• Công nghệ chuyển hóa than - Phần 3: Thành phần hóa học của than và nhiên liệu rắnCông nghệ chuyển hóa than - Phần 3: Thành phần hóa học của than và nhiên liệu rắn

  Trọng lượng riêng biểu kiến (dbk) : • Là trọng lượng riêng của than kể cả phần không khí và phần khoáng chiếm trong các mao quản và khe nứt của than • Còn gọi là trọng riêng thể tích. Trọng lượng riêng rót của than (dr) • Trọng lượng riêng rót còn gọi là trọng lượng riêng đổ là trọng lượng của một đơn vị thể tích thô ( có cỡ hạt bất kỳ) tro...

  pdf92 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ chuyển hóa than - Phần 3: Cấu tạo hóa học của thanCông nghệ chuyển hóa than - Phần 3: Cấu tạo hóa học của than

  Trong quá trình biến tính của than kích thước phần nhân tằng dần , phần nhánh giảm dần độ ngưng tụ tăng, phần nhánh và các cầu nối giảm.  Trong phân tử than có chứa các nhóm chức mang oxy như –OH, - OCH 3, -COOH, -CO. Những liện kết oxy trong phân tử than gồm hai liên kết bền và không bến. Tổng quá trình biến tính các liên kết bền giảm và n...

  pdf36 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ chuyển hóa than - Phần 2: Nguồn gốc quá trình hình thành thanCông nghệ chuyển hóa than - Phần 2: Nguồn gốc quá trình hình thành than

  Địa tầng bên trên lớp than khác nhau sẽ quyết định tính chất than khác nhau. - Địa tầng là caolanh, do tính chất kết dính tốt do đó sẽ hạn chế khả năng xâm nhập của oxy không khí, quá trình biến đổi hoàn toàn yếm khí do đó than nhiều chất bốc - với trường hợp vỉa đất là cát thì ngược lại, than sẽ ít chất bốc).

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ chuyển hóa than - Phần 1: Giới thiệu chungCông nghệ chuyển hóa than - Phần 1: Giới thiệu chung

  India  Reserves. India possesses over 10 % of world reserves, mostly bituminous coal. Production. Coal is the main source of energy and vital for India's economic development. A steady increase in production to nearly 300 × 106 t of hard coal. Consumption. Consumption doubled since 1984. Despite increased production, some coal is imported, m...

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lạnh - Giới thiệu môn họcKĩ thuật lạnh - Giới thiệu môn học

  Môn học nghiên cứu đến các chu trình máy lạnh thông dụng, gas lạnh và chất tải lạnh, các chu trình máy lạnh nén hơi một cấp và nhiều cấp, tất cả các thiết bị chính trong một hệ thống lạnh, và một số thiết bị phụ phổ biến, tự động hóa hệ thống và thiết bị lạnh 12/2015 MÔ

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lạnh - Chapter 9: Cooling towerKĩ thuật lạnh - Chapter 9: Cooling tower

  Chọn lựa, TBNT ống chùm vỏ bọc nằm ng g ang, tháp giải nhiệt, tính toán lưu lượng nước giải nhiệt cho kho lạnh có Qo=70kW; nhiệt độ nước vào TBNT cao hơn nhiệt độ bầu ướt là 3K, nhiệt độ nước ra cao hơn nhiệt độ nước vào 5K. Nhiệt độ ngưng tụ 45oC; môi chất R22. Điều kiện thời tiết : nhiệt độ 35oC, độ ẩm 70%

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lạnh - Chapter 7: EvaporatorKĩ thuật lạnh - Chapter 7: Evaporator

  Ví dụ 2: Tính chọn thiết bị bay hơi làm lạnh nước cấp cho các FCU với nhiệt độ nước vào TBBH là 12oC; nhiệt độ nước ra khỏi là 7oC; năng suất lạnh TBBH là 100 kW; nhiệt độ sôi của môi chất là 0 oC

  pdf61 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lạnh - Chương 11: Khảo sát hệ thống lạnhKĩ thuật lạnh - Chương 11: Khảo sát hệ thống lạnh

  SV hiểu và trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh trữ đông, cấp đông - Trình bày được công dụng của các thiết bị trong hệ thống lạnh 12/2015 Chương 1

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lạnh - Chapter 10: Refrigeration accessoriesKĩ thuật lạnh - Chapter 10: Refrigeration accessories

  Common uses of shutoff valves include: - Isolating the liquid-line filter drier and suction filter to allow easier core (or unit) replacement - Isolating the compressor from the rest of the system to allow for repair or replacement - Isolating the charge within the condenser or a receiver to allow access to the rest of the system 12/2015 Cha...

  pdf96 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lạnh - Chapter 8: Expansion valveKĩ thuật lạnh - Chapter 8: Expansion valve

  If a small heater element is placed at the required liquid level of a flooded evaporator, together with a heat-sensing element, then the latter will detect a greater temperature if liquid refrigerant is not present. This signal can be used to operate a solenoid valve. - The thermostatic or electronic expansion valve can also be used to maint...

  pdf64 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0