• Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Học máyBài giảng Trí tuệ nhân tạo - Học máy

  Giải thuật Genetic Nắm bắt ý tưởng từ thuyết tiến hóa Học được xem như là sự cạnh tranh giữa các quần thể các giải pháp khả dĩ đang tiến hóa của bài toán Thành phần: Quần thể các giải pháp khả dĩ Hàm đánh giá Các phép toán tạo con mới: giao nhau (crossover) Đột biến (mutation) Giải thuật: Điều kiện kết thúc: #vònglặp, Trung bình ‘độ tố...

  ppt39 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Suy luận với thông tin không chắc chắn hoặc không đầy đủBài giảng Trí tuệ nhân tạo - Suy luận với thông tin không chắc chắn hoặc không đầy đủ

  Vận dụng công thức Bayes để tính xác suất của một giả thuyết. Hiểu nguyên tắc hoạt động của HCG MYCIN Vận dụng đại số hệ số chắc chắn Stanford vào hệ chuyên gia MYCIN. Hiểu lý thuyết về logic mờ & ứng dụng của nó vào các HCG mờ. Biết lựa chọn phương pháp suy luận phù hợp với vấn đề cần giải quyết.

  ppt35 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Hệ chuyên giaBài giảng Trí tuệ nhân tạo - Hệ chuyên gia

  Khuyết điểm của HCG dựa trên trường hợp Các trường hợp không thể hiện tri thức sâu về lĩnh vực bài toán => khó giải thích tại sao đưa ra lời giải như vậy, hoặc có thể đưa ra lời giải sai hoặc không tốt. Một cơ sở chứa các trường hợp lớn phải xem xét sự tương xứng giữa tính toán và lưu trữ. Khó đưa ra tiêu chuẩn đánh giá sự tương tự của các trườn...

  ppt20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Điều Khiển & Cài Đặt cho tìm kiếm - không gian tuyến tínhBài giảng Trí tuệ nhân tạo - Điều Khiển & Cài Đặt cho tìm kiếm - không gian tuyến tính

  Ưu Điểm của Kiến Trúc Bảng đen Mở rộng của các hệ thống luật sinh: cho phép tổ chức bộ nhớ làm việc vào các module riêng, mỗi module tương ứng với các tập con luật sinh khác nhau. Cho phép tổ chức và phối hợp nhiều chương trình giải quyết vấn đề trong một cấu trúc toàn cục duy nhất. Thích hợp cho việc thực thi chương trình trong một môi trường t...

  ppt20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Lập trình visual studio 2010Lập trình visual studio 2010

  Solutions and Projects group the items needed to create a program or application: A Solution can contain one or more Project A Project represents a particular part of a solution A Project contains source code file, settings & resource for application A Project can contain Class Reference libraries Etc

  pptx41 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Công nghệ lập trình tiên tiếnBài giảng Công nghệ lập trình tiên tiến

  3 cột điểm Sinh viên phải hoàn tất: Điểm thường kỳ: Average(bài tập của 5 Topics) Điểm Giữa kỳ: Trắc nghiệm trực tuyến Tiểu luận: (Labreport + Đề tài)/2 Điểm thi lý thuyết cuối kỳ: Trắc nghiệm trực tuyến

  pptx7 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Con trỏ (cơ bản)Bài giảng Nhập môn lập trình - Con trỏ (cơ bản)

  Bài 16: Viết chương trình nhập sốnguyên dương n gồm k chữ số (0 < k ≤ 5) , sắp xếp các chữ số của n theo thứ tựtăng dần. Ví dụ:  Nhập n = 1536  Kết quả sau khi sắp xếp: 1356.

  pdf14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Cấu trúcBài giảng Nhập môn lập trình - Cấu trúc

  Bài tập về mảng cấu trúc 7. Mảng phân số  Nhập/Xuất n phân số  Rút gọn mọi phân số  Đếm số lượng phân số âm/dương trong mảng  Tìm phân số dương đầu tiên trong mảng  Tìm phân số nhỏ nhất/lớn nhất trong mảng  Sắp xếp mảng tăng dần/giảm dần

  pdf14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Mảng hai chiềuBài giảng Nhập môn lập trình - Mảng hai chiều

  Tìm giá trị lớn nhất của Ma Trận Yêu cầu  Cho trước ma trận a, kích thước mxn. Tìm giá trị lớn nhất trong ma trận a (gọi là max) Ý tưởng  Giả sử giá trị max hiện tại là giá trị phần tử đầu tiên a[0][0]  Lần lượt kiểm tra các phần tử còn lại để cập nhật max.

  pdf17 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Mảng một chiềuBài giảng Nhập môn lập trình - Mảng một chiều

  6. Các thao tác thêm/xóa/sửa a. Sửa các số nguyên tố có trong mảng thành số 0 b. Chèn số 0 đằng sau các số nguyên tố trong mảng c. Xóa tất cả số nguyên tố có trong mảng

  pdf24 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0