• Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tinMô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin

  Nhiều dự án HTTT triển khai tại các tổ chức ở VN đã không đạt mục tiêu như mong muốn, nhưng vẫn chưa có thống kê và nghiên cứu nào đánh giá nguyên nhân thất bại là do đâu. Tính đến thời điểm hiện tại có rất nhiều nghiên cứu về những yếu tố tác động đến sự thành công của các dự án HTTT ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng chưa có nhiều nghiê...

  pdf12 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • A flexible high-Bandwidth low-latency multi-port memory controllerA flexible high-Bandwidth low-latency multi-port memory controller

  Table 3 draws the comparison of utilized lookup tables (LUTs) and registers (REGs) between our MPMC with the others at different N. The memory bits are not mentioned in this comparison because they depend on the application requirements. Suppose that MPMC_N indicates the resource of MPMC with N used port. In our design, both ARBITER and CONFIG ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 14: Đồ thị (2/2) - Hoàng Thị ĐiệpBài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 14: Đồ thị (2/2) - Hoàng Thị Điệp

  Tóm tắt 3.2. Sắp xếp topo trên DAG: Thuật toán của Tarjan 3.3. Tìm đường đi ngắn nhất  Single-source: Thuật toán tham ăn Dijsktra  All-pairs: Thuật toán quy hoạch động Floyd 3.4. Tìm cây bao trùm ngắn nhất  Thuật toán tham ăn Prim  Thuật toán tham ăn Kruskal

  pdf34 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 14: Đồ thị (1/2) - Hoàng Thị ĐiệpBài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 14: Đồ thị (1/2) - Hoàng Thị Điệp

  Đi qua đồ thị theo bề rộng  Sử dụng kĩ thuật tìm kiếm theo bề rộng  Breadth-First Search  Ý tưởng của tìm kiếm theo bề rộng xuất phát từ đỉnh v  Từ đỉnh v ta lần lượt đi thăm tất cả các đỉnh u kề đỉnh v mà u chưa được thăm.  Sau đó, đỉnh nào được thăm trước thì các đỉnh kề nó cũng sẽ được thăm trước.  Quá trình trên sẽ được tiếp tục ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng GPS và GIS trong công tác quản lý xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhỨng dụng GPS và GIS trong công tác quản lý xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Ứng dụng GPS và GIS cho phép quản lý toàn bộ dữ liệu không gian và thuộc tính của các tuyến xe buýt theo thời gian thực, tạo ra khả năng điều phối hoạt động và chia sẻ dữ liệu (được ghi nhận bởi BlackBox) đồng bộ giữa Trung tâm điều hành với các cơ sở quản lý. Áp dụng hệ thống đề xuất để phục vụ công tác quản lý và điều hành xe buýt trên địa bàn Th...

  pdf8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 13: Các thuật toán sắp xếp - Hoàng Thị ĐiệpBài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 13: Các thuật toán sắp xếp - Hoàng Thị Điệp

  Sắp xếp trong thời gian tuyến tính 65 diepht@vnu  Thuật toán sắp xếp đếm  counting sort  không so sánh các cặp phần tử  Giả sử dãy số nguyên nằm trong một khoảng nào đó

  pdf87 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 12: Các chiến lược thiết kế thuật toán - Hoàng Thị ĐiệpBài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 12: Các chiến lược thiết kế thuật toán - Hoàng Thị Điệp

  Bài toán ba lô: bài toán con 27 diepht@vnu  Khảo sát các tập con các đồ vật:  nếu có các đồ vật { i0, i1 . in } thì  ta xét tập con các đồ vật i0 . ik.  Khảo sát tất cả khối lượng cực đại nhỏ hơn:  nếu khối lượng cực đại của bài toán gốc là m thì  với mỗi số nguyên w trong khoảng 0.m, tìm giá trị cực đại của tập con của i0 . ik có khố...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 11: Hàng ưu tiên - Hoàng Thị ĐiệpBài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 11: Hàng ưu tiên - Hoàng Thị Điệp

  Thuật toán Huffman  Với mỗi ký tự xuất hiện trong xâu nguồn, ta tạo ra một đỉnh chứa ký tự đó  gắn với giá trị ưu tiên bằng tần suất  Từ tập các cây chỉ có một đỉnh, tại mỗi bước ta kết hợp hai cây thành một cây  đỉnh cha sẽ gắn với giá trị ưu tiên bằng tổng độ ưu tiên các con  ta cần chọn hai cây nhị phân có mức ưu tiên nhỏ nhất đ...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 10: Bảng băm - Hoàng Thị ĐiệpBài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 10: Bảng băm - Hoàng Thị Điệp

  Nhận xét (2/2)  Thăm dò bình phương  Ưu điểm: tránh được nhược điểm của thăm dò tuyến tính  Nhược điểm: không cho phép ta tìm đến tất cả các vị trí trong mảng  phép insert có thể không thực hiện được  nếu cỡ của mảng là số nguyên tố, thì thăm dò bình phương cho phép ta tìm đến một nửa số vị trí trong mảng  Băm kép  nếu cỡ của mảng ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 9: Cây - Hoàng Thị ĐiệpBài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 9: Cây - Hoàng Thị Điệp

  Phân tích độ phức tạp  Xét tập hợp có n phần tử cài đặt bởi cây tìm kiếm nhị phân độ cao h  không gian sử dụng là O(n)  các hàm find, insert và erase thực hiện trong thời gian O(h)  Độ cao h bằng O(n) trong trường hợp xấu nhất và O(log n) trong trường hợp tốt nhất

  pdf44 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0