• Nhập môn Mạng Máy TínhNhập môn Mạng Máy Tính

  1. Giới thiệu chung: 􀁺 Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính tự trị (Autonomous Computer) được kết nối với nhau bới các đường truyền vật lý và theo một kiến trúc nào đó. 􀁺 Từ những năm 70 bắt đầu xuất hiện khái niệm mạng truyền thông (Communication Network) trong đó các thành phần chính của mạng là các nút mạng, được gọi là bộ chuyển mạch (S...

  pdf94 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1483 | Lượt tải: 3

 • Ngôn ngữ lập trình JavaScriptNgôn ngữ lập trình JavaScript

  ript laø moät ngoân ngöõ thoâng dòch (interpreter), chöông trình nguoàn cuûa noù ñöôïc nhuùng (embedded) hoaëc tích hôïp (integated) vaøo taäp tin HTML chuaån. Khi file ñöôïc load trong Browser (coù support cho JavaScript), Browser seõ thoâng dòch caùc Script vaø thöïc hieän caùc coâng vieäc xaùc ñònh. Chöông trình nguoàn JavaScript ñöôïc tho...

  pdf24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1414 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn xây dựng webHướng dẫn xây dựng web

  Có nhiều mô hình ứng Web rất thuận tiện cho sự phát triển phần mềm mau chóng bằng cách cho phép lập trình viên định nghĩa những mô tả cấp cao cho chương trình. Thêm vào đó, có những tiềm năng cho sự phát triển của ứng dụng trên Hệ điều hành Internet, mặc dù hiện nay không có nhiều mô hình đang tồn tại phù hợp với kiểu mẫu này. Việc sử dụng mô hình...

  pdf37 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 1

 • Ứng dụng thiết kế webỨng dụng thiết kế web

  Để đưa website lên mạng điều đầu tiên là cần một máy chủ lưu trữ web và máy chủ này phải được kết nối Internet liên tục. Trong các giải pháp lưu trữ trên mạng có thể sử dụng: Share Hosting - tức mua một dung lượng nhất định trên máy chủ, VPS - tức một máy chủ chạy với công nghệ ảo hóa, Dedicated Server - một máy chủ vật lí. Và một [tên miền] cho w...

  pdf1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1472 | Lượt tải: 0

 • Ví dụ lập trình webVí dụ lập trình web

  Thiết kế web tĩnh là sử dụng các đoạn mã HTML, ảnh, video, Flash để tạo một giao diện cho trang web và tên file được lưu có phần mở rộng là: .html hoặc .htm. Trong web tĩnh không có hệ cơ sở dữ liệu như MySQL hay MSSQL. Đối với một website tĩnh, khi muốn thay đổi giao diện cho các trang web con thì người viết phải thay đổi bằng tay cho từng trang ...

  pdf1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1433 | Lượt tải: 0

 • Bài tập lập trình webBài tập lập trình web

  Trong các web tĩnh thế hệ mới, đã được bổ sung thêm chức năng thay đổi giao diện hàng loạt. Các trang web tĩnh này sẽ có phần đuôi mở rộng thay vì .html và .htm mà là .php. Trong web PHP tĩnh, các mã HTML đều được giữ nguyên chỉ thêm một cú pháp để gọi thư viện template. Thư viện template là một file chứa giao diện của toàn bộ trang web và có phần...

  pdf3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1666 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình thiết kế website căn bảnGiáo trình thiết kế website căn bản

  Phần I Giới thiệu ngôn ngữ Html . 1 I. Các thẻ định cấu trúc tμi liệu . 1 1.1 HTML 1 1.2 HEAD 1 1.3 TITLE 1 1.4 BODY 1 II. Các thẻ định dạng khối 2 2.1. thẻ P 2 2.2. Các thẻ định dạng đề mục H1/H2/H3/H4/H5/H6 . 3 2.3 Thẻ xuống dòng BR 3 2.4 Thẻ PRE . 3 III. Các thẻ định dạng danh sách . 3 3.1. Danh sách thông thờng 3 IV. Các thẻ định dạng ký tự . ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1428 | Lượt tải: 1

 • Lập trình web JSPLập trình web JSP

  Tài liệu hướng dẫn lập trình web JSP. JSP (viết tắt của tiếng Anh JavaServer Pages) còn được biết đến với một cái tên khác là Java Scripting Preprocessor - tạm dịch là "Bộ tiền xử lý văn lệnh Java" - là một công nghệ Java cho phép các nhà phát triển tạo nội dung HTML, XML hay một số định dạng khác của trang web một cách năng động, trong k...

  pdf118 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 1

 • Website - Văn phòng phục vụ 24/24Website - Văn phòng phục vụ 24/24

  Khá nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn quan niệm chỉ những công ty lớn mới xây dựng website tầm cỡ để kinh doanh trực tuyến. Cũng có những công ty nhỏ mạnh dạn đầu tư nhưng do thiếu kiên nhẫn, không chú trọng quảng bá, lại phải chịu áp lực về chi phí duy trì và phát triển nên đã vội vàng từ bỏ sau một thời gian. Trên thực tế thì quy mô công ty k...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1325 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu PHPTài liệu PHP

  Bạn đã bao giờ dừng lại chỉ đường cho một lái xe lạc đường hay chưa ? Lấy một ví dụ bạn thử đặt mình vào tình huống như thế này: Chào ông bạn ông có thể chỉ cho tôi đương tới ngã tư Vọng được không? - Tất nhiên rùi ông đi theo lối này ,rẽ trái ,đi tiếp,rẽ phải và ông sẽ tìm thấy lối ra ngã tư Vọng á " Cách chỉ đường trên thật là rắc rối như một ...

  htmChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1450 | Lượt tải: 0