• Luật hình sự - Chương 2: Nội dung của chính sách hình sựLuật hình sự - Chương 2: Nội dung của chính sách hình sự

  NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH VỀ TỘI PHẠM Hoạch định mức độ cần thiết của phạm vi điều chỉnh bằng PLHS trên cơ sở nhận thức đúng tính chất và đặc điểm của các quan hệ XH và những đòi hỏi cấp bách của xã hội . Đạt đến mức tối đa về sự rõ ràng trong quy định của PLHS. Sự rõ ràng đó về vấn đề: Về giới hạn của tội phạm hoá (phạm vi các hành vi bị coi là t...

  ppt31 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề: Chính sách hình sự những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp báchChuyên đề: Chính sách hình sự những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

  Quan điểm thứ năm:sự hợp nhất của hai quan điểm 3 và 4 Chính sách hình sự là bộ phận của chính sách pháp luật, là những định hướng, chủ trương trong việc sử dụng PLHS vào lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm và phòng ngừa tội phạm (bao gồm chính sách về tội phạm và chính sách về đấu tranh phòng chống tội phạm

  ppt24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật ngân sách nhà nước - Chương IV: Chế độ pháp lý về các khoản chi ngân sách nhà nướcLuật ngân sách nhà nước - Chương IV: Chế độ pháp lý về các khoản chi ngân sách nhà nước

  Chế độ xã hội: Khả năng tích luỹ của nền kinh tế: Mô hình tổ chức Bộ máy nhà nứơc. Chức năng, nhiệm vụ kinh tế- xã hội mà Nhà nứơc đảm nhận trong từng thời kỳ.

  ppt29 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật ngân sách nhà nước - Chương III: Chế độ pháp lý về các khoản thu ngân sách nhà nướcLuật ngân sách nhà nước - Chương III: Chế độ pháp lý về các khoản thu ngân sách nhà nước

  Đặc điểm: Hình thức văn bản pháp lý cao nhất quy định về phí là Pháp lệnh Phí và Lệ phí do UBTVQH ban hành. Thẩm quyền quy định về phí: - Chính Phủ - HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Bộ Tài chính Phí là khoản thu mang tính chất đối giá hoàn toàn người nộp phí được quyền lựa chọn hoặc nộp phí để được sử dụng dịch vụ do Nhà nứơc đầu t...

  ppt19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật ngân sách nhà nước - Chương II: Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và chu trình ngân sáchLuật ngân sách nhà nước - Chương II: Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và chu trình ngân sách

  a. Quốc hội Lưu ý: khoản 1 Điều 4 Nghị Định 60 ngày 06/6/2003 hướng dẫn thi hành Luật NSNN quy định: "Bội chi NSNN là bội chi NSTW đựơc xác định bằng chênh lệch thiếu giữa tổng số chi NSTW và tổng số thu NSTW của năm ngân sách" => Bội chi NSNN là bội chi NSTW

  ppt29 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Luật ngân sách nhà nước - Chương I: Lý luận chung về Ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nướcLuật ngân sách nhà nước - Chương I: Lý luận chung về Ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước

  Huy động nguồn tài chính để bảo đảm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước: Kích thích sự tăng trưởng của nền kinh tế, đảm bảo sự phát triển ổn định của nền kinh tế: - Cấp phát ngân sách trong các ngành nghề quan trọng, cấp phát tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp trong các trường hợp cần thiết. - Nhà nước xây dựng và hoàn thiện cơ...

  ppt20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về Luật ngân sách nhà nướcTìm hiểu về Luật ngân sách nhà nước

  Pháp lệnh số 38/2001/PL – UBTVQH10 ngày 28/8/2001 về Phí và Lệ Phí. Nghị định 57/2002/NĐ – CP ngày 03/6/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí. Nghị định 24/2006/NĐ – CP ngày 06/03/2006 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí.

  ppt9 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh tế - Chương V: Pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệpLuật kinh tế - Chương V: Pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệp

  Cất giấu, tẩu tán tài sản Thanh toán nợ không có bảo đảm Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ Chuyển nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp

  pdf24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh tế - Chương IV: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanhLuật kinh tế - Chương IV: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

  Trọng tài thương mi là một loại hình tổ chức phi chính phủ, hoạt động theo pháp luật và quy chế trọng tài Cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là sự kết hợp giữa hai yếu tố thoả thuận và tài phán Hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đảm bảo quyền tự định đoạt của các đương sự rất cao Phán quyết trọng tài có giá trị chung thẩm...

  pdf35 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Luật kinh tế - Chương III: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanhLuật kinh tế - Chương III: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh

  Trả tiền hàng theo đúng hợp đồng • Làm các thủ tục hải quan và giấy phép cần thiết để nhập khẩu hàng • Ký hợp đồng vận chuyển • Nhận hàng khi hàng hóa được giao • Chịu mọi rủi ro đối với hàng hóa kể từ: (i) thời điểm hàng qua lan can tàu và (ii) ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn ấn định cho việc giao hàng • Phải chịu: (i) mọi...

  pdf51 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0