• Bài giảng Tích phân đường loại 1 (phần 1)Bài giảng Tích phân đường loại 1 (phần 1)

  Việc tham số hóa cho C rất phức tạp. Nhận xét: vai trò của x, y, z như nhau trên đường cong C.

  ppt26 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội baBài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Lưu ý: Mp z = 0 là mp Oxy Kết quả áp dụng tương tự nếu  đối xứng qua mp y = 0 (tính chẵn lẻ của f xét theo y) x = 0 (tính chẵn lẻ của f xét theo x)

  ppt38 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tích phân bội baBài giảng Tích phân bội ba

  Mặt trên: z = 4, mặt dưới: z = 0 (các hàm xác định trên R2 và 2 mặt không có giao tuyến) Hình chiếu lên Oxy của miền

  ppt46 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tích phân kép (phần 2)Bài giảng Tích phân kép (phần 2)

  Tính đối xứng của miền D trong tính tp kép D đối xứng qua oy

  ppt28 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê cơ bản và phân tích số liệuBài giảng Thống kê cơ bản và phân tích số liệu

  Hệ số tương quan (r) • Hệ số tương quan r – Có giá trị từ -1 đến +1 • Khi HSTQ > 0  tương quan đồng biến • Khi HSTQ < 0  tương quan nghịch biến • Càng gần 1  tương quan càng chặt – Quy ước: • <0,3: tương quan yếu • >=0,3-0,5: tương quan TB • >=0,5-0,7: tương quan chặt chẽ • >=0,7: tương quan rất chặt chẽ

  pdf25 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tích phân kép (phần 1)Bài giảng Tích phân kép (phần 1)

  Khi f khả tích, việc tính tích phân không phụ thuộc vào phân hoạch. Do đó có thể phân hoạch D theo các đường song song Ox, Oy. Dk là hình chữ nhật với các cạnh x,y

  ppt32 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhận dạng mặt bậc 2Bài giảng Nhận dạng mặt bậc 2

  Cách phân loại mặt bậc 2: Đưa dạng toàn phương trong phương trình tổng quát về chính tắc. Khử các số hạng bậc nhất (nếu có số hạng bậc 2 đi chung) để đưa pt về dạng chính tắc và nhận dạng.

  ppt35 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đạo hàm và vi phân (phần 2)Bài giảng Đạo hàm và vi phân (phần 2)

  Nhắc lại: giả sử hàm ẩn y = y(x) xác định bởi phương trình F(x, y) = 0. Để tính y’(x), lấy đạo hàm phương trình F = 0 theo x và giải tìm y’(x) (cách 1).

  ppt44 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đạo hàm và vi phân (phần 1)Bài giảng Đạo hàm và vi phân (phần 1)

  Trong khai triển nhị thức Newton, thay các lũy thừa của o bởi cấp đhr tương ứng của f, lũy thừa của dx, dy tính như thường.

  ppt38 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hàm nhiều biếnBài giảng Hàm nhiều biến

  Một số lưu ý trong tính giới hạn Các phép toán và tính chất của giới hạn hàm 1 biến vẫn còn đúng cho hàm nhiều biến(tổng, hiệu, tích , thương, giới hạn kẹp, ) Thay tương đương VCB, VCL, khai triển Taylor, qtắc L’Hospitale chỉ áp dụng nếu chuyển được sang hàm 1 biến. Để ý dạng vô định khi tính giới hạn.

  ppt16 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0