• Quản lý dự án phần mềm - Chương 03: Các kỹ năng quản lý dự ánQuản lý dự án phần mềm - Chương 03: Các kỹ năng quản lý dự án

  Ước lượng vẫn còn là một nghệ thuật. Không tồn tại phần mềm hay công cụ nào có sẵn để giúp chúng ta làm việc này. Điều mấu chốt cho việc ước lượng là chia nhỏ. Kinh nghiệm, thống kê cũng rất có ích. Nếu công việc được chia thành những phần nhỏ hơn và bạn tính toán ước lượng cho từng phần việc nhỏ, một số phần sẽ có thể được ước lượng thừa, m...

  pdf45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 2: Các giai đoạn quản lý dự án CNTTQuản lý dự án phần mềm - Chương 2: Các giai đoạn quản lý dự án CNTT

  Toàn bộ dự án được coi là kết thúc khi: • Hệ thống được xây dựng hoàn chỉnh và vận hành trôi chảy • Đã khắc phục các điểm yếu trong hệ thống cũ. • Người sử dụng đầu cuối đã được đào tạo và hoàn toàn quen thuộc với hệ thống mới. • Đã bảo hành xong. Người quản lý phải đảm bảo rằng đã hứa gì phải thực hiện đầy đủ. • Có bảo cáo tổng kết dự án t...

  pdf40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn phân tích thiết kế hệ thống thông tinBài giảng môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin

  YÊU CẦU: Khảo sát hiện trạng (đi thực tế hoặc giả lập). Nêu tính khả thi của bài toán (tính thuyết phục cần tin học hóa). Xây dựng mô hình quan niệm DL và mô hình xử lý. Xây dựng các con đường truy xuất và ngữ nghĩa của từng con đường truy xuất trên. Nêu các ràng buộc dữ liệu (Quy tắc quản lý) theo 1 ngôn ngữ tùy chọn (ĐSQH, tựa PasCal, SQL, t...

  ppt97 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • SharePoint 2010 - Chương 1: Tổng quan về SharePoint 2010SharePoint 2010 - Chương 1: Tổng quan về SharePoint 2010

   All content: Download tất cả nội dung trong List/Library  Headers Only: Chỉ download tiêu đề của List/Library  No Content: Không download Các tùy chọn này giúp bạn linh hoạt hơn, tránh việc phải Download toàn bộ nội dung của SharePoint Site (tốn nhiều thời gian và dung lượng lưu trữ).

  pdf228 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Cung cấp chi phí cho độ tin cậy phần mềmCung cấp chi phí cho độ tin cậy phần mềm

  Bài toán mô hình chung (tt) • (GP1) cực đại hoá tổng độ tin cậy • (GP2) đảm bảo rằng tổng sự tiêu dùng là không quá ngân sách • (GP3) đảm bảo rằng một module được pháp triển trong công ty hoặc được mua • (GP4) đảm bảo ràng buộc rằng xi và ri sẽ bằng 0 nếu một trong số các version là được mua.

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài chỉ dẫn PythonBài chỉ dẫn Python

  namespace The place where a variable is stored. Namespaces are implemented as dictionaries. There are the local, global and builtin namespaces as well as nested namespaces in objects (in methods). Namespaces support modularity by preventing naming conflicts. For instance, the functions __builtin__.open() and os.open() are distinguished by thei...

  pdf122 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Phân tích thiết kế thuật giải - Thuật giải tham lamPhân tích thiết kế thuật giải - Thuật giải tham lam

  Thuật giải tham lam-Tóm tắt  Giải bài toán tìm cực đại/cực tiểu.  Xây dựng công thức tối ưu cục bộ  Phần lớn thực hiện bằng cách sắp xếp, sau đó thực hiện tối ưu ở từng bước.

  pdf55 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Phân tích thiết kế thuật giải - Quy hoạch độngPhân tích thiết kế thuật giải - Quy hoạch động

  Cho n điểm trong mặt phẳng hai chiều , tìm các đoạn thẳng (không phải một đường thẳng) sao cho cực tiểu lỗi (miễn thi 1 sinh viên)  Cực tiểu tổng của các tổng lỗi bình phương E trên từng đoạn thẳng.  Cực tiểu L số đoạn thẳng. Hàm định dạng vấn đề E cL,c  0 Đặt OPT(j)= minimum cost của các điểm p1, p2, ., pj. e(i, j)= lỗi cực tiểu của c...

  pdf45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Phân tích thiết kế thuật giải - Giải thuật đệ quyPhân tích thiết kế thuật giải - Giải thuật đệ quy

  Khử đệ quy 48 Ngô Quốc Việt  Một số nnlt không hỗ trợ gọi đệ quy (COBOL, FORTRAN)  Mọi giải thuật đệ quy đều có thể chuyển thành giải thuật lặp. Hai phương pháp phổ biến.  Bổ sung thêm các biến lưu trữ các giá trị đã tính ở bước trước  Sử dụng stack để lưu trữ các kết quả trung gian

  pdf50 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Phân tích thiết kế thuật giải - Chiến lược chia để trịPhân tích thiết kế thuật giải - Chiến lược chia để trị

  hân 2 số nguyên có n-chữ số  n phép nhân số n-chữ số với số một chữ số  Cộng n số  số có tối đa 2n chữ số  Độ phức tạp: �(�2)  Nhân: ��(�)  Cộng: ��(�)  Giải pháp chia để trị sẽ giảm độ phức tạp

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0