• Download: Hướng dẫn sử dụng phần mềm GSPDownload: Hướng dẫn sử dụng phần mềm GSP

  Download: Hướng dẫn sử dụng phần mềm GSP HÆÅÏNG DÁÙN SÆÍ DUÛNG GEOMETER'S SKETCHPAD 4.0 I. GIÅÏI THIÃÛU Geometer’s Sketchpad (viãút tàõt: GSP) laì pháön mãöm duìng âãø nghiãn cæïu, daûy vaì hoüc hçnh hoüc mäüt caïch âäüng, coï thãø sæí duûng hoía âãø giaíng daûy cho caïc træåìng THCS vaì THPT. Pháön mãöm náöy âæåüc Nicholas Jackiw viãút nàm 1...

  doc9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1967 | Lượt tải: 1

 • 326 lỗi máy tính thường gặp326 lỗi máy tính thường gặp

  Drag and Drop text Editing: Soạn thảo văn bản kéo và thả, khi soạn thảo văn bản đểdi chuyển một khối chữ được bôi đen từchỗnày tới một chỗkhác, bạn chỉ cần đưa con trỏvào khối chữ được bôi đen(được chọn), nhấn chuột giữnguyên và rê tới vịtrí khác, khi thấy con trỏxuất hiện là chữ Imàu xám, hơi mờthì nhả chuột, khối chữsẽ được di chuyển, nếu ấ...

  pdf136 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1223 | Lượt tải: 2

 • Bài tập tin học ứng dụngBài tập tin học ứng dụng

  BÀI TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG + BÀI GIẢI BÀI 1 Ta lập bảng dữ liệu với 2 biến định lượng là tieudung và thunhap như sau: gen thunhap=0 label variable thunhap “thunhap” gen tieudung=1 label variable tieudung “tieudung” sau đó tiến hành nhập số liệu vào bảng Data editor BÀI 2 Ta lập bảng dữ liệu với biến định lượng là doanhthu và biến định tí...

  doc21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1470 | Lượt tải: 1

 • Thủ thuật trên nền WindowsThủ thuật trên nền Windows

  Thủ thuật trên nền Windows 1. Khắc phục lổi mất shortcut trong Send To 2. Thêm link của một website đến Start Menu 3. Thay đổi lần truy cập trước đó trong khóa Registry Editor 4. Kiểm tra tổng số thư mục , tập tin có trong thư mục Windows 5. Mở các ổ đĩa CROM bằng một cú nhấp chuột 6. Thay đổi thanh tiêu ...

  chmChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1608 | Lượt tải: 1

 • “Tân trang” để Windows hoạt động như mới“Tân trang” để Windows hoạt động như mới

  Sau một thời gian dài sử dụng và cảm thấy hệ thống hoạt động ì ạch và không “mượt” như ban đầu, có thể Windows của bạn đã cần phải “tân trang”. MAGIX PC Check & Tuning 2010 là công cụ sẽ cho phép bạn thực hiện điều này.Có nhiều lý do để hệ thống hoạt động không còn trơn tru như ban đầu. Bỏ qua những lý do vì tác động bên ngoài như virus, phần cứng ...

  doc6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1090 | Lượt tải: 0

 • 5 bí mật dẫn đến thành công của Windows 75 bí mật dẫn đến thành công của Windows 7

  Theo số liệu mới nhất của Net Application thì tháng 7 vừa qua là một tháng thành công của Microsoft. Trong mảng trình duyệt, IE8 tiếp tục chiếm thêm thị phần và vẫn duy trì vị trí thống trị. Cùng lúc đó ở mảng hệ điều hành Windows 7 đã đạt được những thành công ấn tượng khi lần đầu tiên vượt qua người tiền nhiệm Vista. Điều gì đã khiến Windows ...

  doc3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1180 | Lượt tải: 0

 • 5 mẹo lợi dụng các tính năng quản lý file của Windows 75 mẹo lợi dụng các tính năng quản lý file của Windows 7

  Trong Windows 7, Microsoft đã thực hiện một số cải tiến về việc quản lý file. Mặc dù một số cải tiến khá dễ nhận ra nhưng một số cần phải có đôi chút mẹo bạn mới có thể tìm ra cũng như khai thác sử dụng chúng. Khi đã quen với việc sử dụng các tính năng mới được cải tiến này, chắc chắn bạn sẽ thấy chúng khá hữu ích cho các công việc trên Windows 7. ...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 1

 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về cấu truc máy tínhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm về cấu truc máy tính

  Khi muoán duøng moät thö muïc Softs treân server teân MayChu veà maùy Client nhö moät oå ñóa (H:) ta duøng leänh naøo sau ñaây: a. net user MayChu\Softs H: b. net use \MayChu\Softs H: c. net use H: \MayChu\Softs d. net use H: \\MayChu\Softs. Muoán löu döõ lieäu vaøo thö muïc Data treân Server coù teân MayChu taïi maùy Client, nhöng khoâng ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 2441 | Lượt tải: 4

 • Ngân hàng trắc nghiệm câu hỏi Microsoft exelNgân hàng trắc nghiệm câu hỏi Microsoft exel

  Phát biểu nào sau đây là sai : a. Khi tính toán giá trị một CELL (ô) với hàm hay với biểu thức ta phải bắt đầu bằng dấu “=”. b. Tên hàm nhập bằng chữ thƣờng hay chữ hoa đều có giá trị nhƣ nhau. c. Giữa tên hàm và các đối số có thể chứa ký tự blank (khoảng trắng). Ví dụ : = LEFT (“ABC”,1) d. Các giá trị chuỗi ghi trực tiếp trong hàm phải đƣợc đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 2681 | Lượt tải: 5

 • Kỹ năng cài đặt phần cứng và xử lý sự cố máy tính.Kỹ năng cài đặt phần cứng và xử lý sự cố máy tính.

  10 bước cài đặt phần cứng Ngay cả với một số công nghệ mới như Plug and Play, việc cài đặt phần cứng vẫn có thể gặp rắc rối. Sai sót và trục trặc sẽ làm bạn mất hàng giờ để xử lý. Chỉ dẫn dưới đây sẽ giúp bạn vận hành máy một cách êm ru. (Xem Ngay cả với một số công nghệ mới như Plug and Play, việc cài đặt phần cứng vẫn có thể gặp rắc rối. Sai só...

  doc17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1176 | Lượt tải: 4