• Đề tài Triết lý xuất thế và nhập thế trong thi ca Việt NamĐề tài Triết lý xuất thế và nhập thế trong thi ca Việt Nam

  Hai ý tưởng xuất thế và nhập thế, vô vi và hữu vi ở các nhà xã hội học tâm lý ngày nay là trỏ vào hai thái độ nhân cách người ta trong phạm vi xử thế tiếp vật, tức là trong nhân sinh hành vi ở nhân quần xã hội vậy. Nhà xã hội học Mỹ Conklin, phân nhân cách ra làm ba loại là: nhân cách ngoại hướng (extrovert), nhân cách nội hướng (introvert), và...

  docx15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học: THANH TOÁN QUỐC TẾBài giảng môn học: THANH TOÁN QUỐC TẾ

  Môn học Thanh toán quốc tế là môn học mang tính tác nghiệp rất cao, là môn học nghiệp vụ chí nh củ a sinh viên chuyên ngành Ngân hàng và Ngoại thương, la môn bổ trợ cho sinh viên các chuyên ngành kinh tế khác. • Môn học TTQT giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực: tỷ giá hối đoái , thị tr ường hối đoá i , các nghiệp vụ kinh doanh...

  pdf63 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 5721 | Lượt tải: 7

 • Xây dựng và áp dụng ISO 9001Xây dựng và áp dụng ISO 9001

  ISO (tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế) là một liên minh các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trên toàn thế giới (các cơ quan thành viên của ISO). Công việc chuẩn bị Tiêu chuẩn Quốc tế thường được thực hiện thông qua uỷ ban kỹ thuật ISO. Mỗi thành viên quan tâm đến một lĩnh vực nào đó thành lập ra một uỷ ban kỹ thuật có quyền đại diện cho uỷ ban này. C...

  doc16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 0

 • Thanh toán quốc tếThanh toán quốc tế

  Điều kiện đảm bảo bằng rổ tiền tệ Trong điều kiện hiện nay, khi hàm lượng vàng của tiền tệ không con có ý nghĩ thiết thực đối với việc xác định tỷ giá hối đoái, hệ thống tỷ giá cố định dưới mọi hinh thức đa bị tan vỡ, tỷ giá tren thị trường thế giới biến đổi mạnh mẽ, sức mua của tiền tệ của nhiều nước giảm sút nghiem trọng, người ta phải dựa va...

  doc16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1348 | Lượt tải: 1

 • Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàngTuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng

  Chương 7 tập trung vào các giai đoạn tuyển dụng và lựa chọn của quá tr.nh tuyển dụng lao động, sức khỏe khác nhau trong các nguồn tuyển dụng mới, từ các đối thủ, các bạn hàng và và các trường đào tạo. Làm cách nào để tuyển dụng và lựa chọn đựợc các nhân viên bán hàng có triển vọng. Việc đầu tiên là sàng lọc những người dự tuyển, loại ra những n...

  doc29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1300 | Lượt tải: 2

 • Nghề bán hàng và quản trị bán hàngNghề bán hàng và quản trị bán hàng

  Mục tiêu của chương này là phân tích về nghề bán hàng và giải thích sự thăng tiến nhanh trong nghề bán hàng. Chúng ta sẽ nắm được thế nào là bán hàng cá nhân, cội nguồn lịch sử của bán hàng cá nhân. Chúng ta cũng sẽ nắm được những trách nhiệm, vấn đề và những cơ hội của người đại diện bán hàng. Bên cạnh đó chúng ta cũng bàn đến quy tr.nh và các ...

  doc33 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1249 | Lượt tải: 0

 • Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàngKỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng

  Chương này bắt đầu bằng giải thích một số khái niệm cơ sở về sự l.nh đạo. Các khái niệm l.nh đạo cơ sở được sử dụng để phát triển và mô tả mô h.nh l.nh đạo đối với nhà quản trị bán hàng. Tổ chức mô h.nh này được giải thích thông qua việc xem xét các hành vi nhất định đưa đến l.nh đaọ quản trị bán hàng có hiệu quả cao hơn. Sự giao dịch là yếu tố ...

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1327 | Lượt tải: 1

 • Dự báo bán hàng và lập ngân sáchDự báo bán hàng và lập ngân sách

  Chương này nêu lên ba hoạt động quản trị bán hàng quan trọng là dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách. Dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách là một quá tr.nh có quan hệ qua lại trong quản l. tiền bạc của quận. Một giám đốc bán hàng có thể lập dự báo về chất lượng và số lượng. Các dự báo là cơ sở của hạn ngạch mà người giám đốc cần ph...

  doc22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1285 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công tyĐề tài Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Mục đích của chương này là cung cấp những hiểu biết về hoạt động bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng thích hợp trong chiến lược và tổ chức của Công ty. Đầu chương thảo luận sơ qua về chiến lược tổng thể và mối quan hệ của nó với chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing. Những nội dung quan trọng này sẽ tạo nền tảng cho phần tiếp theo về v...

  doc23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1409 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàngĐề tài Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng

  Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá tr.nh giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp quản trị. Các phần c.n lại của chương tập trung vào các qui tr.nh phân tích căn bản, mà chúng rất có ích cho ph...

  doc19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 0