• Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 3: Các nguyên tắc và phương pháp QLNN về thương mại - Đại học Thương mạiBài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 3: Các nguyên tắc và phương pháp QLNN về thương mại - Đại học Thương mại

  Đặc điểm: - Thể hiện tính bắt buộc phải phục tùng, tính cưỡng chế phải chấp hành đối với các đối tượng quản lý. - Tính quyền lực và sức mạnh của cơ quan QLNN là rõ ràng. - Làm chuyển biến ngay hành động của đối tượng quản lý Ý nghĩa: - Góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực TM, thị trường; - Cần thiết và phù hợp t...

  pdf23 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 4: Qui trình triển khai và phát triển dự án HTTTQLBài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 4: Qui trình triển khai và phát triển dự án HTTTQL

  3. Người dùng tự phát triển HTTT • Nhược điểm: – Chất lượng chương trình thấp. – Thiếu tính tổ chức khi phát triển hệ thống (Người phát triển là người duy nhất biết rõ và bảo trì hệ thống) – Người sử dụng thường không có kinh nghiệm và kiến thức trong phân tích và thiết kế hệ thống nên có thể • Có những lựa chọn không phù hợp • Kludge Appli...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing Quốc tế - Bài 6: Chiến lược chiêu thị Quốc tế - ĐHKT TP.HCMBài giảng Marketing Quốc tế - Bài 6: Chiến lược chiêu thị Quốc tế - ĐHKT TP.HCM

  Công cụ 3: Khuyến mãi/ khuyến mại Khái niệm: Đây là hoạt động hỗ trợ cho quảng cáo và bán hàng cá nhân. Hầu hết các hoạt động khuyến mãi thực hiện trong thời gian ngắn và gia tăng giá trị vật chất cho sản phẩm hoặc nhãn hiệu. Mục đích của khuyến mãi là khuyến khích những người chưa sử dụng dùng thử sản phẩm hoặc kích thích nhu cầu của kh...

  pdf10 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 3, Phần 3: Quản trị cơ sở dữ liệuBài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 3, Phần 3: Quản trị cơ sở dữ liệu

  3. Data Marts Data Marts (Trung tâm dữ liệu) Thay vì tích hợp thành kho dữ liệu (data warehouse), nhiều tổ chức tạo ra các trung tâm dữ liệu (data marts) Mỗi trung tâm dữ liệu chứa một tập dữ liệu con về một lĩnh vực nào đó Ví dụ: dữ liệu tài chính, dữ liệu tồn kho, dữ liệu nhân sự,[ Mỗi trung tâm dữ liệu được dùng cho các ứng d...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 3, Phần 2: Cơ sở hạ tầng phần cứng & Phần mềmBài giảng Quản trị hệ thống thông tin - Chương 3, Phần 2: Cơ sở hạ tầng phần cứng & Phần mềm

  3. Chọn phương án trang bị Một số câu hỏi quan trọng mà nhà quản lý phải đối mặt: Làm thế nào để có được nguồn lực công nghệ? Làm thế nào để bảo trì nguồn lực công nghệ? Nên tự xây dựng hay thuê bên ngoài? Trước đây, hầu hết các công ty tự xây dựng, tự phát triển các phần mềm, và chạy trên trên máy tính của công ty Ngày nay, nhiều công ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing Quốc tế - Bài 6: Chiến lược giá Quốc tế - ĐHKT TP.HCMBài giảng Marketing Quốc tế - Bài 6: Chiến lược giá Quốc tế - ĐHKT TP.HCM

  Giá xuất khẩu thấp hơn giá nội địa:  Ổn định thị trường và sức mua mới.  Chi phí lao động thấp hơn.  Sự trợ giá của chính phủ.  Các lợi ích khác mà họ được hưởng.  Tăng sản lượng bán ra để thu hồi vốn nhanh.  Sản phẩm xuất khẩu ít nổi tiếng ở thị trường nước ngoài so với ở thị trường nội địa Giá xuất khẩu thấp hơn giá nội địa:  Ổn đ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing Quốc tế - Bài 5: Chiến lược sản phẩm Quốc tế - ĐHKT TP.HCMBài giảng Marketing Quốc tế - Bài 5: Chiến lược sản phẩm Quốc tế - ĐHKT TP.HCM

  Chiến lược sản phẩm quốc tế 1. Sản phẩm cũ đuợc cải tiến, thay đổi: bao bì, kiểu dáng, công dụng, thành phần, hương vị, màu sắc, khối lượng, cách thức sử dụng. 2. Doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng tốt bán cho công ty nước ngoài và đồng ý in nhãn hiệu theo yêu cầu của công ty nước ngoài. 3. Sản phẩm bổ sung cho một sản phẩm khác. 4. Sản ph...

  pdf16 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng hệ thống suy diễn neuro-Fuzzy trên cơ sở xác lập các tập mờ tối ưu ở không gian vàoXây dựng hệ thống suy diễn neuro-Fuzzy trên cơ sở xác lập các tập mờ tối ưu ở không gian vào

  Kết quả thí nghiệm cho thấy hiệu quả tác động của hàm phạt t j . Hàm t j thông qua bộ tham số định hướng [e1 2 ;e D ; ] đóng vai trò định hướng quá trình phân chia không gian dữ liệu để xác lập các tập mờ, làm gia tăng tốc độ hội tụ, giảm số lượng tập mờ (giảm số lượng bó được tạo thành) và do đó giảm mức độ phức tạp của mạng. Hàm t j còn làm gi...

  pdf15 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 2: Bản chất và vai trò của QLNN về TM - Đại học Thương mạiBài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 2: Bản chất và vai trò của QLNN về TM - Đại học Thương mại

  Mục đích: Phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm Biểu hiện: Cơ quan thực thi QLNN về TM các cấp kiểm tra, giám sát các hoạt động TM Yêu cầu: phải có kế hoạch; có sự phối hợp; năng lực bộ máy kiểm soát và nhân sự, trang thiết bị kỹ thuật,.

  pdf36 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Khai thác luật thiết yếu nhất từ tập phổ biến đóngKhai thác luật thiết yếu nhất từ tập phổ biến đóng

  Khai thác luật kết hợp truyền thống sinh ra khá nhiều luật dư thừa thường gây khó khăn cho người sử dụng. Vì vậy, cần có phương pháp khai thác hiệu quả hơn tập luật kết quả. Một trong những phương pháp đó là khai thác luật tập thiết yếu nhất dựa vào tập phổ biến đóng. Tập luật thiết yếu nhất thường khá nhỏ so với tập luật truyền thống nhưng tích...

  pdf10 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0