• Quĩ đầu tư - Chapter 2: Đa dạng hóa đầu tư gián tiếp quốc tếQuĩ đầu tư - Chapter 2: Đa dạng hóa đầu tư gián tiếp quốc tế

  Một MNC Mexico có danh mục đầu tư nước ngoài trong 1 năm như sau: - Mua trái phiếu của Mỹ với giá $100, lãi trái phiếu là $5/TP, giá trái phiếu khi đáo hạn là $115. - Mua cổ phiếu của Việt nam với giá 40.000VND, cổ tức chi trả 15% mệnh giá, giá cổ phiếu khi đáo hạn là 30.000VND - Cho vay bằng đồng yen với lãi suất 0.8%/năm. Đến kỳ thanh toá...

  ppt30 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Quĩ đầu tư - Đầu tư quốc tếQuĩ đầu tư - Đầu tư quốc tế

  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Giai đoạn tìm đối tác liên kết đầu tư Lập hồ sơ xin phép đầu tư Giai đoạn triển khai dự án

  ppt27 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Quĩ đầu tư - Chương 06: Chiến lược đầu tư nước ngoài của MNCSQuĩ đầu tư - Chương 06: Chiến lược đầu tư nước ngoài của MNCS

  Chiến lược đầu tư nước ngoài Lợi thế kinh tế theo quy mô - Số lượng sản phẩm tăng -> giảm chi phí bình quân trên sản phẩm - Thị trường rộng lớn, thương hiệu, chiến lược marketing -> mở rộng đầu tư nước ngoài với chi phí thấp hơn đối thủ -> cạnh tranh tốt - Ví dụ : 1- Ngành ô tô, dầu khí, bột giấy, 2- Sự đầu tư mạnh mẽ vào thị trường ch...

  ppt17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Quĩ đầu tư - Chapter 4: The cost of capital for foreign investmentsQuĩ đầu tư - Chapter 4: The cost of capital for foreign investments

  Định nghĩa 1. Tỷ lệ thu hồi tối thiểu cần thiết để thu hút những nhà đầu tư mua hoặc cầm giữ cổ phiếu của công ty . 2. Sử dụng để định giá dòng lưu chuyển vốn cổ phần trong tương lai 3. Định giá cổ phiếu

  ppt42 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng tín dụng - Yếu tố sản phẩmNgân hàng tín dụng - Yếu tố sản phẩm

  Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hồi giáo  Trong tín dụng • Ijarah (thuê): NH cho KH thuê tài sản, trang thiết bị, phương tiện vận tải trong thời gian nhất định với mức giá cố định. • Ijarah Thumma Albai (thuê mua) • Musharakah (liên doanh) • Salam: phương thức tài chính để tài trợ trong lĩnh vực nông nghiệp ...

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng tín dụng - Yếu tố giáNgân hàng tín dụng - Yếu tố giá

  Phân loại các loại giá trong SP-DV Ngân hàng Định giá tập trung cố định : DV có giá nhỏ, giá công bố, giá thay đổi tùy vào thị trường (thời gian). Ví dụ : tiền gởi thanh toán, tiền gởi kỳ hạn, thu hộ, chi hộ, ủy thác thanh toán, L/C, D/P, D/A, bảo lãnh, dịch vụ NH hiện đại như cho thuê két sắt, giữ hộ tài liệu, chi lương, thẻ ngân hàng Đị...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng tín dụng - Yếu tố con ngườiNgân hàng tín dụng - Yếu tố con người

  Nhận thức về sản phẩm – dịch vụ : chất lượng sp – dv được cấu thành bởi nhận thức, kiến thức về sp – dv cũng như thái độ và hành vi nhân viên.  Định hướng dịch vụ : tạo dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng khi mọi hoạt động kinh doanh được định hướng rõ ràng về KH mục tiêu.  Truyền thông : xây dựng các kênh truyền thông hiệu quả đến kh...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng tín dụng - Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tếNgân hàng tín dụng - Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế

  Sau khi nhận chứng từ từ người bán, theo chỉ thị thanh toán của người bán/ngân hàng người bán (nếu có), đề nghị Quý Ngân hàng thanh toán trị giá bộ chứng từ và các chi phí liên quan (nếu có) cho người bán theo nội dung nêu trên:  Trong vòng . ngày làm việc kể từ sau ngày nhận chứng từ từ người bán  Trong vòng ngày kể từ sau ngày chúng tôi nhậ...

  ppt21 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng tín dụng - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tếNgân hàng tín dụng - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế

  Người thụ hưởng: - Thừa nhận chuyển quyền thụ hưởng - Xác định trách nhiệm đối với việc trả tiền HP Ký hậu để trống Pay to Ký hậu hạn chế/ Ký hậu đích danh Pay to A Ký hậu đặc biệt/ Ký hậu theo lệnh Pay to the order of A

  ppt62 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng tín dụng - Chương: Thanh toán quốc tếNgân hàng tín dụng - Chương: Thanh toán quốc tế

  Hóa đơn thương mại – Commercial Invoice Bản kê chi tiết/Phiếu đóng gói – Packing List Giấy chứng nhận xuất xứ – C/O Giấy CN chất lượng – Certificate of Quality Giấy CN số lượng – Certificate of Quantity

  ppt27 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0