• Đề tài Lập trình xử lý đĩa fileĐề tài Lập trình xử lý đĩa file

  CƠ BẢN VỀ LƯU TRỮ TRÊN ĐĨA TỪ. MỘT ỨNG DỤNG HIỂN THỊ SECTOR MỘT ỨNG DỤNG HIỂN THỊ CLUSTER. CÁC CHỨC NĂNG VỀ FILE Ở MỨC HỆ THỐNG. QUẢN LÝ ĐĨA VÀ THƯ MỤC. TRUY XUẤT ĐĨA VỚI INT 13H CỦA ROMBIOSBÀI TẬP GiỚI THIỆU FILE VÀ LẬP TRÌNH XỬ LÝ FILE

  ppt65 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1273 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Mô hình hệ thống thông tinĐề tài Mô hình hệ thống thông tin

  Mô hình tổng quát I.3.2. Nguồn lực phần cứng I.3.3. Nguồn lực phần mềm I.3.4. Nguồn lực mạng I.3.5. Nguồn lực dữ liệu I.3.6. Nguồn lực con người

  ppt43 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1774 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Tổ chức dữ liệu vật lýĐề tài Tổ chức dữ liệu vật lý

  Mục đích: giảm thiểu truy xuất đến dữ liệu không cần thiết trên thiết bị nhớ ngoài  Các vấn đề cần quan tâm  Cấu trúc lưu trữ  Các phép toán (thêm, xoá, sửa, tìm kiếm)  Mỗi tệp dữ liệu chiếm 1 hoặc nhiều khối Mỗi khối chứa 1 hoặc nhiều bản ghi

  pdf30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1383 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thiết kế cơ sơ dữ liệu quan hệĐề tài Thiết kế cơ sơ dữ liệu quan hệ

  Phụ thuộc hàm  Phép tách các sơ đồ quan hệ  Các dạng chuẩn  Kết luận

  pdf48 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1408 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệuĐề tài Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

  Các ứng dụng phát triển do nhu cầu riêng rẽ của từng bộ phận phòng ban, từng nhóm cụ thể nào đó mà không có kế hoạch tổng thể. VD:  CT thêm tài khoản mới  CT ghi nợ/có một tài khoản  CT tính số dư 1 tài khoản  Hệ thống xử lý tệp được hỗ trợ bởi hệ điều hành, các bản ghi khá ổn định và được tồn tại lâu dài trong các tệp  Mỗi ứng dụng : ...

  pdf46 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1341 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng chương trình lập ma trận độ cứng tổng thể [k] của kết cấu giải bằng phương pháp phần tử hữu hạnXây dựng chương trình lập ma trận độ cứng tổng thể [k] của kết cấu giải bằng phương pháp phần tử hữu hạn

  Tóm tắt: Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách thành lập ma trận độ cứng tổng thể [K] trong bài toán giải kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Abstract: In this article, I will show you how to set up the overall stiffness matrix [K] in the problem resolution structures of the finite element method. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Khi giải bài t...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 5742 | Lượt tải: 5

 • Tìm kiếm (Searching)Tìm kiếm (Searching)

  Tim kiếm sựxuất hiện của một đoạn văn bản (1 từ, 1 câu, 1 đoạn ) trong một văn bản lớn. Đoạn văn bản có thểxuất hiện chính xác hoặc gần chính xác trong văn bản lớn.

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1138 | Lượt tải: 0

 • Dùng biểu thức Linq tùy biến với asp: LinqdatasourceDùng biểu thức Linq tùy biến với asp: Linqdatasource

  Trong phần 5 của loạt bài này tôi đã giới thiệu control <asp:LinqDataSource> mới trong .NET 3.5 và nói về cách dùng nó để gắn nối các control ASP.NET dễ dàng vào các mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Tôi cũng đã trình bày một chút về cách dùng chúng trong một bài viết sau đó khi nói về control <asp:ListView>. Trong cả hai bài viết trên, các ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1417 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cập nhật dữ liệu dùng Stored ProcedureĐề tài Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure

  Trong phần 6 tôi đã nói tới cách chúng ta có thể dùng các Stored Procedure (SPROC) và các hàm do người dùng định nghĩa (UDF) để truy vấn và lấy dữ liệu về dùng mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Trong viết này, tôi sẽ nói về cách dùng các thủ tục này để cập nhật, thêm hoặc xóa dữ liệu. Để có thể minh họa cho điều này, chúng ta hãy bắt đầu từ đầu và xây d...

  pdf18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1332 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thực thi các biểu thức SQL tùy biếnĐề tài Thực thi các biểu thức SQL tùy biến

  Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 7 phần ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1188 | Lượt tải: 0