• Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ FPT, FPT-DNS - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 5: Dịch vụ FPT, FPT-DNS - Phạm Mạnh Cương

  Cơ chế Passive: Bước1: client dùng một cổng lệnh ngẫu nhiên không dành riêng (port N >1024) kết nối vào cổng 21 của FTP Server. Bước2: server sẽ mở cổng dữ liệu không dành riêng bất kỳ P(P>1024) và gởi lệnh Port P cho client. Bước3: client tạo kết nối truyền dữ liệu từ cổng dữ liệu của nó (port N+1) đến cổng dữ liệu P của server. Bước4: server...

  ppt6 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DHCP, DNS - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 3: Dịch vụ DHCP, DNS - Phạm Mạnh Cương

  expire number: Nếu Slave Server không thể kết nối với Master Server sau khoảng thời gian expire (giây) này, thì Slave Server sẽ không trả lời mọi truy vấn về zone này nữa, vì nó cho rằng dữ liệu này đã quá cũ. Giá trị này phải lớn hơn giá trị refresh và retry. Ví dụ: 604800 ; Expire sau 1 tuần. time-to-live number: giá trị này được dùng cho tất...

  ppt36 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Thiết kế & Đánh giá thuật toán - Bài giảng 1: Phân tích thuật toán - Lê Nguyên KhôiGiáo trình Thiết kế & Đánh giá thuật toán - Bài giảng 1: Phân tích thuật toán - Lê Nguyên Khôi

  Phân tích thời gian chạy dựa trên độ lớn dữ liệu đầu vào Phân tích thời gian chạy thuật toán trong trường hợp xấu nhất Thời gian chạy của sắp xếp chèn là hàm bậc hai đối với độ lớn dữ liệu đầu vào 28

  pdf29 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 2: Dịch vụ Telnet, SSH, VNC - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 2: Dịch vụ Telnet, SSH, VNC - Phạm Mạnh Cương

  VNC (Virtual Network Computing) cho phép bạn xem và sử dụng môi trường màn hình chủ trên máy từ bất cứ nơi đâu trên thế giới qua Internet. VNC là ứng dụng độc lập với nền hoạt động. VNC là công cụ viewer không lưu lại bất cứ trạng thái ngoại lai nào.

  ppt8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 1: Cài đặt Centos - Phạm Mạnh CươngBài giảng Dịch vụ mạng Linux - Chương 1: Cài đặt Centos - Phạm Mạnh Cương

  Linux có các mode hoạt động sau: Init 6 : Khởi động lại hệ thống. Init 5 : Giao tiếp với người dùng bằng chế độ đồ họa (X Window). Init 4 : Không sử dụng. Init 3 : Dành cho người sử dụng. Init 2 : Không sử dụng. Init 1 : Dành cho người thường sửa lỗi HT. Init 0 : Shutdown hệ thống.

  ppt9 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 5: Input/OutputBài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 5: Input/Output

  Telling the programs to use less energy may mean poorer user experience Examples change from color output to black and white speech recognition reduces vocabulary less resolution or detail in an image

  ppt63 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 4: Memory ManagementBài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 4: Memory Management

  Virtual memory and I/O occasionally interact Proc issues call for read from device into buffer while waiting for I/O, another processes starts up has a page fault buffer for the first proc may be chosen to be paged out Need to specify some pages locked exempted from being target pages

  ppt63 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Lecture ERS 120: Principles of GIS - Practice 7: Creating a layout and report in ArcView - N.D.BìnhLecture ERS 120: Principles of GIS - Practice 7: Creating a layout and report in ArcView - N.D.Bình

  After you have created a layout, use the Print Setup command on the File menu bar. The interface below will appear with the following options: For Printer Name, you need to know which printer s of the university network are connected to your department or your username, which should be appeared on the 'Printer Name'. If you are not confident, as...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 3: DeadLocksBài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 3: DeadLocks

  Phase One process tries to lock all records it needs, one at a time if needed record found locked, start over (no real work done in phase one) If phase one succeeds, it starts second phase, performing updates releasing locks Note similarity to requesting all resources at once Algorithm works where programmer can arrange program can be s...

  ppt29 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 2: Processes and ThreadsBài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chapter 2: Processes and Threads

  Separate what is allowed to be done with how it is done a process knows which of its children threads are important and need priority Scheduling algorithm parameterized mechanism in the kernel Parameters filled in by user processes policy set by user process

  ppt55 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 21/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0