• Các hạt và các lực cơ bản trong tự nhiênCác hạt và các lực cơ bản trong tự nhiên

  Trong nhiều năm, khoa học cố gắng thống nhất các hạt và các lực cơ bản vào một mô hình chung duy nhất. Đã có lý thuyết thống nhất được tương tác điện từ, tương tác mạnh và yếu. Tuy nhiên nó lại mâu thuẫn với tương tác hấp dẫn. Một giả thuyết khác được gọi là “thuyết dây” cho rằng có một phần tử cơ bản nhất gọi là “dây” mà tần số và dao động...

  pdf14 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Finite element analysis of Rlasto-Plastic boundary for some structure problems - Trương Tích ThiệnFinite element analysis of Rlasto-Plastic boundary for some structure problems - Trương Tích Thiện

  5. CONCLUSION For the Timoshenko beam problem, the analysis of elasto-plastic behaviour of the beam considered development of plastic zone in beam sections through determining plastic layers. However, the Timoshenko beam theory has met a difficulty by using the shear stiffness matrix [Ks] because it may lead to “locking” phenomenon with 2-point...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1 - Chương 3: Hàm số và giới hạn hàm số - Nguyễn Ngọc LamBài giảng Toán kinh tế 1 - Chương 3: Hàm số và giới hạn hàm số - Nguyễn Ngọc Lam

  Định nghĩa: f được gọi là liên tục trong khoảng mở (a,b) nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng đó. Định nghĩa: f được gọi là liên tục trong khoảng đóng [a,b] nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng mở (a,b), liên tục bên phải tại a và liên tục bên trái tại b. Định lý: Nếu f, g là các hàm số liên tục tại x0 thì các hàm số sau cũng liên t...

  pdf32 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Về tiêu chuẩn Compact tương đối của không gian hàm và ứng dụng trong cấu trúc thống kê - Ung Ngọc QuangVề tiêu chuẩn Compact tương đối của không gian hàm và ứng dụng trong cấu trúc thống kê - Ung Ngọc Quang

  Ta thấy , 0 Aε h ≠ vì ta vừa chứng tỏ rằng ∀h K ∈ luôn tồn tại đa thức Pn a , ( tức là có vectơ a R ∈ n+1 ) sao cho : , ψ ( ) ( ) h P − < ψ ε n a ⇔ − < ψ ( ) ( ) h F a ε . Giả sử F đạt cực tiểu trên Aε . Khi ấy * * , ( ) inf ( ) h K a A F a F a ε ∈ ∃ ∈ = . Giả sử hˆ là một ước lượng Bayes thuộc K , tức là ( ) inf ( ) ˆ h K ψ h h ψ ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một Photon lên hai Mode kết hợpKhảo sát các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một Photon lên hai Mode kết hợp

  Trong bài báo cáo này, chúng tôi đã khảo sát tính chất nén tổng, nén hiệu hai mode, sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy - Schwarz, tính phản kết chùm và tính đan rối của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp. Kết quả cho thấy, trạng thái hai mode kết hợp thêm và bớt một photon thể hiện tính chất nén tổng hai mode mạnh hơn trạng...

  pdf13 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Sự tạo pha và tính chất chuyển pha nhòe của hệ vật liệu không chứa Chì (1 – x)BCT – xBZTSự tạo pha và tính chất chuyển pha nhòe của hệ vật liệu không chứa Chì (1 – x)BCT – xBZT

  Trên cơ sở phép phân tích nhiệt và nhiễu xạ tia X, chúng tôi xác định được nhiệt độ tạo pha (1250oC) và chế tạo thành công dung dịch rắn (1 – x)BCT – xBZT bằng phương pháp pha rắn. Hồi đáp điện môi – nhiệt độ chứng tỏ hệ vật liệu sở hữu đặc tính chuyển pha nhòe. Tính chất điện môi tốt nhất thuộc về thành phần 0,48BZT làm cho nó trở thành m...

  pdf8 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Estimation of the activation energy values from the thermoluminescence glow curves to detect Irradiated chilli powder - Nguyen Duy SangEstimation of the activation energy values from the thermoluminescence glow curves to detect Irradiated chilli powder - Nguyen Duy Sang

  4. Conclusions The results showed that WGP method can be used to determine for food irradiation. The determination is not based on TL intensity of materials but basing on E values. The samples are still defined to be irradiated without re-irradiating. The E value of irradiated samples and non-irradiated ones are greatly different. E values of n...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 10 - Bài 5: Chuyển động tròn đềuVật lý 10 - Bài 5: Chuyển động tròn đều

  Câu 8: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều : A. Chuyển động của một con lắc đồng hồ. B. Chuyển động của một mắt xích xe đạp. C. Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với mặt đường, xe chạy đều. D. Chuyển động của các đầu van xe đạp đối với người ngồi trên xe, xe chạy đều.

  ppt18 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp toán tử FK cải tiến giải phương trình Schrodinger cho exciton hai chiều trong từ trường đều - Nguyễn Hồ Thanh HuyềnPhương pháp toán tử FK cải tiến giải phương trình Schrodinger cho exciton hai chiều trong từ trường đều - Nguyễn Hồ Thanh Huyền

  4. Kết luận Trong bài báo này, FK-OM kết hợp phép biến đổi Laplace đã được áp dụng để tìm nghiệm số chính xác của phương trình Schrödinger cho exciton hai chiều trong từ trường đều. Chúng tôi đã xây dựng được chương trình tính toán tự động dựa trên ngôn ngữ FORTRAN cho phép xác định năng lượng của các trạng thái với các chỉ số lượng tử lên đến...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán kinh tế 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Ngọc LamBài giảng Toán kinh tế 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính - Nguyễn Ngọc Lam

  5.2.Mô hình cân đối liên ngành (I/O): Giả sử một quốc gia có nhiều ngành sản xuất Tổng cầu ngành: - Cầu trung gian: sản phẩm dịch vụ hàng hoá ngành này là yếu tố đầu vào phục vụ ngành khách. - Cầu tiêu dùng và xuất khẩu (cầu cuối cùng): phục vụ cho hộ gia đình, chính phủ và xuất khẩu. Để không xảy ra hiện tượng khủng hoảng thừa hoặc khủng h...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0