• Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 5: Dùng UML để xây dựng các artifactsNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 5: Dùng UML để xây dựng các artifacts

  Chương này ₫ã giới thiệu các thông tin cơ bản về ngôn ngữ mô hình UML như chức năng của ngôn ngữ UML, các phần tử cơ bản, các lược ₫ồ. Chúng ta sẽ dùng những kiến thức này ₫ể xây dựng và duy trì các artifacts trong qui trình phát triển phần mềm.

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 4: Qui trình phát triển phần mềm RUPNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 4: Qui trình phát triển phần mềm RUP

  Chương này ₫ã giới thiệu cho chúng ta các thông tin cơ bản về ₫ời sống phần mềm, về qui trình phát triển phần mềm RUP, về các workflows cần thực hiện, về các mô hình cũng như các lược ₫ồ cần xây dựng và duy trì

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm- Chương 3: Hiện thực mô hình hướng đối tượng trên C#Nhập môn Công nghệ phần mềm- Chương 3: Hiện thực mô hình hướng đối tượng trên C#

  Chương này ₫ã giới thiệu cú pháp của phát biểu class C# ₫ược dùng ₫ể ₫ặc tả chi tiết hiện thực 1 loại ₫ối tượng ₫ược dùng trong chương trình. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu cú pháp các phát biểu ₫ể ₫ịnh nghĩa các thành phần cấu thành ₫ối tượng như thuộc tính vật lý, thuộc tính giao tiếp, tác vụ chức năng, toán tử, delegate, event, indexer. ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 2: Tổ chức cấu trúc phần mềm hướng đối tượngNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 2: Tổ chức cấu trúc phần mềm hướng đối tượng

  ‰ Thí dụ, thay vì phải viết n class gần giống nhau như danh sách các số nguyên, danh sách các số thực, danh sách các chuỗi, danh sách các record Sinhvien, danh sách các ₫ối tượng ₫ồ họa,. ta chỉ cần viết 1 class tổng quát hóa : danh sách các phần tử có kiểu hình thức T. Khi cần tạo 1 class danh sách các phần tử thuộc kiểu cụ thể nào ₫ó, ta chỉ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềmNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm

  Thuật ngữ “Công nghệ phần mềm” (Software engineering) ₫ể nói về các lý thuyết, phương pháp, qui trình và tiện ích ₫ược dùng trong việc phát triển phần mềm chuyên nghiệp hầu tối thiểu chi phí, nâng cao tính ₫úng ₫ắn, bền vững của phần mềm. ‰ Trong các nội dung của công nghệ phần mềm thì qui trình phát triển phần mềm là chủ yếu nhất. ‰ Trong cá...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ lập trình C - Chương 7: Hàm và biếnNgôn ngữ lập trình C - Chương 7: Hàm và biến

  Bài 7: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày hôm qua và xuất kết quả.  Bài 8: Viết chương trình nhập toạ độ 3 đỉnh A,B,C của 1 tam giác trong mặt phẳng Oxy. Tính chu vi, diện tích và tìm tọa độ trọng tâm

  pdf42 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ lập trình C - Chương 4: Câu lệnh rẽ nhánhNgôn ngữ lập trình C - Chương 4: Câu lệnh rẽ nhánh

  . Nhập 4 số nguyên a, b, c và d. Tìm số có giá trị nhỏ nhất (min). 8. Nhập 4 số nguyên a, b, c và d. Hãy sắp xếp giá trị của 4 số nguyên này theo thứ tự tăng dần. 9. Tính tiền đi taxi từ số km nhập vào. Biết: a. 1 km đầu giá 15000đ b. Từ km thứ 2 đến km thứ 5 giá 13500đ c. Từ km thứ 6 trở đi giá 11000đ d. Nếu trên 120km được giảm 10% tổng t...

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Các kiểu dữ liệu cơ sởNgôn ngữ lập trình - Chương 3: Các kiểu dữ liệu cơ sở

  Trình bày các kiểu dữ liệu cơ sở trong C và cho ví dụ. Trình bày khái niệm về biến và cách sử dụng lệnh gán. Phân biệt hằng thường và hằng ký hiệu. Cho ví dụ minh họa. Trình bày khái niệm về biểu thức. Tại sao nên sử dụng cặp ngoặc đơn. Trình bày cách định dạng xuất.

  pdf40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ lập trình C - Chương 2: Lập trình với ngôn ngữ CNgôn ngữ lập trình C - Chương 2: Lập trình với ngôn ngữ C

  8. Kiểm tra số nguyên dương n có toàn hữ số chẵn hay không? 9. Hãy kiểm tra số nguyên dương n có hải là số đối xứng hay không? 0. Kiểm tra các chữ số của số nguyên ương n có tăng dần từ trái sang phải hay hông

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 7: Vận hành và bảo trì phần mềmKĩ thuật lập trình - Chương 7: Vận hành và bảo trì phần mềm

   Sự ổn định của đội dự án: chi phí bảo trì sẽ giảm nếu nhân viên trong đội dự án không thay đổi.  Những trách nhiệm đã cam kết.  Kỹ năng của nhân viên: nhân viên bảo trì thường không có kinh nghiệm và hiểu biết về miền ứng dụng của họ bị hạn chế.  Tuổi thọ và cấu trúc chương trình: khi tuổi thọ và cấu trúc chương trình bị xuống cấp thì c...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0