• Giáo trình Quản trị học - Chương 4: Thông tin trong quản trị - Vũ Mạnh CườngGiáo trình Quản trị học - Chương 4: Thông tin trong quản trị - Vũ Mạnh Cường

  Các phương tiện thông tin 3. Thông tin liên lạc không lời Dùng nét mặt hay cử chỉ của cơ thể để thông tin. Thông tin không lời để hỗ trợ sự thông tin bằng lời. 4. Thông tin bằng hình ảnh và đồ thị Dùng các hình ảnh và đồ thị để thông tin. Dùng để hỗ trợ thông tin bằng văn bản và bằng lời. Nguyên nhân làm giảm hiệu quả thông tin Không lập kế...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Kiến thức quy trình và kiến thức khái niệm về hàm số ở trung học phổ thôngKiến thức quy trình và kiến thức khái niệm về hàm số ở trung học phổ thông

  Abstract: The purpose of this article is to study the procedural knowledge and conceptual knowledge of functions in high school, thereby clarifying the relationship and find an instrument to measure these knowledge types. The study was performed on 113 students of 12th graders in the Quang Tri province. Structural Equation Modeling (SEM) was emp...

  pdf7 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Chương 5: Các quyết định về định giá của ngân hàng thương mạiBài giảng Marketing ngân hàng - Chương 5: Các quyết định về định giá của ngân hàng thương mại

  5.4.1 Các biện pháp điều chỉnh giá Định giá cho danh mục sản phẩm – Định giá nhóm dịch vụ – Định giá các dịch vụ bổ sung – Định giá trọn gói Định giá phân biệt – Theo khách hàng – Theo sản phẩm – Theo địa điểm – Theo thời gian

  pdf18 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý chiến lược - Sứ mạng tầm nhìn - Mục tiêu chiến lược - Lại Văn TàiBài giảng Quản lý chiến lược - Sứ mạng tầm nhìn - Mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

  Điều chỉnh các sai lệch ngay khi cần thiết Hợp tác với khách hàng để cùng giải quyết vấn đề Có trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn ngành nghề và tự điều chỉnh theo đó Công khai thừa nhận có sai sót của mình Có trách nhiệm gắn liền với những chương trình xã hội phù hợp Góp phần cải thiện môi trường, môi sinh Theo dõi những biến đổi đang diễn ra tro...

  pdf26 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Chương 4: Các quyết định về xúc tiến thương mại của ngân hàng thương mạiBài giảng Marketing ngân hàng - Chương 4: Các quyết định về xúc tiến thương mại của ngân hàng thương mại

  4.2.4 P.R/Tuyên truyền Tài trợ góp phần nhằm tạo ra hình ảnh mong muốn ƒ Phương tiện quan trọng và hữu hiệu trong việc hình thành hình ảnh ƒTài trợ có khả năng gắn thương hiệu của NH với các hoạt động được tài trợ 4.2.5 Tài trợ Tài trợ góp phần nhằm tạo ra hình ảnh mong muốn ƒ Phương tiện quan trọng và hữu hiệu trong việc hình thành hình ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị - Vũ Mạnh CườngGiáo trình Quản trị học - Chương 3: Môi trường quản trị - Vũ Mạnh Cường

  4.2 Nhân sự: - Chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức. - Xác định đúng nhu cầu về lao động. - Cần có chính sách đãi ngộ hợp lý và động viên, khuyến khích người lao động tích cực làm việc 4.3 Cơ cấu tổ chức: - Xác định đúng nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận, từng phòng ban và từng cá nhân. - Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ và khoa học. - Đảm bảo ho...

  pdf33 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển các lý thuyết quản trị - Vũ Mạnh CườngGiáo trình Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển các lý thuyết quản trị - Vũ Mạnh Cường

  N ĐẠI 6.1 Lý thuyết Z Đặc điểm: công việc dài hạn Xét thăng thưởng chậm Kiểm soát kín đáo bằng các biện pháp công khai Quan tâm đến tập thể và cả gia đình nhân viên 6. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI 6.2 Tiếp cận theo 7 yếu tố Nhấn mạnh rằng trong quản trị cần phải phối hợp 7 yếu tố quản trị có ảnh hưởng lên nhau, khi một yếu tố ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Chương 3: Các quyết định về sản phẩm của ngân hàng thương mạiBài giảng Marketing ngân hàng - Chương 3: Các quyết định về sản phẩm của ngân hàng thương mại

  Quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ mới Bước 2. Hình thành ý tưởng – Tạo lập ý tưởng từ trong và ngoài ngân hàng • Từ kết quả của nghiên cứu thị trường, các thông tin thu thập từ KH • Từ nhân viên của ngân hàng • Từ các ngân hàng khác • … ƒ Bước 3. Sàng lọc ý tưởng – Đánh giá ý tưởng cần đáp ứng các yêu cầu • Chiến lược và mục tiêu • ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị học - Chương 1: Tổng quan về quản trị - Vũ Mạnh CườngGiáo trình Quản trị học - Chương 1: Tổng quan về quản trị - Vũ Mạnh Cường

  4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.5 Các kỹ năng của nhà quản trị: - Kỹ năng nhận thức (hay kỹ năng tư duy) - Là khả năng, năng lực tư duy và hoạch định. - Có khả năng phán đoán tốt. - Óc sáng tạo, trí tượng tượng cao. 4. NHÀ QUẢN TRỊ 4.5 Các kỹ năng của nhà quản trị: - Kỹ năng nhân sự - Là cách thức làm việc, lãnh đạo và động viên. - Những mối quan hệ tr...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phầnBài giảng Marketing ngân hàng - Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần

  Sản phẩm – Sự chào hàng của NH mà khách sẽ được hưởng nếu mua hàng ƒ Xúc tiến - PTTT xúc tiến với thị trường mục tiêu ƒ Giá cả - Giá trong ngành NH (được quy định từ rất lâu) chủ yếu cạnh tranh trên cơ sở phi giá ƒ Phân phối (địa điểm) – Sự sắp đặt SP dịch vụ luôn có sẵn và có thể mua được dễ dàng trên thị trường mục tiêu 1.2.3 Xác lập m...

  pdf30 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0