• Đề tài Các khái niệm về RdbmsĐề tài Các khái niệm về Rdbms

  Giải thích khái niệm về dữ liệu và cơ sở dữ liệu. Miêu tả cách tiếp cận để quản lý dữ liệu. Định nghĩa hệ quản trị Cơ sở dữ liệu và các ưu điểm của nó. Giải thích sự khác nhau giữa các mô hình Cơ sở dữ liệu. Định nghĩa và giải thích về RDBMS. Miêu tả các thực thể, các bảng và các tính chất của bảng. Sự khác nhau giữa một DBMS và RDBMS.

  ppt22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1615 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng FoxproBài giảng Foxpro

  Visual FoxPro là một công-cụ phát-triển và ngôn-ngữ lập-trình (Development tools and languages), nó sử dụng ngôn ngữ lập-trình hướng-đối-tượng (oop : object-oriented programming) của Microsoft. Được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong-cách lập-trình theo thủ-tục (programming...

  ppt148 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 6596 | Lượt tải: 13

 • Bài tập nâng cao FoxproBài tập nâng cao Foxpro

  Visual FoxPro là một công-cụ phát-triển và ngôn-ngữ lập-trình (Development tools and languages), nó sử dụng ngôn ngữ lập-trình hướng-đối-tượng (oop : object-oriented programming) của Microsoft. Được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong-cách lập-trình theo thủ-tục (programming...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 1

 • Bài tập trọng tâm FoxproBài tập trọng tâm Foxpro

  Visual FoxPro là một công-cụ phát-triển và ngôn-ngữ lập-trình (Development tools and languages), nó sử dụng ngôn ngữ lập-trình hướng-đối-tượng (oop : object-oriented programming) của Microsoft. Được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong-cách lập-trình theo thủ-tục (programming...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 2

 • Bài tập thực hành FoxproBài tập thực hành Foxpro

  Ứng dụng biên-dịch bởi VFP có thể chạy trong Windows mà không cần cài đặt ( install), tuy nhiên phải chứa các file thư-viện hỗ-trợ lúc-chạy (run-time support library) tùy theo version của VFP và Windows. + Là một hệ biên-dịch (compiled), do đó cho phép lập trình viên mềm dẻo trong xử lý mã : chương trình có thể hoạt động với các mã do nó tự sinh r...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1891 | Lượt tải: 0

 • Micrsoft excel trọng tâmMicrsoft excel trọng tâm

  Trước đây, Microsoft đã giới thiệu một phần mềm bảng tính được gọi là Multiplan vào năm 1982, phần mềm rất được phổ biến trên hệ điều hành CP/M, nhưng trên MS-DOS thì nó đã không còn được như vậy. Điều đó đã thúc đẩy sự phát triển 1 chương trình bảng tính mới mang tên Excel với khẩu hiệu "'do everything 1-2-3 does and do it better'". Phiê...

  pdf4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1190 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Microsoft Excel nâng caoGiáo trình Microsoft Excel nâng cao

  Microsoft Excel, còn được gọi theo tên đầy đủ Microsoft Office Excel, là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft. Cũng như các chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, Quattro Pro bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và lập công thức tính toán trong Excel ...

  pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1972 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Microsoft ExcelBài giảng Microsoft Excel

  Excel cung cấp cho người sử dụng khá nhiều giao diện làm việc. Tuy nhiên, bản chất thì chúng đều giống nhau Excel là chương trình đầu tiên cho phép người sử dụng có thể thay đổi font, kiểu chữ hay hình dạng của bảng tính, excel cũng đồng thời gợi ý cho người sử dụng nhiều cách xử lý vấn đề thông minh hơn. Đặc biệt là excel có khả năng đồ thị rất tố...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 2

 • Bài tập trọng tâm Microsoft ExcelBài tập trọng tâm Microsoft Excel

  Trước đây, Microsoft đã giới thiệu một phần mềm bảng tính được gọi là Multiplan vào năm 1982, phần mềm rất được phổ biến trên hệ điều hành CP/M, nhưng trên MS-DOS thì nó đã không còn được như vậy. Điều đó đã thúc đẩy sự phát triển 1 chương trình bảng tính mới mang tên Excel với khẩu hiệu "'do everything 1-2-3 does and do it better'". Phiê...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1685 | Lượt tải: 3

 • Bài tập excelBài tập excel

  Microsoft Excel, còn được gọi theo tên đầy đủ Microsoft Office Excel, là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft. Cũng như các chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, Quattro Pro bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và lập công thức tính toán trong Excel ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 2211 | Lượt tải: 4