• Luật kinh tế - Chương II: Pháp luật về doanh nghiệpLuật kinh tế - Chương II: Pháp luật về doanh nghiệp

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là loại doanh nghiệp, trong đó: a) thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên không vượt quá năm mươi, b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; c) Phần vốn góp của thành viên ch...

  pdf41 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh tế - Chương 1: Tổng quan về pháp luật kinh tếLuật kinh tế - Chương 1: Tổng quan về pháp luật kinh tế

  Theo nghĩa rộng: Pháp luật kinh tế điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất xã hội và trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Theo nghĩa hẹp: pháp luật kinh tế điều chỉnh các quan hệ phát sinh trên cơ sở trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh nhằm mục ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Luật đất đai - Chương 1: Những vấn đề chung về luật đất đaiLuật đất đai - Chương 1: Những vấn đề chung về luật đất đai

  1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1.1. Khái niệm. 1.2. Lập và xét duyệt Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất. 1.3. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  pdf19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn học Luật đất đaiĐề cương môn học Luật đất đai

  Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các nội dung kiến thức sau ­ Lý luận chung về Luật Đất đai. ­ Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ­ Chế độ quản lý nhà nước và điều phối về đất đai. ­ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất ­ Quyền và nghĩa vụ của nhà nước với tư cách là đại diện cho chủ sở hữu. ­ Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chuyên đề Luật cạnh tranhLuật học - Chuyên đề Luật cạnh tranh

  Quyền sở hữu tài sản Quyền tự do kinh doanh Quyền cạnh tranh lành mạnh và chống độc quyền

  ppt50 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Luật quản lý thuế (chương II)Luật quản lý thuế (chương II)

  Theo năm: 1- Tờ khai theo năm và các tài liệu có liên quan. 2- Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý. 3- Hồ sơ khai quyết toán: tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính năm và các tài liệu liên quan.

  ppt24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 3: Kinh doanh dịch vụ bất động sảnLuật học - Chương 3: Kinh doanh dịch vụ bất động sản

  Nội dung hoạt động - Thực hiện việc giao dịch - Tổ chức việc bán - Giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin - Kiểm tra giấy tờ về BĐS - Làm trung gian

  pdf16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Pháp luật kinh doanh bất động sảnLuật học - Pháp luật kinh doanh bất động sản

  Xác lập quyền SDĐ để thực hiện dự án đầu tư - Tổ chức, cá nhân trong nước - Người Việt nam định cư ở NN - Doanh nghiệp có vốn đầu tư NN * Điều kiện đối với dự án: - Phù hợp quy hoạch - trình tự, thủ tục đầu tư - Thi công đúng tiến độ, đảm bảo đúng chất lượng Đối với chủ đầu tư: thực hiện ký quỹ theo quy định của PL đầu tư

  pdf45 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật học - Luật hôn nhân và gia đìnhBài giảng Luật học - Luật hôn nhân và gia đình

  a/ Lý thuyết về công sức đóng góp: Vd: 1.Trường hợp vợ chồng dùng tiền lương, thu nhập để tu bổ 1 căn nhà riêng. 2. Trường hợp vợ hoặc chồng góp tiền riêng vào ngân quỹ chung để mua sắm 1 tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

  ppt106 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Luật hôn nhân và gia đìnhLuật học - Luật hôn nhân và gia đình

  Người mất năng lực hành vi dân sự: “Nguời mất năng lực hành vi dân sự là người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác dẫn đến mất khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự” (K1.Đ22/ Bộ luật Dân sự 2005)

  ppt130 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0