• Quan hệ ngang bằng trong tài chính quốc tếQuan hệ ngang bằng trong tài chính quốc tế

  Các quan hệngang bằng trên Thịtrường Hữu Hiệu A. Giá cảtrên Thịtrường Hữu Hiệu B Hiệuứng Fisher Quốctế B. Hiệu ứng Fisher Quốc tế C.Điều kiện UIP D. Giảthuyết Unbiased Forward Rate

  pdf13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 2

 • Tỷ giá hối đoáiTỷ giá hối đoái

  Các hành vi giao dịch trên thịtrường hối đoái –Kinh doanh chênh lệch tỷgiá (FX Arbitrage) –Phòng vệ/ bảo hiểm rủi ro tỷgiá (FX Hedge) –Đầu cơtiền tệ(FX Speculate)

  pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0

 • Cán cân thanh toán (BOP)Cán cân thanh toán (BOP)

  Các nhân tốtác động hoạt độngđầu tư& tài t ố tế trợquốc tế –Môi trường đầu tư/tài trợ(cơhội tạo ra lợi nhuận, mức chi phí, mức rủi ro) –Thịhiếu đầu tư/tài trợ –Kỳvọngthịtrường ỳ g g

  pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0

 • Tài chính quốc tếTài chính quốc tế

  Các vấn đềtiền tệquốc tếvà tài chính quốc tế: ộtàiâ hỏi tiê biể mộtvàicâu hỏi tiêu biểu –Đồng tiền nào có giá trịcao hơn trong hiện tại ? Trong thời gian tới ? Yếu tốnào quyết định ? –Đồng tiền nào đang bị định giá thấp hơn / cao hơn giá trịthật sựcủa nó ? Nếu vậy thì nên làm gì ? –Nên huy động / đầu tưbằng đồng tiền nào ? Nếu giá trị đồ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0

 • Thanh toán quốc tếThanh toán quốc tế

  THANH TOÁN QUỐC TẾ LÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHĨA VỤ CHI TRẢ VÀ QUYỀN HƯỞNG LỢI VỀ TIỀN TỆ PHÁT SINH TRÊN CƠ SỞ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ PHI KINH TẾ GIỮA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NÀY VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC KHÁC, HAY GIỮA MỘT QUỐC GIA VỚI CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ, THÔNG QUA QUAN HỆ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NƯỚC LIÊN QUAN.

  ppt312 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 2

 • Quản trị doanh nghiệp - Quản trị tài chính trong doanh nghiệpQuản trị doanh nghiệp - Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

  Quản trị tài chính là một linh v?c quản trị, nó nghiên cứu các mối quanhệtàichínhcuả một DN, trên cơsởđó đưaracácquyết định nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu. ?QT ti chính DNl qu?ntr? cc m?iquanh?kinh t? ? pht sinh trong qu trình hình thnh, pht tri?nv bi?nd?iv?ndu?icc hình th?c cĩ lin quan,d?m b?oDNcĩd?lu?ng v?nc?nthi?t, coc?uph...

  pdf35 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Phối hợp chính sách tài khoản và chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm pháp và ổn định kinh tế vĩ mô năm 2011Chuyên đề Phối hợp chính sách tài khoản và chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm pháp và ổn định kinh tế vĩ mô năm 2011

  CSTT là một trong các chính sách vĩ mô, trong đó ngân hàng Trung ương thông qua các công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền cung ứng nhằm tác động tới các mục tiêu cơ bản của nền kinh tế trên cơ sở đó đạt được những mục tiêu cuối cùng của mình là công ăn việc làm cao, tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, ổn định lãi s...

  ppt43 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Các tổ chức tài chính phi ngân hàngBài giảng Các tổ chức tài chính phi ngân hàng

  Huy động tiền bằng cách bán các chứng chỉ đầu tư (tức cổ phần) cho các nhà đầu tư (công chúng)  Đầu tư vốn huy động vào các loại chứng khoán khác nhau  Có lợi thế so với đầu tư cá nhân (đa dạng hóa rủi ro, chuyên môn hóa)  Quản lý các quỹ đầu tư (hội đồng quản lý quỹ và công ty quản lý quỹ

  pdf21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 2

 • Tài chính phát triển - Bài 8: Ngân hàng thương mạiTài chính phát triển - Bài 8: Ngân hàng thương mại

  Hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường chứng khoán  Tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu  Bảo lãnh phát hành Kinh doanh chứng khoán  Môi giới chứng khoán  Tự doanh chứng khoán  Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Tư vấn sáp nhập và mua công ty Ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư  Trong xu hướng hiện tại, các ngân hàn...

  pdf19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Ngân hàng trung ươngBài giảng Ngân hàng trung ương

  Quản lý hệ thống ngân hàng (ngân hàng của các ngân hàng)  Cấp phép thành lập, sáp nhập, giải thể ngân hàng  Ban hành các quy định đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng  Giám sát hoạt động ngân hàng  Thiết lập, quản lý hệ thống thanh toán liên ngân hàng  Cho vay chiết khấu  Là người cho vay cứu cánh cuối cùng  Xây dựng hệ thống th...

  pdf25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 07/10/2014 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 1