• Tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010Tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010

  Nên chăng đề tài cấp Bộ vẫn giữ hai mức độ: thứ nhất là mức trọng điểm giống như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành những năm trước; thứ hai là đề tài cấp Bộ thường để các trường có kinh phí xây dựng các hướng nghiên cứu, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có học hàm, học vị bổ sung nguồn cán bộ hàng năm cho các trường.

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0

 • Niên giám khoa học năm 2011 – 2012Niên giám khoa học năm 2011 – 2012

  Thông qua việc thử nghiệm áp dụng quy tắc mới để xác định hướng của lực từ trong chương trình Vật lý 11 đối với hai lớp 11A2 và 11A4 trường THPT Đông Du, chúng tôi nhận thấy rằng kết quả ban đầu hết sức khả quan. Phần lớn học sinh đều có hứng thú trong quá trình học và làm bài tập. Học sinh yếu cũng có thể tự làm bài mà không cần nhiều sự trợ g...

  pdf207 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Niên giám khoa học năm 2009 – 2010Niên giám khoa học năm 2009 – 2010

  Vận dụng phƣơng pháp dạy học tích cực là một trong những con đƣờng đƣa HS đạt đến chuẩn tích cực sáng tạo hiệu quả nhất. Tuy nhiên, vận dụng thế nào trong giảng dạy là một vấn đề cần đặt ra. GV vẫn đổi mới phƣơng pháp, vẫn chạy theo chƣơng trình, vẫn tỉ mỉ vận dụng công nghệ thông tin, các loại phƣơng pháp khác nhau, nhƣng vấn đề đặt ra là hiệu...

  pdf204 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Tích hợp giáo dục môi trường qua môn địa lí đô thịTích hợp giáo dục môi trường qua môn địa lí đô thị

  Cùng với các ngành khoa học khác, ngành Địa lí góp phần thay đổi hành vi ứng xử của con người đối với môi trường, từ xu hướng con người khai thác “bóc lột tàn nhẫn môi trường tự nhiên” thành xu hướng ứng xử “vì môi trường”, “Hành động vì thành phố (“Action for the City”) nhằm giải quyết những vấn nạn trong môi trường đô thị hiện nay, hướng đến ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0

 • Nhiệm vụ, thách thức của giáo viên, học sinh Việt Nam trong dạy học theo dự ánNhiệm vụ, thách thức của giáo viên, học sinh Việt Nam trong dạy học theo dự án

  DHTDA ra đời đã lâu và được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới thường xuyên sử dụng. Nhưng ở Việt Nam, giáo viên và học sinh chỉ mới được tiếp cận và sử dụng phương pháp dạy học này trong những năm gần đây. Đây là một phương pháp dạy học tích cực, phát huy tối đa tính chủ động và dân chủ của học sinh thông qua việc yêu cầu học ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0

 • Phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoáPhát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Bốn là, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ: Đa dạng hoá đối tác và hình thức hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, lựa chọn đối tác chiến lược, gắn kết giữa hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với hợp tác quốc tế về kinh tế. Ban hành chính sách thu hút chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài có tr...

  doc29 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thôngMột số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông

  Câu hỏi và bài tập 1. Ông/bà hãy thảo luận với đồng nghiệp về khả năng áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong môn học mà mình phụ trách. 2. Ông/bà hãy xây dựng một ví dụ phác thảo kế hoạch dạy học cho một bài dạy học trong đó sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực. 3. Ông/bà hãy mô tả một số kỹ thuật dạy học tích cực khác mà mình đã biết ...

  pdf187 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy đại họcĐổi mới phương pháp giảng dạy đại học

  Bên cạnh đó, ngay từ năm đầu tiên thành lập, Khoa Đào tạo Đại cương đã áp dụng hình thức sinh viên đánh giá về khóa học và giáo viên giảng dạy 2 lần/học kỳ một cách công khai (trên giấy và qua website). Khoa thiết kế mẫu phiếu điều tra cho từng môn học, từng giáo viên và chính lớp trường các lớp là người trực tiếp tập hợp và tổng kết các ý kiến...

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp dạy học hiện đại nhìn từ chất lượng đào tạo đại họcPhương pháp dạy học hiện đại nhìn từ chất lượng đào tạo đại học

  Quá trình thực hiện các PPDHHĐ ở Việt Nam cũng đã bộc lộ những hạn chế có thể nhìn thấy rõ: sự không đồng bộ về mặt nhận thức, về việc triển khai thực hiện, về nội dung chương trình, về nguồn nhân lực, về trang thiết bị Những hạn chế này dẫn đến hậu quả là chất lượng, hiệu quả giáo dục không đồng đều. Nhìn chung, khó có thể nói đến sự thành côn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Hội thảo “Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ”Hội thảo “Đào tạo liên thông theo hệ thống tín chỉ”

  Chắc chắn công nghệ sẽ thay đổi đáng kể cách dạy Toán của các giáo viên. Hầu nhƣ các sinh viên đến lớp đều có đem theo máy tính và hầu hết là máy tính hệ đồ họa. Xa hơn các sinh viên ở khu lƣu trú còn có máy vi tính cá nhân, phòng vi tính của khu lƣu trú đều rất thuận lợi cho họ. Những sinh viên của chúng ta sẽ trở thành các nhà kỹ sƣ các nhà kh...

  pdf310 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0