• Bài giảng Quản trị học - Kiểm tra - Trần Nhật MinhBài giảng Quản trị học - Kiểm tra - Trần Nhật Minh

  Vào sáng thứ 2 , anh Sang, một quản lý văn phòng, nhận nhiệm vụ đối chiếu, ghi địa chỉ, kiểm tra, bỏ vào phong bì và gửi qua đường bưu điện 20.000 bản thông tin đến khách hàng. Công việc phải thực hiện xong trước chiều thứ 6. Sang khởi đầu khá tốt. anh lập một kế hoạch hoàn chỉnh cho nhiệm vụ này, lên thời gian biểu cho từng phần công việc. Anh gia...

  pptx26 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • International Marketing - Chapter 17: Personal Selling and Sales ManagementInternational Marketing - Chapter 17: Personal Selling and Sales Management

  The Changing Profile of the Global Manager Fewer companies today limit their search for senior-level executive talent to their home countries Some companies believe It is important to have international assignments early in a person’s career International training is an integral part of their entry-level development programs Many companie...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị học - Lãnh đạo - Trần Nhật MinhBài giảng Quản trị học - Lãnh đạo - Trần Nhật Minh

  Khó khăn: Xu hướng giảm giá trị của phần thưởng khi nhận đãi ngộ cao hơn (giá trị phần thưởng sẽ bị đánh giá thấp) Xu hướng đánh giá cao đóng góp của bản thân Xu hướng đánh giá cao phần thưởng của người khác Khi đối mặt với sự không công bằng: Xu hướng chấp nhận, chịu đựng Lâu dài sẽ gây bất mãn, bỏ việc Nhà quản trị cần quan tâm: Không có ...

  pptx35 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Quản trị bán hàng - Huấn luyện về kĩ năng bán hàngQuản trị bán hàng - Huấn luyện về kĩ năng bán hàng

  - Dứt điểm thử - Dứt điểm bằng việc tóm tắt các lợi ích - Dứt điểm bằng sự nhượng bộ - Dứt điểm bằng việc gạt bỏ/từ chối yêu sách của khách hàng - Dứt điểm bằng sự lựa chọn - Dứt điểm bằng lời mời mua hàng trực tiếp

  pdf5 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Regional Approach to Developing Industrial Clusters and Poverty Reduction: A Case Study of VietnamRegional Approach to Developing Industrial Clusters and Poverty Reduction: A Case Study of Vietnam

  Some rural areas in Vietnam have remained poor. The major constraints in these areas are difficult physical environment, which limits agricultural development and restricts access to markets. A new approach for poverty reduction is enhancement of industrial clusters that linking poor rural areas to growth centres. Clustering sets into motion...

  pdf15 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị học - Tổ chức - Trần Nhật MinhBài giảng Quản trị học - Tổ chức - Trần Nhật Minh

  Bạn nghĩ gì về vị trí của ông Minh? Và nghĩ gì về quan điểm của ông ta? Bạn có cho rằng ý kiến của cô Lan là đúng hay không? Giải thích? Điều gì sẽ xảy ra nếu một công ty không có một sơ đồ tổ chức và bản mô tả vị trí công tác? Những thông tin quan trọng từ tình huống Mục tiêu của hoạt động quản trị, các chức năng QT Vai trò của nhà quản trị ...

  pptx41 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • International Marketing - Chapter 16: Integrated Marketing Communications and International AdvertisingInternational Marketing - Chapter 16: Integrated Marketing Communications and International Advertising

  Summary (1 of 2) An integrated marketing communications (IMC) program includes coordination among advertising, sales management, public relations, sales promotions, and direct marketing Currently companies are basing their advertising strategies on national, subcultural, demographic, or other market segments The major problem facing internationa...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị học - Hoạch định - Trần Nhật MinhBài giảng Quản trị học - Hoạch định - Trần Nhật Minh

  Khái niệm: Hoạch định tác nghiệp liên quan đến triển khai các chiến lược đã xác định trong thời gian ngắn. Nội dung: Định ra các chương trình hoạt động ngắn Sử dụng các nguồn lực được phân bố. Hai loại kế hoạch tác nghiệp: Kế hoạch đơn dụng Kế hoạch thường trực

  pptx32 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • International Marketing - Chapter 15: International Marketing ChannelsInternational Marketing - Chapter 15: International Marketing Channels

  Logistics (1 of 2) Logistics management is a total systems approach to the management of the distribution process that includes all activities involved in physically moving raw material, in-process inventory, and finished goods inventory from the point of origin to the point of use or consumption The physical distribution system involves more tha...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị học - Các công cụ hoạch định - Trần Nhật MinhBài giảng Quản trị học - Các công cụ hoạch định - Trần Nhật Minh

  Chiến lược xây dựng: Mục tiêu tăng thị phần cho SBU Phù hợp cho các SBU có thị phần lớn ở ô “dấu hỏi” Chiến lược duy trì: Mục tiêu giữ thị phần cho các SBU Phù hợp với các SBU có thị phần lớn ở ô “bò sữa” Chiến lược gặt hái: Mục tiêu nhằm tăng cường lượng tiền mặt, bất chấp hậu quả Phù hợp với các SBU ở “bò sữa”, “dấu hỏi” và “chó” Chiến l...

  pptx27 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0