• Kinh tế phát triển - Chương II: Tổng quan về tăng trưởng, phát triển kinh tếKinh tế phát triển - Chương II: Tổng quan về tăng trưởng, phát triển kinh tế

  Theo World Commission on Environment and Development - WCED (1987): “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu trong hiện tại mà không phải “đánh đổi” bằng khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ trong tương lai.” Theo Pearce và các tác giả khác (1989):“Phát triển bền vững là sự đảm bảo để lại cho thế hệ sau một lượng của cải (...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế phát triểnBài giảng môn học Kinh tế phát triển

  Thuật ngữ “Thế giới thứ 3” được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1952 bởi nhà kinh tế học, nhân chủng học người Pháp Alfred Sauvy  Sử dụng rộng rãi từ sau Hội nghị Bandung, 1955  Thế giới thứ 1 / Thế g

  pdf27 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Địa lý kinh tế Việt NamBài giảng môn Địa lý kinh tế Việt Nam

  Đối tượng nghiên cứu của Địa lý kinh tế là các hệ thống lãnh thổ kinh tế - xã hội và sự phân bố sản xuất ở các nước các vùng, với những điều kiện phát triển riêng của mỗi nước, mỗi vùng trong từng giai đoạn phát triển kinh tế.

  ppt225 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Bài 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mởKinh tế học vĩ mô - Bài 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

  Adam Smith (1723 – 1790), nhà triết học người Xcốt–len, là người đầu tiên khám phá ra khoa học kinh tế học hiện đại. A.Smith (1776) là người đầu tiên đưa ra lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của thương mại quốc tế. Khi nhu cầu lương thực tăng lên, phải tiếp tục sản xuất trên những đất đai cằn cỗi, không đảm bảo được lợi nhuận cho các nhà tư bản ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Bài 7: Thất nghiệp và lạm phátKinh tế học vĩ mô - Bài 7: Thất nghiệp và lạm phát

  Để có cơ sở xác định thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, chúng ta cần phân biệt một vài khái niệm sau đây: • Những người trong độ tuổi lao động: Là những người ở độ tuổi có nghĩa vụ và quyền lợi lao động theo quy định đã ghi trong hiến pháp và phát luật Lao động. Độ tuổi lao động đối với nam và nữ ở một số quốc gia là khác nhau, nó tuy thuộc và...

  pdf38 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Bài 6: Mô hình tổng cung và tổng cầuKinh tế học vĩ mô - Bài 6: Mô hình tổng cung và tổng cầu

  Giúp học viên phân tích và đánh giá được các cú sốc của tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn và dài hạn; xem xét tác động của nó như thế nào đến sản lượng, giá cả, việc làm của nền kinh tế. Giúp học viên hiểu rõ mối quan hệ giữa mô hình IS - LM và mô hình tổng cầu, tổng cung trong ngắn hạn và dài hạn

  pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Bài 5: Mô hình IS – LM và sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệKinh tế học vĩ mô - Bài 5: Mô hình IS – LM và sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

  Với mức lãi suất r1 thì cần phải có mức thu nhập Y1’ cho sự cân bằng của thị trường tiền tệ. Với mức lãi suất r1, mức thu nhập Y1 là quá thấp đối với sự cân bằng của thị trường tiền tệ. Nhu cầu về tiền trở nên thấp hơn lượng cung ứng tiền sẵn có. Khi lượng cung ứng tiến quá cao, lãi suất sẽ giảm. Quá trình này cứ tiếp diễn cho tới lúc lãi suất g...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệKinh tế học vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  Để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính sách tiền tệ quốc gia thì việc quản lý và kiểm soát hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng là điều cần thiết. Hiện nay trên lãnh thổ Việt Nam có nhiều loại tổ chức tín dụng phi ngân hàng được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng như Công ty tiết kiệm bưu điện, Quỹ hỗ trợ phát tri...

  pdf32 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóaKinh tế học vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Khi nền kinh tế vận động theo chu kỳ thì chính chu kỳ kinh doanh có tác dụng không nhỏ đến thâm hụt ngân sách. Dễ dàng nhận thấy thu ngân sách tăng lên trong thời kỳ phồn thịnh và giảm đi trong thời kỳ suy thoái. Giả sử nền kinh tế đang đạt mức sản lượng thấp, thấp hơn mức sản lượng tiềm năng, thâm hụt ngân sách gia tăng. Nếu Chính phủ đặt mục ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học vĩ mô - Bài 2: Hach toán thu nhập quốc dânKinh tế học vĩ mô - Bài 2: Hach toán thu nhập quốc dân

  Có sự khác nhau giữa hai chỉ tiêu GNP bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người. GNP bao gồm GDP và phần chênh lệch về tài sản từ nước ngoài, nên GNP bình quân đầu người là một thước đo tốt hơn, xét theo khía cạnh số lượng hàng hoá và dịch vụ mà mỗi người dân một nước có thể mua được. Còn GDP bình quân đầu người là thước đo tốt hơn về số l...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0