• Phương pháp thống kê trong kinh tế và quản trịPhương pháp thống kê trong kinh tế và quản trị

  Tại sao phải dùng phương pháp suy diễn? Thống kê là có giá trị. Nếu đo lường hoặc điều tra cho toàn bộ tổng thể thì quá đắt hoặc không thể thực hiện được. Do vậy phải sử dung mẫu dữ liệu để suy ra tổng thể.

  pdf34 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế lượng - Hồi qui tuyến tính bộiKinh tế lượng - Hồi qui tuyến tính bội

  Các điều kiện về dạng mô hình :  Tuyến tính của các biến độc lập so với biến phụ thuộc Các điều kiện về sai số mô hình (error):  Cácsaisốmôhìnhlà độclập (khôngtự tương quan) vàphânphốigiốngnhautheo phânphốichuẩnvới trungbìnhbằng0vàvariances 2 (homoscédasticité) Các điều kiện về các số dự đoán :  Các biến độc lập không ngẫu nhiên  ...

  pdf83 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế lượngKinh tế lượng

  Nêu các giả thuyết hay các lý thuyết về các mối quan hệ giữa các biến kinh tế; Thiết lập các mô hình toán học và mô hình kinh tế lượng để mô tả các quan hệ giữa các biến; Thu thập số liệu; Ước lượng các tham số của mô hình kinh tế lượng; Kiểm định giả thuyết; Phân tích kết quả ; Dự đoán; Sử dụng mô hình để kiểm tra hoặc đề ra ch...

  pdf37 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế quốc tế - Chương 6: Thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tếKinh tế quốc tế - Chương 6: Thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế

  Khái niệm –bất cứ đâu diễn ra việc mua và bán các đồng tiền khác nhau –thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ quốc tế trong đó đồng tiền của các quốc gia khác nhau có thể trao đổi cho nhau Chức năng –chuyển đổi sức mua giữa các đồng tiền, giúp các khách hàng thực hiện các giao dịch TMQT –chuyển vốn tưbản giữa các quốc gia hiệu quả ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế quốc tế - Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế và đầu tư quốc tếKinh tế quốc tế - Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế và đầu tư quốc tế

  Nhóm Ngân hàng thế giới (WB) Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Vùng thương mại tự do ASEAN (AFTA)

  pdf36 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế quốc tế - Chương IV: Liên kết kinh tế quốc tếKinh tế quốc tế - Chương IV: Liên kết kinh tế quốc tế

  Do tác động của LMTQ mà một quá trình trao đổi thương mại được thiết lập hoặc sản phẩm quốc nội của một nước thành viên troNG LMTQ không có LTSS với giá thành cao được thay thế bởi một sản phẩm khác tương tự từ một nước thành viên khác trong liên minh nhưng có LTSS và chi phí sản xuất thấp

  pdf48 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế quốc tế - Chương 4: Chính sách thương mại quốc tếKinh tế quốc tế - Chương 4: Chính sách thương mại quốc tế

  Đối với một số nhóm quyền lợi thì Có, đối với người tiêu dùng thì Không;  ở Bắc Carolina đã cứu sống một vài nhà sản xuất bông nhưng làm trì hoãn tạo ra việc làm mới thay thế. Tuy nhiên, không sớm thì muộn tất cả các xí nghiệp vẫn sẽ phải đóng cửa sản xuất.

  pdf57 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế quốc tế - Chương 4: Chính sách thương mại quốc tếKinh tế quốc tế - Chương 4: Chính sách thương mại quốc tế

  Thuế quan XK: Là loại thuế đánh vào các hàng hóa XK được áp dụng chủ yếu bởi các nước đang phát triển nhằm mục đích:  Tạo nguồn thu ngân sách  Khuyến khích các nhà sản xuất trong nước nâng cao hàm lượng công nghệ của các sản phẩm XK  Hạn chế việc XK các nguồn nguyên liệu thô và tài nguyên, tạo công ăn việc làm, làm tăng giá trị của...

  pdf50 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế quốc tế - Chương 7: Mở rộng lý thuyết H-OKinh tế quốc tế - Chương 7: Mở rộng lý thuyết H-O

  Do Michael Porter đưa ravào năm 1980s Dựa trên việc nghiên cứu hơn 100 ngành công nghiệp của 10 nước khác nhau Ông đưa ra4 tác nhân tạo nên lợi thế cạnh tranh của các quốc gia(mô hình kimcương) Các yếu tố thâm dụng Các điều kiện về cầu  Chiến lược của hãng, cấu trúc của ngành và đối thủ cạnh tranh Các ngành CN hỗ trợ và có liên quan

  pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế và quản lý - Chương 3: Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đạiKinh tế và quản lý - Chương 3: Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại

  Điểm cân bằng giữa sản xuất và tiêu dùng trong nền kinh tế đóng thoả mãn năng lực sản xuất đem lại mức phúc lợi cao nhất cho xã hội chỉ xét tại những điểm đường bàng quan XH gặp PPF

  pdf24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0