• Giải pháp lưu trữ tổng thể IBM – Năng lực vượt trộiGiải pháp lưu trữ tổng thể IBM – Năng lực vượt trội

  Complex, highly interdependent products and relationships with increased risk management Differentiated banking products constructed in a competitive way to respond to market pressures Consistency of information across multiple channels with personalized and customized service More complex, multi-dimensional management information and reporting ...

  ppt31 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1402 | Lượt tải: 0

 • Bluetooth SecurityBluetooth Security

  Bluetooth wireless technology is gradually becoming a popular way to replace existing wireline connections with short-range wireless interconnectivity. It is also an enabling technology for new types of applications. In this chapter we give a short background and a condensed description of how the Bluetooth sys-tem works. We will focus on detail...

  pdf222 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 0

 • Quản lý tài khoản người dùng và tài khoản máy tínhQuản lý tài khoản người dùng và tài khoản máy tính

  Hương dẫn cách sử dụng chương trình

  pdf18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1441 | Lượt tải: 0

 • Chính sách bảo mậtChính sách bảo mật

  Chính sách hạn chế truy cập Chính sách cho máy đơn Chính sách bảo vệ hạ tầng mạng Các chính sách bảo vệ Username/password Chính sách nhân sự Chính sách huấn luyện Phản ứng với sự cố máy tính

  ppt19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1667 | Lượt tải: 1

 • Bảo mật cho hệ thốngBảo mật cho hệ thống

  Topologies Management Mạng cục bộ? Mạng diện rộng? Mô hình mạng bảo mật? Bảo vệ cho Hệ điều hành? Bảo vệ hệ thống mạng? Bảo vệ các ứng dụng? Bảo vệ Web server? Bảo vệ E-mail Server?

  ppt38 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1752 | Lượt tải: 0

 • Các kiểu tấn côngCác kiểu tấn công

  Phân loại hình thức tấn công Tấn công từ chối dịch vụ (DoS/ DDoS) Khai thác bảo mật của phần mềm (Software Exploitation) Tấn công kiểu Wardialing Tấn công kiểu Dumpster Diving Các kiểu đánh lừa phi kỹ thuật (Social Engineering) Virus tin học Nghe trộm gói tin (Sniffer) Các dạng phần mềm gián điệp Logic Bombs Sâu máy tính (Worm) Tấn công từ bên tr...

  ppt59 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 4192 | Lượt tải: 6

 • Đối phó với biến cốĐối phó với biến cố

  Bảo mật ở cấp vật lý (Physical Security) Truy tìm thủ phạm (Forensics) Nhận dạng các rủi ro (Risk Identification) Đánh giá các rủi ro (Risk Assessment) Nhận dạng các đe dọa (Threat Identification)

  ppt15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp ngân hàng trung tâm thế hệ mới đối với phát triển bền vững - New Generation Core Banking System For Sustained GrowthGiải pháp ngân hàng trung tâm thế hệ mới đối với phát triển bền vững - New Generation Core Banking System For Sustained Growth

  Ông Nguyễn Hướng Minh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển ứng dụng Techcombank / Temenos. Most retail Banks whilst claiming to be customer oriented continue to structurally operate in product centric model This structure constrains Bank’s to view Customer relationships panoramically, resulting in fragmentation of Customer relationships Inabil...

  ppt16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2203 | Lượt tải: 0

 • Security availability solution for a resilient infrastructure - Ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ hệ thống ngân hàngSecurity availability solution for a resilient infrastructure - Ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ hệ thống ngân hàng

  Hiện đại hóa hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ hệ thống Ngân hàng là yêu cầu tất yếu. Những lợi ích cơ bản khi ứng dụng công nghệ tin học trong công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng. Kết quả ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng thời gian qua. Một số biện pháp nhằm phát triển ứng dụng công ngh...

  ppt13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1397 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn cài đặt sql server 2000Hướng dẫn cài đặt sql server 2000

  SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server 2000 được tối ưu để có thể ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1452 | Lượt tải: 1