• Practical rest on rails 2 projectsPractical rest on rails 2 projects

  About the Author xi About the Technical Reviewer xiii Acknowledgments xv Introduction . xvii CHAPTER 1 Why REST? . 1 CHAPTER 2 REST in Rails 19 CHAPTER 3 Developing a Server . 37 CHAPTER 4 Your First Clients: JavaScript and JSON 79 CHAPTER 5 See You on the Server Side: PHP 107 CHAPTER 6 An Apple a Day: The iPhone . 143 CHAPTER 7 With a Little Help ...

  pdf304 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1664 | Lượt tải: 0

 • Practical richfacesPractical richfaces

  About the Author . xiii Acknowledgments . xv Introduction xvii ■CHAPTER 1 Introduction 1 ■CHAPTER 2 Quick Start with JBoss RichFaces . 9 ■CHAPTER 3 RichFaces Basic Concepts . 31 ■CHAPTER 4 More a4j: Tags, Concepts, and Features 45 ■CHAPTER 5 Input Components . 77 ■CHAPTER 6 Output Components . 97 ■CHAPTER 7 Data Iteration Components 135 ■CHAPTER 8 ...

  pdf251 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 0

 • Practical Reporting with Ruby and RailsPractical Reporting with Ruby and Rails

  About the Author xi About the Technical Reviewer xiii Acknowledgments xv Introduction . xvii PART 1 n n n Introducing Reporting with Ruby CHAPTER 1 Data Access Fundamentals . 3 CHAPTER 2 Calculating Statistics with Active Record . 19 CHAPTER 3 Creating Graphs with Ruby . 33 CHAPTER 4 Creating Reports on the Desktop . 51 CHAPTER 5 Connecting Your Re...

  pdf314 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Practical Prototype and script.aculo.usĐề tài Practical Prototype and script.aculo.us

  About the Author . xiii About the Technical Reviewer xv Acknowledgments . xvii Introduction . xix PART 1 n n n Prototype CHAPTER 1 What You Should Know About Prototype, JavaScript,and the DOM . 3 CHAPTER 2 Prototype Basics 17 CHAPTER 3 Collections (Or, Never Write a for Loop Again) 31 CHAPTER 4 Ajax: Advanced Client/Server Communication 49 CHAPTER ...

  pdf350 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1474 | Lượt tải: 0

 • Practical MonoPractical Mono

  About the Author . xv About the Technical Reviewer . xvii Preface . xix ■CHAPTER 1 Introducing .NET and Mono . 1 ■CHAPTER 2 Introducing Development Tools and MonoDevelop . 21 ■CHAPTER 3 Introducing C# 41 ■CHAPTER 4 Learning C#: Beyond the Basics 63 ■CHAPTER 5 Exploring the .NET Core . 107 ■CHAPTER 6 Creating Windows Forms . 133 ■CHAPTER 7 Introduci...

  pdf425 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1541 | Lượt tải: 0

 • Practical palm pre webos projectsPractical palm pre webos projects

  Contents v 􀂄 Forword . xv 􀂄 About the Author xvi 􀂄 About the Technical Reviewer . xvii 􀂄 Acknowledgments xviii 􀂄 Introduction xix PART 1 􀂄 􀂄 􀂄 Laying the Foundation . 1 􀂄 Chapter 1: The New Kid(s) on the Block 3 􀂄 Chapter 2: The Four, er, Three Horsemen of the Apocalypse 43 PART 2 􀂄 􀂄 􀂄 The Projects 105 􀂄 Chapter 3: A Place for Your S...

  pdf426 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1292 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tin học Excel cẳn bản ứng dụng trong tin học văn phòngĐề tài Tin học Excel cẳn bản ứng dụng trong tin học văn phòng

  Một số bài tập Excel có hướng dẫn giải và cách làm Có thêm một số bài tập tự giải .ứng dụng phù hợp cho các nhân viên văn phòng ứng dụng vào công việc văn phòng

  doc4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 0

 • WAN Solutions Technologies Support for Data Communication in E-Banking ServicesWAN Solutions Technologies Support for Data Communication in E-Banking Services

  WAN Solutions & Technologies Support for Data Communication in e-Banking ServicesMạng riêng ảo VPN (Virtual Private Network) là việc tạo ra một mạng dùng riêng trên nền mạng công cộng. Khách hàng có thể tạo các kết nối, sử dụng dịch vụ qua mạng riêng ảo với chất lượng và độ an toàn và các chính sách mạng như một mạng dùng riêng.

  ppt44 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1220 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thiết kế website phục vụ việc đặt mua hàng qua mạng cho công ty TNHH tin học Nha TrangĐề tài Thiết kế website phục vụ việc đặt mua hàng qua mạng cho công ty TNHH tin học Nha Trang

  THIẾT KẾ WEBSITE PHỤC VỤ VIỆC ĐẶT MUA HÀNG QUA MẠNG CHO CÔNG TY TNHH TIN HỌC TH NHA TRANG Chương trình đap ứng kha đay đu cac yêu cau cua website phuc vu viec đat mua hang qua mang như: kiem tra sự đung đan dư lieu nhap vao, tìm kiem thông tin hang hoa, khach hang, đac biet la đam bao sự thuan tien, đay đu trong viec truy cap trang web cua khach ...

  ppt26 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1324 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh Khánh HoàĐề tài Chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh Khánh Hoà

  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN TỈNH KHÁNH HOÀNgày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp thiết thực nhất, công nghệ thông tin có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ rất đắc lực trong công tác quản lý. Dễ dà...

  doc65 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 3091 | Lượt tải: 6