• Những vấn đề cơ bản về nhà nước Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945Những vấn đề cơ bản về nhà nước Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945

  Bên cạnh những hạn chế của PLPK nói chung như mang đậm nét tính giai cấp, nhục hình, xúc phạm nhân phẩm . Thì LGL mất đi hoàn toàn tính dân tộc. Về hình thức thì giống với pháp luật nhà Thanh Về nội dung thì sao chép Luật nhà Thanh nên mất đi các chế định thừa kế, tài sản chung của vợ chồng. Với những hạn chế này của PL nên câu trả lời cho nhiệm...

  ppt90 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dânQuan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

  - Đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân, coi trọng tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích, hỗ trợ tư vấn pháp luật, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giáo dục pháp luật phải gắn liền với giáo dục đạo đức cách mạng. - Pháp luật phải được thực thi nghiêm chỉnh từ cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước đến các tổ chức...

  doc4 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn HiềnBài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền

  TRÌNH BÀY VÀ THUYẾT TRÌNH LUẬN VĂN KHOA HỌC 1. Hƣớng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp (Group Tóm tắt, kết luận) 2. Trình bày luận văn trên Powerpoint - Nội dung - Hình thức * * 3. Kỹ năng thuyết trình - Chuẩn bị bài báo cáo (Cá nhân trình bày) - Cách trình bày - Trợ huấn cụ - Những điều nên tránh

  pdf38 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Những yêu cầu đặt ra đối với người cán bộ thư viện thông tin hiện nayNhững yêu cầu đặt ra đối với người cán bộ thư viện thông tin hiện nay

  Với quá nhiều đòi hỏi, thách thức đặt ra cho người cán bộ thông tin thư viện trong giai đoạn hiện tại, thiết nghĩ sự thay đổi này cần phải là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa đơn vị đào tạo với cơ quan tuyển dụng, với các tổ chức nghề nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thư viện và hơn tất cả, nó phải xuất phát từ sự ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Nghề làm giấy sắc phong - Một di sản văn hoá đặc sắc của Hà NộiNghề làm giấy sắc phong - Một di sản văn hoá đặc sắc của Hà Nội

  - Tổ chức nghiên cứu, phục hồi lại nghề làm giấy sắc với các biện pháp sau: + Gặp gỡ, trao đổi giúp những người trong dòng họ lại có nhận thức về ý nghĩa của việc gìn giữ và truyền nghề làm giấy sắc. + Tuyên truyền về giá trị của nghề để nâng cao nhận thức của cộng đồng + Tổ chức lớp tập huấn, trình diễn nghề + Tiến hành mô tả ghi chép kỹ thuậ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao hiệu quả công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên đại học ở Việt NamNâng cao hiệu quả công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên đại học ở Việt Nam

  Với ý nghĩa được phân tích ở trên, công tác phát triển KTTT nên được xem là nhiệm vụ trọng tâm của các thư viện đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Đây là cơ hội để các thư viện đại học đổi mới hình ảnh của mình bằng việc góp phần cao chất lượng giáo dục đại học nói chung và đào tạo ra những sinh viên có khả năng học tập suốt đời. Để là...

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại họcNâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học

  Đề xuất Trung tâm Thông tin-Thư viện của các trường thường xuyên bổ sung tài liệu mới, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu tin của giảng viên và sinh viên dưới mọi hình thức: tài liệu dạng in, mạng thông tin, tóm tắt, thông báo nhanh đảm bảo có đủ sách giáo khoa quan trọng, tạp chí các chuyên ngành.

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Lạm bàn về giáo dụcLạm bàn về giáo dục

  Có lẽ đó mới là chỗ cho một động thái mang tính “toàn diện” và “triệt để”. Đứng trước khoa học, thái độ nghiêm túc nằm ở tâm trạng lo lắng, luôn luôn hoài nghi, và sẵn sàng xét lại, chứ không phải ở dáng vẻ nghiêm nghị, luôn luôn tự tin và suốt đời kiên định

  pdf4 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉHội thảo khoa học Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ

  Giảng viên đã có danh sách các chuyên đề bài giảng, từ đó có thể phân chia số lượng nhóm theo số lượng chuyên đề sẽ học, mỗi nhóm sẽ phụ trách mỗi chuyên đề, các thành viên trong nhóm tự thảo luận, tìm tài liệu, soạn chuyên đề trên powerpoint và cử thành viên đại diện lên thuyết trình trước lớp, sau đó lớp sẽ đặt câu hỏi và các thành viên trong...

  pdf157 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Hội thảo Khoa học và đào tạo tín chỉHội thảo Khoa học và đào tạo tín chỉ

  Nền giáo dục chất lượng, ngoài việc giáo dục, đào tạo bằng những chức năng, nhiệm vụ theo hệ thống chính của mình, thì còn có trách nhiệm vô cùng quan trọng là thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo lại để làm mới nguồn nhân lực trước yêu cầu đòi hỏi do sự chuyển đổi luôn biến động của quá trình phát triển kinh tế-xã hội với sự mất đi một vài ngành ng...

  pdf214 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0