• Chương 1: Kiến trúc cơ bản của máy tínhChương 1: Kiến trúc cơ bản của máy tính

  Là các số có phần thập phân Có thể biểu diễn bằng số nhị phân vấn đề: Trong biểu diễn bằng số nhị phâ, dấu chấm biểu diễn như thế nào

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệuBài giảng môn học Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu

   Nắm bắt các khái niệm cơ bản Lịch sử phát triền của máy tính Các xu hướng Phân loại máy tính

  pdf48 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Phần cứng - Chương 4: Thiết kế bộ nhớPhần cứng - Chương 4: Thiết kế bộ nhớ

  Cho một bộ nhớ cache tương ứng trực tiếp có 8 khối, mỗi khối có 16 byte (word). Bộ nhớ trong có 64 khối. Giả sử lúc khởi động máy, 8 khối đầu tiên của bộ nhớ trong được đưa lên cache. a. Viết bảng nhãn của các khối hiện đang nằm trong cache b. CPU lần lượt đưa các địa chỉ sau đây để đọc số liệu: O4AH, 3F5H, 27CH. Nếu thất bại thì cập nhật bãng...

  pdf36 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Phần cứng - Chapter 8: Multiprocessors shared memory architecturesPhần cứng - Chapter 8: Multiprocessors shared memory architectures

  8.1 Introduction – the big picture 8.3 Centralized Shared Memory Architectures We’ve looked at what happens to caches when we have multiple processors or devices looking at memory.

  ppt24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Phần cứng - Chapter 6: Storage systemsPhần cứng - Chapter 6: Storage systems

  During this course, we’ve started to learn about the details of computer architecture. Items included: Instruction Sets - especially a glimpse at the Intel instruction set. Pipelines - the gyrations necessary to speed up the processor. Memory - the various elements in the hierarchy designed to speed up the effective access to data. IO -...

  ppt48 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Phần cứng - Chapter 2: Instruction setPhần cứng - Chapter 2: Instruction set

  2.1 Introduction 2.2 Classifying Instruction Set Architectures 2.3 Memory Addressing 2.4 Operations in the Instruction Set 2.5 Type and Size of Operands 2.6 Encoding and Instruction Set 2.7 The Role of Compilers 2.8 The DLX Architecture Bonus

  ppt37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Phần cứng - Chapter 12: CPU structure and functionPhần cứng - Chapter 12: CPU structure and function

  Interrupts Maskable Nonmaskable Exceptions Processor detected Programmed Interrupt vector table Each interrupt type assigned a number Index to vector table 256 * 32 bit interrupt vectors 5 priority classes

  ppt59 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Phần cứng - Chapter 6: External memoryPhần cứng - Chapter 6: External memory

  Uses rotating head (like video) High capacity on small tape 4Gbyte uncompressed 8Gbyte compressed Backup of PC/network servers

  ppt48 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Bảo trì hệ thống - Chương 4: Cài đặt phần mềmBảo trì hệ thống - Chương 4: Cài đặt phần mềm

  Sau khi cài đặt xong hệ điều hành ta cần cài đặt trình điều khiển (driver) cho các thiết bị: – card màn hình – card âm thanh – Driver máy in – Modem – flash drive – camera, scanner – Card mạng (NIC) Các công việc có thể phải thực hiện – Xác đinh loại card (hãng, số hiệu), dựa vào tài liệu do nơi bán cung cấp, đọc trên card. – Tìm driv...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Bảo trì hệ thống - Chương 3: Bảo trì các thiết bị ngoại viBảo trì hệ thống - Chương 3: Bảo trì các thiết bị ngoại vi

  Chuyển ảnh lên giấy – Đến đây ảnh trên trống in được chuyển sang trang giấy khi nó áp lên trống. Giấy được cấp một điện tích dương từ phía sau lưng, sẽ hút mực từ trống sang. Nếu điện tích yếu bản in sẽ mờ nhạt, đồng thời tạo ra nhiều mực thừa. Định hình – Còn gọi là "nung chảy" là giai đoạn làm mực bám chặt vĩnh viễn vào giấy bằng nhiệt ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0