• Latex cho người sử dụng WordLatex cho người sử dụng Word

  Nhiều bản phân phối GNU/Linux có đóng gói teTeX, một trong những hệ thống TEX/LATEX đầy đủ và khá phổ biến. Rất nhiều tài liệu đi cùng với phân phối của teTeX và chúng thường được đặt trong thư mục TeXMF/doc. Đối với người dùng MikTeX (Windows), hãy để ý đến các thư mục TeXMF/doc và TeXMF/source. Các thư mục này chứa rất nhiều tài liệu, ví dụ, ...

  pdf38 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng xử lý ảnh trong thực tế với thư viện OpenCV C/C++Ứng dụng xử lý ảnh trong thực tế với thư viện OpenCV C/C++

  Hàm này sẽ mở ra một dialog để người dung đặt các giá trị cho chương trì fps, output_folder (bạn đọc có thể để thêm vào một số thông số như điều c sang cho ảnh trong quá trình xử lý chẳng hạn) Kết quả sau phép cài được ghi vào file config và được sử dụng cho các lần chạy chương trình ti ếp

  pdf103 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Nguyễn Thanh BìnhBài giảng Tin học đại cương - Nguyễn Thanh Bình

  #include #define N 1000 int main(int argc, char *argv[]) { int n; FILE *in, *out; char str[N]; if (argc != 3){ fprintf(stderr,"Cú pháp: 'copy source dest'\n"); return 1; } if ((in = fopen(argv[1],"rb")) == NULL){ fprintf(stderr,"Không thể mở tệp: %s\n", argv[1]); perror("Lý do:"); return 1; } if ((out = fopen(argv[2]...

  ppt192 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn sử dụng ARCMAPHướng dẫn sử dụng ARCMAP

  - Click Selection, chọn Select by Location. - Trên thanh xổ chọn cách đối tượng được chọn. - Chọn các Layermuốn chọn. - Chọn cách chọn đối tượng. - Trên thanh xổ chọn Layermà muốn sử dụng để chọn đối tượng. - Nếu muốn sử dụng Bufferthì nhập vào khoảng cách. - Click Apply.

  pdf139 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Duy PhanBài giảng Hệ điều hành - Duy Phan

   WS loại trừ được tình trạng trì trệ mà vẫn đảm bảo mức độ đa chương  Theo vết các WS? => WS xấp xỉ (đọc thêm trong sách)  Đọc thêm:  Hệ thống tập tin  Hệ thống nhập xuất  Hệ thống phân tán

  pdf421 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng An toàn mạngBài giảng An toàn mạng

  Là phiên bản chuẩn Internet của SSL Mô tả trong RFC 2246 rất giống với SSLv3 Một số khác biệt nhỏ so với SSLv3 Số phiên bản trong khuôn dạng bản ghi SSL Sử dụng HMAC để tính MAC Sử dụng hàm giả ngẫu nhiên để khai triển các giá trị bí mật Có thêm một số mã báo động Không hỗ trợ Fortezza Thay đổi trong trao đổi chứng thực Thay đổi trong việc...

  ppt193 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Phân tích & Thiết kế Giải thuật nâng caoPhân tích & Thiết kế Giải thuật nâng cao

  Bài toán cây phủ tối thiểu Cho G = (V,E) đồ thị vô hướng liên thông Tìm cây phủ của G mà tổng độ dài các cạnh nhỏ nhất. Kĩ thuật tìm kiếm địa phương Phương án ban đầu là một cây phủ nào đó. Xét tất cả các cạnh của G theo thứ tăng dần của độ dài Phép biến đổi (địa phương): Chọn một cạnh có độ dài nhỏ nhất trong tập các cạnh chưa sử dụng ...

  ppt79 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Thực hành Đồ thị MatlabThực hành Đồ thị Matlab

  clear x = 0; y = cos(x); h = 0.01; p = plot(x, y,'b','LineStyle','.','EraseMode','none','MarkerSize',5); axis([0 16 -1.2 1.2]) grid hold on forx = 0:pi/100:5*pi y = cos(x); set(p,'Xdata',x,'Ydata',y) xlabel('Truc x') ylabel('Truc y') title('Ve do thi y = cos(x) bam dong'); drawnow pause(0.01) end

  pdf13 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Nghệ thuật tận dụng lỗi phần mềmNghệ thuật tận dụng lỗi phần mềm

  • Cách khắc phục lỗi trường hợp đua thông thường nhất là sử dụng khóa hoặc cờ hiệu để tuần tự hóa việc truy cập tài nguyên. • Lỗi dư một là trường hợp riêng của lỗi tràn bộ đệm trong đó chỉ một ký tự bị tràn. • Chương trình có thể bị vướng lỗi an ninh ở một nơi nhưng chỉ thật sự bị tận dụng tại một vị trí khác. • Lỗi tràn số nguyên xảy ra khi...

  pdf107 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Microsoft Exchange Server 2003Microsoft Exchange Server 2003

  Hiểu biết về tiến trình cơ bản để chuyển đổi các Client Khi một người sử dụng kết nối đến Exchange và yêu cầu truy nhập đến thư mục chung bằng Outlook (hay một MAPI-based client), Exchange sẽ định vị một bản sao nội dung của thư mục chung sử dụng các thông tin cung cấp bởi kho chứa thư mục chung được liên kết với kho chứa hộp thư người sử d...

  pdf139 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0