• Bài giảng Learning management systems - Lecture 22: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)Bài giảng Learning management systems - Lecture 22: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)

  Maximum size: Same as in advanced uploading of files. Choose the maximum file sizes for the file students upload.

  pptx28 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Learning management systems - Lecture 21: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)Bài giảng Learning management systems - Lecture 21: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)

  Survey: Provide students with pre-prepared surveys to assess their e-learning experience Wiki: Set up wikis for your students and decide who sees what and who can edit what Workshop: peer assessment activity with many options. Students submit their work via an on line text tool and attachments. There are two grades for a student: their own work a...

  pptx29 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống nhận dạng ảnh mặt người dùng mạng neural và biến đổi Gabor WaveletHệ thống nhận dạng ảnh mặt người dùng mạng neural và biến đổi Gabor Wavelet

  Trong bài báo này, chúng tôi đã trình bày về hệ thống nhận dạng ảnh mặt người dùng biến đổi Gabor wavelet và mạng neural nhiều lớp MLP. Hệ thống đã tỏ ra hiệu quả hơn các phương pháp nhận dạng mặt người truyền thống cả về độ chính xác và sự hiệu quả. Kết quả nghiên cứu này có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng liên quan đến nhận dạng ản...

  pdf5 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Learning management systems - Lecture 20: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)Bài giảng Learning management systems - Lecture 20: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)

  With the editing turned on, each item on your course homepage and each section/block will have icons next to it which all perform different functions such as edit /move / copy/ delete/ hide

  pptx31 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Learning management systems - Moodle: IntroductionBài giảng Learning management systems - Moodle: Introduction

  Moodle has continued to evolve since 1999 (since 2001 with the current architecture). It has been translated into over 100 different languages and is accessible in many countries worldwide.[36] Institutions can add as many Moodle servers as needed without having to pay license fees. The Open University of the UK currently uses a Moodle installation...

  docx6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống trả lời thông tin tự động SMS Agents và các giải pháp thực nghiệmHệ thống trả lời thông tin tự động SMS Agents và các giải pháp thực nghiệm

  Hệ thống SMS agents tại Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên sử dụng phương pháp lập trình SMS truyền thống nhưng có nhiều sáng kiến cải tiến để tối ưu hoá hệ thống. Những cải tiến đó đã chứng tỏ được hiệu quả trong quá trình hoạt động thực nghiệm của hệ thống. Đây sẽ là một công cụ quan trọng giúp lãnh đạo Khoa, các bộ phận chức năng t...

  pdf5 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Learning management systems - Moodle: ContinuedBài giảng Learning management systems - Moodle: Continued

  Moodle has continued to evolve since 1999 (since 2001 with the current architecture). It has been translated into over 100 different languages and is accessible in many countries worldwide.[36] Institutions can add as many Moodle servers as needed without having to pay license fees. The Open University of the UK currently uses a Moodle installation...

  docx5 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • A framework for generating graphic user interface source code from uml class diagramA framework for generating graphic user interface source code from uml class diagram

  Software abstraction is welcome in the early phases of software engineering where model-based representations are to be shared by stakeholders whose interests differ substantially. In this paper, investigate how to make software abstraction tak- ing the viewpoints of requirements engineering and software design combined. We narrow down the scop...

  pdf14 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Learning management systems - MoodleBài giảng Learning management systems - Moodle

  Moodle has continued to evolve since 1999 (since 2001 with the current architecture). It has been translated into over 100 different languages and is accessible in many countries worldwide. Institutions can add as many Moodle servers as needed without having to pay license fees. The Open University of the UK currently uses a Moodle installatio...

  pptx27 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kết hợp kiến trúc và mô hình agile vào phát triển phần mềm chất lượng caoKết hợp kiến trúc và mô hình agile vào phát triển phần mềm chất lượng cao

  Với những phần mềm ngày càng phức tạp về nghiệp vụ, rất khó để phát triển sản phẩm theo mô hình truyền thống, nhưng mô hình Agile cũng có nhược điểm là tập trung vào yêu cầu chức năng của sản phẩm là chính, rất khó để phân tích và đáp ứng các yêu cầu về thuộc tính chất lượng. Do đó, việc đưa thêm giai đoạn thiết kế kiến trúc phần mềm vào tr...

  pdf5 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0