• Đồng bộ hoá quá trìnhĐồng bộ hoá quá trình

  Mục tiêu Sau khi học xong chương này, người học nắm được những kiến thức sau: ã Hiểu vấn đề vùng tương trục ã Hiểu cơ chế hoạt động hiệu báo Semaphores để đồng bộ hóa quá trình ã Hiểu cơ chế hoạt động của Monitors để đồng bộ hóa quá trình ã Vận dụng các giải pháp để giải quyết các bài toán đồng bộ hóa cơ bản II Giới thiệu Một quá trình hợp tác là m...

  pdf24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1090 | Lượt tải: 0

 • Định thời biểu CPUĐịnh thời biểu CPU

  Mục tiêu Sau khi học xong chương này, người học nắm được những kiến thức sau: ã Hiểu các khái niệm cơ bản về định thời ã Hiểu các giải thuật định thời biểu CPU ã Vận dụng một giải thuật định thời cho một hệ thống cụ thể II Giới thiệu Định thời biểu là cơ sở của các hệ điều hành đa chương. Bằng cách chuyển đổi CPU giữa các quá trình, hệ điều hành có...

  pdf22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1305 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc hệ điều hànhCấu trúc hệ điều hành

  Mục đích Sau khi học xong chương này, người học nắm được những kiến thức sau: o Hiểu hệ điều hành từ ba khía cạnh: người dùng, người lập trình và người thiết kế o Hiểu các dịch vụ mà hệ điều hànhcung cấp o Biết các phương pháp được dùng để thiết kế kiến trúc hệ điều hành II Giới thiệu Hệ điều hành cung cấp môi trường cho các chương trình thực thi. ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1094 | Lượt tải: 0

 • Android for work productivity for professionalsAndroid for work productivity for professionals

  Contents v ■About the Author xiii ■About the Technical Reviewer .xiv ■Acknowledgments xv ■Preface xvi ■Chapter 1: Buying and Activating an Android Phone 1 ■Chapter 2: Using Your Phone for the First Time 15 ■Chapter 3: Going Online with Android . 27 ■Chapter 4: Android Calling 39 ■Chapter 5: Managing Texting 51 ■Chapter 6: Wrangling Your E-mail . 61...

  pdf309 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1947 | Lượt tải: 0

 • Apache Jakarta - TomcatApache Jakarta - Tomcat

  Chapter 1: Jakarta Tomcat . 194 Chapter 2: Deploying Web Applications to Tomcat . 194 Chapter 3: Servlets, JSPs, and the ServletContext . 194 Chapter 4: Using Tomcat's Manager Application . 194 Chapter 5: Configuring Security Realms . 194 Chapter 7: Persistent Sessions . 195 Chapter 8: Valves and Servlet Filters . 195 Chapter 9: Integrating the Apa...

  pdf199 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 0

 • Ajax on RailsAjax on Rails

  Copyright Preface Chapter 1. Introduction Section 1.1. Who This Book Is For Section 1.2. What Ajax Is Section 1.3. What Rails Is Section 1.4. 'You Got Your Ajax in My Rails!' Section 1.5. Getting Up to Speed Section 1.6. Summary Chapter 2. Getting Our Feet Wet Section 2.1. The Old-Fashioned Way Section 2.2. JavaScript Librarie...

  chmChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1133 | Lượt tải: 0

 • Advanced sharepoint services solutionsAdvanced sharepoint services solutions

  About the Author . xiii About the Technical Reviewer . xv Acknowledgments . xvii Introduction xix CHAPTER 1 Collaborative Application Markup Language . 1 CHAPTER 2 Databases,Web Services, and Protocols 51 CHAPTER 3 Advanced Web Part Techniques . 103 CHAPTER 4 Advanced SharePoint Portal Server Solutions 145 CHAPTER 5 The Information Bridge Framework...

  pdf378 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1468 | Lượt tải: 0

 • Ado examples and best practicesAdo examples and best practices

  Table of Contents ADO Examples and Best Practices Introduction Chapter 1 - Working with ADO Chapter 2 - Introduction to ADO Chapter 3 - Creating ADO Objects Chapter 4 - Getting Connected Chapter 5 - ADO Command Strategies Chapter 6 - Recordset Strategies Chapter 7 - Manipulating Your Recordset Chapter 8 - Passing Resultsets Betw...

  chmChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1085 | Lượt tải: 0

 • Accelerated Silverlight 3Accelerated Silverlight 3

  About the Authors xv About the Technical Reviewers xvii Acknowledgments . xix Introduction . xxi ■CHAPTER 1 Introducing Silverlight 1 ■CHAPTER 2 Getting to Know XAML . 21 ■CHAPTER 3 Creating User Interfaces . 45 ■CHAPTER 4 Network Communication 105 ■CHAPTER 5 Working with Data 149 ■CHAPTER 6 Working with Media 183 ■CHAPTER 7 Extending the User Inte...

  pdf514 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1261 | Lượt tải: 0

 • A Programmer's Introduction to PHP 4.0A Programmer's Introduction to PHP 4.0

  Acknowledgments xi Introduction xiii How To Use This Book .xv Part One: The Basics .1 Chapter 1 An Introduction to PHP .3 An Abbreviated History 3 Characteristics of PHP .5 User Affirmations .8 An Introductory Example 9 Downloading PHP/Apache .10 Installation and Configuration 12 PHP Configuration .20 Basic PHP Constructs 23 What’s Next? .29 Chapte...

  pdf478 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 2229 | Lượt tải: 0