• Thống kê ứng dụng - Chương 2: Thu thập dữ liệuThống kê ứng dụng - Chương 2: Thu thập dữ liệu

  DL không có sẵn ● Tự làm hay thuê ngoài ● Các phương pháp thu thập DL sơ cấp ● NC định tính ● Phỏng vấn sâu ● Thảo luận nhóm ● NC định lượng ● Quan sát ● Nhật ký

  pdf15 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Thống kê ứng dụng - Chương 1: Giới thiệu về thống kê ứng dụngThống kê ứng dụng - Chương 1: Giới thiệu về thống kê ứng dụng

  Các PP mang tính quan sát (mô tả) ● Để đối tượng NC diễn biến tự nhiên và đo lường ● Quan sát, điều tra phỏng vấn, thảo luận nhóm ● Các PP mang tính thử nghiệm (thực nghiệm) ● Chủ ý thay đổi biến đầu vào để NC tác động của biến đầu vào tới biến đầu ra ● Bao gồm: ● ĐK mô phỏng ● ĐK thực tế

  pdf23 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Giới thiệu học phần thống kê ứng dụng trong kinh doanh (applied statistics for business)Quản trị kinh doanh - Giới thiệu học phần thống kê ứng dụng trong kinh doanh (applied statistics for business)

  Xác định được khoảng ước lượng của các tham số mẫu ● Hiểu cách lập bài toán và giả thuyết kiểm định ● Nắm vững các phương pháp kiểm định tham số đối với trung bình, tỷ lệ và độ lệch chuẩn của tổng thể ● Thực hiện được các phân tích tương quan, hồi quy đơn biến và hồi quy đa biến ● Kể được tên và biết phạm vi ứng dụng của các phương pháp kiể...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Tương quan và hồi qui tuyến tínhQuản trị kinh doanh - Tương quan và hồi qui tuyến tính

  Giá trị của r nằm trong khoảng từ -1 đến 1.   Hệ số r gần 0 cho biết 2 yếu tố x và y rất ít tương quan với nhau. Nếu r = 0 thì x và y không có mối tương quan với nhau.   Hệ số r gần 1 cho thấy có mối tương quan thuận mạnh. Tức là 2 yếu tố này cùng tăng, cùng giảm (đồng biến) với nhau.   Hệ số r gần -1 cho thấy có mối tương quan nghịch mạn...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Kiểm định giả thuyết một mẫuQuản trị kinh doanh - Kiểm định giả thuyết một mẫu

  Trong thực tế, tình trạng ban đầu của vấn đề nghiên cứu được lập thành giả thuyết H0.   Lời tuyên bố hay phát biểu được lập thành giả thuyết H1. nên nhớ, giả thuyết H1 là cái cần chứng minh.   Các nội dung như có tuổi thọ lớn hơn, trọng lượng tối thiểu sẽ được dùng để thiết lập dấu trong các giả thuyết.

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Trình bày dữ liệu: Bảng tần số, phân phối tần số và biểu đồ tần sốQuản trị kinh doanh - Trình bày dữ liệu: Bảng tần số, phân phối tần số và biểu đồ tần số

  Các bước lập bảng tần số Bước 1: Sắp dữ liệu theo thứ tự tăng dần Bước 2: Xác định số nhóm Bước 3: Xác định độ rộng của mỗi nhóm Bước 4: Đặt dữ liệu vào các nhóm tương ứng Bước 5: Tính tần số tương đối và các giá trị khác

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Thống kê ứng dụng kinh doanhNhập môn Thống kê ứng dụng kinh doanh

  Thống kê mô tả - phương pháp tổ chức, tóm tắt và trình bày dữ liệu nêu bậc được thông tin quan trọng. Thí dụ : Một nghiên cứu cho thấy có 49% người tiêu dùng biết đến thương hiệu Phở 24 . Số thống kê 49 cho thấy có 49 người trong số 100 người được khảo sát biết đến thương hiệu này. Thống kê suy diễn: phương pháp dựa vào dữ liệu của mẫu để ướ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài kiểm tra Môn: Quản trị chiến lượcBài kiểm tra Môn: Quản trị chiến lược

  Nhược điểm chủ yếu là để thiết lập quá trình quản trị chiến lược kinh doanh cần nhiều thời gian và sự nỗ lực. Tuy nhiên, một khi doanh nghiệp đã có kinh nghiệm về quá trình quản trị chiến lược kinh doanh thì vấn đề thời gian sẽ giảm bớt, dần dần đi đến tiết kiệm được thời gian. Hơn nữa, vấn đề thời gian cần cho việc lập kế hoạch sẽ kém phần quan tr...

  doc4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại hệ thống các siêu thị TP. Hồ Chí MinhNghiên cứu mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại hệ thống các siêu thị TP. Hồ Chí Minh

  Kết quả nghiên cứu định lượng đã cho thấy, hiện nay bên cạnh rất nhiều hoạt động dịch vụ đã và đang đáp ứng được nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng, hệ thống siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại những vấn đề khiến khách hàng chưa thật sự hài lòng. Nội dung những giải pháp được đề xuất tiếp theo dưới đây sẽ xoay quanh việc ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn thi giữa kì 90 câu trắc nghiệm môn kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thươngTài liệu ôn thi giữa kì 90 câu trắc nghiệm môn kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

  Câu 76: theo điều kiện FOB (.) Incoterms 2010, thời điểm chuyển rủi ro từ người bán sang người mua là? a. Khi hàng hoá đặt trên tàu b. Khi hàng hoá giao ở dọc mạn tàu c. Khi hàng hoá giao qua lang can tàu d. Cả a,b,c đều sai đáp án: A Câu 77: Theo điều kiện FAS (.) Incoterms 2010, thì người bán có trách nhiệm như sau: a. Giao hàng hoá đặt ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0