• Kĩ thuật lập trình - Chương 15: Web services và remotingKĩ thuật lập trình - Chương 15: Web services và remoting

  Triển khai một remoting service • Một khía cạnh quan trọng nữa là chúng ta có thể chia sẻ phần hiện thực của phần mềm với bên thứ 3 • Một interface cho class RemoteObject.IDGenerator trên như sau: using System; public Interface IIDGenerator { public int getID(); }

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 14: Lập trình cho thế hệ internet mớiKĩ thuật lập trình - Chương 14: Lập trình cho thế hệ internet mới

  Lập trình IPv6 trong .NET • Xây dựng ứng dụng minh họa thứ 2 • Phía server: Tạo project mới, gồm 1 form, 1 textbox với tên tbMessages có multiline = true. • Khởi tạo 2 thread, thread chính theo dõi UI, thread thứ hai chấp nhận và quản lý các kết nối đến

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 13: Phân tích gói tin mạngKĩ thuật lập trình - Chương 13: Phân tích gói tin mạng

  Một số class quan trọng khác • Class ActiveUdpListener: thuộc tính LocalEndPotinhscho biết vị trí logic của port giữ kết nối UDP đang hoạt động. Trả về IPEndPoint • Một số class quan trọng khác như IcmpV4Statistics, IPStatistics, NetworkInterface, InterfaceStatistics, IPAddressInformation, IPv4Properties, TcpStatistics, UdpStatistics xem t...

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 12: Kiểm soát mạngKĩ thuật lập trình - Chương 12: Kiểm soát mạng

  Giới thiệu • Các giao thức mạng không chỉ dùng để truyền dữ liệu từ điểm này sang điểm khác • Một số giao thức có mục đích đặc biệt giúp quản lý lưu thông dữ liệu Internet và làm cho việc dùng mạng trở nên dễ dàng hơn • Nội dung của chương bàn về 4 giao thức DNS, WHOIS, Ping và WMI

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 11: Tối ưu băng thôngKĩ thuật lập trình - Chương 11: Tối ưu băng thông

  Nén dữ liệu video • Vì luminance thay đổi thường xuyên hơn chrominance nên ít dữ liệu màu được gử • Khi hiện tượng này áp dụng cho nén, các mức chrominance được cập nhật mỗi frame, trái lại các mức bão hòa chỉ cập nhật ở một số frame. • Với chuẩn H.261 tỷ số của lấy mẫu chrominance:luminance là 4:1

  pdf43 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình với đặc tính scalabilityKĩ thuật lập trình - Chương 10: Lập trình với đặc tính scalability

  Minh họa load balancing • Hàm trên thực hiện việc truyền dữ liệu. Nó mở kết nối TCP ở port 80 và sau đó gửi phần HTTP header đã chỉnh sửa cho client. Ngay sau đó, nó vào vòng lặp, đọc từng 256 byte dữ liệu từ web server và gửi cho client. • Nếu có bất kỳ lỗi gì xảy ra, vòng lặp ngắt và hàm kết thúc

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Java RMIKĩ thuật lập trình - Java RMI

  1. Định nghĩa giao diện 2. Phát triển đối tượng bằng cách cài đặt giao diện remote 3. Phát triển chương trình client, server. 4. Biên dịch tập tin java. 5. Tạo ra đối tượng stub và skeleton. 6. Khởi động RMI registry. 7. Chạy các đối tượng remote server 8. Chạy client

  ppt12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 9: Quản lý truy cập: Chứng thực và cấp quyềnCấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 9: Quản lý truy cập: Chứng thực và cấp quyền

  Các trường thông tin được băm và được phân tách rõ ràng gồm: – QDDQ: ngày được MAC tạo ra – QKQK: khóa chứng thực được dùng bởi client – QXXQ: số duy nhất cho ngày và khóa trên – QTTQ: chi tiết của số giao dịch – MQMQ: băm chính nó, dài 8 byte

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 9: Thiết kế cơ sở dữ liệuCấu trúc dữ liệu và thuật toán - Chương 9: Thiết kế cơ sở dữ liệu

  Các bước tạo biểu đồ mức vật lý từ biểu đồ mức khái niệm: Tool  Check Model: Kiểm tra tính đúng đắn của biểu đồ mức khái niệm Tool  Generate Physical Data Model : Chuyển biểu đồ mức khái niệm sang biểu đồ mức vật lý với các thao tác cấu hình về hệ cơ sở dữ liệu, thư mục cài đặt,

  ppt12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - UDP MulticastCấu trúc dữ liệu và thuật toán - UDP Multicast

  Viết chương trình chat với một nhóm người. Viết trương trình gởi một tập tin cho một nhóm máy trên mạng. Viết chương trình gởi video cho một nhóm máy trên mạng.

  ppt15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0