• Phân tích yêu cầu phần mềm - Mô hình hóa tương tác hệ thốngPhân tích yêu cầu phần mềm - Mô hình hóa tương tác hệ thống

  Trong giai đoạn phân tích ª Chúng ta muốn biết về lĩnh vực ứng dụng và các yêu cầu ª Vì thế, chúng ta xây dựng mô hình phác họa quá trình diễn tiến (coursegrained model) để mô tả các nhiệm vụ sẽ nằm ở đâu, và các đối tượng sẽ tương tác như thế nào ¾ Mô hình này sẽ chỉ rõ một thông báo được chuyển đi, nhưng không quan tâm quá nhiều về nội dung ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Phân tích yêu cầu phần mềm - Mô hình hướng đối tượngPhân tích yêu cầu phần mềm - Mô hình hướng đối tượng

  ER cung cấp nhiều ký hiệu hơn cho khái niệm cơ sở dữ liệu: ª Sơ đồ ER cho phép các quan hệ đa chiều (N-ary relationships) ¾ (Sơ đồ lớp UML chỉ cho phép quan hệ hai chiều ( binary relationships)) ª Sơ đồ ER cho phép các thuộc tính đa giá trị. ª Sơ đồ ER cho phép đặc tả các khóa xác định. Sự lựa chọn tùy thuộc vào mục tiêu cài đặt: ª Sơ đồ lớ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Mô hình quan hệ thực thểBài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Mô hình quan hệ thực thể

  Mô hình quan hệ thực thể Khái quát hóa hoàn toàn Mỗi thể hiện của thực thể cha là một thể hiện của một trong số các thực thể con. Được chỉ ra bằng mũi tên đậm Khái quát hóa loại trừ Mỗi thể hiện của thực thể cha có ít nhất mộ thể hiện của một trong số các con của nó

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Phân tích làm rõ yêu cầuBài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Phân tích làm rõ yêu cầu

  Phân tích làm rõ yêu cầu Hướng tiếp cận Dùng thời gian để quan sát vấn đề Thuận lợi Có kiến thức về môi trường làm việc Phát hiện nhiều chi tiết mà các phương pháp khác không có được

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Thu thập yêu cầuBài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Thu thập yêu cầu

  Thu thập yêu cầu Kịch bản: Mô tả hệ thống sẽ đượ sử dụng như thế nào trong thực tế là dòng đặc tả giao tiếp giữa người dùng và hệ thống Kịch bản thường ngắn gọn

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Nghiên cứu khả thi - Feasibility StudyBài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Nghiên cứu khả thi - Feasibility Study

  Thực hiện so dánh khi Khi có nhiều tieu chuẩn lựa chọn Khi không có lựa chọn nào là trội hơn hẳn Dùng ma trận phân tích khả thi

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Quy tình công nghệ yêu cầuBài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Quy tình công nghệ yêu cầu

  Là tiến trình quản lý sự thay đổi của yêu cầu trong suốt qui trình công nghệ yêu cầu và phát triển Yêu cầu chắc chắn sẽ không haonf thiện và không nhất quán Các yêu cầu mới thì liên tục phát sinh trong tiến trình

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Công nghệ yêu cầuBài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Công nghệ yêu cầu

  Các mô hình chu kì sống Rất hưu ích để so sánh các dự án trong cảnh chung Không đủ chi tiết cho việc hoạch định dự án Các ví dụ Các mô hình giai đoạn Các mô hình tuần tự

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Phần II: Tiến trình phần mềmBài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Phần II: Tiến trình phần mềm

   Xác định cách mà người sử dụng tương tác với hệ thống  Các menu và các định dạng màn hình hiển thị.  Giao diện người dùng: các phím chức năng, v.v.  Kết nhập: dữ liệu đến từ đâu, cách mà chúng được định dạng, chúng được lưu giữ trên phương tiện nào.  Kết xuất: dữ liệu đến từ đâu, cách mà chúng được định dạng, chúng được lưu giữ trên phư...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - Phần III: Ước lượng chi phíBài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - Phần III: Ước lượng chi phí

  Ths. Phan Phương Lan 50  Các hệ số nhân phản ánh khả năng của nhà phát triển, các yêu cầu phi chức năng, sự hiểu biết rõ về nền tảng phát triển, v.v.  RCPX - product reliability and complexity  RUSE - the reuse required  PDIF - platform difficulty  PREX - personnel experience  PERS - personnel capability  SCED - required schedule ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0