• Bài giảng môn Tin học đại cương và ứng dụngBài giảng môn Tin học đại cương và ứng dụng

  Chart Area n Plot Area n Data series n Data points n Axis n Title n Legend n Legend key n Legend Entry n Data table n Trendline n Gridelines n Wall n Floor

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Nội dung môn học Tin học đại cươngNội dung môn học Tin học đại cương

  Do IBM sản xuất, thắng vua cờ Gary Kasparov ngày 11/5/1997 với tỉ số 3,5 – 2,5. Máy gồm 30 CPU nối song song, với phần mềm đánh cờ có thể đánh giá 200 triệu thế cờ trong một giây. Nó có thể phân tích trước từ 6 hay 8 cho tới 20 nước đi. Tuy nhiên version trước của Deep Blue đã thua Kasparov 2-4 năm 1996. Công trình sư của Deep Blue là nhà khoa ...

  ppt28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Bài 2: Microsoft wordTin học văn phòng - Bài 2: Microsoft word

  Chèn ký tự đặc biệt (Insert / Symbol). Chèn Text Box. Chèn hình ảnh (Insert / Picture): Hình mẩu (Clip Art). Tập tin ảnh (From File). AutoShape. Word Art. Sơ đồ tổ chức (Organization Chart). Biểu đồ (Chart). Chèn các đối tượng (Insert Object).

  ppt6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Microsoft WordBài giảng môn Microsoft Word

  4. Gửi thư Bấm nút Soạn Nhập địa chỉ người nhận: mục Tới Nhập chủ đề thư: mục Chủ đề Soạn nội dung thư: Gửi tệp đính kèm: bấm biểu tượng cái ghim, chọn tệp Bấm nút Gửi

  ppt62 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Microsoft Word 2010 tutorialMicrosoft Word 2010 tutorial

  To save a document in the format used by Word 2010 and Word 2007, do the following: 1. Click the File tab. 2. Click Save As. 3. In the File name box, enter a name for your document. 4. Click Save. To save a document so that it is compatible with Word 2003 or earlier, do the following: 1. Click the File tab. 2. Click Save As. 3. In the Save ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Bài 3: Mẫu biểu - FormsTin học văn phòng - Bài 3: Mẫu biểu - Forms

  Hãy chọn tên form con cần đưa lên ở danh sách Use an existing form. Chọn xong nhấn Finish. Ghi lại form với một tên gọi (ví dụ: frmTracuuDanhSachCanBo) và đóng lại, kết thúc yêu cầu cơ bản bài toán. Chú ý: Giá trị thuộc tính Name của hộp Combobox trên form mẹ phải trùng với tham số đã đặt ở form con

  ppt48 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Bài 2: Truy vấn dữ liệu (Query)Tin học văn phòng - Bài 2: Truy vấn dữ liệu (Query)

  Bước 2: Thiết lập các trường cần cập nhật dữ liệu bằng cách: Chọn tên trường cần cập nhầt dữ liệu ở dòng Field; Gõ vào biểu thức tính giá trị cho trường đó ở dòng Update To; Gõ vào điều kiện để tính toán nếu cần ở dòng Criteria. Với yêu cầu trên, luongchinh = hesoluong * 290000 cửa sổ thiết kế query sẽ như sau: Để thi hành việc xoá cán bộ, nhấ...

  ppt65 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Chương 1: Xây dựng CSDLTin học văn phòng - Chương 1: Xây dựng CSDL

  Bước 1 : Lần lượt xây dựng cấu trúc từng bảng dữ liệu trong CSDL. Với mỗi bảng dữ liệu khi khai báo cấu trúc cần giải quyết các công việc sau : Khai báo danh sách các trường của bảng ở cột Field Name; Chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho các trường ở cột Data Type; Thiết lập trường khoá cho bảng; Thiết lập một số khác cần thiết cho các trường như : F...

  ppt66 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Pascal cơ bản đến nâng cao theo chương trình Tin học lớp 11 (không phân ban)Bài tập Pascal cơ bản đến nâng cao theo chương trình Tin học lớp 11 (không phân ban)

  Bài tập 3 : Thông tin về mỗi học sinh là một bản ghi gồm các trường : Họđệm : một xâu 25 kí tự. Tên : một xâu 10 kí tự. Tuổi : một số nguyên hai chữ số. Lớp : một xâu hai chữ số và một chữ cái viết hoa Một file bản ghi chứa một danh sách một lớp gồm 20 học sinh. Hãy lập chương trình hiển thị danh sách lên màn hình, mỗi người một dòng.

  docx45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài kiểm tra điều kiện môn: Quản trị dự án trên máy tínhBài kiểm tra điều kiện môn: Quản trị dự án trên máy tính

  Câu 17: Sử dụng kiến thức về thiết lập chi phí trong MS Project, hãy ghép cặp các nội dung tương ứng trong 2 cột sau? A. Material 1. Nguồn lực dạng nhân công hoặc thiết bị B. Accurate at Prorated 2. Nguồn lực dạng chi phí C. Ovt. Cost 3. Nguồn lực dạng vật tư D. Accurate at Start 3. Cách tính chi phí dung tới đâu tính tới đó E. Cost 4. Cách tí...

  docx6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0