• Cơ sở thiết kế máy - Chương 16: Mối ghép then và then hoaCơ sở thiết kế máy - Chương 16: Mối ghép then và then hoa

  16.1 Mối ghép then 16.2 Mối ghép then hoa 16.3 Mối ghép trục định hình hương 16 Mối ghép then và then hoa Trần Thiên Phúc

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 20: Mối ghép hànCơ sở thiết kế máy - Chương 20: Mối ghép hàn

  Hiện tượng: tín hiệu phản hồi từ camera còn bị nhiễu. Lý do: ánh sáng hồ quang điện là nguồn gây nhiễu lớn đối với các camera quang học (sử dụng các tế bào cảm nhận ánh sáng khả kiến). Hướng khắc phục: nghiên cứu sử dụng các lọai cảm biến theo nguyên lý khác, kết hợp cải thiện bằng cách cách ly tốt hơn ống kính của camera với nguồn nhiểu. H...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Tổng quan về máy CNCCơ khí chế tạo máy - Tổng quan về máy CNC

  Trong chương này chúng ta đã nghiên cứu các vấn đề sau đây: 1. CNC là gì? 2. Lịch sử phát triển của CNC 3. Các thành phần của hệ thống CNC 4. Đặc điểm của máy công cụ CNC 5. Hệ toạ độ trên máy công cụ CNC 6. Các điểm 0 và điểm chuẩn trên máy CNC 7. Điều khiển số trên máy công cụ CNC 8. Hiệu chỉnh dụng cụ cắt trong gia công CNC Nắm vững nh...

  pdf86 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở công nghệ gia công cắt gọt trên máy CNCCơ sở công nghệ gia công cắt gọt trên máy CNC

   Phay là gì? Phay có khả năng gì?  Có những loại máy phay nào?  Đồ gá trên máy phay ?  Dụng dụ cắt trên máy phay?  Chế độ cắt trên máy phay?  Khoan, khoét, doa, ta ro là gì?  Dụng cụ cắt cho khoan, khoét, doa, ta ro  Chế độ cắt khi khoan, khoét, doa, ta ro

  pdf138 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cuCơ khí chế tạo máy - Cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cu

  Tóm lược • Chương trình NC có cấu trúc như thế nào? • Cấu trúc một dòng lệnh, một từ lệnh? • Có những từ nào được dùng trong chương trình NC? • Trước khi dụng cụ di chuyển, cần những lệnh gì? Những lệnh cài trước có cần lập trình không?

  pdf107 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Bù trừ dao và các lệnh lập trình nâng caoCơ khí chế tạo máy - Bù trừ dao và các lệnh lập trình nâng cao

  Khi không chỉ ra X và Y trong lệnh G68, tâm xoay sẽ là vị trí hiện tại của dụng cụ. • Nếu góc xoay bị bỏ qua trong lệnh G68 thì giá trị thiết lập bởi tham số No. 730 sẽ là góc xoay. • Lệnh G69 có thể đứng chung với các lệnh khác trong một dòng lệnh. • Nếu G69 đứng chung với các lệnh chuyển động thì những lệnh này phải được lập trình tuyệt đố...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Các chu trình gia công lỗCơ khí chế tạo máy - Các chu trình gia công lỗ

  Hủy các chu trình gia công lỗ – G80 Lệnh G80 hủy các chu trình gia công lỗ. Nguyên tắc viết lệnh: G80; Các điểm R và Z sẽ bị xóa và các dữ liệu gia công lỗ khác cũng bị xóa.

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Lập trình tiện CNC hệ fagorCơ khí chế tạo máy - Lập trình tiện CNC hệ fagor

  CÁC CHỨC NĂNG KHÁC ? M03 = Trục chính quay theo chiều kim đồng hồ ? M04 = Trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ ? M05 = Dừng trục chính ? M08 = Mở bơm ? M09 = Tắt bơm ? F = Lượng ăn dao (tốc độ chạy dao, lượng tiến dao, tốc độ tiến dao)

  pdf72 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Lập trình tiện CNC hệ FanucCơ khí chế tạo máy - Lập trình tiện CNC hệ Fanuc

  CÁC CHỨC NĂNG KHÁC ? M03 = Trục chính quay theo chiều kim đồng hồ ? M04 = Trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ ? M05 = Dừng trục chính ? M08 = Mở bơm ? M09 = Tắt bơm ? F = Lượng ăn dao (tốc độ chạy dao, lượng tiến dao, tốc độ tiến dao)

  pdf71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Các lệnh nội suy tiện CNCCơ khí chế tạo máy - Các lệnh nội suy tiện CNC

  Vò trí ban ñaàu laø A . Ñeå vaùt meùp taïi B vôùi caïnh baèng baùn kính R10, baïn vieát nhö sau: G01 G39 R10 X B ZB G01 X C ZC

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0