• Android for work productivity for professionalsAndroid for work productivity for professionals

  Contents v ■About the Author xiii ■About the Technical Reviewer .xiv ■Acknowledgments xv ■Preface xvi ■Chapter 1: Buying and Activating an Android Phone 1 ■Chapter 2: Using Your Phone for the First Time 15 ■Chapter 3: Going Online with Android . 27 ■Chapter 4: Android Calling 39 ■Chapter 5: Managing Texting 51 ■Chapter 6: Wrangling Your E-mail . 61...

  pdf309 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1948 | Lượt tải: 0

 • Apache Jakarta - TomcatApache Jakarta - Tomcat

  Chapter 1: Jakarta Tomcat . 194 Chapter 2: Deploying Web Applications to Tomcat . 194 Chapter 3: Servlets, JSPs, and the ServletContext . 194 Chapter 4: Using Tomcat's Manager Application . 194 Chapter 5: Configuring Security Realms . 194 Chapter 7: Persistent Sessions . 195 Chapter 8: Valves and Servlet Filters . 195 Chapter 9: Integrating the Apa...

  pdf199 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 0

 • Ajax on RailsAjax on Rails

  Copyright Preface Chapter 1. Introduction Section 1.1. Who This Book Is For Section 1.2. What Ajax Is Section 1.3. What Rails Is Section 1.4. 'You Got Your Ajax in My Rails!' Section 1.5. Getting Up to Speed Section 1.6. Summary Chapter 2. Getting Our Feet Wet Section 2.1. The Old-Fashioned Way Section 2.2. JavaScript Librarie...

  chmChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1134 | Lượt tải: 0

 • Advanced sharepoint services solutionsAdvanced sharepoint services solutions

  About the Author . xiii About the Technical Reviewer . xv Acknowledgments . xvii Introduction xix CHAPTER 1 Collaborative Application Markup Language . 1 CHAPTER 2 Databases,Web Services, and Protocols 51 CHAPTER 3 Advanced Web Part Techniques . 103 CHAPTER 4 Advanced SharePoint Portal Server Solutions 145 CHAPTER 5 The Information Bridge Framework...

  pdf378 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1468 | Lượt tải: 0

 • Ado examples and best practicesAdo examples and best practices

  Table of Contents ADO Examples and Best Practices Introduction Chapter 1 - Working with ADO Chapter 2 - Introduction to ADO Chapter 3 - Creating ADO Objects Chapter 4 - Getting Connected Chapter 5 - ADO Command Strategies Chapter 6 - Recordset Strategies Chapter 7 - Manipulating Your Recordset Chapter 8 - Passing Resultsets Betw...

  chmChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1085 | Lượt tải: 0

 • Accelerated Silverlight 3Accelerated Silverlight 3

  About the Authors xv About the Technical Reviewers xvii Acknowledgments . xix Introduction . xxi ■CHAPTER 1 Introducing Silverlight 1 ■CHAPTER 2 Getting to Know XAML . 21 ■CHAPTER 3 Creating User Interfaces . 45 ■CHAPTER 4 Network Communication 105 ■CHAPTER 5 Working with Data 149 ■CHAPTER 6 Working with Media 183 ■CHAPTER 7 Extending the User Inte...

  pdf514 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1261 | Lượt tải: 0

 • A Programmer's Introduction to PHP 4.0A Programmer's Introduction to PHP 4.0

  Acknowledgments xi Introduction xiii How To Use This Book .xv Part One: The Basics .1 Chapter 1 An Introduction to PHP .3 An Abbreviated History 3 Characteristics of PHP .5 User Affirmations .8 An Introductory Example 9 Downloading PHP/Apache .10 Installation and Configuration 12 PHP Configuration .20 Basic PHP Constructs 23 What’s Next? .29 Chapte...

  pdf478 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 2231 | Lượt tải: 0

 • A Programmer's Guide to Jini™ TechnologyA Programmer's Guide to Jini™ Technology

  Table of Contents A Programmer's Guide to Jini™ Technology Introduction Chapter 1 - Overview of Jini Chapter 2 - Troubleshooting Jini Configuration Problems Chapter 3 - Discovering a Lookup Service Chapter 4 - Entry Objects Chapter 5 - Service Registration Chapter 6 - Client Search Chapter 7 - Leasing Chapter 8 - A Simple Exampl...

  chmChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 987 | Lượt tải: 0

 • Phím tắt toàn tậpPhím tắt toàn tập

  LỜI NÓI ĐẦU Nhằm mục đích giúp bạn nâng cao hiệu suất làm việc với máy tính, tài liệu này tổng hợp những phím tắt cần thiết và hiệu quả nhất trong các phần mềm ứng dụng trong Windows. Tài liệu được cung cấp miễn phí với tinh thần không vụ lợi. Mong nhận sự đóng góp ý kiến của các bạn để xây dựng tài liệu ngày một hoàn thiện hơn phục vụ cộng đồng. N...

  chmChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 2

 • Thủ thuật với rigistryThủ thuật với rigistry

  Giới thiệu về Registry.Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những thiết lập từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File A...

  chmChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1000 | Lượt tải: 0