• Phương pháp thiết kế hệ thốngPhương pháp thiết kế hệ thống

  Nội dung: Thiết kế hệ thống là gì?Phương pháp thiết kế hệ thống Thiết kế hệ thống là gì? Là thiết kế cấu hình phần cứng và cấu trúc phần mềm (gồm cả chức năng và dữ liệu) để có được hệ thống thỏa mãn các yêu cầu đề ra Có thể xem như Thiết kế cấu trúc (WHAT), chứ không phải là Thiết kế Logic (HOW)

  ppt55 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1558 | Lượt tải: 0

 • EPaymentsEPayments

  Conditions - Modern banking systems - Businesses are connected to internet, to banks - Legal framework (laws, decree, e-UCP .) - Security infrastructure for online payments - Purchase habits, business culture

  ppt51 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1534 | Lượt tải: 1

 • Thiết kế, cài đặt và điều hành mạngThiết kế, cài đặt và điều hành mạng

  Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính tự trị (autonomous computer) được kết nối với nhau bằng một được truyền vật lý và theo một kiến trúc nào đó. Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính 2 Bài 1. Khái niệm cơ bản về mạng máy tính. 4 I. Mở đầu. 4 II. Các khái niệm cơ bản. 4 III. Phân loại mạng máy tính. 9 Bài 2. Kiến trúc phân tầng và mô hình O...

  doc47 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 2

 • MS Project Training CourseMS Project Training Course

  Hiểu rõ những khái niệm cơ bản về quản lý dự án, phương pháp lập kế hoạch cho một dự án từ việc xây dựng các tác vụ, thời lượng, nhân sự, chi phí và phân công công việc Xây dựng sơ đồ Gantt - Theo dõi các tiến độ của một dự án và so sánh đối chiếu giữa thực tế với kế hoạch ban đầu, Lập các loại báo cáo và...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1990 | Lượt tải: 5

 • LinQ to XMLLinQ to XML

  Các chủ đề trong hội thảo: 5 phút với XML và XSLTLINQ to XMLSo sánh LINQ với các thư viện XML khác

  ppt12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2266 | Lượt tải: 0

 • Bank IT Infrastructure ManagementBank IT Infrastructure Management

  Most IT compliance efforts currently focus on data management. However, as IT infrastructure failureshave the capacity to take a bank out of the market for significant periods of time, this is also a critical areato address

  pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1623 | Lượt tải: 0

 • The role of supervision authority in minimizing it risks in financial institutions - Vai trò của cơ quan giám sát trong việc giảm thiểu rủi ro cntt của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chínhThe role of supervision authority in minimizing it risks in financial institutions - Vai trò của cơ quan giám sát trong việc giảm thiểu rủi ro cntt của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính

  Khái niệm :Nhằm đánh giá rủi ro một cách toàn diện và thực hiện các biện pháp quản lý nội bộ cần thiết để kiểm soát toàn bộ những rủi ro tiềm năng của các tổ chức ứng dụng CNTT, đảm bảo hệ thống được an toàn Nội dung : Chính sách/ Quy trình/ Phương pháp/ Thực hiện/ Giảm thiểu rủi ro các hệ thống CNTT, ứng dụng để giám sát

  pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 0

 • Bước sóng WdmBước sóng Wdm

  WDM có khả năng cung cấp dung lượng truyền dẫn lớn bằng cách ghép nhiều bước sóng trên cùng sợi cáp, mỗi bước sóng được coi như một liên kết vật lý giữa các nút mạng. Theo cách này, dung lượng truyền dẫn của liên kết sẽ tăng tỷ lệ với số bước sóng ghép trên liên kết đó, nhưng giải pháp này vẫn không đủ để giải quyết vấn đề nghẽn cổ chai trong mạng ...

  pdf73 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2615 | Lượt tải: 2

 • Chiến lược phát triển websiteChiến lược phát triển website

  Nội dung: Quản trị nội dung Marketing điện tử Danh bạ sản phẩm trực tuyến Hỗ trợ khách hàng trực tuyến

  ppt38 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 0

 • Yêu cầu người dùngYêu cầu người dùng

  Yêu cầu phần mềm: là tất cả các yêu cầu về phầm mềm do khách hàng - người sử dụng phần mềm - nêu ra, bao gồm: các chức năng của phần mềm, hiệu năng của phần mềm, các yêu cầu về thiết kế và giao diện, các yêu cầu đặc biệt khác Phương pháp xác định yêu cầu Kỹ thuật xác định yêu cầuNội dung xác định yêu cầuCác nguyên lý phân tích yêu cầu

  ppt41 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1522 | Lượt tải: 0