• Tìa liệu môn Kinh doanh quốc tếTìa liệu môn Kinh doanh quốc tế

  Khái niệm: Môi trường kinh doanh quốc tế là môi trường kinh doanh ở nhiều nước khác nhau. Là tổng hòa các môi trường quốc gia của các nước, trong đó môi trường quốc gia gồm: môi trường chính trị, pháp luật, môi trường kinh tế, môi trường văn hóa.

  ppt155 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quc giaQuản trị nguồn nhân lực công ty đa quc gia

  Mục đích: 1.Làm đơn giản hệ thống tiền lương 2.Thay vì doanh nghiệp có hàng trăm mức lương khác nhau, sẽ còn khoảng từ 9-18 ngạch (tuỳ theo qui mô doanh nghiệp và mức độ chênh lệch tiền lương giữa các nhân viên). 3.Mỗi ngạch lương có thể gồm nhiều công việc khác nhau, nhưng hệ số giá trị xấp xỉ như nhau. 4.Ví dụ công việc của nhân viên bán h...

  pdf40 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Quản trị chiến lược - Chương 5: Phân tích và chọn lựa chiến lượcQuản trị chiến lược - Chương 5: Phân tích và chọn lựa chiến lược

  Do Michael Porter xay y dưng ng ?Dựa vào lợi thế cạnh tranh (về chi phí) và mục tiêu cạnh tranh (độ lớn của thị trường) để xác định các trường hợp kinh doanh

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị chiến lược - Chương 4: Phân tích tích nội bộQuản trị chiến lược - Chương 4: Phân tích tích nội bộ

  Các hoạt động chính 1. Hoạt động đầu vào 2. Hoạt động sản xuất 3. Hoạt động đầu ra 4 H t đ k ti & b h 6 . oạ ong mar e ng an ang 5. Hoạt động dịch vụ hậu mãi II. PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ II.3 Các hoạ g t động hỗ trợ 1. Cơ sở hạ tầngQuản trị chiến lược - 2. Quản trị nguồn nhân lực 3. Quản trị công nghệ kỹ thuật i hi i 7 4. K em soat...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Quản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích môi trườngQuản trị chiến lược - Chương 3: Phân tích môi trường

  Đối thủ cạnh tranh ?Là những đối thủ trong ngành đang cạnh tranh với nhau. Tạo ra áp lực cạnh tranh ?Nghiên cứu đối thủ trong ngành là một yếu tố quan trọng để xác định cường độ và xu thế canh tranh 13 . ?Mức độ cạnh tranh trong ngành phụ thuộc vào nhiều yếu tố

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệuQuản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu

  Giúp người bán giải quyết vấn đề về quản lý sản phẩm ● Có được sự bảo vệ của pháp luật về đặc điểm của sản phẩm ● Giúp có được những khách hàng trung thành ● Giúp phân khúc thị trường

  pdf21 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu học phần quản trị thương hiệuGiới thiệu học phần quản trị thương hiệu

  Điểm quá trình (30%-40%) ● A- Điểm kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm 25 câu, không sử dụng tài liệu ● B- Điểm tiểu luận: nộp báo cáo và thuyết trình ● C- Điểm chuyên cần ● Điểm QT = 0,5.(A+B) + C ● Điểm chuyên cần ● Không vắng mặt + Thái độ học tập tốt: +1 (cộng 1 điểm) ● Vắng 1-2 buổi: 0 (không điểm) ● Vắng từ buổi thứ 3: mỗi buổi vắng trừ 0,...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 12: Quản trị tài chính quốc tếQuản trị kinh doanh - Chương 12: Quản trị tài chính quốc tế

  Để giữ kế hoạch tài chính và kiểm soát quyết định trên toàn cầu.  Quyết định chịu ảnh hưởng bởi 2 yếu tố  Bản chất và vị trí của các công ty con  Lợi ích có thể đạt được khi phối hợp hiệu quả hoạt động các công ty con.  Thường có hiệu quả hơn khi tập trung tất cả các quyết định kiểm tra tài chính

  pdf44 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 11: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tếQuản trị kinh doanh - Chương 11: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế

  Đối tượng trực tiếp tạo ra cung cầu ngoại tệ – nhà nhập khẩu, xuất khẩu, nhà đầu tư, khách du lịch,  Đố tượng trung gian chuyển đổi ngoại tệ giữa người sử dụng và người có ngoại tệ, đồng thời san bằng số ngoại tệ ra vào – hệ thống ngân hàng thương mại (ngân hàng ngoại thương)  Đối tượng cân bằng cung cầu ngoại tệ – ngân hàng quốc gia trun...

  pdf59 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chương 10: Chiến lược marketingQuản trị kinh doanh - Chương 10: Chiến lược marketing

  Quy mô thị trường – là dung lượng mỗi thị trường, có liên quan đến % toàn bộ thị trường thế giới.  Cường độ thị trường – là sự “giàu có” của thị trường hoặc mức độ của năng lực mua sắm ở một quốc gia so với quốc gia khác

  pdf63 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0