• Gia tăng hiệu xuất windowGia tăng hiệu xuất window

  Microsoft Windows là tên của các dòng phần mềm hệ điều hành độc quyền của hãng Microsoft. Lần đầu tiên Microsoft giới thiệu một môi trường điều hành mang tên Windows (Cửa sổ) là vào tháng 11 năm 1985 với những tín năng thêm vào Hệ điều hành đĩa từ Microsoft giao diện dụng hộ đồ hoạ (Graphical User Interfaces, gọi tắt là GUI) - đang được sự quan tâm...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1134 | Lượt tải: 1

 • 106 thủ thuật trong word106 thủ thuật trong word

  Microsoft Word, còn được biết đến với tên khác là Winword, là một công cụ soạn thảo văn bản khá phổ biển hiện nay của công ty phần mềm nổi tiếng Microsoft. Nó cho phép người dùng làm việc với văn bản thô (text), các hiệu ứng như phông chữ, màu sắc, cùng với hình ảnh đồ họa (graphics) và nhiều hiệu ứng đa phương tiện khác (multimedia) như âm thanh, ...

  doc10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1309 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng hiệu quả registrySử dụng hiệu quả registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1174 | Lượt tải: 0

 • Crack dùng registryCrack dùng registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1318 | Lượt tải: 0

 • Thủ thuật registry hayThủ thuật registry hay

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1386 | Lượt tải: 0

 • Cách dùng registryCách dùng registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1417 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về registryTìm hiểu về registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1658 | Lượt tải: 0

 • Toàn bộ về registryToàn bộ về registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 1

 • Cách sử dụng registryCách sử dụng registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 2086 | Lượt tải: 2

 • Ứng dụng registryỨng dụng registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1102 | Lượt tải: 0