• Tinh thần nhập thế trong tư tưởng phật giáo của Trần Nhân TôngTinh thần nhập thế trong tư tưởng phật giáo của Trần Nhân Tông

  Những triết lý sâu sắc của nhà Phật đã được Trần Nhân Tông vận dụng linh hoạt, mềm dẻo vào giải quyết các vấn đề xã hội, tạo nên một nét mới trong văn hoá, giáo dục, đạo đức của dân tộc. Có thể nói, phải thực sự thấm nhuần tư tưởng “vô ngã”, “vị tha” của nhà Phật mới có được những việc làm đầy tình thương và bao dung như vậy. Nhờ vậy, đạo đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Triết học - C. Mác và ph.ăngghen bàn về cơ sở tồn tại và biến đổi của tôn giáoTriết học - C. Mác và ph.ăngghen bàn về cơ sở tồn tại và biến đổi của tôn giáo

  Như vậy, từ sự kiến giải một cách khoa học về cơ sở tồn tại và hình thái biến đổi của tôn giáo dựa trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Mác và Ăngghen đã nêu lên những vấn đề mang tính phương pháp luận để giải quyết vấn đề tôn giáo. Vận dụng một cách sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về cơ sở ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩaQuan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa

  V.I.Lênin cũng nêu rõ: “Chính quyền Xô-viết là gì? Bản chất của chính quyền mới đó mà trong phần lớn các nước, người ta không muốn hiểu hay chưa thể hiểu, là gì? Bản chất của nó, cái mà ngày càng thu hút được công nhân tất cả các nước, là ở chỗ: xưa kia nhà nước là do bọn nhà giàu hay bọn tư bản quản lý bằng cách này hay cách khác, thì ngày nay...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Câu hỏi trắc nghiệmTriết học - Câu hỏi trắc nghiệm

  83. Điều nào sau đây thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? A. Kiến trúc thượng tầng quyết định cơ sở hạ tầng; cơ sở hạ tầng có tính độc lập tương đối so với kiến trúc thượng tầng và tác động trở lại kiến trúc thượng tầng. B. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng; kiến trúc thượng tầng có tính độc ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Thư viện số: Hai thập kỷ phát triển trên thế giới, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt NamThư viện số: Hai thập kỷ phát triển trên thế giới, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam

  Hiện nay, trong khi TVS thế giới đang chuyển mạnh mẽ sang thế hệ thứ 2 (Thư viện 2.0), thì các TVS Việt Nam mới đang ở thế hệ thứ 1 (Thư viện 1.0). Chúng ta mới đang hoàn thiện hạ tầng phần cứng – phần mềm – xây dựng vốn tài liệu số để cung cấp dịch vụ cho người dùng tin. Để bắt kịp với mạch phát triển TVS trên thế giới, không còn con đường nào ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Mục đích và lợi ích của sinh viên nghiên cứu khoa họcMục đích và lợi ích của sinh viên nghiên cứu khoa học

  Là một Khoa có bề dày lịch sử đào tạo và nghiên cứu khoa học 50 năm, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Khoa đã đi vào nền nếp với nhiều công trình được giải thưởng cấp trường và cấp Bộ. Hàng năm đều Khoa đều tổ chức Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học và đã thu hút được số lượng đáng kể sinh viên tham gia nghiên cứu. Mỗi năm ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Thư viện thông tin - Một số kĩ thuật thu nhập thông tin, chứng minhThư viện thông tin - Một số kĩ thuật thu nhập thông tin, chứng minh

  Thư viện thông tin - Một số kĩ thuật thu nhập thông tin, chứng minh Áp dụng các phép toán thống kê mô tả, suy luận để kiểm định các câu hỏi giả thiết nghiên cứu Tính tần suất trung bình, độn chênh lệch chuẩn So sánh điểm trung bình giữa các nhóm mẫu Xác định mức độ tương quan

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn học CS519 – Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcĐề cương môn học CS519 – Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP - Dự lớp: theo qui định chung của trường - Bài tập: Sinh viên phải làm các bài tập, phải chuẩn bị trả lời các câu hỏi và đọc trước những tài liệu theo yêu cầu của giảng viên trước mỗi buổi học.

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề văn bản và soạn thảo văn bảnChuyên đề văn bản và soạn thảo văn bản

  Chuyên đề văn bản và soạn thảo văn bản Nội dung văn bản Nội dung văn bản được trình bày tại ô số 6 Phần nội dung (văn bản) được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13, 14 khi xuống dòng, chữ đầu dòng có thể lùi vào từ 1 cách mạng đến 1.27 cách mạng

  pdf66 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quản lý thư viện điện tử đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh bằng công nghệQuản lý thư viện điện tử đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh bằng công nghệ

  Xây dựng Thư viện điện tử ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đồng nghĩa với việc xây dựng Mạng thông tin - thư viện ĐHQG. Quản lý Mạng thông tin - thư viện ĐHQG đồng nghĩa với quản lý hệ thống thư viện ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Bằng những tiêu chuẩn nghiệp vụ tiên tiến và công nghệ hiện đại, việc xây dựng và quản lý Mạng thông tin - thư viện ĐHQG dần dần sẽ tiến...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0