• Thiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 6: Bảo mật hệ thống và FirewallThiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 6: Bảo mật hệ thống và Firewall

  Đây là loại kết hợp được các tính năng của các loại firewall trên: lọc các gói tại lớp mạng và kiểm tra nội dung các gói tại lớp ứng dụng. Firewall loại này cho phép các kết nối trực tiếp giữa các client và các host nên giảm được các lỗi xảy ra do tính chất "không trong suốt" của firewall kiểu

  pdf55 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 3: Hệ thống tên miền DNSThiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 3: Hệ thống tên miền DNS

  Mở cửa sổ quản lý DNS • Thêm trường (zone) • Thêm tên miên (domain name) • Thêm một host mới • Tạo một bản ghi web (tạo bí danh) • Tạo một bản ghi thư điện tử (MX)

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 3: Tổng quan về bộ định tuyếnThiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 3: Tổng quan về bộ định tuyến

  RIP gửi các thông tin cập nhật theo các chu kỳ định trước, giá trị mặc định là 30 giây • RIP sử dụng số đếm các node (hop count) để làm giá trị đánh giá chất lượng của định tuyến (metric). • Giá trị hop count tối đa cho phép là 15. • RIP sử dụng các bộ đếm thời gian cho việc thực hiện gửi các thông tin cập nhật, xoá bỏ một định tuyến trong ...

  pdf82 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 2: Giới thiệu giao thức TCP/IPThiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 2: Giới thiệu giao thức TCP/IP

  Định tuyến trực tiếp: Định tuyến trực tiếp là việc xác định đường nối giữa hai trạm làm việc trong cùng một mạng vật lý. • Định tuyến không trực tiếp. Định tuyến không trực tiếp là việc xác định đường nối giữa hai trạm làm việc không nằm trong cùng một mạng vật lý ; việc truyền tin giữa chúng phải được thực hiện thông qua các trạm trung gia...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Quản trị mạng và các thiết bị mạng - Chương I: Tổng quan về công nghệ mạng máy tính và mạng cục bộQuản trị mạng và các thiết bị mạng - Chương I: Tổng quan về công nghệ mạng máy tính và mạng cục bộ

  Router là một thiết bị không phải để ghép nối giữa các thiết bị trong một mạng cục bộ mà dùng để ghép nối các mạng cục bộ với nhau thành mạng rộng. Router thực sự là một máy tính làm nhiệm vụ chọn đường cho các gói tin hướng ra ngoài

  pdf51 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 3: Mạng WAN và thiết kế mạng WANThiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 3: Mạng WAN và thiết kế mạng WAN

  Phần đầu trình bày các kiến thức cơ bản về WAN, các yêu cầu khi thiết kế WAN, các công nghệ và các thiết bị dùng cho kết nối WAN. Đồng thời đưa ra so sánh và đánh giá các công nghệ này. • Phần hai trình bày phương pháp thiết kế WAN bao gồm các mô hình phục vụ cho thiết kế và đi sâu vào mô hình an toàn an ninh, là một vấn đề đặc biệt quan trọ...

  pdf142 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 2: Mạng lan và thiết kế mạng lanThiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 2: Mạng lan và thiết kế mạng lan

  Công nghệ Ethernet: – Nguyên lý hoạt động và các đặc tính quan trọng của Ethernet – Kỹ thuật chuyển mạch LAN • Thiết kế mạng LAN: – Mô hình thiết kế cơ bản – Các bước phân tích và thiết kế – Minh hoạ trong mô hình thực tế

  pdf99 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tínhThiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

  Các kiến thức và khái niệm cơ bản về LAN/WAN, • Các kiến thức và khái niệm cơ bản về mạng toàn cầu Internet, • Các kiến thức tổng quan về mô hình OSI, • Các kiến thức tổng quan về bộ giao thức TCP/IP, • Telnet, (FTP), Gopher, WAIS, World Wide Web, E-Mail

  pdf84 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Quản trị mạng - Chương IV: Giới thiệu lí thuyết mô phỏngQuản trị mạng - Chương IV: Giới thiệu lí thuyết mô phỏng

  Xét mô hình một chu kì với nhu cầu được tiêu thụ tức thời và cần có chi phí khởi động lại. Cho K = 5,0 USD, h = 1,0 USD, p = 5,0 USD và c = 3,0 USD. Lượng hàng tồn kho chuyển vào chu kì 1 là 10. Hãy xác định lượng đặt hàng tối ưu trong các trường hợp sau: − Nhu cầu tiêu thụ hàng tuân theo phân phối đều trong [5, 10]. − Nhu cầu tiêu thụ hàng tu...

  pdf147 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Vận trù họcGiáo trình Vận trù học

  Hãy áp dụng mô hình mạng trung chuyển hàng (có thể có ô cấm) để giải quyết bài toán xích cung cầu tối ưu sau (hàng các điểm cung A, B và C phải đi qua các trung tâm phân phối D và E trước khi tới các điểm cầu F, G, H, I, J). Biết rằng các lượng cung tại A, B và C theo thứ tự là 1000, 1500, 1200; còn các lượng cầu tại F, G, H, I, J theo thứ tự l...

  pdf98 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0