• Cơ bản vè registryCơ bản vè registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1161 | Lượt tải: 1

 • Quản lí với SQLQuản lí với SQL

  Giữa những năm 1970, một nhóm các nhà phát triển tại trung tâm nghiên cứu của IBM tại San Jose phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu "Hệ thống R" dựa trên mô hình của Codd. Structured English Query Language, viết tắt là "SEQUEL" (tạm dịch là "Ngôn ngữ truy vấn tiếng Anh có cấu trúc"), được thiết kế để quản lý và truy lục d...

  ppt25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 2

 • Giới thiệu SQL Server 2005Giới thiệu SQL Server 2005

  Transact-SQL là ngôn ngữ mở rộng của SQL Server dựa trên 2 ngôn ngữ vấn tin chuẩn; ANSI-SQL, ISO-SQL DDL là ngôn ngữ dùng để định nghĩa cấu trúc đối tượng cơ sở dữ liệu DML là ngôn ngữ thao tác dữ liệu, gồm các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE DCL là ngôn ngữ dùng để bảo mật cơ sở dữ liệu, thiết lập hoặc xóa quyền

  ppt30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1619 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ Transact - SqlNgôn ngữ Transact - Sql

  Một số tính năng chính của Transact-SQL Biến, kiểu dữ liệu, chú thích trong Transact-SQL Các hàm thống kê, biểu thức trong Transact-SQL Giải thích ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và các lệnh của ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu Giải thích ngôn ngữ thao tác dữ liệu và các lệnh của ngôn ngữ thao tác dữ liệu Giải thích ngôn ngữ điều khiển dữ liệu và các ...

  ppt46 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 2128 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Các khái niệm về RdbmsĐề tài Các khái niệm về Rdbms

  Giải thích khái niệm về dữ liệu và cơ sở dữ liệu. Miêu tả cách tiếp cận để quản lý dữ liệu. Định nghĩa hệ quản trị Cơ sở dữ liệu và các ưu điểm của nó. Giải thích sự khác nhau giữa các mô hình Cơ sở dữ liệu. Định nghĩa và giải thích về RDBMS. Miêu tả các thực thể, các bảng và các tính chất của bảng. Sự khác nhau giữa một DBMS và RDBMS.

  ppt22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1613 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng FoxproBài giảng Foxpro

  Visual FoxPro là một công-cụ phát-triển và ngôn-ngữ lập-trình (Development tools and languages), nó sử dụng ngôn ngữ lập-trình hướng-đối-tượng (oop : object-oriented programming) của Microsoft. Được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong-cách lập-trình theo thủ-tục (programming...

  ppt148 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 6591 | Lượt tải: 13

 • Bài tập nâng cao FoxproBài tập nâng cao Foxpro

  Visual FoxPro là một công-cụ phát-triển và ngôn-ngữ lập-trình (Development tools and languages), nó sử dụng ngôn ngữ lập-trình hướng-đối-tượng (oop : object-oriented programming) của Microsoft. Được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong-cách lập-trình theo thủ-tục (programming...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1269 | Lượt tải: 1

 • Bài tập trọng tâm FoxproBài tập trọng tâm Foxpro

  Visual FoxPro là một công-cụ phát-triển và ngôn-ngữ lập-trình (Development tools and languages), nó sử dụng ngôn ngữ lập-trình hướng-đối-tượng (oop : object-oriented programming) của Microsoft. Được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong-cách lập-trình theo thủ-tục (programming...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1454 | Lượt tải: 2

 • Bài tập thực hành FoxproBài tập thực hành Foxpro

  Ứng dụng biên-dịch bởi VFP có thể chạy trong Windows mà không cần cài đặt ( install), tuy nhiên phải chứa các file thư-viện hỗ-trợ lúc-chạy (run-time support library) tùy theo version của VFP và Windows. + Là một hệ biên-dịch (compiled), do đó cho phép lập trình viên mềm dẻo trong xử lý mã : chương trình có thể hoạt động với các mã do nó tự sinh r...

  doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1891 | Lượt tải: 0

 • Micrsoft excel trọng tâmMicrsoft excel trọng tâm

  Trước đây, Microsoft đã giới thiệu một phần mềm bảng tính được gọi là Multiplan vào năm 1982, phần mềm rất được phổ biến trên hệ điều hành CP/M, nhưng trên MS-DOS thì nó đã không còn được như vậy. Điều đó đã thúc đẩy sự phát triển 1 chương trình bảng tính mới mang tên Excel với khẩu hiệu "'do everything 1-2-3 does and do it better'". Phiê...

  pdf4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1189 | Lượt tải: 0