• Quản trị kinh doanh - Bài 5: Chức năng tổ chứQuản trị kinh doanh - Bài 5: Chức năng tổ chứ

  Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý cần đảm bảo các nguyên tắc sau:  Nguyên tắc mục tiêu: Mục tiêu là cơ sở để xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức;  Nguyên tắc xác định theo chức năng: Các bộ phận cần rõ ràng về mục tiêu, hoạt động, quyền hạn, các mối quan hệ.  Nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn: Quyền hạn được giao phải tương ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Chiến lược công tyQuản trị kinh doanh - Chiến lược công ty

  Các chiến lược đa dạng hóa hàng ngang: § Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm: công ty sẽ đầu tư vào những ngành có liên quan với những hoạt động kinh doanh hiện tại. § Đa dạng hóa theo hướng chuyển giao kỹ năng § Đa dạng hóa theo hướng chia xẻ nguồn lực

  pdf34 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Bài 4: Chức năng lập kế hoạchQuản trị kinh doanh - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch

  Lựa chọn phương án kế hoạch Đây là thời điểm thực sự đòi hỏi người quản lý phải đưa ra quyết định của mình dựa vào các kết quả đánh giá phương án. Người ta sẽ chọn phương án tối ưu theo tiểu chuẩn đề ra cho từng trường hợp: lợi nhuận lớn nhất hoặc thu hồi vốn nhanh nhất.  Xây dựng các kế hoạch phụ trợ Một kế hoạch chính thường đòi hỏi các kế...

  pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 1

 • Quản trị kinh doanh - Phát triển tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõi và mục tiêu của doanh nghiệpQuản trị kinh doanh - Phát triển tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõi và mục tiêu của doanh nghiệp

  MTLTB của Ford: “Dân chủ hóa xe hơi” Được mô tả sống động là: “Tôi sẽ tạo ra một loại xe hơi cho đa số dân chúng giá của loại xe này sẽ thấp đến nỗi không ai có được mức lương vừa phải mà không mua được nó và cùng với gia đình mình hưởng thụ những giời phút thoải mái ở không gian vô tận mà chúa đã ban cho chúng ta ” “Và khi tôi làm xong mọi ...

  pdf39 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 1

 • Quản trị kinh doanh - Bài 3: Môi trường quản trịQuản trị kinh doanh - Bài 3: Môi trường quản trị

  Môi trường làm việc Môi trường làm việc về mặt vật lý (điều kiện làm việc, bố trí không gian nơi làm việc) của tổ chức cũng có ảnh hưởng đến công việc của nhà quản lý. Có nhiều cách bố trí không gian làm việc khác nhau. Các tổ chức ở các thành phố đông dân cư thường có khoảng không gian làm việc rất chật hẹp nhưng giao thông thuận lợi. Ngược l...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Bài 2: Sự phát triển của các tư tưởng quản trịQuản trị kinh doanh - Bài 2: Sự phát triển của các tư tưởng quản trị

  Lý thuyết quản trị cổ điển tập trung sự chú ý vào năng suất và hiệu quả của tổ chức với sự đóng góp quan trọng của Taylor với 14 nguyên tắc quản trị cơ bản. Henry Fayol thì đề cập đến các chức năng quản trị và phương pháp áp dụng chúng. Weber thì đề cao các nguyên tắc, chính sách và tính hợp lý của tổ chức nhờ đó có thể thiết lập một cơ cấu tổ c...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõiQuản trị kinh doanh - Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi

  Chất lượng mối quan hệ (Relationship quality • Nội hóa tri thức (Knowledge internalization) • Đáp ứng thị trường (Market responsiveness) • Định hướng học hỏi (learning orientation) • Đinh hướng kinh doanh (entrepreurial orientation)

  pdf19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Phân tích môi trường nội bộQuản trị kinh doanh - Phân tích môi trường nội bộ

  Có hai loại yếu tố thành công: • Yếu tố thành công chung:gi?ng nhau cho cc ngnh, ít thay d?i • Yếu tố thành công đặc thù của ngành: áp dụng cho những ngành hơi tương tự nhau. • Các yếu tố thành công đặc thù có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt là các yếu tố trội.

  pdf14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Bảng điểm cân đối và quản trị chiến lượcQuản trị kinh doanh - Bảng điểm cân đối và quản trị chiến lược

  • Thiết lập các mục tiêu có tính liên tục; lựa chọn các khởi đầu, gắn kết các chương trình hoàn thiện vận hành (TQM, Six Sigma, Activity Based Management), phân bổ các nguồn lực đối với các dự án • Tổ chức thảo luận về những yếu kém trong việc thực hiện; giải quyết các vấn đề của đội; thích ứng và học hỏi

  pdf29 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Quản trị kinh doanh - Bài 1: Tổng quan về quản lýQuản trị kinh doanh - Bài 1: Tổng quan về quản lý

  Kỹ năng tư duy hay còn gọi là kỹ năng nhận thức và thiết kế là khả năng của nhà quản lý nhìn nhận những cơ hội cho sự phát triển của tổ chức hay những tình huống gây bất lợi cho tổ chức, là khả năng tư duy chiến lược để đưa ra được đường lối, chính sách để tổ chức đi theo hay những biện pháp đối phó với những biến động bất lợi của môi trường. ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0