• Nhu cầu thông tin của đại biểu và kỹ năng nói ở Quốc hộiNhu cầu thông tin của đại biểu và kỹ năng nói ở Quốc hội

  + Không nên coi thường đoạn kết (điểm nhấn và để lại những ý quan trọng .) + Ý tứ sáng rõ, lời lẽ khúc chiết là tiền đề của thành công (có tính thuyết phục cao .) + Khắc sâu những điều khó quên vào tâm trí người nghe (tạo sự đồng thuận ) + Những việc cần làm khi bước lên diễn đàn (thể hiện sự tự tin, tránh biểu hiện rụt rè và gương mặt rất thân ...

  ppt22 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

 • Từ giám sát thực tế đến chất vấn trên nghị trườngTừ giám sát thực tế đến chất vấn trên nghị trường

  HOẠT ĐỘNG SAU CHẤT VẤN Đôn đốc việc trả lời chất vấn bằng văn bản Báo cáo với cử tri Báo cáo bằng văn bản Báo cáo ở hội nghị Báo cáo cử tri qua báo chí Theo dõi việc thực hiện giải pháp đã nêu Đôn đốc việc thực hiện giải pháp đã nêu

  ppt16 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0

 • Về cung cấp thông tin cho đại biểu dân cửVề cung cấp thông tin cho đại biểu dân cử

  Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp với yêu cầu của đại biểu, đảm bảo thời gian đúng luật định Xây dựng một quy chế tập trung qui định trách nhiệm cung cấp TT cho ĐBDC để cụ thể hóa quyền cung cấp TT của ĐBDC và chi tiết hóa nghiã vụ cung cấp TT của các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm

  ppt20 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Sự phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức hội nghị tiếp xúc cử triSự phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri

  5. Kiến nghị sửa đổi bổ sung một số quy định trong các văn bản Luật tổ chức Quốc hội, tại điều 51, không nên quy định chung chung là “đại biểu Quốc hội phải thường xuyên tiếp xúc cử tri”, mà cần quy định cụ thể hơn về thời gian phải TXCT hàng năm là bao nhiêu thời gian, hoặc bao nhiêu lần. Điều 39 Luật tổ chức HĐND&UBND cũng chỉ quy định: “đại b...

  ppt22 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu nội quy kỳ họp Quốc hội, quy trình thủ tục tiến hành công tác tổ chức nhân sự tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIIIGiới thiệu nội quy kỳ họp Quốc hội, quy trình thủ tục tiến hành công tác tổ chức nhân sự tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII

  7. Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh – do Chủ tịch nước trình. (tiếp theo) Đối với những người ứng cử vào các chức danh nhà nước đều được gửi kèm theo tờ trình tóm tắt sơ yếu lý lịch, bản kê khai tài sản. Đại biểu Quốc hội được quyền đề cử, ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu, nhưng là đảng ...

  ppt28 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hộiThực trạng cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội

  Thúc đẩy cầu về thông tin của đại biểu Quốc hội; Phát triển hệ thống dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin dựa trên cầu về thông tin của đại biểu; Phát triển đồng bộ thông tin nghiên cứu và thông tin công chúng để phục vụ đại biểu Quốc hội kết hợp hài hòa của 2 yếu tố: quyết đúng về khoa học và quyết hợp lòng dân.

  ppt17 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Vấn đề xung đột lợi ích trong hoạt động lập pháp và hoạt động lập quyVấn đề xung đột lợi ích trong hoạt động lập pháp và hoạt động lập quy

  Đối với hoạt động lập quy của Hội đồng nhân dân: Kết hợp hài hòa lợi ích của địa phương mình với lợi ích vùng và cả nước trong việc ra các nghị quyết có chứa đựng quy phạm pháp luật; Tăng cường mối liên hệ giữa HĐND các tỉnh trong cùng một vùng có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tương đồng nhau trong hoạt động lập quy nhằm tạo lập môi trường ...

  ppt13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Giải quyết xung đột lợi ích quốc gia và lợi ích địa phương trong chính sách phát triểnGiải quyết xung đột lợi ích quốc gia và lợi ích địa phương trong chính sách phát triển

  Đề cao hơn nữa trách nhiệm giải trình của cơ quan NN, của công chức đối với ND và các doanh nghiệp. Hoàn chỉnh các qui định về tham vấn YK nhân dân để đánh giá và ban hành chính sách. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cơ quan dân cử trong QĐ và GS; vai trò GS và phản biện XH của các tổ chức q/c. Đổi mới công tác lập pháp, lập qui; đảm bảo tín...

  ppt27 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0

 • Sự tham gia vào chính trị của phụ nữ trên thế giớiSự tham gia vào chính trị của phụ nữ trên thế giới

  Số liệu hiện nay cho thấy mặc dù trong thập kỷ qua đã có một số tiến bộ trong đại diện song tốc độ còn chậm. Các lợi ích của phụ nữ gắn với các lợi ích xã hội rộng hơn; Các chiến lược cải thiện và hỗ trợ sự bình đẳng trong lãnh đạo gồm: - Quy định về chỉ tiêu tỷ lệ phụ nữ trong nghị viện - Các phong trào của phụ nữ - Các tuyên ngôn phụ nữ ...

  ppt17 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0

 • Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và việc thực hiện các chức năng đóChức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và việc thực hiện các chức năng đó

  7. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG. 1. Tổ chức nghe CP, cơ quan chuẩn bị, cơ quan có liên quan báo cáo; 2. Tổ chức thẩm tra; 3. Tổ chức khảo sát; 4. Tổ chức Hội nghị, Hội thảo về những vấn đề có liên quan; 5. Nghiên cứu tài liệu liên quan; 6. Tổ chức Thảo luận: - Tại Kỳ họp: + Tại Tổ, tại Đoàn; + Tại HDDT, UB; + Tại ph...

  ppt38 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0