• Công ước viên về luật điều ước quốc tếCông ước viên về luật điều ước quốc tế

  CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾPosted on 20/10/2009 by Civillawinfor (Ngày 23 tháng 5 năm 1969 – Có hiệu lực ngày 27 tháng 1 năm 1980) Các quốc gia tham gia Công ước này, Tính đến vai trò cơ bản của các điều ước trong lịch sử quan hệ quốc tế, Công nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của các điều ước là nguồn của pháp luật quốc tế và là phư...

  doc29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 1

 • Pháp lệnh ngoại hốiPháp lệnh ngoại hối

  PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 28/2005/PL-UBTVQH11 NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 20...

  doc13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1240 | Lượt tải: 0

 • Về thống nhất một số quy tắc liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tếVề thống nhất một số quy tắc liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế

  CÔNG ƯỚC VỀ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC LIÊN QUAN ĐẾN VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ Chương 1. PHẠM VI ÁP DỤNG - ĐỊNH NGHĨA Điều 1. 1. Công ước này áp dụng đối với tất cả việc vận chuyển quốc tế bằng tầu bay, người, hành lý, hàng hóa để kiếm lời. Công ước cũng áp dụng đối với việc vận chuyển bằng tầu bay không nhằm mục đích kiếm lời do một doanh nghiệ...

  doc8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1159 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoánHướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

  Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán [IMG]file:///C:/Users/TUNGDE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] Thi hành Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (Luật chứng khoán), Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau: I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đố...

  doc11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1264 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúngHướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

  [IMG]file:///C:/Users/TUNGDE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng Thi hành Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 /01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính hướng dẫn về Hồ sơ ...

  doc10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1201 | Lượt tải: 0

 • Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủQuy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ

  Về việc ban hành Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ [IMG]file:///C:/Users/TUNGDE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/20...

  doc33 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1266 | Lượt tải: 0

 • Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoánVề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán [IMG]file:///C:/Users/TUNGDE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số...

  doc90 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1226 | Lượt tải: 0

 • Quy chế quản trị công tyQuy chế quản trị công ty

  Quy chế quản trị công ty Về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán [IMG]file:///C:/Users/TUNGDE~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm...

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 0

 • Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoánQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán _______ CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của L...

  doc25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1132 | Lượt tải: 0

 • Ôn tập luật dân sựÔn tập luật dân sự

  ÔN TẬP LUẬT DÂN SỰ Câu 1. Chứng minh Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Một ngành luật được gọi là độc lập trong hệ thống pháp luật khi nó có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng. Xuất phát từ góc độ đó để chứng minh điều Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt ...

  doc95 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1340 | Lượt tải: 1