• Một số hướng dẫn lập trình CMột số hướng dẫn lập trình C

  I. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH NGUỒN 1. Cách đặt tên hàm, biến, kiểu dữ liệu, hằng · Khi tên hàm, tên biến là sự kết hợp của nhiều từ thì các từ được viết liền nhau (không nên dùng dấu gạch dưới _ để phân cách), kí tự đầu của mỗi từ viết hoa, các kí tự còn lại của mỗi từ viết thường. · Ví dụ : LoadData, FindShortestWay, NumLines, Graph...

  pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1327 | Lượt tải: 1

 • Working with StructuresWorking with Structures

  This chapter discusses structures, which are the most complex and most useful of the complex data types. You learn what structures are, how to use them, and when to use them. What is a Structure? Simply put, a structure is a container for other variables. Structures are like arrays in that they contain programmatically addressable elements, but str...

  pdf124 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 0

 • Using ColdFusion MX with DatabasesUsing ColdFusion MX with Databases

  CFTRANSACTION and exception handling The default behavior of the CFTRANSACTION tag is such that if you do not explicitly command it to commit or rollback, it does so implicitly for you. This is the technique shown in Listings 10-1 and 10-3. Many ColdFusion developers are used to coding that way, but if you rely on the implicit behavior that CFTRANS...

  pdf124 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1189 | Lượt tải: 0

 • ColdFusion 8 Developer TutorialColdFusion 8 Developer Tutorial

  ColdFusion 8 Developer Tutorial Adobe ColdFusion is an application server, renowned for rapid development of dynamic websites, with a straightforward language (CFML), powerful methods for packaging and reusing your code, and AJAX support that will get developers deep into powerful web applications quickly. This book is the most intense guide to cre...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1220 | Lượt tải: 0

 • Cách sử dụng File Browser trong photoshopCách sử dụng File Browser trong photoshop

  Ở bài học này bạn sẽ học được những cách sau: ã Xác định và định lại kích thước cho File Browser Palette và những cột của nó. ã Phân loại và tự sắp xếp những biểu tượng thu nhỏ của hình ảnh trong File Browser. ã Xoá, đặt lại tên và đặt lại tên hàng loạt từ File Browser. ã Thêm Flags, ranking, metadât và từ khoá cho hình ảnh. ã Chạy câu lệnh tìm kiế...

  pdf42 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1353 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 5: Chỉnh sửa ảnhHướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 5: Chỉnh sửa ảnh

  Cắt ảnh để có khung nhìn đẹp hơn Thông thường khi chụp một bức ảnh kỹ thuật số, kết quả sẽ là một bức ảnh với khung nhìn hơi rộng, khung nhìn loãng làm mờ đi trọng tâm của hình ảnh. Một trong những điều cần làm đầu tiên đối với bức ảnh là “thử nghiệm” công cụ cắt xén ảnh Crop. Bấm C để chọn công cụ Crop. Sử dụng chuột để nhấp và kéo tạo thành một...

  doc18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1250 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 4: Các menu cơ bảnHướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 4: Các menu cơ bản

  Bài hướng dẫn này của Quản Trị Mạng sẽ có một cái nhìn tổng quát các menu, thông qua đó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm công cụ để chỉnh sửa ảnh phù hợp. Thanh Menu Đây là một thanh menu tổng quát các chức năng, nó nằm phía trên cùng cửa sổ làm việc của Photoshop. Mỗi một nút là một menu tổng quát, chúng ta sẽ lượt qua một loạt những ...

  doc20 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1209 | Lượt tải: 1

 • Data SegmentationData Segmentation

  The division of the transmission resources in the time domain usually causes segmentation of larger data units (e.g. IP packets) into smaller data units. This is necessary because the data has to fit into data segments carried by the time slots provided by a TDMA scheme. At the same time, the data segmentation ensures a finer granularity of the net...

  pdf29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1117 | Lượt tải: 0

 • Convolution CodesConvolution Codes

  In the convolutional codes (also called trellis codes), the redundancy that must be added to allow error correction at the receiver is continuously distributed in the channel bit stream. Therefore, as opposed to the block codes, which operate on finite-length blocks of message bits, a convolutional encoder operates on continuous sequences of messag...

  pdf29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1270 | Lượt tải: 0

 • Complex disturbance models for ofdm - Based systemsComplex disturbance models for ofdm - Based systems

  In the consideration above, an on–off error model is defined describing the availability of a transmission channel. However, if a disturbance impulse occurs, it can affect a variable number of OFDM subcarrier frequencies depending on its characteristics, spectral power, origin, and so on. Therefore, the disturbances have to be modeled not only in t...

  pdf29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1161 | Lượt tải: 0