• Phân tích hoạt động kinh doanh - Đánh giá tình hình hoạt động bộ phậnPhân tích hoạt động kinh doanh - Đánh giá tình hình hoạt động bộ phận

  Công ty A và B cùng là nhà sản xuất điện. Công ty A là nhà máy nhiệt điện (thermal power generation). Công ty B sản xuất dựa trên nguồn năng lượng mới (renewable source of power generation)

  pptx14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 5: Phân tích lợi nhuận khách hàngPhân tích hoạt động kinh doanh - Chương 5: Phân tích lợi nhuận khách hàng

  Nếu A là khách hàng lâu năm và giới thiệu bạn bè mình đến công ty, thanh toán bằng thẻ tín dụng, thanh toán đúng hẹn và những đơn đặt hàng thường có yêu cầu giống nhau Và B là khách hàng mới, thanh toán bằng tiền mặt, đặt hàng nhiều lần, những đơn đặt hàng thường có yêu cầu khác nhau và thường yêu cầu discount.

  pptx32 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Chu trình sống của sản phẩm, product life - CyclePhân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4: Chu trình sống của sản phẩm, product life - Cycle

  Công ty dược phẩm Bayer Healthcare sử dụng software Oracle Enterprise PLM (product life cycle management) Hệ thống điện tử ghi nhận quá trình phát triển sản phẩm (Electronic development record) Chuyển giao công nghệ và hợp tác chuỗi cung ứng (technology transfer and collaboration) Quản lí quá trình đóng gói (packaging management) Đăng ký sản ...

  pptx19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích báo cáo quản lý tài chính và các tỷ sốPhân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích báo cáo quản lý tài chính và các tỷ số

  Tỷ số hiệu quả kinh doanh (Profitability)- % Tỷ số hiệu quả hoạt động (Effeciency) – lần/ ngày Tỷ số thanh khoản(Liquidity)-% Tỷ số quản lý nợ (Gearing) Tỷ số đầu tư (Investment)

  pptx15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 1: Kế toán quản trị chiến lượcPhân tích hoạt động kinh doanh - Chương 1: Kế toán quản trị chiến lược

  Được xác định và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Phải phù hợp với nội lực công ty Là yếu tố quan trọng trong kế toán quản trị (management accounting) và hệ thống quản lý hiệu quả (performance management system- PMS) của công ty SMART Specific- cụ thể Measurable –đo lường được Achievable – có thể đạt được Realistic – Thực tế Ti...

  pptx16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Phân tích hoạt động kinh doanhQuản trị kinh doanh - Phân tích hoạt động kinh doanh

  Nộp báo cáo case study (cá nhân) Chương trình học có tất cả 6 case studies, chọn 4 báo cáo case study cao điểm nhất lấy điểm thành phần (20%) Các bạn SV tham gia thuyết trình sẽ cộng điểm vào bài report cá nhân.  SV không có quyền đổi nhóm trong quá trình học

  pptx14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 5: Phân tích Báo cáo tài chínhQuản trị kinh doanh - Chương 5: Phân tích Báo cáo tài chính

  5.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản:  Sức sản xuất của tổng tài sản: Doanh thu thuần (hoặc tổng GTSX) Sức sản xuất của = tổng tài sản Tổng tài sản bình quân Tổng giá trị tài sản hiện có đầu kỳ và cuối kỳ Tổng tài sản bình quân = 2

  pdf28 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuậnQuản trị kinh doanh - Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

  4.3. Ứng dụng mối quan hệ của các chi phí ứng xử với kết quả hoạt động kinh doanh  Vdụ minh hoạ: có DN với các số liệu liên quan đến hoạt động KD như sau o Mua hàng với giá 19.600đ/cái và bán giá 40.000đ/cái o Chi phí bao gói cho mỗi sp là 400đ, tiền thuê cửa hàng là 10% doanh thu tiêu thụ o Mỗi tháng DN bỏ ra 9.600.000đ để trả lương nhân v...

  pdf25 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 3: Phân tích chi phí và giá thànhQuản trị kinh doanh - Chương 3: Phân tích chi phí và giá thành

  3.4.4. Phân tích khoản mục chi phí NVL trong giá thành: (tt )  Phương pháp phân tích: o So sánh tổng CP NVL thực tế với tổng CP NVL tính theo giá định mức (kế hoạch) với lượng định mức ( kế hoạch) o Dùng kỹ thuật tính toán của phương pháp thay thế liên hoàn để xác định các nhân tố ảnh hưởng

  pdf39 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 2: Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuấtQuản trị kinh doanh - Chương 2: Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất

  2.3.1. Phân tích thứ hạng chất lượng sản phẩm:  Sản phẩm được phân cấp thành nhiều loại  Được thị trường chấp nhận  Phương pháp phân tích: o Phương pháp tỷ trọng o Phương pháp đơn giá bình quân o Phương pháp hệ số phẩm cấp

  pdf35 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0