• Bảo trì hệ thống - Chương 2: Bo mạch chủ của máy tínhBảo trì hệ thống - Chương 2: Bo mạch chủ của máy tính

  Khi bật công tắc nguồn, máy không lên màn hình nhưng có tiếng bíp dài. Trường hợp này thường do hỏng RAM hoặc Card màn hình. Máy có báo phiên bản BIOS khi khởi động trên màn hình nhưng không vào được Windows. Trường hợp này thường do hỏng ổ đĩa. Máy bị treo khi đang sử dụng. Trường hợp này thường do lỗi phần mềm hoặc ổ đĩa bị lỗi sector....

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Bảo trì hệ thống - Chương 1: Tổng quan về PC và bảo trì các thiết bị máy vi tínhBảo trì hệ thống - Chương 1: Tổng quan về PC và bảo trì các thiết bị máy vi tính

  Bộ nhớ ngoài Là nơi lưu trữ dữ liệu và chương trình gián tiếp phục vụ cho CPU, bao gồm các loại: đĩa mềm, đĩa cứng, Đĩa quang, v.v. Khi giao tiếp với CPU nó phải qua một thiết bị trung gian (thường là RAM).

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Bảo trì hệ thốngTài liệu môn Bảo trì hệ thống

  Bài giảng trên lớp (tạm gọi là slide) chỉ là các điểm ghi chú (lecture note) cho một buổi giảng bài đầy đủ. Điều quan trọng là giáo viên đã/sẽ giải thích những slides đó như thế nào trên lớp học. Vì vậy, sinh viên không nên ỷ lại vào bài giảng đã có mà không ghi bài hoặc không đến dự lớp. Lecture note có thể còn nhiều sai sót, nếu phát hiện...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệuTin học văn phòng 1 - Chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu

  Bước 2 : Lần lượt thiết lập thuộc tính LOOKUP cho các trường một cách phù hợp. Mỗi quan hệ trên bảng thiết kế sẽ cần một thao tác thiết lập thuộc tính LOOKUP (sử dụng trình LookUp Wizard) từ trường trên bảng quan hệ nhiều sang trường bảng quan hệ một; Bước 3 : Thiết lập các thuộc tính đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cần thiết cho các quan hệ tại cửa sổ R...

  ppt66 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Bài 2: Truy vấn dữ liệu (Query)Tin học văn phòng 1 - Bài 2: Truy vấn dữ liệu (Query)

  Bước 2: Thiết lập các trường cần cập nhật dữ liệu bằng cách: Chọn tên trường cần cập nhầt dữ liệu ở dòng Field; Gõ vào biểu thức tính giá trị cho trường đó ở dòng Update To; Gõ vào điều kiện để tính toán nếu cần ở dòng Criteria. Với yêu cầu trên, luongchinh = hesoluong * 290000 cửa sổ thiết kế query sẽ như sau: Để thi hành việc xoá cán bộ, nhấ...

  ppt65 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Bài 3: Mẫu biểu - FormsTin học văn phòng 1 - Bài 3: Mẫu biểu - Forms

  Hãy chọn tên form con cần đưa lên ở danh sách Use an existing form. Chọn xong nhấn Finish. Ghi lại form với một tên gọi (ví dụ: frmTracuuDanhSachCanBo) và đóng lại, kết thúc yêu cầu cơ bản bài toán. Chú ý: Giá trị thuộc tính Name của hộp Combobox trên form mẹ phải trùng với tham số đã đặt ở form con

  ppt48 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Bài 4: Báo biểu - ReportTin học văn phòng 1 - Bài 4: Báo biểu - Report

  Textbox để tự động đánh số thứ tự phải thiết lập như sau: Control Source là =1; thuộc tính Running sum là Over Group. Các hộp chữ còn lại dùng đối tượng Label; Toàn bộ bảng biểu sử dụng đối tượng Line. Chú ý các đường kẻ phải được nối khít với nhau. Nếu không khít sẽ tạo ra các khe hở và nét đứt(không liền nét)

  ppt54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng - Học phần Tin họcBài giảng Tin học văn phòng - Học phần Tin học

  Khi nhận một thư đến mà không rõ địa chỉ người gửi, không hiểu nội dung thì nên xóa hẳn thư ra khỏi hệ thống. Trong tài liệu này chỉ đề cập đến việc sử dụng một chương trình nén và giải nén dữ liệu đã dược cài dặt trên máy tính (nếu máy tính chưa được cài phần mềm này thì đơn vị yêu cầu nhà cung cấp thiết bị cài đặt) với các thao tác tắt đơn gi...

  pdf187 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Tin học quản lýBài giảng môn Tin học quản lý

  - Tiếp theo thay số 7 trong thủ tục Button2_Click bằng biến songay: ketqua = ketqua & vbCrLf & _ "Nhiệt độ trung bình: " & _ Format(tong / songay, "0.0") - Bạn có thể dùng phát biểu Try Catch để bắt lỗi nếu người dùng nhập vào một số nhỏ hơn 0. - Chạy lại chương trình và kết quả rõ ràng linh động hơn.

  pdf58 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Tổng quan về MS ExcelTin học văn phòng 1 - Tổng quan về MS Excel

  Đặt password cho bảng tính:  B1: File  Info  Protect Workbook  Encrypt with password  B2: Nhập Password muốn đặt  B3: Nhập lại Password • Gỡ password cho bảng tính:  Chọn Review  Unprotect Sheet  nhập pass

  pdf53 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0