• Giáo Trình Công nghệ mạng máy tínhGiáo Trình Công nghệ mạng máy tính

  Chương 1: Tổng quan về công nghệ mạng máy tính và mạng cục bộ I. Giới thiệu mạng máy tínhI.1. Định nghĩa mạng máy tính và mục đích của việc kết nối mạngI.1.1. Nhu cầu của việc kết nối mạng máy tínhViệc nối máy tính thành mạng từ lâu đã trở thành một nhu cầu khách quan vì : § Có rất nhiều công việc về bản chất là phân tán hoặc về thông tin, hoặc về...

  doc32 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1674 | Lượt tải: 4

 • Tài liệu hướng dẫn chương trình partition Winzard home edtionTài liệu hướng dẫn chương trình partition Winzard home edtion

  Phần mềm patrition winzard home edtion là phần mềm giúp ta chia phân chia ổ đĩa một cách dễ dàng . Nó có ưu điểm so với partiton magic ở chỗ là có thể phân chia ổ đĩa cứng có dung lượng từ 2TB trở lên trong khi đó Partiton Magic chỉ hỗ trợ ổ đĩa cứng là 300GB.

  pdf5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1259 | Lượt tải: 1

 • Pro Active Record - Databases with Ruby and RailsPro Active Record - Databases with Ruby and Rails

  Contents . vii About the Authors . xv About the Technical Reviewer xvii Acknowledgments xix Introduction xxi ■CHAPTER 1 Introducing Active Record . 1 ■CHAPTER 2 Active Record and SQL . 25 ■CHAPTER 3 Setting Up Your Database 43 ■CHAPTER 4 Core Features of Active Record . 59 ■CHAPTER 5 Bonus Features 91 ■CHAPTER 6 Active Record Testing and Debugging ...

  pdf294 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1458 | Lượt tải: 0

 • Pro Access 2007Pro Access 2007

  About the Author . xv About the Technical Reviewer . xvii Acknowledgments . xix Introduction . xxi ■CHAPTER 1 Access 2007: What’s New? . 1 ■CHAPTER 2 Text and Templates 21 ■CHAPTER 3 Getting Up and Running with RibbonX 41 ■CHAPTER 4 Data Collection Using Microsoft Outlook 2007 67 ■CHAPTER 5 Introduction to Classes in VBA . 87 ■CHAPTER 6 RAD Develop...

  pdf406 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1519 | Lượt tải: 1

 • Practical WPF Charts and GraphicsPractical WPF Charts and Graphics

  Contents at a Glance . iv ■Contents . v ■About the Author . xv ■Technical Reviewer xvi ■Acknowledgments . xvii ■Introduction xix ■Overview of WPF Programming .1 ■2D Transformations .11 ■WPF Graphics Basics in 2D 59 ■Colors and Brushes 123 ■2D Line charts 163 ■Specialized 2D Charts 217 ■Stock Charts 275 ■Interactive 2D Charts .305 ■2D Chart Controls...

  pdf709 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1830 | Lượt tải: 0

 • Practical software factories in netPractical software factories in net

  Foreword . xiii About the Authors xix About the Technical Reviewer xxi Acknowledgments xxii Introduction xxiii ■CHAPTER 1 Software Factories Overview 1 ■CHAPTER 2 Software Factory Definition 21 ■CHAPTER 3 Software Factory Specification . 39 ■CHAPTER 4 Software Factory Schema: Architecture . 61 ■CHAPTER 5 Software Factory Schema: Application Develop...

  pdf239 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1321 | Lượt tải: 0

 • Practical subversionPractical subversion

  About the Authors . xiii About the Technical Reviewer . xv Acknowledgments xvii Introduction xix ■CHAPTER 1 Introducing Subversion . 1 ■CHAPTER 2 A Crash Course in Subversion 13 ■CHAPTER 3 Repository Administration 61 ■CHAPTER 4 Migrating from Other Version Control Systems 91 ■CHAPTER 5 Advanced Apache Integration . 109 ■CHAPTER 6 Best Practices 12...

  pdf301 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1385 | Lượt tải: 0

 • Practical Ruby Projects - Ideas for the Eclectic ProgrammerPractical Ruby Projects - Ideas for the Eclectic Programmer

  About the Author . xv About the Technical Reviewer . xvii Acknowledgments . xix ■CHAPTER 1 Introduction 1 ■CHAPTER 2 Making Music with Ruby 7 ■CHAPTER 3 Animating Ruby 51 ■CHAPTER 4 Pocket Change: Simulating Coin Systems with Ruby 93 ■CHAPTER 5 Turn-Based Strategy in Ruby 119 ■CHAPTER 6 RubyCocoa . 153 ■CHAPTER 7 Genetic Algorithms in Ruby . 197 ■C...

  pdf326 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1284 | Lượt tải: 0

 • Practical ruby for system administrationPractical ruby for system administration

  About the Author . xiii About the Technical Reviewer xv Acknowledgments xvii Introduction . xix ■CHAPTER 1 What Ruby Can Do for You 1 ■CHAPTER 2 Common Tasks, Quick Solutions 15 ■CHAPTER 3 A Practical Look at Performance 23 ■CHAPTER 4 The Power of Metaprogramming . 43 ■CHAPTER 5 Building Files the Smart Way . 57 ■CHAPTER 6 Object Storage and Retrie...

  pdf262 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1624 | Lượt tải: 0

 • Practical ruby gemsPractical ruby gems

  About the Author . xiii Acknowledgments xv PART 1 ■ ■ ■ Using RubyGems ■CHAPTER 1 What Is RubyGems? 3 ■CHAPTER 2 Installing RubyGems . 7 ■CHAPTER 3 Using RubyGems in Your Code . 13 ■CHAPTER 4 Managing Installed Gem Versions 25 PART 2 ■ ■ ■ Using Particular Gems ■CHAPTER 5 Data Access with the ActiveRecord Gem . 35 ■CHAPTER 6 Easy Text Markup with t...

  pdf296 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1782 | Lượt tải: 0