• Bài giảng môn Kiến trúc máy tính - Chương 5 Biểu diễn dữ liệuBài giảng môn Kiến trúc máy tính - Chương 5 Biểu diễn dữ liệu

  Câu Hỏi Ôn Tập • Viết công thức tổng quát của dạng biểu diễn chấm động.Ví dụ một biểu diễn chấm ñộng của số 2009? • Biểu diễn quá 127 của 29 là gì? • Biểu diễn chấm động 32 bit của số 98.75 là gì? • Tìm số thực có biểu diễn chấm động ñơn 32 bit là 11000011 01010001 11010000 00000000

  pdf25 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính - Chương 4 Thanh ghi & bộ nhớBài giảng môn Kiến trúc máy tính - Chương 4 Thanh ghi & bộ nhớ

  Một số thuật ngữ và kỹ thuật • RAM (Random Access Memory) • SRAM (Static RAM) và DRAM (Dynamic RAM) • FPM-DRAM (Fast Page Mode DRAM) • EDO-DRAM (Extended Data Out DRAM) • BDEO-DRAM (Burst Extended Data Out DRAM) • SDRAM (Synchronous DRAM) • DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) • DRDRAM (Direct Rambus DRAM) • SLDRAM (Synchronous-Link DRAM) •...

  pdf25 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính - Chương 3 Những mạch logic số cơ bảnBài giảng môn Kiến trúc máy tính - Chương 3 Những mạch logic số cơ bản

  Câu hỏi ôn tập Vẽ sơ ñồ mạch cộng 2 bit với 2 bit có nhớ: a2a1+ b2b1 s2s1 và một bit nhớ carry. Trình bày về mạch 3-8 và 8-3? Ba bit 101 và tám bit 1000 0000 sẽ được giải mã và mã hóa thành 8 bit và 3 bit gì qua các mạch 3-8 và 8-3 này? Lập bảng chân trị và vẽ sơ đồ mạch để thiết kế mạch trừ bit a – bit b – bit MTr (mượn trước) cho kết q...

  pdf22 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính - Chương 2 Mạch sốBài giảng môn Kiến trúc máy tính - Chương 2 Mạch số

  Câu hỏi ôn tập Vẽ hình các cổng AND, OR, XOR, NOT,NAND, NOR và lập bảng chân trị của chúng? Hãy vẽ mạch dùng cổng NAND thay cho cổng NOT và AND. Hãy vẽ sơ ñồ mạch của công thức sau: f= AB + BC Hãy vẽ mạch dùng cổng NAND và NOR thay cho tất cả các cổng khác.

  pdf18 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kiến trúc máy tính - Chương 1 Giới thiệuBài giảng môn Kiến trúc máy tính - Chương 1 Giới thiệu

  Câu hỏi ôn tập • Liệt kê các thiết bị – Nhâp? – Xuất? – Xử lý? – Lưu trữ? • Bạn hãy ñề xuất một cấu hình máy tính tối ưu với số tiền 1000USD (về nhà).

  pdf55 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính 1 - Bài 2 Kiến trúc máy tínhBài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính 1 - Bài 2 Kiến trúc máy tính

  Thiết bị đĩa từ Thiết bị đĩa cứng và giao diện IDE Giao diện IDE Giao diện IDE (Intergrated Drive Electronic – mạch điện tử tích hợp trên thiết bị) là giao diện được dùng để kết nối thiết bị đĩa cứng với BUS hệ thống của máy tính. IDE là thuật ngữ dùng để mô tả việc mạch điện tử điều khiển giao diện HDC được gắn ngay cùng với ổ đĩa HDD trong thi...

  ppt56 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7 Bộ nhớ ngoàiBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7 Bộ nhớ ngoài

  Dùng tia laser màu xanh lam có bước sóng ngắn để đọc/ghi thông tin vào đĩa Dùng để lưu trữ dữ liệu và video chất lượng cao Được nhóm Blu-ray Disc Association phát triển, gồm nhiều công ty sản xuất đĩa, thiết bị điện tử và máy tính (Do Sony đứng đầu) Dung lượng một lớp 12cm là 25GB Tốc độ truyền dữ liệu 1x là 36 Mbps Bề mặt được phủ một lớp Du...

  ppt29 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6 Bộ nhớ trongBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6 Bộ nhớ trong

  Điều kiện để chạy được dual channel Chipset và Mainboard phải hỗ trợ, hoặc CPU hỗ trợ RAM phải được gắn trên cả hai kênh Cùng loại RAM trên mỗi kênh Cùng dung lượng bộ nhớ trên mỗi kênh 2 thanh giống nhau phải cắm ở khe giống nhau

  ppt28 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5 Vi mạch điều khiển và cấu trúc bus trong máy tínhBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5 Vi mạch điều khiển và cấu trúc bus trong máy tính

  Được sử dụng để kết nối các thiết bị ngoại vi thay thế cho PCI Cho phép truyền dữ liệu 2 chiều một lúc Tốc độ truyền dữ liệu 250 MBps mỗi chiều Băng thông PCIe x1: 500 MBps PCIe x2: 1 GBps

  ppt25 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4 Kiến trúc bên trong và hoạt động của bộ vi xử lý trung tâmBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4 Kiến trúc bên trong và hoạt động của bộ vi xử lý trung tâm

  Ngắt quãng là một sự kiện xảy ra một cách ngẫu nhiên trong máy tính và làm ngưng tính tuần tự của chương trình (nghĩa là tạo ra một lệnh nhảy) Khi một ngắt xảy ra, bộ xử lý thi hành các bước sau đây: 1. Thực hiện xong lệnh đang làm 2. Lưu trữ trạng thái hiện tại 3. Nhảy đến chương trình phục vụ ngắt 4. Khi chương trình phục vụ chấm dứt, b...

  ppt39 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 27/07/2016 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0