• Stored procedureStored procedure

  Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ cho thấy cách chúng ta có thể dùng các stored procedure (SPROCs) và các hàm do người dùng định nghĩa (UDFs) với mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Bài viết này sẽ tập trung chủ yếu vào cách dùng SPROCs để truy vấn và lấy dữ liệu về từ CSDL. Trong bài viết kế tiếp, tôi sẽ hiển thị cách bạn có thể dùng các SPROCs để cập nhật,...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng Asp: Linq Data SourceSử dụng Asp: Linq Data Source

  Trong bài viết này, tôi sẽ khám phá control mới <asp:linqdatasource> có trong ASP.NET thuộc phiên bản .NET 3.5. Control này là một datasource control mới cho ASP.NET (giống ObjectDataSource và SQLDataSource có trong ASP.NET 2.0) cho phép bạn khai báo việc gắn kết dữ liệu vào mô hình dữ liệu của LINQ to SQL cực kỳ dễ dàng.</asp:linqdatasour...

  pdf24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan hệ thống thông tinTổng quan hệ thống thông tin

  Phân loại oPhân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra oPhân loại theo chức năng nghiệp vụ oPhân loại theo quy mô tích hợp Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ranHệ thống hỗ trợ điều hành (ESS–Executive Support System) nHệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS–Decision Support System) nHệ thống thông tin quản lý (MIS–Management...

  ppt26 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 3340 | Lượt tải: 0

 • Bài tập đại số quan hệBài tập đại số quan hệ

  Danh sách các nhà cung cấp phân phối sản phẩm 1 cho xưởng sản xuất 1 c. Danh sách tên và màu sắc các sản phẩm được phân phối bởi nhà cung cấp 1. d. Danh sách các nhà cung cấp phân phối cho xưởng sản xuất 1 các sản phẩm có màu đỏ e. Danh sách các nhà cung cấp phân phối cho các xưởng sản xuất ở Hà nội hay Huế các sản phẩm có màu đỏ f. Danh sách...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 2028 | Lượt tải: 2

 • Cấu trúc cơ sở dữ liệuCấu trúc cơ sở dữ liệu

  Ghi chú: Các kí hiệu được sử dụng trong tên tệp/bảng dữ liệu: yy: 2 chữ số cuối của năm (09 - năm 2009). yyyy: 4 chữ số của năm (2009 - năm 2009). qq: 2 chữ số của quý (01 - quý 1). mm: 2 chữ số của tháng (06 - tháng 6). Các kí hiệu về kiểu của trường dữ liệu: N: Số C: Chuỗi L: Luận lý (đúng/sai) D: Ngày 1. CSDL Hệ thống: Lưu dữ liệu các thông số h...

  pdf13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1346 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cấu trúc dữ liệu độngĐề tài Cấu trúc dữ liệu động

  Dùng đề lưu trữ những ñối tượng dữ liệu ñược sử dụng không có nhu cầu thay ñổi và kích thước, số lượng . . . • ðược khai báo tường minh • Tồn tại trong phạm vi khái báo • Kích thước không thay ñổi trong suốt quá trình sống

  pdf80 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1250 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và thuật toánĐề tài Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và thuật toán

  Bất kỳ một chương trình máy tính nào cũng cần có dữ liệu ñể xử lý. Dữ liệu vào (input data), dữ liệu trung gian xử lý hoặc dữ liệu ra (output data). Do vậy, việc tổ chức ñể lưu trữ dữ liệu cho chương trình có ý nghĩa rất quan trọng, quyết ñịnh rất lớn ñến chất lượng cũng như công sức của người lập trình trong thiết kế, cài ñặt chương t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1365 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Khung nhìn và các biểu đồ trong UMLĐề tài Khung nhìn và các biểu đồ trong UML

  Cấu trúc UML Một hệ thống được phân tích dưới các góc độ khác nhau: yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, cách tổ chức hệ thống. Vì vậy để mô hình hoá hệ thống một cách chi tiết, UML định nghĩa cấu trúc khung nhìn (view). Mỗi khung nhìn là cách nhìn hệ thống dưới những góc độ khác nhau, bao gồm những biểu đồ khác nhau. Khung nhìn người dùng (Us...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ngữ nghĩa và cú pháp các phần tử trong UMLĐề tài Ngữ nghĩa và cú pháp các phần tử trong UML

  Giới thiệu UML gồm có siêu mô hình UML và mô hình UML. siêu mô hình UML giữ chức năng định nghĩa các phần tử và cú pháp UML. Mô hình UML mô tả ký hiệu các phần tử và các biểu đồ dựa trên siêu mô hình UML. siêu mô hình UML bao gồm các phần tử và một số quy tắc về cú pháp. Ngoài việc phần tử UML mang một ý nghĩa xác định, cú pháp UML còn mô tả cách l...

  pdf36 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1313 | Lượt tải: 0

 • Uml – ooadUml – ooad

  Chương 1. Tổng quan về UML 1.1. Giới thiệu Trong thập kỷ vừa qua có nhiều phương pháp và ngôn ngữ phân tích và thiết kế hướng đối tượng đã được pháp triển. Mặc dù các phương pháp này đều có một mục đích chung tuy nhiên chúng đều có thuật ngữ và ký hiệu khác nhau nên gây nhiều khó khăn khi so sánh các mô hình và dùng lại các thiết kế. Các phương phá...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1226 | Lượt tải: 0