• Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 3, Phần 1: Cơ sở mạng và truyền thôngBài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 3, Phần 1: Cơ sở mạng và truyền thông

  3. Extranet Ứng dụng Extranet Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) Truy xuất thông tin tức thời (Real-Time Access to Information) Cộng tác (Collaboration): Nhiều người làm việc với nhau vì mục đích chung Chia sẻ kiến thức, học tập và hỗ trợ lẫn nhau 4. Các vấn đề cần lưu ý Để thành công trong Electronic Commerce Quy tắc 1: Website phải đưa r...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing Quốc tế - Bài 4: Phương thức thâm nhập thị trường Thế giới - ĐHKT TP.HCMBài giảng Marketing Quốc tế - Bài 4: Phương thức thâm nhập thị trường Thế giới - ĐHKT TP.HCM

  Khu chế xuất là khu công nghiệp đặc biệt chỉ dành cho việc sản xuất, chế biến những sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc dành cho các loại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất-nhập khẩu tại khu vực đó với các ưu đãi về các mức thuế xuất-nhập khẩu hay các ưu đãi về giá cả thuê mướn mặt bằng sản xuất, ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 2: HTTT trong doanh nghiệpBài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 2: HTTT trong doanh nghiệp

  Vai trò và mục tiêu ứng dụng HTTTQL 1. Tăng năng suất lao động – OTTP (Online Transaction Processing): xử lý giao dịch trực tuyến – TPS (Transaction Processing System): Hệ thống xử lý giao dịch – CIS (Customer – Intergrated System): Hệ thống tích hợp khách hàng. Vai trò và mục tiêu ứng dụng HTTTQL 2. Hỗ trợ ra quyết định • Giúp phân tích ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing Quốc tế - Bài 3: Nghiên cứu thị trường Thế giới - ĐHKT TP.HCMBài giảng Marketing Quốc tế - Bài 3: Nghiên cứu thị trường Thế giới - ĐHKT TP.HCM

  3. Các thông tin thứ cấp dù có đầy đủ và chính xác đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ cung cấp được những thông tin khái quát về thị trường, còn những thông tin chi tiết như tập tính tiêu dùng, ý kiến và thái độ của khách hàng chỉ có thể tìm được qua nghiên cứu trực tiếp. 4. Trong việc thu thập thông tin sơ cấp tại thị trường nước ngoài, các doa...

  pdf13 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 1: Các khái niệm cơ bảnBài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  15. Các cấp quản lý và nhu cầu thông tin • Mức tác nghiệp (Operational Control) người QL làm việc với TT/DL chi tiết. VD: kế toán, nhân viên kinh doanh. • Mức chiến thuật (Management Control): người quản lý cần các thông tin có xu hướng thể hiện mức độ tăng giảm theo định kỳ để lập báo cáo. • Mức chiến lược(strategic planning) người điều hành...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 1: Đối tượng, phương pháp và nhiệm vụ môn học - Đại học Thương mạiBài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 1: Đối tượng, phương pháp và nhiệm vụ môn học - Đại học Thương mại

  Phương pháp phân tích, luận giải, dẫn chiếu, điều tra xã hội học, thống kê kinh nghiệm và đặc biệt là phương pháp nghiên cứu, phân tích hệ thống. Quan điểm, đường lối đổi mới kinh tế, mở cửa thị trường và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Phương pháp luận biện chứng và lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • An improved ranking method for fuzzy numbers with integral valuesAn improved ranking method for fuzzy numbers with integral values

  Step 1. Aggregate ratings of alternatives versus criteria Assume that the decision makers use the linguistic rating set S = VP, P, F, G, VG , where VP = Very Poor = (0.0, 0.1, 0.2), P = Poor = (0.2, 0.3, 0.4), F = Fair = (0.3, 0.5, 0.7), G = Good = (0.7, 0.8, 1.0), and VG = Very Good = (0.8, 0.9, 1.0), to evaluate the suitability of the alterna...

  pdf6 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing Quốc tế - Chương 10: Tổ chức và kế hoạch hoá hoạt động marketing trên thị trường quốc tếBài giảng Marketing Quốc tế - Chương 10: Tổ chức và kế hoạch hoá hoạt động marketing trên thị trường quốc tế

  10.3.1 Thiết lập các tiêu chuẩn ƒ Căn cứ vào mục tiêu của công ty trên các thị trường nước ngoài ƒ Các tiêu chuẩn bao trùm các khía cạnh có thể kiểm soát được của marketing ƒ Các tiêu chuẩn phải toàn diện 10.3.2 Đo lường, đánh giá và điều chỉnh hoạt động marketing quốc tế ƒ Đo lường hoạt động marketing o Hình thức o Kỹ thuật ƒ Đánh giá h...

  pdf17 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Improved arithmetic operations on generalized fuzzy numbersImproved arithmetic operations on generalized fuzzy numbers

  This paper proposed an extension principle to derived arithmetic operations between generalized fuzzy numbers to overcome the shortcomings of Chen’s approach. Several examples were given to illustrate the usage, applicability, and advantages of the proposed approach. It shows that the arithmetic operations between generalized fuzzy numbers ob...

  pdf8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị học - Chương 9: Chức năng kiểm tra - Vũ Mạnh CườngGiáo trình Quản trị học - Chương 9: Chức năng kiểm tra - Vũ Mạnh Cường

  3.3 Kiểm tra sau khi thực hiện  Hoạt động kiểm tra bằng cách đo lường kết quả thực tế và đối chiếu với kế hoạch ban đầu.  Mục tiêu nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch, rút kinh nghiệm.  Nhược điểm của loại hình kiểm tra này là độ trễ về thời gian. 3. CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TR. CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA 4.1 Kiểm tra tài chính: ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0