• Beginning php5.apache.mysql web developmentBeginning php5.apache.mysql web development

  MỤC LỤC Chương 1:SƠ LƯỢC VỀ APACHE, PHP, MYSQL VÀ CÁCH CÀI ĐẶT5 1.1.Tóm tắt sơ lược về Apache, PHP, MySQL:5 1.1.1.Apache :6 1.1.2.PHP:6 1.1.3.MySQL :7 1.2.Cài đặt:7 Chương 2:TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP511 2.1.Sử dụng “echo” để trình bài text12 2.2.Định dạng text bằng HTML và PHP13 2.3.Sử dụng hằng và biến15 2.3.1.Tổng quan về hằng:...

  doc258 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1884 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình tổng hợp thiết kế Web động PHPGiáo trình tổng hợp thiết kế Web động PHP

  Nội dung: - phần lý thuyêt - Phần thực hành

  prcChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1909 | Lượt tải: 4

 • Beginning Ajax with PHPBeginning Ajax with PHP

  Beginning Ajax with PHP Contents at a Glance About the Author ix About the Technical Reviewer xi Acknowledgments . xiii Introduction xv ■ CHAPTER 1 Introducing Ajax . 1 ■ CHAPTER 2 Ajax Basics . 11 ■ CHAPTER 3 PHP and Ajax . 25 ■ CHAPTER 4 Database-Driven Ajax . 49 ■ CHAPTER 5 Forms 67 ■ CHAPTER 6 Images . 87 ■ CHAPTER 7 A Real-World Aj...

  pdf270 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1870 | Lượt tải: 0

 • Lab site nhạc với JoomlaLab site nhạc với Joomla

  Lab Site Nhạc Với Joomla 1.Phiên bản Joomla 1.5x. (có thể download ở http://joomla.org) 2.Bản Việt Hóa Joomla 1.5.x. 3.Components, Module Maian Music. 4.Ít nhất 1 bài hát định dạng chuẩn .mp3 và 1 file hình bất kì

  doc13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1967 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu hướng dẫn lập trình web asp.netTài liệu hướng dẫn lập trình web asp.net

  tài liệu hướng dẫn lập trình web asp.net chương 1: Tổng quan về asp chương 2:web sever control 2.1.html control 2.2. Asp.net control chương 3: Các điều khiển liên kết dữ liệu 3.1.điều khiển datagrid 3.2.điều khiển data list 3.3.điều khiển repater chương 4: Xây dựng lớp dữ liệu

  pdf175 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2317 | Lượt tải: 4

 • Giáo trình thương mại điện tử căn bảnGiáo trình thương mại điện tử căn bản

  giáo trình thương mại điện tử căn bản chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử chương 2:cơ sở hạ tầng kinh tế của thương mại điện tử chương 3: Cơ sở mạng của thương mại điện tử chương 4: Cơ sở pháp lý của thương mại điện tử chương 5: Trang mạng và cơ sở dữ liệu của tmđt chương 6: An ninh thương mại điện tử

  pdf355 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 6936 | Lượt tải: 19

 • Thiết kế web với Dreamweaver8Thiết kế web với Dreamweaver8

  CHƯƠNG TRÌNH DREAMWEAVER 8 LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ WEB , MẠNH , GIÀU TÍNH NĂNG ,CHUYÊN NGHIỆP , DỄ SỬ DỤNG VÀ THÔNG DỤNG NHẤT HIỆN NAY , KHÔNG CẦN PHẢI BIẾT NHIỀU VỀ HTML , JAVASCRIPT . ĐÂY LÀ PHIÊN BẢN MỚI NHẤT CÙNG VỚI CÁC TÍNH NĂNG HAY CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÚP CÁC BẠN THAM KHẢO VÀ ÁP DỤNG VÀO CÔNG VIỆC HỌC VÀ THỰC HÀNH THIẾT KẾ CÁC TRANG WEB ....

  doc7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 3

 • Giáo trình thiết kế web, tự học Macromedia flash 5.0 bằng hình ảnhGiáo trình thiết kế web, tự học Macromedia flash 5.0 bằng hình ảnh

  chương 1 : tổng quan về flash 5 chương 2 : tổng quan về các công cụ vẽ chương 3 : vẽ đường thẳng và đường tròn chương 4 : tổng quan về chế độ màu vẽ

  pdf51 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2037 | Lượt tải: 2

 • Các thủ thuật thiết ké Web với Joomla 1.0.x và 1.5.xCác thủ thuật thiết ké Web với Joomla 1.0.x và 1.5.x

  HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được thiết kế ra để tạo nên các trang web. Tập tin (File) HTML là một văn bản có chứa các thẻ đánh dấu (markup tags), các thẻ đánh dấu này giúp các trình duyệt Web hiểu được cách trình bày và hiển thị trang Web. File HTML có phần mở rộng (Extension) là htm hay html và có thể...

  pdf151 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2982 | Lượt tải: 0

 • Hưỡng dẫn lập trình web asp với tiếng Việt UnicodeHưỡng dẫn lập trình web asp với tiếng Việt Unicode

  Về mặt bản chất, máy tính chỉ làm việc với các con số, do đó để biểu diễn các kí tự trên máy tính cần phải có một qui ước nhất quán giữa các kí tự cần biểu diễn và các con số tương ứng mà máy tính xử lí. Qui ước này được thể hiện qua các bước sau: - Chọn tập các kí tự cần mã hóa (character set). - Gán cho mỗi kí tự cần mã hóa một giá trị nguyên...

  docx8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1504 | Lượt tải: 0