• Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 3 Các thành tố chuỗi cung ứng và những khó khănBài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 3 Các thành tố chuỗi cung ứng và những khó khăn

  Những khó khăn đối với sự phù hợp chiến lược Gia tăng tính đa dạng của sản phẩm Chu kỳ sống của sản phẩm giảm Nhu cầu khách hàng tăng Chia nhỏ cấu trúc sở hữu chuỗi Toàn cầu hóa Tính khó khăn trong việc triển khai các chiến lược mới

  pdf37 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2 Năng lực chuỗ icungứng: Phạm vi và sự tương thích chiến lượcBài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2 Năng lực chuỗ icungứng: Phạm vi và sự tương thích chiến lược

  Mởrộngphạmvi chiếnlược Phạmvi củaphùhợpchiếnlược –Cácchứcnăngvàgiaiđoạntrongmộtchuỗicungứngđặt nềnmóngchochiếnlượctíchhợpvớimụctiêuchiasẻ –Ở mộttháicực: mỗichứcnăngở mỗigiaiđoạnsẽpháttriển chiếnlượcriêngcủanó –Ở tháicựckhác: tấtcảchứcnăngtrongcácgiaiđoạntạora chiếnlượcliên kết(chung) Năm loại: – Intracompany intraoperation scope – Intra...

  pdf32 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1 Tổng quan về chuỗi cung ứngBài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1 Tổng quan về chuỗi cung ứng

  Amazon.com TạisaoAmazon xâydựngnhiềunhàkhokhinópháttriển? Nó nêncóbaonhiềunhàkhovàchúngđượcbốtríở đâu? Nhữngthuậnlợi nàonảysinhtừviệcbánhàngcủaInternet? Nhữngbấtlợi làgì? TạisaoAmazon tồnkhocácsảnphẩmbánchạytrongkhimuacác đầusáchkháctừnhàphânphối? KênhInternet cóđemlại giátrị lớnhơnchocôngtybánsáchnhư Borders hay nóchỉmanglại giátrịcho...

  pdf32 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Quản trị bán hàng & dịch vụ khách hàngBài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Quản trị bán hàng & dịch vụ khách hàng

  Thực hiện liên doanh, liên kết -ĐK: + Có nhu cầu về hoạt động dịch vụ khách hàng + Bản thân doanh nghiệp không đủ năng lực đáp ứng - Liên doanh:Cùng góp vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực; Cùng hưởng lợi và cùng nhau chịu lỗ - Liên kết:là sự hợp tác giữa DNTM với các đơn vị khác (đơn vị vận chuyển, bốc dỡ ) thông qua 1 bản hợp đồng cho...

  pdf105 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Quản trị mua hàng và dự trữ bán hàngBài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Quản trị mua hàng và dự trữ bán hàng

  BÀI TẬP 1. Xácđịnhgiá trịhànghóaA ởngày24/09/10 sau khixuấtkho. Vớicácthôngtin nhưsau: - Ngày1/7/10: tồnkho150 tấnvới P=1000000đ/tấn - Ngày 1/8/10:nhập kho230 tấnvới P=1200000đ/tấn - Ngày1/9/10: nhậpkho100 tấnvới P=1400000đ/tấn + Ngày20/8: xuấtkho250 tấn + Ngày24/9: xuấtkho130 tấn a/ FIFO (NHẬP TRƯỚC XUẤT T...

  pdf68 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Môi trường kinh doanhBài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Môi trường kinh doanh

  Xây dựng hệ thống thông tin về môi trường kinh doanh HTTT nội bộ doanh nghiệp: doanh thu, dịch vụ, chi phí kinh doanh, lượng hàng tồn kho HTTT về môi trườngbên ngoài: đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung ứng, thị trường, pháp luật, tài chính

  pdf62 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Doanh nghiệp thương mạiBài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Doanh nghiệp thương mại

  *) Xây dựng Chiến lược kinh doanh - Phương hướng hoạt động - Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh là gì - Quy mô hoạt động, các nguồn lực cần huy động *)Nắm vững Môi trường kinh doanh *) Xác định hình thái thị trường -TT cạnh tranh hoàn hảo: cung cầu và giá cả do thị trường quyết định DN cần xđ: điểm hòa vốn, phân tích được các chi phí liên quan -T...

  pdf35 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mạiBài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại

  Nội dung cơ bản của Quản trị kinh doanh thương mại a) Đối tượng -Các hoạt động kinh doanh thương mại -Con người trong tổ chức b) Mục đích -Tạo ra lợi nhuận c) Phương pháp quản trị + Quản trị theo chức năng: Hoạch định –Tổ chức –Lãnh đạo –Kiểm soát + Quản trị theo chiến lược: Xây dựng CL –Thực hiện CL –Đánh giá KQ + Quản trị theo tình hu...

  pdf23 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Phân tích môi trường bên trong và chuẩn đoán doanh nghiệpBài giảng Quản trị chiến lược - Phân tích môi trường bên trong và chuẩn đoán doanh nghiệp

  MôthứcđánhgiátổnghợpcácyếutốthuộcMTBT củaDN đượcxâydựngtươngtựnhư môhìnhEFAS, baogồm5bước: ™ Bước1:Liệtkêcácđiểmmạnh/ điểmyếucơbảncủaDN. ™ Bước2: Ấnđịnhtầmquantrọngbằngcáchphânloạitừ0,0 (khôngquantrọng) đến 1,0 (quantrọngnhất) chotừngyếutố. Tầmquantrọngđượcấnđịnhchomỗiyếutố chothấytầmquantrọngtươngđốichủyếucủayếutốđóđốivớisựthànhcôngcủa DN. K...

  pdf32 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Đào tạo và phát triểnBài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Đào tạo và phát triển

  Đánh giá định lượng hiệu quả đào tạo Thunhậpsauđàotạo–thu nhập không đào tạo = thu nhậpdođàotạođemlại Thunhậpdođàotạo đem lại –chiphíđàotạo=tổnglợi nhuận trên vốn đầu tư vào đàotạophântíchđiểmhòa vốn

  pdf22 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0