• Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã ở nông thôn Việt Nam hiện nayCán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã ở nông thôn Việt Nam hiện nay

  Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống đó. Phân định cụ thể sự lãnh đạo của tổ chức đảng với quản lý của chính quyền và hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở hướng vào ph...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Phụ nữ tham gia lãnh đạo ở Việt Nam hiện nayPhụ nữ tham gia lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay

  Các cấp ủy đảng, đoàn thể cần quan tâm phát hiện, giới thiệu những cán bộ nữ xuất sắc vào Đảng, thực hiện nghiêm túc chính sách cử tuyển. Về quy hoạch cán bộ nữ cần quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo của Đảng về quy hoạch cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng. Đối với những địa phương mà nguồn cán bộ nữ còn thiếu và yếu về ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Chính sách trợ giúp xã hội cho người nghèo ở Việt Nam: Thực trạng và giải phápChính sách trợ giúp xã hội cho người nghèo ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  Một số giải pháp trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho người nghèo Một là, nhận thức đúng, đầy đủ hơn về tầm quan trọng của chính sách TGXH cho người nghèo. Chính sách TGXH cho người nghèo là một trong những phần quan trọng trong các chương trình xã hội của một quốc gia. Mục đích của nó là giữ gìn sự ổn định về xã hội - kinh ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Singapore: Nghịch lý phát triểnXã hội học - Singapore: Nghịch lý phát triển

  Nguyên tắc Machiaveli là nguyên tắc của nền chuyên chính tư sản. Tất cả đều do ý chí, tâm hồn, hành động của con người quyết định. Nhà chính trị mẫu mực là người có đầu óc phê bình mạnh bạo, có tư tưởng duy lý phi tôn giáo, có lòng căm ghét bọn quý tộc ăn bám, và có khát vọng muốn xây dựng đất nước (thời đó và đất nước mà Machiveli nói đến ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Chính sách đối với trẻ tự kỷ ở Việt Nam hiện nayChính sách đối với trẻ tự kỷ ở Việt Nam hiện nay

  Nhằm giúp trẻ tự kỷ có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế và chính sách an sinh của Nhà nước, trước mắt cần phải thực hiện tốt một số vấn đề sau: Một là, cần tăng cường truyền thông về hội chứng tự kỷ nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội và của chính bản thân những gia đình có trẻ tự kỷ về hội chứng này và ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Gia đình Việt Nam sau 30 năm Đổi mớiGia đình Việt Nam sau 30 năm Đổi mới

  Đặc biệt cần quan tâm là một bộ phận người cao tuổi đang phải trải qua các hành vi bạo lực về thể chất, tinh thần và kinh tế do con cháu gây ra. Những nguyên nhân chủ yếu góp phần dung dưỡng các hành vi bạo lực đối với người cao tuổi là sự tôn thờ giá trị đồng tiền ở một số người, sự khác biệt về lối sống và sự thiếu quan tâm của các cấp ch...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Sự kỳ thị đối với lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt NamSự kỳ thị đối với lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam

  Trong đời sống cộng đồng nơi sinh sống, giữa lao động nhập cư nghèo với người dân bản địa, chính quyền, đoàn thể địa phương thường ít có sự tiếp xúc, thăm hỏi, giữa hai bên luôn luôn tồn tại một khoảng cách khó vượt qua. Người nhập cư thường gặp phải sự xa lánh, ghẻ lạnh của một số đáng kể cư dân thành phố, sự coi thường, thậm chí là xua đu...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Xã hội hóa giáo dục và y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamXã hội hóa giáo dục và y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Thứ nhất, thực hiện nghiêm chỉnh chính sách và pháp luật hiện hành. Trong quá trình xã hội hóa giáo dục và y tế, Nhà nước ta đã hình thành hệ thống chính sách và pháp luật giáo dục và y tế ngày càng hoàn thiện theo cơ chế thị trường. Mọi người, trước hết là những người tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục và y tế phải tuân thủ nghiêm túc chín...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội ở Việt NamPhát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

  Trong giai đoạn 2012 - 2020, bình quân mỗi năm Việt Nam dự kiến chi cho BĐASXH khoảng 13,5% GDP (gấp đôi giai đoạn 2003 - 2012), trong đó NSNN đảm nhận 50%, tức vào khoảng 11,5% tổng chi NSNN. Từ năm 2015, Việt Nam sẽ giảm mạnh số lượng các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, giảm đầu mối và tăng cường giao cho c...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chính sách xã hội trong Cách mạng tháng Tám 1945 và trong sự nghiệp đổi mới ngày nayChính sách xã hội trong Cách mạng tháng Tám 1945 và trong sự nghiệp đổi mới ngày nay

  Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến năm 2020 và nhìn xa đến năm 2030 là phải hết sức coi trọng phát triển sáng tạo những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám và cả những bài học thành công của tiến trình đổi mới mấy chục năm qua, xây dựng được chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn, trong đó có những chính sách xã hội thiết thực, cụ thể,...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0