• Luật học - Pháp luật hợp đồng trong kinh doanhLuật học - Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh

  Bộ luật dân sự 14. 6. 2005 – Được coi là Luật chung điều chỉnh HĐ́; - Các lĩnh vực chuyên ngành nếu có Luật điều chỉnh về HĐ thì áp dụng Luật chuyên ngành́; - Nếu Luật chuyên ngành không có quy định về HĐ thì áp dụng Bộ luật dân sự́; - Nếu có sự khác biệt giữa BLDS và Luật chuyên nghành thì áp dụng...

  ppt46 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Tranh chấp kinh doanh thương mại và phương thức giải quyết tranh chấpLuật học - Tranh chấp kinh doanh thương mại và phương thức giải quyết tranh chấp

  Bảo đảm quyền tự do trong việc lựa chọn phương thức giải quyết Giải quyết nhanh, hạn chế làm gián đoạn hoạt động kinh doanh Bảo đảm bí mật kinh doanh Chi phí thấp

  pdf54 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề thi tốt nghiệp lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư tại bình thuận môn thi: Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồngĐề thi tốt nghiệp lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư tại bình thuận môn thi: Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng

  Các vấn đề cần lưu ý để hợp đồng có hiệu lực:( mỗi ý 0,25đ) 1. Về mục đích, nội dung của hợp đồng: không vi phạm Plvà các đạo đức xã hội; đối với hợp đồng vay vốn mục đích vay phải phù hợp với đúng nhu cầu sử dụng tiền vay của khách hàng. Đối với HĐ thế chấp: mục đích đảm bảo nghĩa vụ trả nợ 2. Về tư cách chủ thể: - Xem xét kỹ ai là người có t...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Đề kiểm tra pháp luật đại cương - Đề 4Đề kiểm tra pháp luật đại cương - Đề 4

  Câu 22: “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính ., do . ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện . của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện . , là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội” a. Bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị b. Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị c. Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế x...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Đề kiểm tra pháp luật đại cươngLuật học - Đề kiểm tra pháp luật đại cương

  Câu 8: Hình thức nhà nước là cách tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước. Hình thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở . khía cạnh; đó là . a. 3 – hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT – XH b. 3 – hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị c. 3 – hình thức ch...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Đề kiểm tra pháp luật đại cươngĐề kiểm tra pháp luật đại cương

  Câu 20: Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là: a. Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử. b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp. c. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp. d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc. Câu 21. Nă...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Luật giao thông đường BLuật học - Luật giao thông đường B

  3. Việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải thực hiện đồng bộ về kỹ thuật và an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và các lĩnh vực khác liên quan đến an toàn giao thông đường bộ.

  ppt333 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Học phần luật dân sựHọc phần luật dân sự

  1/ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang (trường học, bệnh viện, cq hành chính ) 2/ Các Tổ chức CTXH, tổ chức chính trị, 3/ Các tổ chức kinh tế (DNNN, công ty, HTX.) 4/ Các tổ chức Xh, tổ chức XH-nghề nghiệp, các quỹ XH, quỹ từ thiện

  ppt78 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật về kinh tế chương trình bồi dưỡng kiểm toán viên và kế toán viênPháp luật về kinh tế chương trình bồi dưỡng kiểm toán viên và kế toán viên

  Thành phần tham dự phiên tòa phúc thẩm: ? Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán. ? Người kháng cáo, đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải được triệu tập tham gia phiên toà. ? Những người tham gia tố tụng khác cũng có thể được ...

  pdf177 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Hòa giải tranh chấp đất đai tại Việt Nam - Phân tích pháp luật hiện hành, các thực tiễn và khuyến nghị cho cải cáchHòa giải tranh chấp đất đai tại Việt Nam - Phân tích pháp luật hiện hành, các thực tiễn và khuyến nghị cho cải cách

  Đa sô người được phỏng vấn cho rằng hòa giải cơ sở trong giải quyết tranh chấp đất đai có ý nghĩa quan trọng và cần thiết bởi le: Một là, trong những năm gần đây sô lượng các tranh chấp đất đai ngày càng tăng, trong đó nhiều cụ tranh chấp có tính chất phức tạp, đa dạng. Trong khi đó, các cơ quan nhà nước có thâm quyền giải quyết tranh chấp đất ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0