• Cấu trúc địa chỉ trên InternetCấu trúc địa chỉ trên Internet

  Thành phần, hình dạng của địa chỉ và các lớp địa chỉ 1. Địa chỉ lớp A (A Class) Địa chỉ mạng (Net ID) Địa chỉ các máy chủ trên một mạng (Host ID) 2. Địa chỉ lớp B (B Class) Địa chỉ mạng (Net ID) Địa chỉ các máy chủ trên một mạng (Host ID 3. Địa chỉ lớp C (C Class) Địa chỉ mạng (Net ID) Địa chỉ các máy chủ trên một mạng (Host ID) 4. Địa chỉ mạng con...

  pdf37 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1497 | Lượt tải: 0

 • CEH Toàn tập - Hướng dẫn chi tiết từ cơ bản đến nâng cao.CEH Toàn tập - Hướng dẫn chi tiết từ cơ bản đến nâng cao.

  Bộ tài liệu bao gồm đầy đủ các bước hướng dẫn tấn công và phòng thủ hệ thống. Tài liệu đi rất chi tiết từng bước: foot printing, scanning, sniffer, system hack, hacking web server, Aplication webserver hacking, SQL Injection, Over Flow, Trojan, virus hacking, DOS, Wireless hacking .Sẽ là bộ tài liệu rất hữu ích cho các bạn muốn tìm hiểu, nâng cao k...

  pdf37 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2600 | Lượt tải: 2

 • Căn bản PHPCăn bản PHP

  PHP viết tắt của chữ Personal Home Page ra đời năm 1994 do phát minh của Rasmus Lerdorf, và nó tiếp tục được phát triển bởi nhiều cá nhân và tập thể khác, do đó PHP được xem như một sản phẩm của mã nguồn mở. PHP là kịch bản trình chủ (server script) chạy trên phía server (server side) như cách server script khác (asp, jsp, cold fusion). P...

  pdf142 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1383 | Lượt tải: 1

 • Mã nguồn (source code) trang ngheMã nguồn (source code) trang nghe

  Ngôn ngữ sử dụng: html, css, javascript, jquery, ajax, php (thuần code, ko dùng cms, framework) chức năng: cơ bản giống với mp3.zing.vn (có thể tham khảo bên mp3.zing.vn). giao diện gần như giống hoàn toàn với mp3.zing.vn hướng dẫn cài đặt có trong file đính kèm Nếu bạn đang tìm kiếm một trang giống hệt với mp3.zing.vn thì đây là cái bạn muốn Đây ...

  doc1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2201 | Lượt tải: 0

 • Pro DjangoPro Django

  About the Author xiii Acknowledgments xv Preface . xvii Introduction xix CHAPTER 1 Understanding Django . 1 CHAPTER 2 Django Is Python . 13 CHAPTER 3 Models 45 CHAPTER 4 URLs and Views 91 CHAPTER 5 Forms 113 CHAPTER 6 Templates 133 CHAPTER 7 Handling HTTP 163 CHAPTER 8 Backend Protocols 183 CHAPTER 9 Common Tools 213 CHAPTER 10 Coordinating Applica...

  pdf311 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1631 | Lượt tải: 1

 • Mastering Dojo - JavaScript and Ajax Tools for Great Web ExperiencesMastering Dojo - JavaScript and Ajax Tools for Great Web Experiences

  Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their prod-ucts are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book, and The Pragmatic Programmers, LLC was aware of a trademark claim, the designations have been printed in initial capital letters or in all capitals. The Pragmatic Starter Kit, The Prag...

  pdf545 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2055 | Lượt tải: 0

 • Practical Web 2.0 Applications with PHPPractical Web 2.0 Applications with PHP

  All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-906-8 ISBN-10 (pbk): 1-5...

  pdf594 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1554 | Lượt tải: 0

 • Practical CakePHP ProjectsPractical CakePHP Projects

  All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. ISBN-13 (pbk): 978-1-4302-1578-3 ISBN-13 (electro...

  pdf389 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2122 | Lượt tải: 0

 • Practical Apache Struts2 Web 2.0 ProjectsPractical Apache Struts2 Web 2.0 Projects

  Foreword xiii About the Author xv About the Technical Reviewer xvi Acknowledgments . xvii Introduction xix CHAPTER 1 Web 2.0 and Struts2 1 CHAPTER 2 Getting Up and Running 11 CHAPTER 3 Framework Overview 37 CHAPTER 4 Application Overview 71 CHAPTER 5 Data Manipulation . 89 CHAPTER 6 Wizards and Workflows . 147 CHAPTER 7 Security 179 CHAPTER 8 Searc...

  pdf362 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1864 | Lượt tải: 0

 • Head First HTML with CSS & XHTMLHead First HTML with CSS & XHTML

  Table of Contents (summary) Intro xxv 1 The Language of the Web: getting to know HTML 1 2 Meet the ‘HT’ in HTML: going further, with hypertext 43 3 Web Page Construction: building blocks 77 4 A Trip to Webville: getting connected 125 5 Meeting the Media: adding images to your pages 165 6 Serious HTML: standards, compliance, and all that jazz 223 7 ...

  pdf706 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2934 | Lượt tải: 0