comments to prevent execution of code, can be very suitable for testing. Adding // in front of a code line changes the code lines from an executable line to a comment. The next example uses // to prevent execution of one of the code lines. //document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page"; document.getElementById("myP").innerHTM...

  ppt52 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • ASP.NET MVC - Part 2ASP.NET MVC - Part 2

  Web Site Project Deployment The typical Web deployment scenarios for Web site projects include: Deploying a Web site by using the Copy Web Site tool, which can copy and synchronize files between the source computer, a destination computer or location. Deploying a Web site by using the Windows  XCopy command. Deploying a prebuilt (precompiled) W...

  ppt50 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0