• Bài giảng Xử lý song songBài giảng Xử lý song song

  5.7 CÁC THUẬT TOÁN SONG SONG THÔNG DỤNG 1. Nhân ma trận • Mô hình lưới 2 chiều • Mô hình mảng tâm thu 2. Giải hệ phương trình tuyến tính 3. Tính biểu đồ của ảnh 4. Tô màu đồ thị 5. Thuật toán Kruskal tìm cây khung cực tiểu 6. Thuật toán tính tổng tiền tố 7. Phương trình nhiệt một chiều

  pdf54 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệuBài giảng Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

  Các điểm cần lưu ý - Cách tiếp cận tệp vs. cách tiếp cận CSDL -CSDL vs. hệ QTCSDL vs. hệ CSDL -Kiến trúc ANSI/SPARC (hay 3 mức) của hệ CSDL - Sơ đồ vs. thể hiện - Các chức năng chính của một hệ QTCSDL - Người sử dụng trong một hệ CSDL - Đặc điểm của hệ CSDL

  pdf17 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Functions and models - 1.3 New Functions from Old FunctionsBài giảng Functions and models - 1.3 New Functions from Old Functions

  This means we obtain the desired graph by starting with the parabola y = x2 and shifting 3 units to the left and then 1 unit upward.

  ppt24 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Challenges in Machine Learning and Data MiningBài giảng Challenges in Machine Learning and Data Mining

  Topic modeling: key ideas  Topic modeling key idea (LDA, Blei, JMLR 2004)  mỗi văn bản là một mixture của các chủ đề  mỗi chủ đề là một phân bố xác suất trên các từ.  Thí dụ  “thực phẩm” = {an toàn, rau, thịt, cá, không ngộ độc, không đau bụng }  “mắm tôm” = {tôm, mặn, đậu phụ, thịt chó, lòng lợn, }  “dịch bệnh” = {nhiều người, cấp cứ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chapter 1: Matrix, Determinant, System of linear equations - Module 1: MatrixChapter 1: Matrix, Determinant, System of linear equations - Module 1: Matrix

  - Transposition: Let A is any mxn matrix, the transpose of A, denoted by AT is defined to be the nxm matrix that results from interchanging the rows and the columns of A.

  ppt25 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Matlab: Nhóm lệnh xây dựng mô hình & Nhóm lệnh đáp ứng thời gianMatlab: Nhóm lệnh xây dựng mô hình & Nhóm lệnh đáp ứng thời gian

  Bài tập: điều khiển vị trí động cơ Momen quán tính động cơ J = 3.228E-6 kg.m^2 Ma sát b = 3.5077E-6 NMS Lực nguồn điện không đổi Kb = 0.0274 V/rad/ses Moman không đổi Kt = 0.0274Nm/Amp Điện trở R = 4ohm Điện cảm L = 2.75E-6 H

  doc14 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Matlab: Nhóm lệnh về đáp ứng tần sốMatlab: Nhóm lệnh về đáp ứng tần số

  Bài tập chương 5 Bài tập 1: Cho co lắc ngược như hình vẽ với khối lượng xe M = 0.5kg khối lượng con lắc m = 0.2kg hệ số ma sát của xe b = 0.1N/m/sec độ dài từ xe đến trọng tâm con lắc l = 0.3m momen quán tính khối của con lắc I = 0.006kg Lực tác động vào xe (F) Vị trí xe (x) Góc quay của con lắc (theta) Phương trình vi phân mô tả con lắ...

  doc15 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng MapReduceBài giảng MapReduce

  Conclusions  MapReduce has proven to be a useful abstraction  Simplifies large-scale computations on cluster of commodity PCs  Functional programming paradigm can be applied to largescale applications  Focus on problem, let library deal w/ messy details

  pdf30 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết Hệ quản trị cơ sở dữ liệu AccessLý thuyết Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access

  Truy vấn là câu lệnh dùng để lấy thông tin từ một hoặc nhiều bảng Ví dụ: Select * from sinhvien Select * from sinhvien where StudentID=“SV001”

  pptx13 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết độ phức tạp - Lý thuyết NP - Đầy đủ (The theory of NP - Completeness)Bài giảng Lý thuyết độ phức tạp - Lý thuyết NP - Đầy đủ (The theory of NP - Completeness)

  2.3.Máy Turing không tất định& Lớp NP Định nghĩa lớp NP (thông qua máy Turing không tất định): + NP là lớp các bài toán được đoán nhận bởi một máy Turing không tất định.trong thời gian đa thức + Một ngôn ngữ L là đoán nhận được bởi máy Turing không tất định và đa thức P(n) sao cho:  L= LM và TM(n) ≤ P(n) với mọi n≥ 0.  Một bài toán gọi là ...

  pdf41 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0