• Phần mềm kế toán - Chương 2: Mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toánPhần mềm kế toán - Chương 2: Mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán

  LƯU TRỮ, BẢO QUẢN, KIỂM TRA TÍNH NHẤT QUÁN CỦA SỔ KT TRÊN MVT 1. Lập bản sao sổ sách 1. Phục hồi sổ sách sau sự cố 1. Kiểm tra tính nhất quán của sổ sách giữa các bộ phận hạch toán

  pdf38 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Phần mềm kế toán - Chương 1: Tổng quan về phần mềm kế toánPhần mềm kế toán - Chương 1: Tổng quan về phần mềm kế toán

  Khả năng phân quyền sử dụng cho người dùng • Nhật ký sử dụng • Mã hóa dữ liệu sử dụng • Ngăn chặn truy cập từ bên ngoài • Bản sao dự phòng

  pdf33 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiềnKế toán, kiểm toán - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

  1.3. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 1.3.1. Chứng từ kế toán  Chứng từ hạch toán  Thủ tục kế toán 1.3.2. Tài khoản sử dụng  Tài khoản sử dụng: TK 112 “Tiền gửi Ngân hàng”  TK 112 có 3 tài khoản cấp 2: TK 1121 - Tiền Việt Nam TK 1122 - Ngoại tệ TK 1123 - Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 8: Báo cáo tài chínhKế toán, kiểm toán - Chương 8: Báo cáo tài chính

  a- Đối với BCTC quý - Đơn vị kế toán cấp III nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp II và cơ quan Tài chính, Kho bạc đồng cấp chậm nhất 10 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý; - Đơn vị kế toán cấp II nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp I hoặc cho cơ quan Tài chính, Kho bạc đồng cấp chậm nhất 20 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý; - Đơn vị kế toán cấ...

  ppt20 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệpKế toán, kiểm toán - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Công ty A (lập BCTC theo năm) có lợi nhuận trước thuế năm 20x1 là 20.000 triệu đồng. Thuế suất thuế TNDN là 20%. Năm 20x1 có tài liệu như sau: 1. Ngày 1/7/20x1, đưa một tài sản cố định vào sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, nguyên giá 400 triệu đồng, kế toán ước tính thời gian khấu hao là 8 năm, thời gian khấu hao tối thiểu theo khung (t...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 7: Kế toán các khoản chiKế toán, kiểm toán - Chương 7: Kế toán các khoản chi

  - Chi dự án là những khoản chi nhằm thực hiện các chương trình dự án, đề tài các đv chủ dự án, đề tài đc giao có nội dung gắn liền với hoạt động chuyên môn của đơn vị (như tiêm chủng, chống sốt rét chống suy dinh dưỡng, phổ cấp giáo dục xoá mù chữ, cải cách giáo dục, chống xuống cấp giáo dục.) - Nguồn kinh phí để thực hiện chương trình dự án đề tà...

  ppt13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 6: Kế toán doanh nghiệp xây dựngKế toán, kiểm toán - Chương 6: Kế toán doanh nghiệp xây dựng

  Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng ? Doanh thu bao gồm: ? Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng ? Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàngKế toán, kiểm toán - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng

  Công ty A tổ chức tiêu thụ thông qua các chi nhánh ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Trong năm 20x0, Công ty A dự định sẽ đóng cửa 1 cửa hàng ở miền Nam do kinh doanh không hiệu quả. Dự kiến thực hiện ở tháng 6/20x1. Dự toán chi phí như sau: o Bồi thường tiền thuê mặt bằng 50 triệu đồng. o Bồi thường hợp đồng công nhân viên: 100 triệu đồn...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí và các khoản thuKế toán chi phí - Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu

  - Nguồn kinh phí dự án chỉ sử dụng cho những đơn vị được NSNN hoặc các nhà tài trợ nước ngoài cấp kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án, đề tài được Nhà nước phê duyệt - Đơn vị không được ghi tăng nguồn kinh phí dự án các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đã nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách - Kinh ...

  ppt35 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài chính - Chương 6: Ảnh hưởng của phương pháp giá thành trong quá trình ra quyết địnhKế toán tài chính - Chương 6: Ảnh hưởng của phương pháp giá thành trong quá trình ra quyết định

  Đồng thuận đối với giá thành sản xuất • Phù hợp với các GAAP và IAS cho mục đích tồn kho và giá vốn hàng bán. • Tránh lợi nhuận “ảo”.  Trong giai đoạn bán hàng cao, lượng sản xuất nhỏ hơn so với lượng bán hàng, một số định phí SXC được tính vào chi phí và làm cho lợi nhuận cao hơn theo phương pháp giá thành khả biến.  Giá thành sản xuất t...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0