• Hướng dẫn cách Boot bằng USBHướng dẫn cách Boot bằng USB

  Đặt chế độ Boot bằng USB trong BIOS Setup (bằng cách khởi động máy tính, nhấn fím Delete hoặc fím F2, đặt lại chế độ Boot .) - Khởi động lại máy tính. Tại dấu nhắc – trong DOS, ghõ ghost.exe, nhấn Enter để chạy chương trình GHOST:

  doc6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1748 | Lượt tải: 0

 • Cách cài Windows XPCách cài Windows XP

  Hiện nay hầu hết các máy vi tính mới đều được cài sẵn một hệ điều hành nào đó và thông thường là Windows XP, cho nên có nhiều người chưa từng cài đặt Windows XP bao giờ. Đôi khi bạn cần phải cài đặt Windows XP trong các trường hợp sau: Bạn mua (hoặc tự ráp) máy vi tính mới.Bạn thay ổ dĩa cứng mới.Máy của bạn bị Virus, các chương trình bị lỗi nhiều...

  doc15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1143 | Lượt tải: 0

 • CPU ArchitectureCPU Architecture

  Chapter Overview This chapter discusses history of the 80x86 CPU family and the major improvements occuring along the line. The historical background will help you better understand the design compromises they made as well as understand the legacy issues surrounding the CPU s design. This chapter also discusses the major advances in computer archit...

  pdf36 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1264 | Lượt tải: 0

 • Proxy ServerProxy Server

  Proxy là một Internet server làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin và kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các máy khách, còn gọi là khách hàng sử dụng dịch vụ internet. Trạm cài đặt proxy gọi là proxy server. Proxy hay trạm cài đặt proxy có địa chỉ IP và một cổng truy cập cố định. Ví dụ: 123.234.111.222:80.[1] Địa chỉ IP của proxy ...

  doc1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1412 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn sử dụng MS.PowerPoint 2002Hướng dẫn sử dụng MS.PowerPoint 2002

  Microsoft Office PowerPoint (trước kia gọi là Microsoft PowerPoint, gọi tắt là PowerPoint) là một ứng dụng trình diễn do hãng Microsoft phát triển. PowerPoint là một phần của gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office. Nó có thể cài đặt và sử dụng được trên cả máy tính dùng hệ điều hành Windowslẫn Mac OS X. Bản dùng cho hệ điều hành Windows còn có thể...

  pdf32 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1308 | Lượt tải: 0

 • Một số thuật ngữ máy tínhMột số thuật ngữ máy tính

  Absolute: Tuyệt đối. (của một giá trị), thực và không đổi. Ví dụ, absolute address (địa chỉ tuyệt đối) là một vị trí trong bộ nhớ và an absolute cell reference (tham chiếu ô tuyệt đối) là một ô cố định đơn trong một màn hình bản tính. Phản nghĩa của absolute (tuyệt đối) là relative (liên quan). Accelerator borad: Thẻ tăng tốc. Kiểu bản mở rộng là...

  doc82 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1441 | Lượt tải: 0

 • Microsoft Word - Mạch điện tửMicrosoft Word - Mạch điện tử

  Trong phần này ta xét các dạng khác nhau của mạchkhếch ñại cực phát chung dùng BJT với ảnh hưởng của R Svà R L . Sự phân giải chi tiết sẽ không ñược ñề cập ñến do quá quen thuộc. Ở ñây ta chỉ ñưa ra các kết quả chính.

  pdf96 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1215 | Lượt tải: 3

 • Module OverviewModule Overview

  Module 1, Giôùi thieäuveà Windows 2000, cung caáp moät caùch toång quaùt veà nhöõng ñaët tính trongWindows 2000, nhöõng yeâu caàu cuûa hardware, vaø nhöõng heä ñieàu haønh maøcoù theå ñöôïc naâng caáp. Muïc ñích cuûa moân naøy seõ giôùi thieäu nhöõngkhaû naêng cuûa Windows 2000 vaø cung caáp moät neàn taûng ñaëc bieät hôn chonhöõng moân sau. Vaøo ñ...

  doc40 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1138 | Lượt tải: 0

 • Lắp ráp và thiết lập thông số cơ bản trong BIOSLắp ráp và thiết lập thông số cơ bản trong BIOS

  Nếu bật máy chạy sau một thời gian mà hay bị Restart: Hãy kiểm tra lại xem bộ nguồn của bạn có đủ công suất để cung cấp điện cho các thiết bị hay không. Để kiểm tra ở mức độ tương đối, bạn vào BIOS, phần PC Health Status kiểm tra lại điện thế các đường +3,3V, +5V và +12V xem có bị sụt giảm hay không? Cũng có thể xem ngay trong Windows thông ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1441 | Lượt tải: 1

 • Mạch điện tửMạch điện tử

  Trong mạch in nó là những đường mạch có diện tích rộng hơn, có tác dụng phân bố dòng điện trên toàn mạch (điều hợp mass digital và analog, mas sơ cấp và thứ cấp, live ground và neutral ground .) , có tác dụng chống nhiễu cho mạch tín hiệu, chống điện giật, hạn chế tăng áp, chống tĩnh điện, rò rỉ điện, bảo vệ .Trong các mạch thông dụng, mass là dây ...

  pdf198 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1406 | Lượt tải: 0