• Kĩ thuật lập trình - Chương 11: Tối ưu băng thôngKĩ thuật lập trình - Chương 11: Tối ưu băng thông

  Nén dữ liệu video • Vì luminance thay đổi thường xuyên hơn chrominance nên ít dữ liệu màu được gử • Khi hiện tượng này áp dụng cho nén, các mức chrominance được cập nhật mỗi frame, trái lại các mức bão hòa chỉ cập nhật ở một số frame. • Với chuẩn H.261 tỷ số của lấy mẫu chrominance:luminance là 4:1

  pdf43 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình với đặc tính scalabilityKĩ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình với đặc tính scalability

  Minh họa load balancing • Hàm trên thực hiện việc truyền dữ liệu. Nó mở kết nối TCP ở port 80 và sau đó gửi phần HTTP header đã chỉnh sửa cho client. Ngay sau đó, nó vào vòng lặp, đọc từng 256 byte dữ liệu từ web server và gửi cho client. • Nếu có bất kỳ lỗi gì xảy ra, vòng lặp ngắt và hàm kết thúc

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Java RMIKĩ thuật lập trình - Java RMI

  1. Định nghĩa giao diện 2. Phát triển đối tượng bằng cách cài đặt giao diện remote 3. Phát triển chương trình client, server. 4. Biên dịch tập tin java. 5. Tạo ra đối tượng stub và skeleton. 6. Khởi động RMI registry. 7. Chạy các đối tượng remote server 8. Chạy client

  ppt12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 9: Quản lý truy cập: Chứng thực và cấp quyềnCấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 9: Quản lý truy cập: Chứng thực và cấp quyền

  Các trường thông tin được băm và được phân tách rõ ràng gồm: – QDDQ: ngày được MAC tạo ra – QKQK: khóa chứng thực được dùng bởi client – QXXQ: số duy nhất cho ngày và khóa trên – QTTQ: chi tiết của số giao dịch – MQMQ: băm chính nó, dài 8 byte

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 9: Thiết kế cơ sở dữ liệuCấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 9: Thiết kế cơ sở dữ liệu

  Các bước tạo biểu đồ mức vật lý từ biểu đồ mức khái niệm: Tool  Check Model: Kiểm tra tính đúng đắn của biểu đồ mức khái niệm Tool  Generate Physical Data Model : Chuyển biểu đồ mức khái niệm sang biểu đồ mức vật lý với các thao tác cấu hình về hệ cơ sở dữ liệu, thư mục cài đặt,

  ppt12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - UDP MulticastCấu trúc dữ liệu và thuật toán - UDP Multicast

  Viết chương trình chat với một nhóm người. Viết trương trình gởi một tập tin cho một nhóm máy trên mạng. Viết chương trình gởi video cho một nhóm máy trên mạng.

  ppt15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 8: Bảo vệ dữ liệu - Mã hóaCấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 8: Bảo vệ dữ liệu - Mã hóa

  Bảo vệ tác quyền phần mềm • Kẻ tấn công rất khó khăn tìm được key hợp lệ thứ hai từ c nếu a và b đủ lớn • Phương pháp khác là giả sử phần mềm sinh ra một số ngẫu nhiên lớn n tại thời điểm mua. Số này có thể được mã hóa bởi khóa riêng để sinh ra số thứ hai là m và trả về cho phần mềm • Nếu m giải mã với khóa chung cho ra n thì key là hợp lệ

  pdf52 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 8: Thiết kế kiến trúc hệ thốngCấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 8: Thiết kế kiến trúc hệ thống

  Các thành phần Node association: Kết hợp node – Hai node có kết hợp thì có thể truyền thông cho nhau. Dependency: Liên kết phụ thuộc – Hai thành phần quan hệ phụ thuộc khi nếu thành phần bị thay đổi thì thành phần kia cũng thay đổi theo

  ppt14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Công nghệ phần mềm - Chương 7: Vận hành và bảo trì Phần mềmGiáo trình Công nghệ phần mềm - Chương 7: Vận hành và bảo trì Phần mềm

  Dễ dàng bảo trì các đối tượng Do các khái niệm độc lập nên dễ dàng xác định vị trí nhằm hiệu chỉnh hay nâng cao Các thay đổi chỉ ảnh hưởng bên trong đối tượng nên giảm thiểu các lỗi hồi qui. Khó khăn?

  ppt12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - Udp socketCấu trúc dữ liệu và thuật toán - Udp socket

  Phương thức khởi tạo public DatagramSocket( ) throws SocketException public DatagramSocket(int port) throws SocketException public DatagramSocket(int port, InetAddress interface) throws SocketException public DatagramSocket(SocketAddress interface) throws SocketException (protected DatagramSocket(DatagramSocketImpl impl) throws SocketExcep...

  ppt29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0