• Quản trị dự án trên máy tính - Bài 5: Phòng chống rủi ro và quản lý lịchQuản trị dự án trên máy tính - Bài 5: Phòng chống rủi ro và quản lý lịch

  Người quản lý dự án có thể đăng ký lịch nghỉ và các ngày lễ theo thực tế dự án Các thiết đặt lịch sẽ được sử dụng làm cơ sở cho các tính toán thời gian trong dự án Các loại lịch cơ bản bao gồm lịch làm việc thông thường 8h/ngày, làm suốt 24h hoặc làm đêm

  ppt24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Quản trị dự án trên máy tính - Bài 4: Xây dựng lịch trình công việcQuản trị dự án trên máy tính - Bài 4: Xây dựng lịch trình công việc

  Đường găng là chuỗi công việc dài nhất trong các chuỗi công việc nối từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối. Đường găng chi phối thời gian hoàn thành dự án, là đường các chứa các công việc trọng yếu trong dự án Giúp xác định thời gian ngắn nhất để hoàn thành dự án Được sử dụng để đảm bảo thời gian và tối ưu hóa dự án

  ppt26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Quản trị dự án trên máy tính - Bài 3: Quản lý yêu cầu trong dự ánQuản trị dự án trên máy tính - Bài 3: Quản lý yêu cầu trong dự án

  Khởi động MSP  view Task Sheet Thiết lập các cột dữ liệu Custom Field Thiết lập các cột dữ liệu Formula Thiết lập các hiển thị Graphical Indicator Nhập danh sách các yêu cầu Phân cấp các yêu cầu theo nhóm Lọc các yêu cầu

  ppt13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Quản trị dự án trên máy tính - Bài 2: Giới thiệu công cụ microsoft project (msp)Quản trị dự án trên máy tính - Bài 2: Giới thiệu công cụ microsoft project (msp)

  Màn hình hiển thị các công việc dưới dạng lịch làm việc Hỗ trợ kiểm tra lịch làm việc theo thời gian Hữu dụng cho những tình huống có sự kiện bất thường xảy ra vào một thời điểm => cần xác định thời điểm đó có việc gì?

  ppt34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Quản trị dự án trên máy tính - Bài 1: Dự án và các quy trình quản lý dự ánQuản trị dự án trên máy tính - Bài 1: Dự án và các quy trình quản lý dự án

  Tổng kết dữ liệu gì ở Sài gòn? Các yêu cầu đã hoàn thành Khối lượng thực tế so với kế hoạch Nhân công thực tế so với kế hoạch Thời gian thực tế so với kế hoạch Chi phí thực tế so với kế hoạch Việc tốt cần phát huy, việc xấu cân tránh Những bài học kinh nghiệm cần rút ra?

  ppt30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Bài 4: Kỹ năng soạn thảo văn bảnTin học văn phòng - Bài 4: Kỹ năng soạn thảo văn bản

  Thực hiện theo văn bản 1375/NHCS-VP ngày 7 tháng 6 năm 2011 của Tổng giám đốc NHCSXH. Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại văn bản này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tí...

  doc12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 16: Tìm kiếm thông tinMáy tính căn bản - Bài 16: Tìm kiếm thông tin

  4.Tại sao bạn nên thận trọng khi chấp nhận các quan điểm của mọi người trên diễn đàn? 5.Tại sao quảng cáo làm cho bạn băn khoăn khi nghiên cứu thông tin từ một Web site nào đó? 6.Làm thế nào bạn xác minh được giải pháp của một ai đó nhận là chuyên gia kỹ thuật?

  pptx25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 14: Truyền thông kỹ thuật sốMáy tính căn bản - Bài 14: Truyền thông kỹ thuật số

  9.Tại sao bạn muốn tạo chữ ký? a.Vì bạn không cần tạo hình ảnh của chữ ký viết tay mỗi lần gửi bản tin. b.Để tạo một bản tin mới tự động mỗi khi bạn khởi động Outlook. c.Để chứa thông tin chuẩn, chẳng hạn như thông tin liên lạc của bạn trên mỗi bản tin mới. d.Để tự động tạo bản sao mỗi khi bạn gửi một bản tin. 10.Tại sao bạn thiết lập thông bá...

  pptx71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 13: Kết nối mạngMáy tính căn bản - Bài 13: Kết nối mạng

  9.Mạng riêng ảo (VPN) cung cấp điều gì? a.Hàng rào an ninh chặn các yêu cầu truyền thông đi vào mạng. b.Bảo vệ việc truy cập vào một mạng riêng từ bên ngoài. c.Bảo mật mạng không dây. d.Tăng độ thực thi cho trình duyệt Web. Kỹ thuật mã hóa nào cung cấp cấp độ bảo mật cao nhất? a.WEP c.WPA b.WEP2 d.WPA2

  pptx76 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Máy tính căn bản - Bài 12: World wide webMáy tính căn bản - Bài 12: World wide web

  3.Nếu bạn sử dụng một cụm từ làm thuật ngữ tìm kiếm, điều nào dưới đây là đúng? a.Máy tìm kiếm sẽ thông dịch khoảng trống giữa mỗi từ trong cụm từ thành toán tử Boolean AND. b.Máy tìm kiếm sẽ thông dịch khoảng trống giữa mỗi từ trong cụm từ thành toán tử Boolean OR. c.Máy tìm kiếm sẽ thông dịch khoảng trống giữa mỗi từ trong cụm từ thành toán tử...

  pptx40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0