• Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế - giáo trình SQLKhoa CNTT - Trường ĐHKH Huế - giáo trình SQL

  Ngôn ngữhỏi có cấu trúc (SQL) và các hệquản trịcơsởdữliệu quan hệlà một trong những nền tảng kỹthuật quan trọng trong công nghiệp máy tính. Cho đến nay, có thểnói rằng SQL đã được xem làngôn ngữchuẩn trong cơsởdữliệu. Các hệquản trị cơsởdữliệu quan hệthương mại hiện có nhưOracle, SQL Server, Informix, DB2,... đều chọn SQL làmngôn ngữcho sản ...

  pdf146 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 1

 • Giáo Trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) - ACCESSGiáo Trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) - ACCESS

  Microsoft Accesslà một HệQuản TrịCơSởDữLiệu (QTCSDL) tương tác người sửdụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổchức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin. Microsoft Accesscho ta các khảnăng thao tác dữliệu, khảnăng liên kết và công cụtruy vấn mạnh mẽgiúp quá trình tìm...

  pdf112 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1471 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế tri thức công nghệ thông tinKinh tế tri thức công nghệ thông tin

  1. Kinh tế tri thức là gì? 2. Vai trò của CNTT trong xây dựng KTTT 3. Cách tiếp cận riêng của Thừa Thiên Huế 4. Thảo luận

  ppt34 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1128 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL severBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL sever

  DataBase: Là một kho dữ liệu được tổ chức theo một nguyên tắc nào đó. Đó là một tập hợp các tập tin có liên quan với nhau, được thiết kế nhằm làm giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính tin cậy khi truy xuất dữ liệu. Các tập tin này chứa các thông tin biểu diễn các đối tượng trong một ứng dụng thế giới thực.

  ppt55 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2476 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềnBài giảng Nhập môn Công nghệ phần mền

  Nắm được các nguyên lý / khái niệm cơ bản của kỹ nghệ phần mềm Vận dụng kiến thức vào bài tập nhóm Hiểu về quá trình làm phần mềm Minh họa nguyên lý / kỹ thuật Chủ động tìm hiểu kiến thức Tìm hiểu một số chủ đề mở rộng

  ppt66 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2840 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềnBài giảng Nhập môn Công nghệ phần mền

  Nắm được các nguyên lý / khái niệm cơ bản của kỹ nghệ phần mềm Vận dụng kiến thức vào bài tập nhóm Hiểu về quá trình làm phần mềm Minh họa nguyên lý / kỹ thuật Chủ động tìm hiểu kiến thức Tìm hiểu một số chủ đề mở rộng

  ppt51 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2823 | Lượt tải: 5

 • Hệ phân tánHệ phân tán

  MỤC LỤC Lời mở đầu .2 I. Tổng quan về hệ phân tán I.1 Hệ phân tán là gì? . 3 I.2 Các đặc trưng cơ bản của hệ phân tán . 3 II. Các nguyên lý của hệ phân tán II.1 Truyền thông . . 4 II.2 Tiến trình 5 II.3 Định danh . 7 II.4 Đống bộ hoá . 8 II.5 Nhất quán và Nhân bản 11 II.6 Chịu lỗi 12 II.7 Anh toàn – An ninh . . 14 III. Hệ thống quản tr...

  doc44 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 5914 | Lượt tải: 8

 • Đề tài Chương trình dịchĐề tài Chương trình dịch

  I. Giới thiệu chung về trình biên dịch Trình biên dịch (compiler) là một chương trình đọc một chương trình khác viết bằng một ngôn ngữ - gọi là ngôn ngữ nguồn- và chuyển đổi nó thành một chương trình tương đương viết bằng ngôn ngữ khác – gọi là ngôn ngữ đích. Sơ đồ tổng quan cho trình biên dịch: Các thành phần chính của trình biên dịch II...

  docx14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1461 | Lượt tải: 0

 • Hệ mờ fuzzy trong việc quản trị chuỗi cung cấpHệ mờ fuzzy trong việc quản trị chuỗi cung cấp

  Fuzzy trong quản trị chuỗi cung cấp Giới thiệu Fuzzy set & six-point fuzzy number ( số mờ 6 điểm) Mô hình chuỗi cung cấp Giải thuật di truyền tối ưu chiến lược kiểm kê Quản lý chuỗi cung ứng là việc quản lý cả một hệ thống bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất, mua bán, tồn kho, phân phối và các hoạt động hậu cần. Chuỗi cung ứng giải q...

  pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn trí tuệ nhân tạo ĐH Bách khoa TP Hồ Chí MinhTài liệu môn trí tuệ nhân tạo ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

  Vấn đề tìm kiếm, một cách tổng quát, có thể hiểu là tìm một đối tượng thỏa mãn một số đòi hỏi nào đó, trong một tập hợp rộng lớn các đối tượng. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều vấn đề mà việc giải quyết nó được quy về vấn đề tìm kiếm. Các trò chơi, chẳng hạn cờ vua, cờ carô có thể xem như vấn đề tìm kiếm. Trong số rất nhiều nước đi được phép...

  pdf61 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2484 | Lượt tải: 4