• Nhận dạng các cụm liên kết ngành và một số đề xuất chính sách tại Việt NamNhận dạng các cụm liên kết ngành và một số đề xuất chính sách tại Việt Nam

  Những năm trở lại đây, Chính phủ Việt Nam đã có những động thái tích cực trong chính sách phát triển các CLKN. Ngày 5/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 644/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ DNNVV để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn”. Tiếp đó, ngày 13/1/2015, Thủ tướng chính phủ ba...

  pdf3 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • International Marketing - Chapter 6: The Political Environment: A Critical ConcernInternational Marketing - Chapter 6: The Political Environment: A Critical Concern

  Lessening Political Vulnerability (2 of 2) Strategies that MNCs use to minimize political vulnerability and risk Joint ventures Expanding the investment base Licensing Planned domestication Political bargaining Political payoffs Government Encouragement Most important reason to encourage foreign investment To accelerate the development ...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng - Lập kế hoạch chiến lượcBài giảng Quan hệ công chúng - Lập kế hoạch chiến lược

  1. Chủ tịch hội đồng quản trị và ban quản trị nên tham gia và chỉ đạo đội dự án hướng phát triển và tiến hành kế hoạch. 2. Đưa ra chỉ đạo rõ ràng cho các thành viên, ví dụ như những người trực tiếp tham gia đội dự án, những người cung cấp thông tin quan trọng, những người kiểm tra tài liệu kế hoạch và những người lập kế hoạch v.v 3. Nhiệm vụ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • International Marketing - Chapter 5: Culture, Management Style, and Business SystemsInternational Marketing - Chapter 5: Culture, Management Style, and Business Systems

  Bribery – Variations on a Theme (2 of 2) Agent’s Fees When a businessperson is uncertain of a country’s rules and regulations, an agent may be hired to represent the company in that country The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Change will come only from more ethically and socially responsible decisions by both buyers and sellers and by gov...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng lực lượng bán hàng và chiến lượng bán hàngXây dựng lực lượng bán hàng và chiến lượng bán hàng

  1. Chiến lược tổng lực (Chiến lược "mưa rào") 2. Chiến lược khan hiếm (Chiến lược "nhỏ giọt") 3. Chiến lược thị trường ngách (Chiến lược "len lỏi") 4. Chiến lược sản phẩn phụ trợ (Chiến lược "bán chéo") 5. Chiến lược tiên phong (Chiến lược "hớt váng nhanh")

  pdf12 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • International Marketing - Chapter 4: Cultural Dynamics in Assessing global MarketsInternational Marketing - Chapter 4: Cultural Dynamics in Assessing global Markets

  Elements of Culture (4 of 4) Beliefs Superstitions play a large role in a society’s belief system and therefore, to make light of superstitions in other cultures can be an expensive mistake The number 13 in the western hemisphere is considered unlucky, where as the number 8 in China connotes “prosperity” The practice of “Feng Shui” Thought pro...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • International Marketing - Chapter 3: History and Geography: The Foundations of CultureInternational Marketing - Chapter 3: History and Geography: The Foundations of Culture

  Population Decline and Aging Population growth in many countries has dropped below the rate necessary to maintain present levels A nation needs a fertility rate of about 2.1 children per woman Not one major country has sufficient internal population growth to maintain itself Summary A prospective international marketer should be reasonably fa...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng - Thông cáo báo chíBài giảng Quan hệ công chúng - Thông cáo báo chí

  - Tìm hiểu thông tin từ các bộ phần chuyên trách – luồng thông tin; - Xác định cốt lõi câu chuyện – định vị được hồn của của thông cáo; - Nắm bắt tính thời sự để nêu bật được tính chất của thông cáo; - Khai thác các thông tin từ các tổ chức và các nguồn có liên quan như internet

  pdf30 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • International Marketing - Chapter 2: The Dynamic Environment of International TradeInternational Marketing - Chapter 2: The Dynamic Environment of International Trade

  World Bank Group By promoting sustainable growth and investment in people, the World Bank Group is an institution created in 1944 to reduce poverty and improve standard of living The World Bank has five institutions which perform the following services: Lending money to the governments of developing countries Providing assistance to governmen...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • International Marketing - Chapter 1: The Scope and Challenge of International MarketingInternational Marketing - Chapter 1: The Scope and Challenge of International Marketing

  Global Marketing – Proactive The firm sees the world as one market! Market segmentation is now defined by income levels, usage patterns, or other factors that span the globe More than half of its revenues come from abroad The firm has a global perspective Global Marketing – Proactive The firm sees the world as one market! Market segmentati...

  ppt14 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0