• Perl MysqlPerl Mysql

  The Perl programming language has gone from a tool primary used by Unix systems administrators to the most widely used development platform for the World Wide Web. Perl was not designed for the web, but its ease of use and powerful text handling abilities have made it a natural for Web application development. Similarly MySQL, with its small footpr...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 0

 • Database ApplicationsDatabase Applications

  We have spent the entire book so far discussing the database as if it exists in some sort of vacuum. It serves its purpose only when being used by other applications. We should therefore take a look at how the database relates to the other elements of a database application before exploring the details of database application development in various...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1567 | Lượt tải: 0

 • Database DesignDatabase Design

  Once you install your DBMS software on your computer, it can be very tempting to just jump right into creating a database without much thought or planning. As with any software development, this kind of ad hoc approach works with only the simplest of problems. If you expect your database to support any kind of complexity, some planning and design w...

  pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1695 | Lượt tải: 0

 • Security MySQLSecurity MySQL

  One of the most important aspects of both database administration and application design is also one of the most overlooked: security. While there are dozens of definitions of security that can apply to computer software, we can sum up our needs simply. Security is the ability to allow authorized users to access data while preventing access from un...

  pdf28 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1511 | Lượt tải: 0

 • Introduction to Relational DatabasesIntroduction to Relational Databases

  Large corporate computing shops have been using complex and expensive database products for years. These full-featured, heavily optimized software systems are the only way for a big organization to manage its volumes of corporate information. Home computer users haven’t traditionally needed database products at all. They house their data—addresses,...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1450 | Lượt tải: 0

 • Installation MySQLInstallation MySQL

  This chapter describes how to download and install MySQL. MySQL is available for wide variety of target operating systems. In this chapter, we provide an overview of how to install MySQL binary and source distributions for Unix (Solaris and Linux). Instructions for installation onto Win32 systems are also provided. Getting prepared Before you begin...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 0

 • Lắp máy tínhLắp máy tính

  Nếu mớ dây nối loằng ngoằng, các bản mạch trông như mê cung khiến người chưa biết nhiều về máy tính bối rối, hãy thử tự lắp ráp chúng. Chủ đề này bắt đầu bằng việc tìm hiểu các bộ phận cấu thành nên chiếc PC.

  doc17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 1

 • 3C trong thương mại điện tử3C trong thương mại điện tử

  Nếu như bạn nghĩ rằng dữ liệu lưu trữ của một web thành công chỉ là một catalog điện tử -hãy suy nghĩ lại. Một web chỉ gộp các trang liệt kê sản phẩm được kết nối vào một thẻ mua hàng trực tuyến có thể khiến bạn bán được hàng, song khách hàng không chỉ dựa vào báo giá mà còn có nhiều yếu tố khác khiến cửa hàng trực tuyến của bạn thành công: - Nội d...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1618 | Lượt tải: 0

 • Thương mại điện tử cho giai đoạn Việt Nam là thành viên WTO một số vấn đề cảI cách hành chính nhà nước và quản trị doanh nghiệpThương mại điện tử cho giai đoạn Việt Nam là thành viên WTO một số vấn đề cảI cách hành chính nhà nước và quản trị doanh nghiệp

  TMĐT ở Việt Nam mới ở bước đầu, giao dịch B2Bvà B2C, thanh toán điện tử, chữ ký điện tử v.v. mới ở mức độ sơ khai, đòi hỏi phảI có nhiều nỗ lực từ nhiều phái. Các hạn chế của doanh nghiệp: nhân lực về công nghệ thông tin, về giao dịch TMĐT và về ngoại ngữ

  ppt17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1541 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn công nghệ học phần mềm - Introduction to Software EngineeringNhập môn công nghệ học phần mềm - Introduction to Software Engineering

  Cần những kiến thức căn bản về CNTT Cung cấp những nguyên lý chung về Công nghệ học Phần mềm (CNHPM) Cung cấp kiến thức để học các môn chuyên ngành hẹp như Phân tích và thiết kế phần mềm, Xây dựng và đánh giá phần mềm, Quản trị dự án phần mềm, .

  ppt114 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2280 | Lượt tải: 1