• Oracle Data Warehouse Management Secrets of Oracle Data WarehousingOracle Data Warehouse Management Secrets of Oracle Data Warehousing

  Notice . ii Publication Information . iii Table Of Contents iv Introduction . 1 Hour 1: . 2 Conceptual Overview 2 Objectives: . 2 Data Systems Architectures . 2 Data Warehouse Concepts . 7 Objectives: . 7 Data Warehouse Terminology . 8 Data Warehouse Storage Structures 10 Data Warehouse Aggregate Operations . 11 Data Warehouse Structure . 11 Object...

  pdf13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1183 | Lượt tải: 0

 • Quản lý shop thời trangQuản lý shop thời trang

  Hiện trạng cửa hàng Nguồn hàng nhập về của cửa hàng chủ yếu qua 2 mối chính là: Nhập hàng trực tiếp từ công ty hay xí nghiệp sản xuất ra sản phẩm cửa hàng cần (có hóa đơn chứng từ ban giao hàng hóa, tiền và các giấy tờ đi kèm sản phẩm khác đầy đủ) 2. Mục tiêu hàng nhập: Các mặt hàng được tiêu thụ mạnh theo mùa trong năm(theo tháng). Các mặt hàng h...

  doc24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1382 | Lượt tải: 0

 • Các dịch vụ thông báoCác dịch vụ thông báo

  (Bản scan) Tất cả các file ADF phải bắt đầu với các thành phần ứng dụng mà như bạn có thể dự toán, chúng tiêu biểu cho ứng dụng notìication Services. Các thnàh phần chính bên trong thành phần định nghĩa ứng dụng là Eventclasses, Danh sách mã ở trên chứa mục Eventclasses của ADF

  pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 0

 • Tính khả dụng và các tính năng phục hồiTính khả dụng và các tính năng phục hồi

  (Bản scan) Mục đầu tiên trong mã này về cơ bản là một mẫu (Template) được yêu cầu bởi tất cả các kiểu dữ liệu cho người dùng ấn định. Các thuộc tinh cảu lớp phảicó khả năng chuõi hóa, lớp phải thực thi giao diện Inllable, và tên lớp dược xác lập sang tên cuar UDT. Bạn có thể tùy ý thêm giao diện

  pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1239 | Lượt tải: 0

 • Các tính năng lập trìnhCác tính năng lập trình

  (Bản scan) Ở đầu lớp này, bạn thấy thuộc tính chuỗi hóa được yêu cầu bởi lớp Udagg. Kế tiếp, hai biến được khai báo để chứa các giá trị rất nhỏ và lớn nhất mà hàm gộp bắt gặp. Sau đó, trong những phương thức Init hai biến dược gắn các giá trị cao và thấp, đảm bảo chúng dẽ được gắn các trị từdanh sách

  pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1146 | Lượt tải: 0

 • Evaluation of discovered knowledgeEvaluation of discovered knowledge

  The objective of learning classifications from sample data is to classify and predict successfully on new data. The most commonly used measure of success or failure is a classifier’s error rate. Each time a classifier is presented with a case, it makes a decision about the appropriate class for a case. Sometimes it is right; sometimes it is wrong. ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1296 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tìm hiểu về parity bitĐề tài Tìm hiểu về parity bit

  Parity : Parity : Phương pháp kiểm tra Chẵn / Lẻ trong việc truyền hoặc lưu trữ thông tin: Là phương pháp kiểm tra độ toàn vẹn dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ bằng cách thêm 1 bit vào mỗi byte dữ liệu. 2-Parity Bit: + Parity Bit – Bit Chẵn lẻ : là một bit dùng để báo hiệu số lượng bit có giá trị bằng 1 trong một nhóm bit cho trước là một số chẵ...

  doc3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 3371 | Lượt tải: 0

 • Data mining with neural networksData mining with neural networks

  Artificial neural networks are popular because they have a proven track record in many data mining and decision-support applications. They have been applied across a broad range of industries, from identifying financial series to diagnosing medical conditions, from identifying clusters of valuable customers to identifying fraudulent credit card tra...

  pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1330 | Lượt tải: 0

 • Data Mining with Decision TreesData Mining with Decision Trees

  Decision trees are powerful and popular tools for classification and prediction. The attractiveness of tree-based methods is due in large part to the fact that, in contrast to neural networks, decision trees represent rules. Rules can readily be expressed so that we humans can understand them or in a database access language like SQL so that record...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1250 | Lượt tải: 0

 • Data Mining with Association RulesData Mining with Association Rules

  When is association rule analysis useful? An appeal of market analysis comes from the clarity and utility of its results, which are in the form of association rules. There is an intuitive appeal to a market analysis because it expresses how tangible products and services relate to each other, how they tend to group together. A rule like, “if a cust...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1366 | Lượt tải: 0