• Hóa học - Bài 2: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ thể tíchHóa học - Bài 2: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ thể tích

  2. 3. TN 3: Kỹ thuật sử dụng bình định mức- ống đong Đong đầy nước cất vào bình định mức 100 ml bằng beaker và bình tia Thực hiện thao tác lắc bình định mức Lấy 80 ml nước cất bằng ống đong 100 ml

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 1

 • Khoa hoc & công nghệ nanoKhoa hoc & công nghệ nano

  Các dãy đồi nhỏ(tạo bởi các khe nano) trên ngọn đồi lớn (kích thước micro) tạo ra lớp không khí kẹt bên dưới nước (như của lá sen).Ở những chỗ này cánh hoa hồng cực ghét nước với góc tiếp xúc là 152 ̊. Tuy nhiên thì ở các vùng trũng giữa các ngọn đồi thì nước thấm vào và không có được lớp không khí làm nước bám dính vào bề mặt cánh hoa (gâ...

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Hóa keo - Chương 1: Hệ phân tánHóa keo - Chương 1: Hệ phân tán

  Độ phủ bề mặt  là tỷ số giữa diện tích bề mặt chất hấp phụ đã hấp phụ và tổng diện tích bề mặt của chất hấp phụ. HẤP PHỤ – Một số khái niệm Khi 0˂ ˂ 100% thì xảy ra hấp phụ đơn lớp không hoàn toàn. Khi  100% thì có hấp phụ đa lớp. Khi  = 100% thì xảy ra hấp phụ đơn lớp hoàn toàn.

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Chương III: Tính chất quang họcHóa đại cương - Chương III: Tính chất quang học

  Hạt keo (hay micelle) gồm có một nhân (thường có cấu tạo tinh thể) và lớp keo bao quanh. Những ion có khả năng xây dựng mạng lưới tinh thể của nhân được hấp thụ lên bề mặt của nhân làm ion quyết định thế hiệu; các ion ngược dấu được giữ bởi lực hút tĩnh điện của các ion QĐHT được gọi là các ion nghịch, chúng tạo nên lớp hấp thụ và lớp khuyếch...

  pdf38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Chương 7: Hiện tượng bề mặt - Hệ phân tán keoHóa đại cương - Chương 7: Hiện tượng bề mặt - Hệ phân tán keo

  Nguyên tắc gây keo tụ hệ keo ƣa lƣu. Về nguyên tắc gây keo tụ hệ keo ƣa lƣu là phá bỏ lớp dung môi bao bọc. Khi này hạt keo không đƣợc bảo vệ  các hạt keo sẽ kết tụ lại với nhau gây ra hiện tƣợng keo tụ. Có nhiều phƣơng pháp gây keo tụ keo ƣa lƣu nhƣ: Tăng nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng lớp vỏ solvat bị phá vỡ do chuyển động nhiệt tăng. Ví dụ: ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Chương 6: Điện hóa họcHóa đại cương - Chương 6: Điện hóa học

  IV - ỨNG DỤNG VIỆC ĐO THẾ ĐiỆN CỰC (SGK T136) 3.1- Xác định thế oxy hóa – Khử tiêu chuẩn của các cặp oxy hóa – khử (SGK T136) 3.2- Xác định pH bằng phương pháp điện hóa (SGK T137) 3.3- Xác định biến thiên năng lượng tự do (G0) của một phản ứng (SGK T138) 3.4- Chuẩn độ bằng phương pháp điện thế (SGK T138)

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Chương 5: Dung dịchHóa đại cương - Chương 5: Dung dịch

  5 – DUNG DỊCH ĐỆM ACID-BASE (SGK T 108) 5.1– Khái niệm về dung dịch đệm acid - base 5.2– pH của dung dịch đệm acid - base 6 – DUNG DICH CHẤT ĐIỆN LI MẠNH ÍT TAN (SGK T 110) 7 – SỰ ĐIỆN LI CỦA PHỨC CHẤT (SGK T 112) 6.1– Khái niệm về chất điện li mạnh ít tan 6.2– Tích số ion – Tích số tan 7.1– Khái niệm về phức chất 7.2– Sự điện li của phức c...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Phương pháp chuẩn độ kết tủaHóa đại cương - Phương pháp chuẩn độ kết tủa

  pH dung dịch phải đủ lớn để chỉ thị tồn tại chủ yếu ở dạng Ind-. Lực ion cao làm ảnh hưởng đến khả năng ghép cặp Ag+:Ind- làm sai lệch màu chỉ thị. Phải thực hiện trong đk ánh sáng yếu để tránh phân hủy AgCl. Slide 43

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Phương pháp phức chấtHóa đại cương - Phương pháp phức chất

  Chuẩn độ ngược Dung dịch chuẩn là EDTA và ZnSO4. Chỉ thị màu kim loại Điều kiện: tại pH xác định Phản ứng của Zn’ và Y’ phải thõa mãn đk của phản ứng chuẩn độ trực tiếp

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Hóa đại cương - Chương 4: Động hóa họcHóa đại cương - Chương 4: Động hóa học

  2.3 PHẢN ỨNG CẢM QUANG Chất tăng nhạy: Chất có vai trò giúp cho các chất tham gia pư hấp thụ được bức xạ Phản ứng quang hoá có sự tham gia của chất tăng nhạy gọi là phản ứng cảm quang Thí dụ: Phản ứng quang hợp ở cây xanh là phản ứng cảm quang Chất Clorophil (có trong chất diệp lục) là chất tăng nhạy Cơ chế của phản ứng quang hợp 6C02 + 6H20 h...

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0