• Bài giảng môn Mạng máy tính - Mạng ngang quyền với HĐH Windows XPBài giảng môn Mạng máy tính - Mạng ngang quyền với HĐH Windows XP

  Chia sẻ tà i nguyên Muố n cho má y tı́nh khá c có thể truy cập tà i nguyên trên má y cục bộ thı̀ má y cục bộ cầ n chia sẻ tà i nguyên Cá c tà i nguyên có thể chia sẻ ●Ổ đı̃a, thư mục ●Má y in, má y qué t

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 2: Mạng cục bộ (lan)Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 2: Mạng cục bộ (lan)

  Chuẩn mạng 100Base-TX và 100 Base-T4 tương tự như chuẩn 10Base-T. Tuy nhiên chúng có tố c độ 100 Mb/s và có điểm khác nhau như: Chuẩn 100Base-TX sử dụng dây cáp xoắn đôi từ CAT 5 trở lên, chỉ sử dụng 2 đôi và có sơ đồ bấm dây giống như chuẩn 10Base-T.

  pdf39 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính - Nhập môn Mạng máy tínhBài giảng môn Mạng máy tính - Nhập môn Mạng máy tính

  Hệ điều hành mạng được chia làm 2 loại: Peer to Peer (mạng ngang quyề n) Client/Server (khách/chủ) Một số hệ điều hành thường thấy như: Hệ điều hành Windows NT/2000/2003 Hệ điều hành Netware (công ty Novell) Hệ điều hành Unix Hệ điều hành Linux

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng An toàn công nghệp và thiết kế xưởngBài giảng An toàn công nghệp và thiết kế xưởng

  Để sử dụng: Tháo chốt an toàn sau đó (với loại bình AB, bình bột phải dốc ngược bình lắc vài cái) hướng vòi vào nơi cần phun, bóp cò (mở khóa van) để chất dập cháy phun ra. o Phương tiện báo hiệu. o Thiết bị cứu nạn. o Khí tài chữa cháy − Sơ cứu nạn nhân bỏng: o Cần thực hiện nhanh chóng. o Bỏng axit hoặc bazơ phải dùng nước sạch rửa o Khô...

  pdf78 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 5: Cơ sở giao thức định tuyếnBài giảng môn Mạng máy tính - Chương 5: Cơ sở giao thức định tuyến

  Cho hệ thống mạng gồm 228 host và địa chỉ IP đƣợc thiết lập ở lớp 192.168.1.0/24. Hãy chia hệ thống này thành 4 mạng con (Net 1: 120 host, Net 2: 60 host, Net 3: 30 host, Net 4: 18 host) dựa theo kỹ thuật VLSM gồm các thông tin: - Địa chỉ mạng con (Network ID) - Subnet Mask của mạng con - Dải địa chỉ host của mỗi mạng con - Địa chỉ Broadcas...

  pdf49 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 4: Họ giao thức tcp/ipBài giảng môn Mạng máy tính - Chương 4: Họ giao thức tcp/ip

  Kiểm tra: Cho địa chỉ IP của một số Host nhƣ sau: IP1: 134.135.30.10/20 IP2: 134.135.40.100/20 IP3: 134.135.50.20/20 IP4: 134.135.60.70/20 Hãy cho biết trong các host trên, host nào nằm cùng mạng con. Hãy cho biết địa chỉ mạng con đó, địa chỉ Broadcast của mạng và liệt kê các host hợp lệ, tính số lƣợng host trong mạng?

  pdf107 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 3: Môi trường truyền dẫn và thiết bị mạngBài giảng môn Mạng máy tính - Chương 3: Môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng

  Là thiết bị trung gian dùng để nối kết mạng nội bộ bên trong và mạng bên ngoài.  Chức năng: kiểm soát tất cả các luồng dữ liệu đi ra và vào mạng nhằm ngăn chặn hacker tấn công.  Proxy hoạt động giống nhƣ một Firewall.  Proxy cho phép thiết lập các danh sách đƣợc phép truy cập vào mạng nội bộ bên trong, cũng nhƣ danh sách các ứng dụng mà ...

  pdf56 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu osiBài giảng môn Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu osi

  Quá trình xử lý thông tin tại máy nhận: 5. Lớp Session đảm bảo một chuỗi các thông điệp đã trọn vẹn. 6. Lớp Presentation thực hiện việc chuyển đổi dạng thức dữ liệu. 7. Lớp Application xử lý header cuối cùng. Header này chứa các tham số thoả thuận giữa hai trình ứng dụng

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Mạng máy tínhBài giảng môn học Mạng máy tính

  Cho phép truy cập mạng bất cứ lúc nào bằng Remote, mobile, các thiết bị truyền thông của nhân viên  Remote Access Server (RAS): đặt tại trung tâm, có nhiệm vụ xác nhận và chứng thực các yêu cầu gửi tới.  Những người dùng từ xa hoặc các chi nhánh văn phòng chỉ cần cài đặt một kết nối cục bộ đến nhà cung cấp dịch vụ ISP hoặc ISP’s POP và ...

  pdf62 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chapter 3: Artificial neural networksThiết kế và xây dựng mạng lan và wan - Chapter 3: Artificial neural networks

  The learning rate:  (0<< 1) is a scaling factor that tells the learning algorithm how strong the weights of the connections should be adjusted for a given error. A higher  can be used to speed up the learning process, but if  is too high, the algorithm will skip the optimum weights. The learning rate is constant across presentations. The mome...

  ppt71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 09/01/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0