• Nội suy và xấp xỉ hàmNội suy và xấp xỉ hàm

  Trong mặt phẳng oxy cho tập hợp điểm , trong đó có ít nhất 2 điểm nút x, y khác nhau với i khác j và n rất lớn. Khi đó việc xây dựng một đường cong đi qua tất cả những điểm này không có ý nghĩa thực tế Chúng ta sẽ đi tìm hàm f(x) đơn giản gơn sao chô nó thể hiện tốt nhất dáng điệu của tập hợp điểm

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Phương trình phi tuyếnToán học - Phương trình phi tuyến

  bài 3. Sử dụng phương pháp Newton thí nghiệm gần đúng cıa phương tr nh f (x) = ex + 2−x + 2 cos x − 6 = 0 trong khoảng cách ly nghiệm [1; 2] với 10−5: Gi£i. Ta có f (1) < 0; f (2) > 0; f 0(x) = ex − 2−x ln 2 − 2 sin x > 0; 8x 2 [1; 2] và f 00(x) = ex + 2−x ln2(2) − cos x > 0; 8x 2 [1; 2] chọn x0 = 2:

  pdf79 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Ứng dụng của tích phân – Diện tích miền phẳngToán học - Ứng dụng của tích phân – Diện tích miền phẳng

  Cho phần đường cong y=f(x), a≤x≤b. Độ dài phần này là Ví dụ: Tính độ dài phần parabol y=x2 nằm dưới đt y=1 Phần parabol nằm dưới đt y=1 ứng với -1≤x≤1

  ppt17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Môn Toán học - Tích phân xác địnhMôn Toán học - Tích phân xác định

  M, m là GLNN, GTNN của f(x) trên [a,b] Định lý giá trị trung bình: Cho hàm f(x) liên tục trên [a,b], tồn tại điểm c trong [a,b] sao cho Ta gọi f(c) là giá trị trung bình của hàm f(x) trên [a,b]

  ppt58 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Môn Toán học - Chương 4: Tích phânMôn Toán học - Chương 4: Tích phân

  4. Tích phân hàm lượng giác Nếu f(-sinx,cosx) = - f(sinx,cosx): đặt t=cosx Nếu f(sinx,-cosx) = - f(sinx,cosx): đặt t=sinx Nếu f(-sinx,-cosx) = f(sinx,cosx): đặt t=tanx Tổng quát: đặt t=tan(x/2)

  ppt36 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Phương trình tuyến tính cấp 2 hệ số hằngToán học - Phương trình tuyến tính cấp 2 hệ số hằng

  Phương trình tt cấp 2 hệ số hằng không thuần nhất Từ pt đ.tr Ta giải hpt Vậy nghiệm của pt đã cho là

  ppt24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương V: Phương trình vi phânToán học - Chương V: Phương trình vi phân

  Ví dụ: Tìm NTQ của pt Kiểm tra điều kiện để pt trên là ptvp toàn phần Tìm hàm U(x,y) sao cho Đạo hàm theo x là y thì nguyên hàm là xy Đh theo x là

  ppt38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Khảo sát hàm y = f(x)Toán học - Khảo sát hàm y = f(x)

  Tìm khỏang lồi lõm, điểm uốn Tính đạo hàm cấp 2 và giải phương trình y” = 0 Nếu y”>0 trong (a,b) thì hàm lõm trong (a,b) Nếu y”<0 trong (a,b) thì hàm lồi trong (a,b) Nếu y”=0 hoặc không tồn tại y” tại x=x0 và y” đổi dấu khi đi qua x=x0 thì hàm có điểm uốn là (x0,f(x0))

  ppt30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Hệ phương trình tuyến tính hệ số hằngHệ phương trình tuyến tính hệ số hằng

  Hệ pt tuyến tính cấp 1 hệ số hằng – PP khử Hệ trên tương đương với: Khử x2: (D2+5D+3)*(4)+(D+2)*(5) Thay vào pt (4) để tìm x2: Thay vào (1) để tìm x3:

  ppt17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Chương 3: Đạo hàm và vi phânToán học - Chương 3: Đạo hàm và vi phân

  Tìm khỏang lồi lõm, điểm uốn Tính đạo hàm cấp 2 và giải phương trình y” = 0 Nếu y”>0 trong (a,b) thì hàm lõm trong (a,b) Nếu y”<0 trong (a,b) thì hàm lồi trong (a,b) Nếu y”=0 hoặc không tồn tại y” tại x=x0 và y” đổi dấu khi đi qua x=x0 thì hàm có điểm uốn là (x0,f(x0))

  ppt116 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0