• Nhập môn Công nghệ phần mềm - Phần II: Tiến trình phần mềmNhập môn Công nghệ phần mềm - Phần II: Tiến trình phần mềm

  Về nguyên tắc, ta có thể phân loại công cụ bảo trì phần mềm dựa trên công việc mà chúng hỗ trợ.  Các công việc giúp phân loại công cụ bảo trì:  Hiểu chương trình, kỹ thuật đảo ngược  Kiểm thử  Quản lý cấu hình  Lập tài liệu và đo lường  Trong thực tế, ta khó có được phân loại tốt vì trạng thái tự nhiên đa dạng hóa và có liên quan với...

  pdf31 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Giới thiệuNhập môn Công nghệ phần mềm - Giới thiệu

  13  Học lý thuyết trên lớp: Tiết 6, 7 chiều thứ 4 tuần 1 – 3 (7,14,21/08), tuần 5 – 8 (4,11,18,25/09), tuần 10 – 13 (9, 16, 23, 30/10) tại phòng 301/C1.  Kiểm tra giữa kỳ: Tiết 6, 7 chiều thứ 4 tuần 9 (02/10) tại phòng máy khu 3.  Trao đổi bài tập nhóm: Tiết 6, 7 chiều thứ 4 tuần 4 (28/8), tuần 8 (25/09) tại phòng 301/C1; Sáng thứ 3/ thứ ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Phần I: Tổng quan về công nghệ phần mềmNhập môn Công nghệ phần mềm - Phần I: Tổng quan về công nghệ phần mềm

  133  Độ chặc chắn của sản phẩm:  Các yêu cầu rõ ràng, được biết trước: độ chắc chắn của sản phẩm cao  Các yêu cầu của người dùng thay đổi thường xuyên: độ chắc chắn của sản phẩm thấp  Độ chặc chắn của quy trình:  Biết nhiều về sự ảnh hưởng của các hoạt động điều khiển: độ chắc chắn cao  Sử dụng các công cụ không biết: độ chắc chắn th...

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng mastercam X4 - Phần II: Lập trình gia công trong mastercam X4Bài giảng mastercam X4 - Phần II: Lập trình gia công trong mastercam X4

  Các nhóm máy cho phép: - Tổ chức các hoạt động gia công mô phỏng được thiết lập vào trong các nhóm logic. - Liên kết đường chạy dao với kiểu máy CNC phù hợp tương ứng. - Truy cập & thay đổi các thông số & kiểu máy sao chép của các máy mẫu tham chiếu để tạo ra sự thay đổi cho chi tiết hay phôi gia công. - Liên kết trực tiếp các hoạt động gia cô...

  pdf99 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu Distributed systemTìm hiểu Distributed system

   Like a uniprocessor operating system Manages multiple CPUs transparently to the user Each processor has its own hardware cache – Maintain consistency of cached data

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Matrix multiplicationMatrix multiplication

  The processes are organized as a ring – Step 1: Initially, each process is given 1 row of the matrix A and 1 column of the matrix B – Step 2: Each process uses vector multiplication to get 1 element of the product matrix C. – Step 3: After a process has used its column of matrix B, it fetches the next column of B from its successor in the ri...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Parallel algorithmsParallel algorithms

  Step (a) – Each processor is allocated with its share of values Step (b) – Each processor computes the sum of its local elements Step (c) – The prefix sums of the local sums are computed and distributed to all processor

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Parallel paradigms & programming modelsParallel paradigms & programming models

  Message-passing model – More flexible than the data-parallel model – Lacks support for the work pool paradigm and applications that need to manage a global data structure – Be widely-accepted – Exploit large-grain parallelism and can be executed on machines with native shared-variable model (multiprocessors: DSMs, PVPs, SMPs) Shared-varia...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Parallel job schedulingsParallel job schedulings

   Tasks can be formed into groups Tasks in a group can be scheduled in any of the following ways: – A task can be scheduled or preempted in the normal manner – All the tasks in a group are scheduled or preempted simultaneously – Tasks in a group are never preempted. In addition, a task can prevent its preemption irrespective of the sched...

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Processor organizationProcessor organization

   2k nodes form a k-dimensional hypercube Nodes are labeled 0, 1, 2, , 2k-1 Two nodes are adjacent if their labels differ in exactly one bit position Diameter=k Bisection width= 2k-1 Number of edges per node is k Length of the longest edge: increasing

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0