• Tìm hiểu SpeedupTìm hiểu Speedup

  Parallelizing a code does not always result in a speedup; sometimes it actually slows the code down! This can be due to a poor choice of algorithm or to poor coding The best possible speedup is linear, i.e. it is proportional to the number of processors: T(N) = T(1)/N where N = number of processors, T(1) = time for serial run. A code that...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Parallel computer architecturesParallel computer architectures

   MPP (Massively Parallel Processing) – Total number of processors > 1000 Cluster – Each node in system has less than 16 processors. Constellation – Each node in system has more than 16 processors

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chapter 2: Abstract machine modelsKĩ thuật lập trình - Chapter 2: Abstract machine models

  Proposed by Kai Hwang & Zhiwei Xu Similar to the BSP: – A parallel program: sequence of phases – Next phase cannot begin until all operations in the current phase have finished – Three types of phases: » Parallelism phase: the overhead work involved in process management, such as process creation and grouping for parallel processing » Co...

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về MPITìm hiểu về MPI

  Description – Applies a reduction operation to the vector sendbuf over the set of processes specified by communicator and places the result in recvbuf on root – Both the input and output buffers have the same number of elements with the same type – Users may define their own operations or use the predefined operations provided by MPI Pred...

  pdf63 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Parallel processing & distributed systemsParallel processing & distributed systems

   An algorithm is scalable if the level of parallelism increases at least linearly with the problem size. An architecture is scalable if it continues to yield the same performance per processor, albeit used in large problem size, as the number of processors increases. Data-parallelism algorithms are more scalable than control parallelism ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Vẽ mạch in với layout - Bài 3: Tạo chân linh kiện (footprint) mớiVẽ mạch in với layout - Bài 3: Tạo chân linh kiện (footprint) mới

  Một mẹo nữa là khi chọn hình dáng và kích thước cho chân linh kiện bạn nên kéo cửa sổ Padstacks sang một bên (như hình) để khi bạn nhắp vào dòng nào thì chân linh kiện tương ứng sẽ sáng lên, điều này giúp dễ nhận biết ta đang chỉnh sửa cho những chân nào. Như trên hình chân 1 sáng lên khi ta nhắp vào dòng TOP

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về Tekla structures 21Tìm hiểu về Tekla structures 21

  Thư viện liên kết ít • Không hỗ trợ liên kết tự động • Không quản lý được các đối tượng liên kết • Không quản lý được bulong và đường hàn • Các thông số cấu kiện rất ít (phải bổ sung thêm) • Bắt điểm cho những chi tiết nhỏ rất khó • Mô hình lớn dung lượng quá lớn không thể truy xuất được

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Kiểm thử và bảo trìNhập môn Công nghệ phần mềm - Kiểm thử và bảo trì

  Bảo trì phần mềm được chia thành 4 loại: n Sửa lại cho đúng (corrective): là việc sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. n Thích ứng (adaptative): là việc chỉnh sửa hệ thống cho phù hợp với môi trường đã thay đổi. n Hoàn thiện: là việc chỉnh sửa để đáp ứng các yêu cầu mới hoặc các yêu cầu đã thay đổi của người sử dụng. n Bảo vệ (prev...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế giao diệnNhập môn Công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế giao diện

  Nhất quán trong toàn bộ hệ thống về: Ø  Cách trình bày: font chữ, màu sắc, vị trí các mục Ø  Tên các nút điều khiển Ø  Ý nghĩa biểu tượng n Số bước để đi đến một màn hình công việc chính phải <=3

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế dữ liệuNhập môn Công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế dữ liệu

  Chuẩn hoá dữ liệu là việc đưa quan hệ ban đầu về các dạng chuẩn (1,2,3,Boyce Codd). Cách thực hiện: tách quan hệ ban đầu thành các quan hệ nhỏ hơn dựa vào các phụ thuộc hàm. n Mục đích của chuẩn hoá dữ liệu là nhằm loại bỏ việc dư thừa dữ liệu. n Tuy nhiên chuẩn hoá làm tăng thời gian truy vấn do phải thực hiện phép kết giữa các quan hệ (mớ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0