• Toán học - Chương 2: Bài toán đối ngẫuToán học - Chương 2: Bài toán đối ngẫu

  Chương 2: Bài toán đối ngẫu Phương pháp đơn hình đối ngẫu Dùng phương pháp đơn hình đối ngẫu gaiir các bài toán qui hoạch tuyến tính sau đây và từ lời giải của bào toán gốc suy ra lời giải của bào toán đối ngẫu

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương II: Thu thập dữ liệuBài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương II: Thu thập dữ liệu

  Chương II: Thu thập dữ liệu Chọn mẫu phân tầng được sử dụng khi các đơn vị tổng thể quá trình khác nhau về tính chất liên quan đến vấn đề nghiên cứu và khảo sát. Theo phương pháp này tổng thể nghiên cứu được chia thành các tầng lớp, sao cho các đối tượng tổng thể ta quan tâm thuộc cùng một tầng càng ít khác nhau

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng xác suất thống kê - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biếnBài giảng xác suất thống kê - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến

  a) Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy b) Xét xem giá bán có ảnh hưởng ñến doanh số bán không (với mức ý nghĩa 5%)? c) Nếu giá bán là 8,5 ngàn ñồng /kg thì doanh số bán trung bình là bao nhiêu (ñộ tin cậy 95%)?

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng xác suất thống kê - Chương 1: Xác suất của biến cốBài giảng xác suất thống kê - Chương 1: Xác suất của biến cố

  II. CÁC ĐỊNH LÝ VỀ XÁC SuẤT 5. Công thức Becnuli. Xác suất xuất hiện của biến cố A trong một phép thử là p. Thực hiện phép thử này n lần độc lập và gọi

  pdf88 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 1: Giới thiệu về môn họcBài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 1: Giới thiệu về môn học

  Chương 1: Giới thiệu về môn học R là một phần mền sử dụng cho phân tích thống kê và đồ thị. Về bản chất R là một ngôn ngữ máy tính đa năng, có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, từ tính toán đơn giản, toán học giải trí, tính toan ma trận, đến các tính toán phức tạp

  pdf57 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 7: Chỉ sốToán học - Chương 7: Chỉ số

  * Kỳ của quyền số: Quyền số của các chỉ số chỉ tiêu chất lượng là nhân tố khối lượng có liên quan được cố định ở kỳ báo cáo. Quyền số của các chỉ số chỉ tiêu khối lượng là nhân tố chất lượng có liên quan được cố định ở kỳ gốc.

  ppt13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 6: Dãy số thời gianToán học - Chương 6: Dãy số thời gian

  6.3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian 6.3.2. Phương pháp số trung bình trượt 6.3.3. Phương pháp hồi quy 6.3.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ

  ppt8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 5: Tương quan và hồi quyToán học - Chương 5: Tương quan và hồi quy

  a. Phương trình đường cong Parabol bậc hai: yx = a + bx + cx2 y = na + b x + c x2 xy = a x + b x2 + c x3 x2y = a x2 + b x3 + c x4 b. Phương trình đường cong Hyperbol: yx = a + b/x y = na + b 1/x y/x = a 1/x + b 1/x2

  ppt11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 4: Lượng hoá hiện tượng kinh tế xã hộiToán học - Chương 4: Lượng hoá hiện tượng kinh tế xã hội

  4.6.2.6. Công thức tính PS rút gọn 4.6.2.7. Quy tắc cộng phương sai: Phương sai chung bằng bình quân các phương sai tổ cộng với phương sai của các số bình quân tổ. Trong đó:  2 – Phương sai chung  2i – Bình quân các phương sai tổ  2 – Phương sai của các số bình quân tổ

  ppt39 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 3: Phương trình động học dạng tích phânToán học - Chương 3: Phương trình động học dạng tích phân

  Bài 4 a) Sự phân rã phóng xạ đồng vị Bi diễn ra theo sơ đồ: 214Bi (5 ngày đêm) → 210Po (138 ngày đêm) → 208Pb Xác định thời gian (ra ngày đêm) để hàm lượng 210Po đạt giá trị cực đại (thời gian trong ngoặc đơn là thời gian bán rã của mỗi đồng vị) b) Trong quá trình phân rã 238U nguyên chất. Hãy xác định số hạt α phóng thích sau thời gian 1 năm...

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0