• Sinh học - Di truyền thực vật đại cươngSinh học - Di truyền thực vật đại cương

  1.7.2. Phân chia nguyên nhiễm. Cơ chế và ý nghĩa Ý nghĩa của nguyên nhiễm: • Xây dựng lên cơ thể đa bào từ tế bào ban đầu. • Các TTDT được truyền nguyên vẹn vì vậy mọi tế bào của cơ thể đa bào có bộ máy di truyền như nhau. • Các gen khác nhau hoạt động ở các nhóm tế bào - tế bào phân hóa chức năng do có cơ chế hoạt hóa diễn ra trong quá trìn...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 2: Cấu trúc của gen, tổ chức các gen ở genom và điều hòa sự biểu hiện của genSinh học - Chương 2: Cấu trúc của gen, tổ chức các gen ở genom và điều hòa sự biểu hiện của gen

  2.6.4. Ý nghĩa của các yếu tố di truyền di động • Xuất hiện 1 số đột biến thuận nghịch dưới sự kiểm soát của yếu tố di động. • Các yếu tố di động có thể gây sự đứt NST- sắp xếp lại các đoạn trên NST, cải biến cấu trúc NST. • Yếu tố di động có thể là vật trung gian của sự tái tổ hợp ADN, có vai trò trong sự lắp ghép các trên trên NST - ứng dụ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 3: Vật chất di truyền trong các vòng sống cá thể, cơ sở của tái tổ hợp di truyềnSinh học - Chương 3: Vật chất di truyền trong các vòng sống cá thể, cơ sở của tái tổ hợp di truyền

  Cả ở nấm men và Neurospora crassa, các bào tử nang sau khi thoát khỏi nang có thể thu lại được. Nếu cho các bào tử này nảy mầm riêng rẽ, có thể nghiên cứu được kiểu hình của mỗi bào tử. • Các bào tử ở đây tương đương như các cá thể thế hệ con nhận được từ phép lai hai cơ thể lưỡng bội. Khi thực hiện phép lai 2 tính, 3 tính sẽ cho phép xây dựn...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 4: Những nguyên lý về di truyền các tính trạng ở thực vậtSinh học - Chương 4: Những nguyên lý về di truyền các tính trạng ở thực vật

  Ở thảo trùng có dòng gây độc, sinh ra paramixin gây chết các dòng khác (dòng mẫn cảm)  nguyên nhân là do các hạt kappa sinh chất này.  Nếu đưa thảo trùng vào môi trường thuận lợi, chúng sinh sản nhanh, tốc độ phân chia của các hạt kappa không kịp, thì ở một số đời sau, thảo trùng có thể không chứa các hạt kappa.

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 5: Các nguyên lý về biến dịSinh học - Chương 5: Các nguyên lý về biến dị

  5.9.2. Những đặc điểm của thường biến, ý nghĩa, phân biệt thường biến và đột biến  Thường biến phụ thuộc vào đặc điểm tác động gây nên nó.  Mức độ thể hiện của thường biến tỷ lệ thuận với cường độ và trường độ của tác động nên chúng.  Thường biến có tính chất thuận nghịch, không di truyền được.  Thường biến có tính chất thích ứng.

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 13: Di truyền quần thể và tiến hóaSinh học - Chương 13: Di truyền quần thể và tiến hóa

  Luôn có sự di nhập nhóm cá thể từ quần thể này sang quần thể khác. Nguyên nhân là do sự di chuyển tự nhiên của các cá thể, do các yếu tố khác: chim chuyển hạt, do con người.  Giả sử quần thể ban đầu có tần số các alen ban đầu là po và qo. Quần thể di nhập có tần số là pm, qm. Nếu sau khi nhập vào quần thể tỷ lệ cá thể mới nhập là m thì tỷ l...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Di truyền ứng dụngSinh học - Di truyền ứng dụng

  Khái niệm bất dục đực tế bào chất và cơ sở di truyền của hệ thống ba dòng. Các nguyên nhân xuất hiện CMS  8. Những đặc điểm của cây CMS, những khó khăn và hạn chế trong ứng dụng bất dục đực tế bào chất  9. Phân biệt giao phấn chéo ngẫu nhiên và giao phấn chéo khác nguồn. Những đặc điểm về cấu trúc di truyền của quần thể thực vật loài giao p...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 2: Di truyền tính trạng số lượng, cận phối và ưu thế laiSinh học - Chương 2: Di truyền tính trạng số lượng, cận phối và ưu thế lai

  . Khái niệm và ý nghĩa của ưu thế lai. Ưu thế lai cần được duy trì trong những trường hợp nào? Nờu khỏi niệm về cân bằng di truyền quan hệ và cân bằng di truyền bên trong. 8. Chứng tỏ rằng cơ sở di truyền của ưu thế lai cần được xem xét ở các dạng tương tác: cùng locus, khác locus, tương tác nhân –bào chất. 9. Phân biệt bản chất của khái niệm...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 3: Lai xa, phân tích genom và phân tích lệch bộiSinh học - Chương 3: Lai xa, phân tích genom và phân tích lệch bội

  8. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể của loài lân cận vào NST của loài trồng. 9. Nguyên tắc sử dụng thể khụng và thể một trong xác định nhóm liên kết của gen nghiên cứu. 10. Di truyền thể ba, ứng dụng thể ba trong xác định nhúm liên kết của gen nghiên cứu. 11. Bộ nhiễm sắc thể của một loài cây trồng 2n có mang một số nhiễm sắc thể lạ (A, B, ) . Cho ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 4: Di truyền tế bào xoma và kỹ thuật di truyền thực vậtSinh học - Chương 4: Di truyền tế bào xoma và kỹ thuật di truyền thực vật

  - Quá trình sao chéo ngược gồm hai giai đoạn:  + Đoạn mồi sử dụng ở đây là đoạn olygo-dT, nó kết cặp với poly-A, từ đó xảy ra tổng hợp mạch ADN đơn bổ sung theo sợi ARNm khuôn dưới xúc tác của enzym sao chép ngược.  + Tiếp theo mạch c-ADN đơn được tách ra và tiếp tục tổng hợp thành c-ADN mạch kép nhờ enzym ADN polymerase.  - Các c-ADN đượ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 12/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0