• Luật ngân sách nhà nước - Chương III: Thuế xuất nhập khẩuLuật ngân sách nhà nước - Chương III: Thuế xuất nhập khẩu

  *Thuế XK được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế XK do BTC ban hành . *Thuế nhập khẩu: + Thuế suất ưu đãi. + Thuế suất ưu đãi đặc biệt. + Thuế suất thông thường.

  ppt51 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu hướng dẫn ôn thi đại học bằng hai - Ngành luật môn: Nhà nước và pháp luậtTài liệu hướng dẫn ôn thi đại học bằng hai - Ngành luật môn: Nhà nước và pháp luật

  Vi phạm pháp luật là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý, song để truy cứu trách nhiệm pháp lý trước hết phải xác định cấu thành của vi phạm pháp luật. Cấu thành vi phạm pháp luật gồm: Mặt khách quan của vi phạm pháp luật; khách thể của vi phạm pháp luật; mặt chủ quan của vi phạm pháp luật; chủ thể của vi phạm pháp luật. - Mặt khách quan của vi ...

  doc17 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Pháp luật về kinh tếTài liệu môn Pháp luật về kinh tế

  Bán hàng đa cấp là phưông thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện sau đây:  a) Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau;  b) Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng tại nơi ở, nơi làm việc...

  pdf368 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề về viên chức và luật viên chứcMột số vấn đề về viên chức và luật viên chức

  Tổng số viên chức (tính đến 2009) là 1.622.225 người làm việc trong 52.241 đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Ở trung ương có 111.995 người làm việc trong 1.286 đơn vị sự nghiệp công lập; Ở địa phương có 1.545.475 người làm việc trong 50.955 đơn vị sự nghiệp công lập;

  ppt36 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Pháp luật đại cương - Chương VII: Pháp chế xã hội chủ nghĩa - Nhà nước pháp quyềnPháp luật đại cương - Chương VII: Pháp chế xã hội chủ nghĩa - Nhà nước pháp quyền

  Kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. + Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong khi điều tra, truy tố hoặc xét xử. + Có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật hình sự. Thủ tục tái thẩm: là thủ tục được áp dụng đối với bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật...

  pdf50 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Luật dân sự - Chương 4: Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lýLuật dân sự - Chương 4: Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý

  Lỗi là trạng thái tâm lý, phản ánh thái độ của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình, cũng như đối với hậu quả của hành vi, tại thời điểm thực hiện hành vi đó. Căn cứ vào mức độ tiêu cực trong thái độ của chủ thể, lỗi chia thành: + Lỗi cố ý + Lỗi vô ý

  ppt38 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 3: Quan hệ pháp luậtLuật học - Chương 3: Quan hệ pháp luật

  Để được gọi là một tổ chức có tư cách pháp nhân thì tổ chức đó phải đáp ứng đầy đủ 4 yếu tố. 1. Được thành lập hợp pháp 2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ 3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó 4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

  ppt25 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Chương 2: Khái quát về pháp luậtLuật học - Chương 2: Khái quát về pháp luật

  b/ Tính quy phạm phổ biến và bắt buộc chung. - Pháp luật có tính quy phạm: -> khuôn mẫu, chuẩn mực cho hành vi -> giới hạn. - Tính quy phạm phổ biến -> Tất cả các cá nhân, tổ chức trong những điều kiện, hoàn cảnh pháp luật đã quy định -> Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản, phổ biến và điển hình. - Pháp luật là hệ thống cá...

  ppt68 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Quản lý hành chính - Chương I: Khái quát về nhà nướcQuản lý hành chính - Chương I: Khái quát về nhà nước

  Đặc trưng thứ nhất: NN có chủ quyền quốc gia - Ranh giới quốc gia để phân biệt giữa các quốc gia với nhau và trong phạm vi mỗi nước, Nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước. - Phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính - Quyết định các vấn đề đối nội, đối ngoại, quyền và nghĩa vụ của công dân,

  ppt69 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Phân tích tranh chấp lao động và đình công ở Việt Nam từ góc độ quan hệ lao độngPhân tích tranh chấp lao động và đình công ở Việt Nam từ góc độ quan hệ lao động

  Một đặc điểm rất đáng lưu ý khác là mặc dù đình công tự phát song các cuộc đình công này đều được tổ chức tốt và tính đoàn kết của công nhân rất cao trong suốt quá trình đình công. Các báo cáo về diễn biến các cuộc đình công đều cho thấy một thực tế là trong các cuộc đình công, ban đầu chỉ có sự tham gia của một nhóm nhỏ, sau đó toàn bộ công nhân s...

  doc26 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0