• Kiến trúc xây dựng - Hệ thống cấp nước trong nhàKiến trúc xây dựng - Hệ thống cấp nước trong nhà

  Trong thực tế hệ thống cấp nước sản xuất chỉ dùng chung với hệ thống cấp nước sinh hoạt khi chất lượng nước sản xuất đòi hỏi cao như nước sinh hoạt, hoặc khi lượng nước sản xuất đòi hỏi ít. Hệ thống cấp nước chữa cháy chỉ làm riêng với hệ thống cấp nước sinh hoạt trong các trường hợp đặc biệt, như đối với các nhà cao tầng (>16 tầng) hoặc cần chữa...

  ppt63 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc xây dựng - Thoát nước bên trong nhàKiến trúc xây dựng - Thoát nước bên trong nhà

  Đặt suốt các tầng nhà, thường bố trí ổ góc tường, chỗ tập trung nhiều dụng vụ vệ sinh. Ống đứng có thể đặt hở ngoài tường hoặc bố trí trong hộp kỹ thuật chung với các đường ống khác, hoặc lẫn vào tường hoặc nằm trong giữa hai bức tường. Đường kính ốnh đứng thoát nước trong nhà lấy tối thiểu là 50mm, nếu như nước phân thì dù chỉ một thiết bị xí đ...

  ppt37 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc xây dựng - Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựngKiến trúc xây dựng - Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

  Vốn cố định là một bộ phận của vốn sản xuất, bao gồm toàn bộ tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Vốn cố định là số vốn ứng trước đề mua sắm, xây dựng các tài sản cố định Đặc điểm của tài sản cố định: Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất - kinh doanh cho đến khi tài sản cố định hết niên hạn sử dụng; Khi tham gia vào q...

  ppt43 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc xây dựng - Phương pháp xác định chi phí xây dựngKiến trúc xây dựng - Phương pháp xác định chi phí xây dựng

  Toàn bộ chi phí trực tiếp (vật liêu, nhân công, máy thi công để hoàn thành lm2 sàn, lm 2 xây dựng.) gọi là đơn giá tổng hợp không đầy đủ. Toàn bộ chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công và các chi phí chung, lãi, thuế để hoàn chỉnh lm2 sàn, 1m2 xây dựng) gọi là đơn giá tổng hợp đầy đủ.

  pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc xây dựng - Phương pháp xác định chi phí xây dựngKiến trúc xây dựng - Phương pháp xác định chi phí xây dựng

  Để lập định mức dự toán cần phải dựa vào các căn cứ chủ yếu sau đây: Các định mức sản xuất (còn gọi là định mức thi công) về sử dụng vật liệu, lao động, máy thi công trong xây dựng cơ bản. Các quy trình, quy phạm kỹ thuật về thiết kế và thi công. Các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng phổ biến. Tình hình ...

  ppt15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc xây dựng - Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựngKiến trúc xây dựng - Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng

  Các bước thiết kế xây dựng công trình: (điều 54 Luật xây dựng) (tt) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình quy định chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và bước thíêt kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình qui định phải lập dự án đầu tư xây dựng công t...

  ppt19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc xây dựng - Sử dụng và bảo quản bản đồ địa chínhKiến trúc xây dựng - Sử dụng và bảo quản bản đồ địa chính

  Tuỳ theo tỷ lệ bản đồ địa chính và tính chất quan trọng các loại đất mà khi tính toán diện tích sẽ làm tròn số cho phù hợp, ở khu v?c nông thôn, thửa đất rộng, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:1000 đến 1:5000 khi tính diện tích làm tròn tới 1m 2 , ở khu vực đô thị, thửa đất nhỏ, đất có giá trị kinh tế cao, đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn 1: 200, 1: 500 cần tính...

  pdf31 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc xây dựng - Phương pháp cơ bản giải bài toán lý thuyết đàn hồi tuyến tínhKiến trúc xây dựng - Phương pháp cơ bản giải bài toán lý thuyết đàn hồi tuyến tính

  Nhiều bài toán của lý thuyết đàn hồi khi giải hoàn toàn thỏa mãn điều kiện biên thường gặp nhiều khó khăn, đặc biệt cách giải bài toán về thanh, tấm, vỏ. Khi giải ta có thể sử dụng nguyên lý Saint-Venant đó là nguyên lý về hiệu ứng cần bằng cục bộ của ngoại lực.theo nguyên lý này, nếu trên 1 phần nhỏ nào đó của vật thể có tác dụng của 1 hệ ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Tiến bộ công nghệ xây dựng phương pháp chọn lựa ahpTiến bộ công nghệ xây dựng phương pháp chọn lựa ahp

  Chi phí bất biến (chi phí cố định hay định phí) của doanh nghiệp trong một thời đoạn (thường là một năm) là loại chi phí không thay đổi, không phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong năm. Ví dụ chi phát cho bộ máy quản lý, lãi trả nợ dài hạn, chi phí khấu hao tài sản cố định v.v., Chi phí khả biến (biến phí) tính cho một thời đoạn là ...

  ppt77 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Kiến trúc xây dựng - Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tưKiến trúc xây dựng - Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư

  Xuất phát từ lợi ích tổng thể của quốc gia và xã hội, kết hợp hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, xã hội và các doanh nghiệp; kết hợp giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn, bảo đảm tăng cường vị trí của đất nước và dân tộc trên trường quốc tế => xem xét các dự án đầu tư trên quan điểm vĩ mô toàn diện theo các mặt: kỹ thuật, kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội...

  ppt77 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0