• Sinh học - Chương 5: Di truyền phát triển cá thể và tiềm năng thích ứng ở thực vậtSinh học - Chương 5: Di truyền phát triển cá thể và tiềm năng thích ứng ở thực vật

  3. Vai trò của các hệ thống gen dị hợp tử - tạo nên các hiệu ứng trội (hiệu ứng dị hợp tử) có tác động tích cực nâng cao khả năng thích ứng (đặc biệt là khả năng thích ứng chung) của thực vật. Ví dụ các giống lai có khả năng thích ứng rộng hơn, cao hơn các giống thuần, 4. Các dạng hoang dại, bán hoang dại có nhiều hệ thống gen quyết định khả...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 6: Thích ứng phát triển cá thể và thích ứng quần thểSinh học - Chương 6: Thích ứng phát triển cá thể và thích ứng quần thể

  - Kiểm soát quá trình tái tổ hợp ở cấp độ gen và cấp độ nhiễm sắc thể - Ảnh hưởng của giới tính, tuổi sinh lý, các yếu tố môi trường tới tần số tái tổ hợp. - Kiểm soát sự kiến tạo các tái tổ hợp ở cấp độ giao tử, hợp tử, phát triển phôi và cây con. Các kiểm soát trên làm thay đổi mức độ đa dạng di truyền của quần thể phân ly lý thuyết, dẫn t...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tập tính của động vật và hình thành tập tính học được ở ngườiTập tính của động vật và hình thành tập tính học được ở người

  15. Tại sao người và động vật có hệ thần kinh phát triển có rất nhiều tập tính học được? (Trả lời- Có hệ thần kinh phát triển và tuổi thọ dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ có điều kiện, hình thành các tập tính phức tạp thích ứng với điều kiện sống rất thuận lợi cho việc học tập và rút kinh nghiệm) 16. Cơ sở sinh học của tập tính là A....

  doc10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Enzyme và sự xúc tác sinh họcEnzyme và sự xúc tác sinh học

  Xúc tác phản ứng đồng phân hóa Dạng Cis ? dạng trans Dạng D ? dạng L Dạng Aldehyd ? dạng cetone Chuyển nhóm nội phân tử: Mutase

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Thí nghiệm Chuyên đề công nghệ tách chiết hợp chất thiên nhiênThí nghiệm Chuyên đề công nghệ tách chiết hợp chất thiên nhiên

  I. Mục đích Sinh viên sẽ cô lập một vài hợp chất tinh khiết từ hỗn hợp các chất ban đầu bằng phương pháp sắc ký cột kết hợp với SKBM. II. Cơ sở lý thuyết Xem lai bài sắc ký cột và sắc ký bản mỏng III. Dụng cụ và hóa chất Dụng cụ Cột thủy tinh (sẽ được lựa chọn sau) 2 cái kẹp (giữ cột) 1 giá đỡ (giữ cột) 2 becher, đũa thủy tinh ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật di truyềnKĩ thuật di truyền

  8.Tại sao quan sát tiếp hợp của giảm phân I có thể phát hiện đột biến mất đoạn NST ở cơ thể dị hợp tử ? Vẽ hình minh họa. Trong tiếp hợp ở kì trước giảm phân I, khi các NST tương đồng bắt cặp, nếu có mất đoạn sẽ thấy có một vòng tròn nổi lên do không có đoạn tương đồng. Hình vẽ: xem đột biến mất đoạn (Di truyền học, Phạm Thành Hổ). 9. Ý nghĩa chu...

  docx5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Phần thi kết thúc học phần Mô phôi I - Học kỳ I năm học 2007 - 2008Phần thi kết thúc học phần Mô phôi I - Học kỳ I năm học 2007 - 2008

  48. Nang trứng phát triển nhờ tác động chủ yếu của: A)FSH B)HCG C)Progesteron D)Prolactine 49. Biểu mô nội mạc tử cung là A)biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển C) biểu mô trụ tầng D) biểu mô trụ đơn có ít tế bào có lông B) biểu mô lát tầng không sừng hóa 50. Thùy trước tuyến yên KHÔNG tổng hợp và chế tiết hormon sau: A) FSH B) TSH C) ADH...

  doc4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Phát huy sức mạnh bộ nãoPhát huy sức mạnh bộ não

  Vui vẻ khỏe người Vui vẻ trẻ lâu Vui vẻ đẻ ra tình Vui vẻ đẻ ra tiền

  ppt29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương III: Các phương pháp và ứng dụng của công nghệ sinh học động vật, người và y sinh (tiếp)Sinh học - Chương III: Các phương pháp và ứng dụng của công nghệ sinh học động vật, người và y sinh (tiếp)

  Từ năm 1999, sự phát triển của Genomics và Proteomics dẫn đến Công nghệ microarray (Microarray technology) và đến năm 2002 sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường. Xuất phát từ nhu cầu thực tế chẩn đoán, các hãng dược phẩm cũng như các trung tâm nghiên cứu lớn đã cho ra đời nhiều sản phẩm dùng cho phát hiện nhanh (như xác định SNP) có thể ở...

  pdf108 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương V: Công nghệ sinh học vi sinh & môi trườngSinh học - Chương V: Công nghệ sinh học vi sinh & môi trường

  Chế biến Uranium đã làm ô nhiễm nƣớc ngầm trên khắp Hoa Kỳ và thế giới Phƣơng pháp truyền thống " bơm và điều trị“ mất hàng thập kỷ và công nhân bị tiếp xúc với mức độc hại của uranium Geobacter để chuyển đổi uranium hòa tan thành uraninite không tan Uraninite vẫn ở dạng không hòa tan vào nguồn nƣớc hoặc tƣới tiêu Các vi khuẩn đƣợc khuyến khíc...

  pdf107 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0